Υλικά τεκμήρια

Δείτε επιλεγμένα υλικά τεκμήρια από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: καποδιστριακά κτήρια, έργα τέχνης, προσωπικά αντικείμενα του Καποδίστρια και της οικογένειάς του∙ νομίσματα που εκδίδει ο Καποδίστριας, αλλά και νομίσματα μεταγενέστερων εποχών που αποτυπώνουν τη μορφή του∙ κειμήλια της εποχής του αλλά και μεταγενέστερες αναμνηστικές πλάκες.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

 
επόμενα >

Ορφανοτροφείο Αίγινας

Η οικοδομή του Ορφανοτροφείου είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Απλό και σαφές στην οργάνωση και τη μορφή του, είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο που κατασκευάστηκε επί Καποδίστρια. Σύμφωνα με τις απόψεις που επικρατούσαν τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στην Ανατολή για κτίρια με παρόμοιες λειτουργίες, το ορφανοτροφείο οργανώνεται γύρω από μια κλειστή εσωτερική αυλή με λιτά και αυστηρά αρχιτεκτονικά στοιχεία, που ενώ εκφράζουν έναν πρώιμο ρομαντικό κλασικισμό απλό στη σύνθεση και με συνέπεια μορφής και λειτουργίας, μπορεί άνετα με τους καθαρούς του όγκους και το σεβασμό στην κλίμακα να θεωρηθεί σαν συνέχεια της τοπικής αρχιτεκτονικής. Η ανέγερση του εξασφάλισε τροφή σε περισσότερα από χίλια άτομα άνδρες και γυναίκες, πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στην Αίγινα στα χρόνια του Αγώνα. O κήπος του, προσφορά του κοινού της Αίγινας, έφθανε μέχρι τη θάλασσα, περιτειχισμένος και δενδροφυτευμένος.

 

Στους χώρους του φιλοξενήθηκαν η Βιβλιοθήκη, το πρώτο τυπογραφείο, το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο, η πρώτη ορυκτολογική συλλογή της χώρας κ.λπ.

Αφού άλλαζε πολλές χρήσεις, από το 1880 κι ύστερα και μέχρι το 1984 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και υπέστη πολλές μετατροπές και προσθήκες.

 

Είδος: Κτήριο
Συλλογή: Αρχιτεκτονική
Χρονολόγηση: 1829
Θέση: Αίγινα, χώρα
Βιβλιογραφία:   http://aeginahistory.blogspot.gr/p/blog-page_26.html άρθρο της Μ. Καρδαμίτση-Αδάμ για τα Καποδιστριακά κτίρια  
Λέξεις-κλειδιά: Αρχιτεκτονική, Ορφανοτροφείο, Αίγινα