Φορέας: Τμήμα Χειρογράφων. Ρωσική Εθνική Βιβλιοθήκη (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки)).

Περιεχόμενα: