Βιβλιοθήκη Καποδίστρια

Δείτε τα βιβλία που διάβαζε ο Ι. Καποδίστριας. Η «Βιβλιοθήκη Καποδίστρια» ανασυγκροτήθηκε, κατά το δυνατόν, χάρη στον χειρόγραφο κατάλογο των υπαρχόντων και των βιβλίων του Κυβερνήτη, που διασώζεται στα κεντρικά Γ.Α.Κ. στην Αθήνα.  

< προηγούμενα
Σελίδα 2 από 118
επόμενα >

Carte générale de l'Amérique méridionale

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια
Περιοδικό/Τόμος: 2 τόμοι

Carte Routière de la Suisse

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια

Catalogue (extrait du) de la librairie Barbezat et Delarue

Βιβλιογραφικός κατάλογος των εκδόσεων Barbezat et Delarue

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια
Link: books.google.gr
Συγγραφέας: Barbezat et Delarue
Εκδότης: Barbezat et Delarue
Λέξεις-κλειδιά: Βιβλιογραφικοί Κατάλογοι, Γαλλία

Code de Commerce

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια

Code de procédure Civile

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια

Code Pénale

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια

Collection de 24 portraits de la famille Imp(eria)le par Bonner

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια

Comptes – κυρίως υπομνήματα διατριβής

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια
Τόπος Έκδοσης: Λονδίνο

Considération sur l'ouvrage de Bignon par un député français

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια

Considération sur la police par le Gen(eral) Bertan

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Καποδίστρια
Τόπος Έκδοσης: Paris