Φορέας: Österreichisches Staatsarchiv

Σύνδεσμος: http://www.oesta.gv.at/

Περιεχόμενα: