Οπτικοακουστικά τεκμήρια

Παρακολουθείστε ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές εκπομπές που έχουν ως θέμα τη ζωή και το έργο του Ι. Καποδίστρια. Περιλαμβάνονται επίσης σχολικές παραγωγές, καθώς και συλλογή σύντομων ταινιών που πραγματοποίησε ειδικά το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ με θέμα την πρόσληψη της μορφής και του έργου του Καποδίστρια από σύγχρονους μελετητές του έργου του.

 
 

Ιστορία του ελληνικού νομίσματος: από τους Φράγκους στο Φοίνικα του Καποδίστρια

Στο πλαίσιο της σειράς «Η ιστορία του ελληνικού νομίσματος" παρουσιάζεται η μετάβαση από το βυζαντινό στο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Γίνεται αναφορά στα πρώτα νομίσματα που κυκλοφορούν, το 1828, στη σύγχρονη ελληνική ιστορία από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδιστρια. Στη συνέχεια, αναφορά και προβολή στο νόμισμα Φοίνικας, που αντικατέστησε το Τούρκικο Γρόσι, και τις υποδιαιρέσεις του, Αθηνά, Ημίσεια Αθηνά, Αιγίς, Λεπτόν, Δεύτερον, Πεντάριον, καθώς και στις παραστάσεις της περιόδου του Ιωάννη Καποδιστρια που φέρουν από τη μία όψη τον Φοίνικα και αναγράφουν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», και από την άλλη όψη την αξία και την χρονολογία κοπής και αναγράφουν «ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» και φέρουν στεφάνη. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στην ενέργεια του Ιωάννη Καποδιστρια να στείλει τον οικονομικό του σύμβουλο, Αλέξανδρο Κοντοσταύλο στη Μάλτα προκειμένου να αγοράσει μηχανήματα κοπής νομισμάτων.

Είδος: Ντοκιμαντέρ
Συλλογή: Οπτικοακουστικά τεκμήρια
Χρονολόγηση: 1990
Θέση: Αρχείο Δημόσιας Τηλεόρασης
Παραγωγός/Δημιουργός: ΕΡΤ ΑΕ, Νίκος Γ. Αναγνωστόπουλος, σκηνοθέτης
Link: www.hprt-archives.gr
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Ιωάννης, Νόμισμα, Ντοκιμαντέρ