Τεκμήριο: Ι. Καποδίστριας (Αίγινα) προς Ιω. Κωλέττη (Ναύπλιο)


 

Καθυστέρησε να απαντήσει στις επιστολές του γιατί ήθελε αυτό να γίνει με κάποια ωφέλεια για τη δημόσια υπηρεσία. Είναι τώρα σε θέση να το κάνει με το να του προτείνει να έλθει σύντομα να τον δει στην Αίγινα. Να συνοδεύεται με όσο το δυνατό λιγότερα άτομα δεδομένου ότι η πόλη είναι πλήρης κατοίκων και δεν υπάρχουν κατάλληλα καταλύματα για να μείνουν ευπρεπώς οι αφικνούμενοι.

 

Γλώσσα: Γαλλικά, Ελληνικά
Χρονολόγηση: 1828.02.03/15
Χαρακτηρισμός:   Ιδιόγραφο, σχέδιο στα ελληνικά και καθαρογραμμένο σχέδιο στα γαλλικά  
Λέξεις-κλειδιά: Κωλέττης Ιωάννης,, Διοίκηση, Αίγινα