Τεκμήριο: Ι. Καποδίστριας (Αίγινα) προς Ιω. Κωλέττη (Σάμος)


 

Αποστέλλει την απάντησή του στις εκθέσεις του και προσθέτει λίγες λέξεις για να τον ευχαριστήσει για την ιδιαίτερη επιστολή του. Να επισπεύσει όσο μπορεί την άφιξή του στην Αίγινα. Οι περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η Ελλάδα είναι σοβαρές και μπορούν να αποβούν επικίνδυνες. Το έθνος οφείλει κατά συνέπεια να επιδείξει περισσότερο από κάθε φορά την πιο ευνοϊκή εικόνα τόσο στον εαυτό του όσο και στους ξένους που το περιβάλλουν. Αρκούν αυτά για να αντιληφθεί το μέτρο των υπηρεσιών που καλείται να προσφέρει και την εμπιστοσύνη με την οποία η Κυβέρνηση τον περιβάλλει. Θα λάβει μια πίστωση από την Επιτροπή Οικονομίας για να ρυθμίσει τις υποθέσεις του και να αναχωρήσει χωρίς καθυστέρηση.

 Σημείωση: Κωλέττης Ιωάννης (Έκτακτος Επίτροπο Ανατολικών Σποράδων)

Γλώσσα: Γαλλικά
Χρονολόγηση: 1829.01.09/21
Χαρακτηρισμός: Ιδιαίτερο, σχέδιο
Λέξεις-κλειδιά: Κωλέττης Ιωάννης, Ξένοι, Επιτροπή Οικονομίας