Υλικά τεκμήρια

Δείτε επιλεγμένα υλικά τεκμήρια από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: καποδιστριακά κτήρια, έργα τέχνης, προσωπικά αντικείμενα του Καποδίστρια και της οικογένειάς του∙ νομίσματα που εκδίδει ο Καποδίστριας, αλλά και νομίσματα μεταγενέστερων εποχών που αποτυπώνουν τη μορφή του∙ κειμήλια της εποχής του αλλά και μεταγενέστερες αναμνηστικές πλάκες.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

 
επόμενα >

Σφραγίδα

Σφραγίδα της πόλης της Γενεύης σε μικρό χρυσό κουτί.

Συλλογή: Υλικά τεκμήρια
Χρονολόγηση: 1813-1814
Θέση: Μουσείο Καποδίστρια, Κουκουρίτσα, Κέρκυρα (Αρ. κατ: ΜΚ 070)
Παραγωγός/Δημιουργός: Giuseppe Regaldi
Link:
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Ιωάννης, Σφραγίδα, Γενεύη, Μουσείο Καποδίστρια, Κέρκυρα (Κουκουρίτσα)