Τέχνη

Παρακολουθείστε ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές εκπομπές που έχουν ως θέμα τη ζωή και το έργο του Ι. Καποδίστρια. Περιλαμβάνονται επίσης σχολικές παραγωγές, καθώς και συλλογή σύντομων ταινιών που πραγματοποίησε ειδικά το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ με θέμα την πρόσληψη της μορφής και του έργου του Καποδίστρια από σύγχρονους μελετητές του έργου του.

 
επόμενα >

Προσωπογραφίες των ηγεμόνων του Συνεδρίου της Βιέννης (1814-1815)

Πίνακας με περίτεχνη κορνίζα και μαύρο (μάλλον εβένινο) πλαίσιο, που περιέχει ένα βασιλικό στέμμα και έξι μικρές οβάλ προσωπογραφίες (πιθανόν από σμάλτο), των σημαντικών ευρωπαίων εστεμμένων ηγεμόνων που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο της Βιέννης (1814-1815).

Στο πίσω μέρος του πίνακα, υπάρχει ένα μεταγενέστερο σχέδιο με μελάνι, με τίτλο "LE CONGRES DE VIENNE, 1814-1815", που αποτυπώνει την εμπρόσθια όψη και όπου αναγράφονται, με τη σειρά, τα ονόματα των ηγεμόνων ως εξής:

1. (πάνω δεξιά)          MAXIMILIEN-JOSEPH           -   ROI DE BAVIERE,             1806 - 1825

2. (πάνω αριστερά)     FRANCOIS II                     -   EMPEREUR D' AUTRICHE,   1804 - 1835

3. (στο κέντρο)          ALEXANDRE I                     -   EMPERUER DE RUSIE,       1801 - 1825

4. (κάτω δεξιά)          LOUIS XVIII                      -   ROI DE FRANCE,              1814 - 1824

5. (κάτω στο κέντρο)  FREDERIC GUILLAUME III    -   ROI DE PRUSSE,              1797 - 1840

6. (κάτω αιστερά)       GEORGES IV                      -   REGENT D' ANGLETERRE,   1810 - 1820

 

Στην Αλληλογραφία του με τον πατέρα του, (βλ. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, επιμέλεια Κ. Δαφνή, τ. Γ., Κέρκυρα 1980, σελ.369) αναφέρει σχετικά:

 

Αρ. 055 Κάρλσμπαντ, 22 Ιουλίου / 3 Αυγούστου 1817

 ...Οταν θα επιστρέψω εις την Ρωσίαν προυτίθεμαι να τοποθετήσω εντός ενός εξ εβένου πλαισίου τα πορτραίτα των Ηγεμόνων οίτινες ετίμησαν εμέ διά ταμβακερών, ας εχρησιμοποίουν ούτοι. Υμείς θα έχητε εις την διάθεσιν υμών μετ’ ικανοποιήσεων αυτήν την ανάμνησιν της ευμενείας, δι’ ης ηυδόκησαν να τιμήσωσιν εμέ...

Είδος: Προσωπογραφία
Συλλογή: Τέχνη
Χρονολόγηση: 1815
Θέση: Μουσείο Καποδίστρια, Κουκουρίτσα, Κέρκυρα
Βιβλιογραφία: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, επιμέλεια Κ. Δαφνή, τ. Γ., Κέρκυρα 1980