Τεκμήριο: Σχέδιο επιστολής του Μινίστρου του Πολέμου προς τον Μινίστρο της Οικονομίας σχετική με τη μισθοδοσία του Pietro Conti (μτφρ. σε ελληνικά - Idem 400)


Idem εγγρ. 400 (πρόκειται για τη μετάφραση του παραπάνω σχεδίου επιστολής στα Ελληνικά).

Σχέδιο επιστολής του Μινίστρου του Πολέμου προς τον Μινίστρο της Οικονομίας σχετική με τη μισθοδοσία του Pietro Conti, Ajutante dell’ Artiglieria στο φρούριο του Ναυαρίνου.

 

Γλώσσα: ελληνική
Χαρακτηρισμός: Έγγραφο 400.1 (Υποφακ. 15) 1 μφ., χειρόγραφο (Ε.)
Λέξεις-κλειδιά: Conti Pietro, Μινιστέριο Πολέμου, Μινιστέριο Οικονομίας, Μισθοί, Στρατός-Μισθοδοσία, Φιλέλληνες, Ναυαρίνου φρούριο, Στρατιωτικοί, Κόρινθος