Φάκελος: Φ 576 - Επιστολές Ανδρέα Κοντογούρη


Περιέχει επιστολή του Ανδρέα Κοντογούρη προς τον Αυγουστίνο Καποδίστρια. Εκφράζει θλίψη και συμπόνοια για τον χαμό του Κυβερνήτη.

Γλώσσα: ελληνικά
Χρονολόγηση: 1831.11.07
Χαρακτηρισμός: 1 έγγραφο, πρωτότυπη επιστολή
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Αυγουστίνος, Κοντογούρης Ανδρέας, , Πάτρα