Τεκμήριο: Ι. Καποδίστριας (Αίγινα) προς Ιω. Κωλέττη (Έκτακτο Επίτροπο Ανατολικών Σποράδων)


Επειδή η υγειονομική επιτήρηση των Σπετσών ενδιαφέρει άμεσα την Κυβέρνηση, μόνον αν ολοκληρώσει ό,τι τόσο καλά έχει διευθύνει, θα επιστρέψει στην Αίγινα για να λάβει τις οδηγίες του ως προς τη νέα αποστολή του ως Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων. Την παρούσα θα λάβει από τον Έκτακτο Επίτροπο Δυτικών Σποράδων, μαζί θα συζητήσουν για την υγειονομική κατάσταση των Σπετσών και από κοινού θα συμφωνήσουν για τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προστατευτεί το νησί από κάθε υποψία μόλυνσης. Τότε , η αποστολή του στις Σπέτσες θα τερματιστεί.

 Στο κάτω μέρος του εγγράφου:

 Ι. Καποδίστριας προς Βιάρο Καποδίστρια (Έκτακτο Επίτροπο Δυτικών Σποράδων), 13/25 Μαΐου 1828, σχέδιο, γαλλικά [ο αρ. 4 του φακέλου κάτω]

Του στέλνει υπό εκκρεμή σφραγίδα το παραπάνω έγγραφό του προς τον Κωλέττη, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με την υγειονομική επιτήρηση των Σπετσών. Τη στιγμή που από κοινού με τον Κωλέττη θα διαπιστώσει ότι η επιδημία έχει τελείως εκλείψει και ότι θα μπορεί αυτός να αναλάβει ό,τι είχε ανατεθεί σ’ αυτόν, τότε ο Κωλέττης να έλθει στην έδρα της Κυβέρνησης για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα.

Γλώσσα: Γαλλικά
Χρονολόγηση: 1828.05.13/25
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Κωλέττης Ιωάννης, Καποδίστριας Βιάρος, Πανώλη, Διοίκηση, Υγειονομικά μέτρα, Σπέτσες