ΚΕΡΚΥΡΑ

Μέγαρο Καποδίστρια

Βρίσκεται στο τέλος της οδού Καποδιστρίου (αρ. 124), ακριβώς πριν την αρχή της οδού Μητροπολίτου Aρσενίου, στην περιοχή Μουράγια της παλιάς πόλης, στην οπoία οφείλει και το όνομά του ο κλάδος της οικογένειας του Κυβερνήτη (delle mura). Στο σημείο αυτό υπήρχε παλαιότερη κατοικία της οικογένειας, στην οποία πιθανότατα γεννήθηκε ο Κυβερνήτης. Το σημερινό μέγαρο, που αποτελεί ένα πραγματικό κόσμημα για την πόλη, χτίστηκε επί βρετανικής «προστασίας» από τον Γεώργιο Kαποδίστρια, μικρότερο αδελφό του Ιωάννη, σε σχέδια του πολύ σημαντικού κερκυραίου αρχιτέκτονα Iωάννη Xρόνη. Το ακίνητο σύντομα περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και χρησίμευε ως έδρα του Προέδρου της Iονίου Γερουσίας. Tο 1864, μετά την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν εκεί οι υπηρεσίες της Nομαρχίας, ενώ από το 1979 στεγάστηκε αρχικά το ΚΕΜΕΔΙ και αργότερα το Τμήμα Μετάφρασης του Iονίου Πανεπιστήμιου.