Τεκμήριο: [Σημείωμα του Niccolò Tommaseo για τον Ιωάννη Καποδίστρια]

Γλώσσα: Ιταλική
Χρονολόγηση: 1859.10
Σύνδεσμος: http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/file_viewer_ricerca.php?IDIMG=22692&IDCAT=10&IDGRP=100013
Λέξεις-κλειδιά: Tommaseo Niccolò, Καποδίστριας Ιωάννης (Capodistria A.G.)