Τεκμήριο: Ι. Καποδίστριας (Ναύπλιο) προς Γιαννάκη Ράγκο

Γλώσσα: Γαλλική
Χρονολόγηση: 1830.06.24
Λέξεις-κλειδιά: Ράγκος Γιαννάκης, Στρατός, Ταραχές, Σαλαμίνα