ΚΕΡΚΥΡΑ

Παναγία της Τενέδου
(οδός Σολωμού, περιοχή Σπηλιάς, πλησίον νέου φρουρίου)

Πρόκειται για ναό της Καθολικής Εκκλησιάς, η κατασκευή του οποίου πιθανόν να ανάγεται στα τέλη του 15ου αι. Αποτελούσε τον πυρήνα ενός μοναστηριού, το οποίο, κατά την Ενετοκρατία, διέθετε και ιεροσπουδαστήριο. Δημεύτηκε από τους Δημοκρατικούς Γάλλους, μετά την κατάλυση της ενετικής κυριαρχίας (1798). Στα κτήρια του μοναστηριού, που δεν σώζονται πλέον, οι Γάλλοι στέγασαν την τότε Δημόσια Βιβλιοθήκη. Στα 1805, λειτούργησε εκεί η πρώτη Δημόσια Σχολή, βασισμένη στις προτάσεις που είχε υποβάλει ο Ι. Καποδίστριας, ήδη από το Μάϊο του 1803. Ο ίδιος ανέλαβε, για ένα διάστημα, και την εποπτεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, για την οποία είχε καταρτήσει και σχετικό Κανονισμό.