Αρχιτεκτονική

Παρακολουθείστε ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές εκπομπές που έχουν ως θέμα τη ζωή και το έργο του Ι. Καποδίστρια. Περιλαμβάνονται επίσης σχολικές παραγωγές, καθώς και συλλογή σύντομων ταινιών που πραγματοποίησε ειδικά το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ με θέμα την πρόσληψη της μορφής και του έργου του Καποδίστρια από σύγχρονους μελετητές του έργου του.

 
 

Ναός- Μουσείο Αντιβουνιώτισσας

Το κτιριακό συγκρότημα, αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο Κυρά Αντιβουνιώτισσα, πρωτοαπαντάται στα αρχεία στα τέλη του 15ου αιώνα. Μέχρι το 1840 οικογένειες ευγενών, εύπορων Κερκυραίων και ανώτατων κληρικών διατηρούσαν εντός του ναού οικογενειακούς τάφους, ως «κτήτορες» ή «αδελφοί», καθώς είχαν ιδιοκτησιακή ή διαχειριστική σχέση με αυτόν. Ανάμεσα στις οικογένειες αυτές συγκαταλέγεται και η οικογένεια Καποδίστρια.

Οι κτητορικές οικογένειες δώρησαν τον ναό στο ελληνικό κράτος, το 1979, με σκοπό να γίνει μουσείο. Μεταξύ των δωρητών-κτητόρων ήταν και η γόνος της οικογένειας Καποδίστρια, Δαρεία - Ερρικέτη Σκάρπα. Από το 1984 στον ναό της Αντιβουνιώτισσας λειτουργεί το Μουσείο Βυζαντινής Χριστιανικής Τέχνης. 

Είδος: Κτήριο
Συλλογή: Αρχιτεκτονική
Χρονολόγηση: Τέλη 15ου αιώνα
Θέση: Κέρκυρα
Link: www.antivouniotissamuseum.gr
Βιβλιογραφία: Ευαγγελίδης, Τρύφων, Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου Κυβερνήτου της Ελλάδος, Ζανουλάκης, Αθήνα, 1894, http://www.gutenberg.org/files/41868/41868-h/41868-h.htm     Μουσείο Αντιβουνιώτισσας,  http://www.antivouniotissamuseum.gr/el/antivouniotissa-mnimeio-naos-mouseio
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Ιωάννης, Καποδίστρια οικογένεια, Σκάρπα Δαρεία-Ερρικέτη,, Αρχιτεκτονική, Κέρκυρα