ΚΕΡΚΥΡΑ

Επισκοπιανά

Παλαιότατο κτήμα των Καποδίστρια, στην περιοχή Μωραΐτικα, στη νότια Κέρκυρα. Σώζεται στο Αρχείο της Αναγνωστικής, τοπογραφικό του κτήματος και του αρχοντικού του με χρονολογία 1798. Το σπίτι και το χτήμα διατηρούνται έως τις μέρες μας στην κατοχή της οικογένειας. Φαίνεται ότι το αγαπούσε ιδιαίτερα ο Καποδίστριας, διότι αποτελεί το μοναδικό χτήμα που αναφέρει στην αλληλογραφία με τον πατέρα του: «…Δι’ εμέ το ύψιστον των αγαθών είναι εκείνο του να αποσυρθώ εις Επισκοπιανά, όταν δεν υπάρχει καλύτερον ή χρησιμότερον πράγμα να κάμω…», γράφει από την Αγία Πετρούπολη στν πατέρα του στις 8/20 Ιουνίου 1809, ενώ  στις 18/30 Ιουλίου 1810, από το Σβιμπούργ της Φινλαδίας, φιλοξενούμενος από τον βαρώνο ντι Νικολάϊ, γράφει: «…Η Α. Ε. ο βαρώνος διαμένει εις μίαν του εξοχήν, ήτις ένεκεν των βράχων, των υδάτων και λόγω μερικών γραφικών τοποθεσιών ομοιάζει με τα Πισκοπιανά…».