Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Πόρος) προς Νικόλαο Γκίκα, Προσωρινό Διοικητή Πόρου

Ο ιατρός John Press; θα του παραδώσει παξιμάδι και ρούχα τα οποία «οι της Αμερικής επίτροποι» δίνουν για βοήθεια των ορφανών. Να παραλάβει χωρίς αναβολή όσα του παραδοθούν, να τα καταγράψει και να τα κρατήσει μέχρις ότου η Κυβέρνηση θα του δώσει τις διαταγές της, τις οποίες δεν μπορεί να δώσει αν δεν έχει στα χέρια της την καταγραφή αυτή.

 

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 122 - Νικόλαος Γκίκα, Προσωρινός Διοικητής Πόρου
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Ελληνικά
Χρονολόγηση: 1828.10.13/25
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Γκίκας Νικόλαος, Press; John,, Αμερική/Αμερικανοί, Φιλέλληνες, Φιλελληνικό κομιτάτο Αμερικής, Ορφανά, Ιατροί, Πόρος