Φάκελος: Φ 546 - Αλληλογραφία Δημ. Βυζαντίου προς Αυγουστίνο


Περιέχει επιστολές του Διοικητή Μεσσηνιακών Φρουρίων Δημητρίου Κ. Βυζάντιου προς τον Αυγουστίνο Καποδίστρια περιόδου 27/1/1831-12/3/1832, από τη Μεθώνη και την Πύλο. Επισυνάπτονται α) Πίναξ των κατά την επαρχίαν Τριπολιτζάς χωρίων, των καλλιεργούντων ζευγαρίων ανά στρέμματα 80 και του δικαιώματος κατά κοιλόν, β) Κατάλογος και τιμίων υποκειμένων δια την επιστασία της συνάξεων των προσόδων εις καρπούς.

Αναφορές σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα αρμοδιότητάς του: δημόσια τάξη και ασφάλεια, δράση αντιπολίτευσης/αντικυβερνητικών, κίνηση ξένων πλοίων, κίνηση γαλλικών στρατευμάτων, ελληνικά στρατεύματα, επαφές υδραίων/αντιπολίτευσης με τους Γάλλους, πληροφορίες για διαφόρους πολίτες και τη συμπεριφορά τους, πληροφορίες ότι ο Γάλλος επικεφαλής του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος δρα κρυφά υπέρ της αντιπολίτευσης, αναφρορές για έναν αρχιμανδρίτη Ιωνά και την ύποπτη πολιτική του δράση κ.ά.

Γλώσσα: ελληνικά
Χαρακτηρισμός: 27 έγγραφα, πρωτότυπες επιστολές
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Αυγουστίνος, Βυζάντιος Δημήτριος Κωνσταντίνου, Εθνικές πρόσοδοι, φορολογία, φορολογία καρπών, αναφορές, τάξη δημόσια, Ασφάλεια, Στρατός τακτικός, Γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στην Πελοπόννησο, αντιπολίτευση Ιωάννη Καποδίστρια, Αντιπολίτευση, Μανιάτες, Τρίπολη, Ναύπλιο, Μεθώνη, Νεόκαστρο, Καλαμάτα, Μεσσηνία