Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Ναύπλιο) προς Μητροπολίτη και προκρίτους νήσου Σύμης

[Χρησιμοποιεί α΄πληθυντικό]

Έλαβαν την επιστολή τους της 16/28 Μαρτίου και είδαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις ευχές που εκεί εκτίθενται. Να μην αμφιβάλλουν ότι αν ήταν στη δικαιοδοσία τους, με ικανοποίηση θα θεωρούσαν τους κατοίκους της Σύμης ότι ανήκουν στο νέο ελληνικό κράτος. Οι σύμμαχες αυλές όμως αποφάσισαν διαφορετικά και το νησί τους περιλαμβάνεται σ’ αυτά που μένουν οριστικά υπό την τουρκική κυριαρχία. Ωστόσο, οι σύμμαχοι ηγεμόνες δεν θα τους αρνηθούν την προστασία τους και η Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα παραλείψει καμία προσπάθεια για να τους εξασφαλιστεί αυτή η προστασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Να έχουν εμπιστοσύνη στη θεία πρόνοια που δεν θα σας εγκαταλείψει.

 

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 153 - Μητροπολίτης και πρόκριτοι νήσου Σύμης
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλική
Χρονολόγηση: 1830.05.08/20
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Σύμης μητροπολίτης, Σύμης πρόκριτοι, Βοήθεια οικονομική, Σύμη