Φάκελος: Φ 2 - Κομιτάτο Βασιλείας


Περιέχει Πίνακα ορφανών ευρισκομένων στο Ίδρυμα της Βασιλείας. Συνοδεύεται από έκθεση του Κομιτάτου Βασιλείας [πλήρης τίτλος "Επιτροπή για την εκπαίδευση των νέων Ελλήνων στη Βασιλεία"] προς τον Κυβερνήτη με ημερομηνία 1/12/1829.

Γλώσσα: γαλλικά
Χρονολόγηση: 1829.10.31-1829.12.01
Χαρακτηρισμός: 2 έγγραφα, πρωτότυπα.
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Ιωάννης, Φιλελληνικό Κομιτάτο Βασιλείας, Φιλελληνισμός, Ορφανά, Βασιλεία