Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

E. Marcello (Παρίσι) προς Ι. Καποδίστρια

Στέλνει μερικά βιβλία για να γνωρίζει ο Καποδίστριας τι γράφεται στη Γαλλία για τα συμβαίνοντα στην Πελοπόννησο. Η κοινή γνώμη στην Ευρώπη έχει τώρα τόση δύναμη ώστε την φοβούνται και οι ισχυρότεροι μονάρχες. Αν ο Κυβερνήτης το κρίνει εύλογο και θεωρεί τον Marcello ικανό να γράψει κάτι υπέρ του έθνους, θα κάνει το παν, αρκεί αυτός να του υποδείξει με ποιο νόημα να γράψει.

 

Στέλνει και εφημερίδες με ειδήσεις για τα πολιτικά πράγματα της Γαλλίας. Αναφέρει πληροφορίες για ταραχές στη Ρωσία. Επισημαίνει ότι όλα τα πεφωτισμένα έθνη βρίσκονται σε μεγάλο ενθουσιασμό, κινούμενα από την «φιλελευθερία» και όχι το μίσος κατά των βασιλέων.

 

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 366 - E. Marcello (Ε. Μάρκελλος)
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Ελληνικά
Χρονολόγηση: 1830.12.25
Χαρακτηρισμός: Πρωτότυπο
Λέξεις-κλειδιά: Marcello E. (conseiller de College), Φιλελευθερισμός, Βιβλία, Εφημερίδες, Γαλλία, Ρωσία, Ευρώπη, Πελοπόννησος