Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Ναύπλιο) προς Αναστάσιο Λόντο

Οδηγίες:

Η έκθεση του ιατρού Καλογερόπουλου, η αλληλογραφία που είχε με τις τοπικές αρχές της Ύδρας και οι οδηγίες που έδωσε στις αρχές αυτές για να προστατεύσουν τους κατοίκους του νησιού από τις ολέθριες συνέπειες της επιδημικής νόσου, τον πληροφορούν για ό,τι έγινε και τι υπολείπεται να γίνει. Να μεταβεί χωρίς καθυστέρηση στον Πόρο. Η Επιτροπή Ναυτικών θα του δώσει ένα πολεμικό πλοιάριο και μαζί με τον Καλογερόπουλο που θα έλθει από την Αίγινα να μεταβούν πρώτα στις Σπέτσες και ύστερα στην Ύδρα. Ό,τι επαυξάνει τους κινδύνους σ’ αυτές τις περιστάσεις, είναι ο τρόμος. Αν κυριεύονται από αυτόν οι αξιωματούχοι, είναι αδύνατο να προφυλαχτεί ο λαός. Πρέπει με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αφοβία, μαζί με τον ιατρό που τον συνοδεύει, να επιθεωρήσουν τις οικίες όπου συνέβησαν τα ατυχήματα [κρούσματα] και τους νέους αρρώστους αν υπήρξαν αλλού, παίρνοντας πάντοτε τις αναγκαίες προφυλάξεις. Αφού γίνει αυτή η επιθεώρηση, να σχηματίσουν στο όνομα της Κυβέρνησης έκτακτη υγειονομική επιτροπή από τους πιο αξιόπιστους αξιωματούχους και ιατρούς, και να την εφοδιάσουν με εξουσίες και οδηγίες που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες ασθένειες. Να επιθεωρήσουν υγειονομικά και το λιμάνι και να προσέξουν ώστε καμία επικοινωνία να μην γίνεται σε αντίθεση με τους υγειονομικούς νόμους.

Στην Ύδρα να ενεργήσουν με τον ίδιο τρόπο και να ενημερώσουν την Κυβέρνηση για όλες τις παρατηρήσεις που θα κάνουν. Με βάση τις εκθέσεις τους, η Κυβέρνηση θα λάβει τα τελικά μέτρα.

Σημείωση: Λόντος Αναστάσιος (Έκτακτος Επίτροπος Βορείων Σποράδων), Καλογερόπουλος Νικ. (ιατρός)

 

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 146 - Αναστάσιος Λόντος
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλική
Χρονολόγηση: 1828.04/05.20/02
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Λόντος Αναστάσιος, Καλογερόπουλος Νικ.,, Επιδημίες, Ιατροί, Ασθενείς, Υγειονομικά μέτρα, Ύδρα, Σπέτσες