Φορέας: Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)


Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους έχουν οργανώσει ένα ψηφιακό αρχείο με το όνομα 'Αρχειομνήμων', όπου μπορεί να γίνει αναζήτηση στο σύνολο των αρχειακών συλλογών των Γ.Α.Κ.

Γλώσσα: Ελληνικά
Σύνδεσμος: http://arxeiomnimon.gak.gr/

Περιεχόμενα: