Τεκμήριο: Πράξεις της Δ’ συνεδριάσεως της κατ’ επανάληψιν Δ’ των ελλήνων εθνικής Συνελεύσεως - Έγγραφο 66


- Ενδ.: Συνέπεια των πρακτικών της προκαταρκτικής συνεδριάσεως της τετάρτης των ελλήνων εθνοσυνελέυσεως

Διακήρυξη (αριθμ. 9) αριθμού πληρεξουσίων της προκαταρκτικής συνεδρίασης της Δ’ Εθνοσυνέλευσης προς όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις  (ύστερα από την κίνηση του Θ. Κολοκοτρώνη και των στρατιωτικών και την εκλογή απ’ αυτούς του Αυγ. Καποδίστρια ως Προέδρου της Προσωρινής Κυβέρνησης) με την οποία καλείται ο λαός να μην υπακούσει στις διαταγές της προσωρινής Κυβέρνησης, η οποία θεωρείται παράνομη.

Αντίγραφο.

Άργος,  09.12.1831

 

-  Ενδ.: Πράξις της προκαταρκτικής Δ’ συνεδριάσεως της κατ’ επανάληψιν Δ’ των ελλήνων εθνικής Συνελεύσεως

Ψήφισμα  (αριθμ. 10) της προκαταρκτικής Δ’ συνεδρίασης της κατ’ επανάληψιν Δ’ Εθνοσυνέλευσης  σύμφωνα με το οποίο  αποφασίζεται η Διοικητική Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της, ορίζεται η θέση του Γραμματέα της Επικρατείας και του Γραμματέα των Στρατιωτικών και τέλος οτι οι Γ. Κουντουριώτης, Ανδρέας Ζαϊμης και Ι. Κωλέττης θα αποτελούν στο εξής τη Διοικητική Επιτροπή (αντικαθιστώνται οι Αυγ. Καποδίστριας και Θ. Κολοκοτρώνης).

Αντίγραφο.

Άργος,  10.12.1831

 

- Ενδ.:  Συνέπεια των πρακτικών της προκαταρκτικής Δ΄ συνεδριάσεως της κατ’ επανάληψιν Δ΄ των ελλήνων εθνοσυνέλευσεως

Διακήρυξη (αρ. 11)της προκαταρκτικής Δ΄ συνέδρίασης της κατ’ επανάληψιν Δ΄ Εθνοσυνέλευσης προς τους Έλληνες πολίτες, με την οποία ο λαός καλείται να πειθαρχήσει στη νέα  Διοικητική Επιτροπή .

Αντίγραφο

Άργος, 1012.1831

 

- Ενδ.: Ελληνική Πολιτεία.  Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος  προς τας Δημογεροντίας του Κράτους

Διαταγή  (αριθμ. 26) της Διοικητικής Επιτροπής προς τις Δημογεροντίες της Ελλάδας για να γνωστοποιήσουν στο λαό τις διακηρύξεις υπ’ αριθμ. 9 και 11  καθώς και το ψήφισμα αριθμ. 10.

Αντίγραφο.

Περαχώρα,  16.12.1831

Γλώσσα: ελληνική
Χαρακτηρισμός: Έγγραφο 66 (Υποφακ. 3) 2 δφ., χειρόγραφα
Λέξεις-κλειδιά: Κολοκοτρώνης Θεόδωρος, Καποδίστριας Αυγουστίνος, Κουντουριώτης Γεώργιος, Ζαΐμης Α., Κωλέττης Ιωάννης, Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος (27 Οκτ. – 7 Δεκ. 1831), Δ' Εθνοσυνέλευση, Δημογεροντίες, Γραμματεία της Επικράτειας, Προσωρινή Κυβέρνηση της Ελλάδος, Άργος