Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Αίγινα) προς Χρυσόγελο Ν.

Μόλις τέλειωσε τα σχετικά με την οργάνωση της Γερουσίας και των υπουργείων. Η θέση που θα αναλάβει στη νέα διοίκηση είναι μεγάλης σημασίας. Του εμπιστεύεται τη διεύθυνση της δημόσιας παιδείας και των εκκλησιαστικών υποθέσεων. Να έλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην έδρα της Κυβέρνησης. Σύντομα θα τον εφοδιάσει με πληροφορίες που θα μπορούν να είναι ωφέλιμες στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 48 - Χρυσόγελος Ν.
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλική
Χρονολόγηση: 1829.09.06
Χαρακτηρισμός: Ιδιόγραφο, σχέδιο [Νο 926]  
Λέξεις-κλειδιά: Χρυσόγελος Ν., Γερουσία, Παιδεία δημόσια, Εκκλησία, Υπουργεία