Τεκμήριο: Βιάρος Καποδίστριας προς Giuseppe Albrizzi

Γλώσσα: Ιταλική
Χρονολόγηση: 1826.01.28
Σύνδεσμος: http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/file_viewer_ricerca.php?IDIMG=22695&IDCAT=10&IDGRP=100013
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Βιάρος, Albrizzi Giuseppe, , Κέρκυρα