Υλικά τεκμήρια

Δείτε επιλεγμένα υλικά τεκμήρια από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: καποδιστριακά κτήρια, έργα τέχνης, προσωπικά αντικείμενα του Καποδίστρια και της οικογένειάς του∙ νομίσματα που εκδίδει ο Καποδίστριας, αλλά και νομίσματα μεταγενέστερων εποχών που αποτυπώνουν τη μορφή του∙ κειμήλια της εποχής του αλλά και μεταγενέστερες αναμνηστικές πλάκες.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

< προηγούμενα
επόμενα >

H άφιξη του Ιωάννη Kαποδίστρια στο Nαύπλιο

Ελαιογραφία αγνώστου δημιουργού που αναπαριστά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας στο Nαύπλιο, στις 7 Iανουαρίου 1828. Η άφιξη του Κυβερνήτη έδωσε την αφορμή για εκδηλώσεις ενθουσιασμού.

Είδος: Ζωγραφική/ Ελαιογραφία
Συλλογή: Τέχνη
Θέση: Συλλογή Ζωγραφικής, Σχεδίων και Χαρακτικών, Μουσείο Μπενάκη, ΓΕ 9023), Αθήνα
Παραγωγός/Δημιουργός: Άγνωστος
Link:
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Ιωάννης, Άφιξη Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο,, Ναύπλιο