Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

Ι. Καποδίστριας (Αίγινα) - Προκήρυξη προς τους κατοίκους των έξι Διαμερισμάτων του Αιγαίου Πελάγους

Καλούνται οι κάτοικοι του Αιγαίου να συνδράμουν τους αποστελλόμενους έκτακτους επιτρόπους στην εξάλειψη της πειρατείας. Τονίζονται οι ολέθριες συνέπειες από τη δράση της στο παρελθόν και τα μεγάλα πλεονεκτήματα για τους κατοίκους και την Κυβέρνηση από την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου και της ναυτιλίας. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να τεθούν οι περιοχές υπό την προστασία του νόμου και να δοθεί στην Ευρώπη η εγγύηση ότι δεν θα αναζωπυρωθεί η πειρατεία. Για το λόγο αυτό οι έκτακτοι επίτροποι έρχονται ώστε να εφαρμόσουν το νόμο για την εθνική ναυτιλία. Ζητείται από τους κατοίκους να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν το νόμο αυτόν, από τον οποίο θα ωφεληθούν. Η τυχόν παραβίασή του θα έχει ολέθριες συνέπειες για την ελληνική σημαία. Όλες οι τοπικές αρχές να ακολουθήσουν τις οδηγίες των εκτάκτων επιτρόπων, να συνεργαστούν μαζί τους, το μέλλον είναι στα χέρια τους.

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 5 - Κάτοικοι των έξι Διαμερισμάτων του Αιγαίου Πελάγους
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλικά
Χρονολόγηση: 1828.05.14/26
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Αιγαίου κάτοικοι, Πειρατεία, Εμπόριο, Ναυτιλία, Ευρώπη