Τεκμήριο: Ι. Καποδίστριας προς Ιω. Κωλέττη (Έκτακτο Επίτροπο Ανατολικών Σποράδων)


Απαντά στο έγγραφό του της 20 Μαΐου. Γνωρίζει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο έργο του. Αναλύει πού βρίσκεται η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

 

Γλώσσα: Γαλλικά
Χρονολόγηση: 1828.05/06.29/10
Χαρακτηρισμός: Ιδιόγραφο, σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Κωλέττης Ιωάννης