Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Πόρος) προς Σπυρίδωνα Πέτρο Μπούα

Επειδή η υγεία του δεν  επιτρέπει στον ίδιο να φροντίζει για τη συμπεριφορά των παιδιών και ως συνέπεια υπήρξαν αταξίες, αναθέτει στον ηγούμενο Νικηφόρο τη διεύθυνση και τη γενική εποπτεία του σχολείου. Θα συνεχίσει την άσκηση των άλλων καθηκόντων του και να φροντίσει την υγεία του.

Στο κάτω  τμήμα του εγγράφου: στον ηγούμενο Νικηφόρο

Τον ευχαριστεί που δέχθηκε προσωρινά τη γενική εποπτεία και τη διεύθυνση του σχολείου. Εσώκλειστη θα βρει αντίγραφο της σχετικής διαταγής προς τον Μπούα.

Στο verso του εγγράφου: Να γνωστοποιηθούν αυτές οι ρυθμίσεις στον Προσωρινό Διοικητή Πόρου και στον Έκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Σημείωση: Μπούας Σπυρίδων Πέτρος (διευθυντής του σχολείου του Πόρου)

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 23 - Σπυρίδων Πέτρος Μπούας, (διευθυντής του σχολείου Πόρου)
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλικά
Χρονολόγηση: 1828.11.29/12.11
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Μπούας Σπυρίδων Πέτρος, Νικηφόρος ηγούμενος, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Σχολείο του Πόρου, Πόρος