Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Ναύπλιο) προς πρίγκιπα Λεοπόλδο

Πολλαπλασιάστηκαν οι δυσκολίες για την εφαρμογή των αποφάσεων των Δυνάμεων και ο τρόπος με τον οποίο ζητούν την εκτέλεσή τους οι αντιπρέσβεις. Προβλήματα επίσης προκύπτουν και από τη μη κοινοποίηση και των άλλων πράξεων της Διάσκεψης του Λονδίνου που απονέμουν «της Ελλάδος την κυριαρχίαν» στον Λεοπόλδο, που αφορούν στο δάνειο, στα προνόμια των Καθολικών, που δίνουν «εντελή ισονομία» σε όλους τους υπηκόους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, του νέου κράτους. Οι Έλληνες δεν θεωρούν ευνοϊκή την τελευταία αυτή ρύθμιση δεδομένου ότι επί Τουρκοκρατίας βρίσκονταν υπό τη σκέπη της εκκλησίας τους και με την Επανάσταση οι αντιπρόσωποι του έθνους κήρυξαν την ανατολική ως «επικρατούσα θρησκεία» και ανοχή για τις άλλες θρησκείες.

Καλείται ο Λεοπόλδος να ασπαστεί την ορθοδοξία, να φροντίσει ώστε το δάνειο να μην διατεθεί μόνο για τη στρατολογία και τη συντήρηση στρατευμάτων, αλλά και για να αποζημιωθούν ο στρατός και ο στόλος, να αναγεννηθεί η γεωργία, το εμπόριο και η βιομηχανία. Τον καλεί επίσης να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες θα απολαύσουν «τα πολιτικά και συνταγματικά δικαιώματά» τους. Αναφέρονται όσα η Γερουσία επισήμανε για τους κινδύνους από μια τυχόν αυστηρή εφαρμογή άρθρου του πρωτοκόλλου που επιτρέπει στους Τούρκους που πολέμησαν να επανέλθουν στην Ελλάδα και να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους. Επισυνάπτονται επίσης οι παρατηρήσεις της Γερουσίας για το πόσο άδικο είναι που αποκλείστηκαν από τα ελληνικά σύνορα η Κρήτη και η Σάμος, και τονίζεται ότι είναι αδύνατο να οριοθετηθεί το σύνορο που αποφάσισαν οι Δυνάμεις, γιατί δεν ενσωματώνει και περιοχές στις οποίες πλειοψηφούν Έλληνες που αγωνίστηκαν εξίσου για την ελευθερία τους.

 

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 147 - πρίγκιπας Λεοπόλδος
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Ελληνικά
Χρονολόγηση: 1830.04.12/24
Χαρακτηρισμός: Πρόκειται για μετάφραση από τα γαλλικά
Λέξεις-κλειδιά: Λεοπόλδος πρίγκιπας, Τούρκοι, Πρωτόκολλα 22 Ιαν./3 Φεβρ. 1830 Διάσκεψης Λονδίνου, Αντιπρέσβεις των τριών Δυνάμεων στην Ελλάδα, Συνέλευση Δ΄ (Άργος 1829), Γερουσία, Δάνεια Ελλάδας, Καθολικοί Ελλάδας, Εκκλησία, Στρατός, Στόλος, Γεωργία, Εμπόριο, Βιομηχανία, Αττική, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα (Δυτική), Κρήτη, Σάμος