Φορέας: Αρχείο της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Τμήμα Πετρούπολης. Петербургский филиал архива Российской академии наук/ПФА РАН)

Περιεχόμενα: