Υλικά τεκμήρια

Δείτε επιλεγμένα υλικά τεκμήρια από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: καποδιστριακά κτήρια, έργα τέχνης, προσωπικά αντικείμενα του Καποδίστρια και της οικογένειάς του∙ νομίσματα που εκδίδει ο Καποδίστριας, αλλά και νομίσματα μεταγενέστερων εποχών που αποτυπώνουν τη μορφή του∙ κειμήλια της εποχής του αλλά και μεταγενέστερες αναμνηστικές πλάκες.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

 
επόμενα >

Ορειχάλκινη καμπάνα

Ορειχάλκινη καμπάνα, μικρογραφία της μεγάλης καμπάνας της Μόσχας.Από την οικοσκευή του Ι.Καποδίστρια

Είδος: Είδος οικοσκευής
Συλλογή: Υλικά τεκμήρια
Χρονολόγηση: Αρχές 19ου αιώνα
Θέση: Μουσείο Καποδίστρια, Κουκουρίτσα, Κέρκυρα
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Ιωάννης, , Μόσχα