Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Πόρος) προς Fabricius

Οι ιδιοκτήτες των γαλαξειδιώτικων πλοιαρίων που διατέθηκαν για τη μεταφορά στρατευμάτων ζητούν αποζημίωση. Αν και μέχρι τώρα η υπηρεσία αυτή προσφερόταν δωρεάν, η Κυβέρνηση επιθυμεί να παραχωρήσει κάποια ανταμοιβή στους αιτούντες αλλά σ’ αυτούς που πράγματι τη δικαιούνται και όχι σε ενδιάμεσους μεσάζοντες, όπως η δημογεροντία του Γαλαξειδίου που βρίσκεται στην Αίγινα και θέλει να τα εισπράξει ως πληρεξούσιός τους. Επιφορτίζεται ο Fabricius να εξετάσει ο ίδιος τα αιτήματα των παραπάνω ιδιοκτητών και να αποστείλει σχετική έκθεση. Ο υπολογισμός θα αποβλέπει να ικανοποιήσει όσα από αυτά είναι δίκαια χωρίς όμως να επιβαρύνει υπερβολικά το δημόσιο Ταμείο. Μόλις η Κυβέρνηση λάβει την έκθεση του Fabricius, θα τον επιφορτίσει να διανείμει ο ίδιος τα αναλογούντα στον καθένα. 

Σημείωση: Fabricius Th. (Δανός φιλέλληνας - πλοίαρχος στο ελληνικό ναυτικό)

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 105 - Fabricius (διοικητής της κανονιοφόρου στον κόλπο της Κορίνθου)
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλική
Χρονολόγηση: 1828.10/11.25/06
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο   Νο 196  
Λέξεις-κλειδιά: Fabricius Th., Φιλέλληνες, Στρατός, Ναυτικό, Γαλαξειδιού δημογεροντία, Γαλαξειδιού ιδιοκτήτες πλοιαρίων, Αποζημιώσεις, Γαλαξείδι