Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1984
 
Σελίδες:322
 
Θέμα:Κείμενα (1819-1822)
 
Χρονική κάλυψη:1815-1822
 
Περίληψη:
Στον ΣΤ' Τόμο δημοσιεύονται τα κείμενα του Καποδίστρια που αναφέρονται στα χρόνια 1819, 1820, 1821, 1822. Ο αύξων αριθμός των εγγράφων είναι ενιαίος με εκείνο των εγγράφων του Ε' τόμου, δεδομένου ότι αποτελούν μια ενότητα. Αναφέρονται όλα - υπομνήματα, εκθέσεις, εγκύκλιοι, επιστολές - στη διπλωματική δραστηριότητα του Καποδίστρια ως υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας στα χρόνια 1815-1822.
Την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των κειμένων της περιόδου αυτής συνοδεύουν σύντομες σημειώσεις, που διαγράφουν συνοπτικά το πλαίσιο της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης, μεταξύ 1819 καί 1822, μέσα στο οποίον κινήθηκε ο Καποδίστριας, πίνακας των εγγράφων των δύο τόμων με κατατοπιστικές περιλήψεις και ευρετήρια κυρίων ονομάτων, ώστε η έκδοση να είναι απόλυτα χρηστική. Εκτενής διεθνής βιβλιογραφία, όπου αναγράφονται εξαντλητικά πηγές και δημοσιεύματα, παρέχουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για μια γενικότερη θεώρηση, με αφετηρία πάντα τα Καποδιστριακά κείμενα, της ευρωπαϊκής ιστορίας σε μια κρίσιμη φάση εθνικών, πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών.
Σημειώνουμε ότι βασικό κείμενο για την πιο άνετη προσπέλαση των κειμένων της δημόσιας δράσης του Καποδίστρια είναι η «Αυτοβιογραφία» του, η οποία δημοσιεύθηκε στον Α' Τόμο του Αρχείου. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, που δέσμευαν την απόλυτα ελεύθερη έκφραση των απόψεων και σκέψεων του Καποδίστρια σχετικά με πρόσωπα και γεγονότα, το κείμενο αυτό μας δίνει τη γραμμή πλεύσης για την αποκρυπτογράφηση των ενεργειών και κινήσεων του υπουργού της Ρωσίας κατά το χειρισμό καίριων θεμάτων.
 
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 42.14 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 303-321 από: 321
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/303.gif&w=550&h=800

Stuttgard, 1935.

Schnitzler, J.: Geheimgeschichte von Russland unter der Herrschaft der Kaiser Alexander und Nikolaus (μετ. R. Binder), Leipzig, 1874, τ. 1, 3.

Seeley, J.: Stein sein Leben und seine Zeit (μετ. E. Lehmann), Gotha, 1887, τ. 1, 2.

Seignobos, C.: Du Congrès de Vienne à la guerre de 1914, Paris, 1915.

Seignobos, C.: Histoire politique de l’ Europe conte poraine (1814-1914), Paris, 1924, τ. 1, 2.

Seton - Watson, H.: The Russian Empire (1801-1917), Oxford, 1967.

Sorel, A.: Le traité de Paris du 20 Novembre 1815, Paris, 1872.

Sorel, A.: Essais d’histoire et de critique, Paris, 1894.

Spiel, H.: Der Wiener Kongress in Augenzeugen - Berichten, Dusseldorf, 1965.

Springer, A. : Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809, Leipzig, 1863 (Staatengeschichte d. neusten Zeit, VI).

Springer, A.: Geschichte des Revolutionszeitalters (1789-1848), Prag, 1849.

Srbik, H.: Metternichs Plan der Neuordnung Europas 1814/15 (Mitteilungendes österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, XL) Wien 1925.

Stadtmüller, G.: Geschichte Südosteuropas, München, 1950.

Stählin. K.: Geschichte Russlands von den Anfängen bis zur Gefenwart, Königsberg, 1923-39 τ. 1.

Stählin, K.: Ideal und Wirklichkeit im letzten Jahrzehnt Alexanders I. (Historische Zeitschrift, 145), München, 1932.

Steckhann, G.: Preussen und die Neuorientierung der europäischen Staatengesellschaft auf dem Aachener Kongress, Berlin, 1934.

Stein, C.: Die letzten fünfzig Jahre (1789-1839), Berlin, 1839.

Stern, A.: Geschichte Europas, Stuttgart, 1913 τ. 2.

Stourdza, A.: Oeuvres posthumes religieuses, historiques, philosophiques et littéraires, Paris, 1859.

Strupp, K.: Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei von 18201930, Breslay, 1932.

Sutzo, A.: Geschichte der Griechischen Revolution (μετ. anonyme), Berlin, 1830.

Thürheim, L.: Mein Leben, München, 1913, τ. 2.

Trapp, R.: Kriegführung und Diplomatie der Verbündeten von I. Februar bis zum 25, März 1814, Göttingen, 1898.

Traz, R.: De l’ Alliance des Rois à la ligue des peuples. Sainte Alliance et S.D.N. Paris, 1936.

Treitschke, H.: Der Wiener Kongress, Leipzig.

Tritsch, W.: Metternich, Berlin, 1934.

Uebersberger, H.: Russlands Orientpolitik in den letzten zwei Jahrhunderten, Stuttgart, 1913, τ. 1.

Valloton, H.: Le Tsar Alexandre 1er, Paris, 1966.

Σελ. 303
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/304.gif&w=550&h=800

Valloton, H.: Metternich (μετ. U. Leippe), Hamburg, 1966.

Vatikiotou, A.: Das völkerrechtiche Protektorat, demonstriert am Beispiel der Jonischen Inseln, Wien, 1968.

Viel - Castel: Lord Castlereagh et la politique extérieure de l’ Angleterre de 1812 à 1822:

a) La Coalition Européenne de 1813 et 1814.

b) La Diplomatie, les Généraux de l’ Alliance et la seconde Restauration.

c) La conférence de Paris et le Congrès d’ Aix la Chapelle, (Revue des deux mondes, VI), Paris, 1854.

Viel - Castel, Histoire de la Restauration, Paris, 1867, τ. 10.

Vietsch, E.: Das Europäiche Gleichgewicht, Leipzig, 1942.

Vietsch, E.: Die Tradition der Grossen Mächte, Stuttgart, 1950.

Villemarest, C.: L’ Observateur au Congrès, ou Relation historique et anecdotique du Congrès d’ Aix la Chapelle, Paris, 1818.

Vernardsky, G.: Political and diplomatie history of Russia, London, 1937.

Waddington, G.: A Visit to Greece in 1823 and 1824, London, 1825.

Walker, M.: Metternich’s Europe, London, 1968.

Wallthor, A.: Freiherr vom Stein, Briefe und sämtliche Schriften, Stuttgart, 1969.

Webster, C.: British Diplomacy, London, 1921.

Webster, C.: The Congress of Vienna (1814/15), London, 1934.

Webster, C.: The foreign Policy of Castlereagh (1815-22), London, 1934.

Weil, M.: Les Dessous du Congrès de Vienne, Paris, 1917, τ. 1, 2.

Weill, G. : L’ Eveil des Nationalités et le mouvement libéral (1815-48), Paris, 1930.

Wellington, G.: Supplementaty Despatches, correspondence and Memoranda of Duke of Wellington (1858-1872), London, τ. 4, 8, 11.

Wenzel, J.: Veränderungen der Karte Europas seit 1815, Prag, 1878.

Wildner, H.: Die Technik der Diplomatie, Wien, 1959.

Wilkinson, W. : Tableau historique géorgaphique et politique de la Moldavie et de la Valachie, Paris, 1821.

Windelband, W.: Gestalten und Probleme der Aussenpolitik, Berlin, 1937.

Windelband, W.: Die auswärtige Politik der Grossmächte in der Neuzeit von 1494 bis zur Gesenwart, Essen, 1935.

Winkler, M.: Zarenlegende, Alexander I. von Russland, München, 1948.

Witting, R.: Auswärtige Politik und Diplomatenkunst, Berlin, 1917.

Wood, A.: Europe 1815-1945, London, 1964.

Woodhouse, C.: The Greek war of independence, London, 1952.

Woodhouse, C.: Capodistria, the founder of Greek Independence, London, 1973.

Wurm, C.: Diplomatische Geschichte der Orientalischen Frage, Leipzig, 1858.

Xenos, S.: East and West, a diplomatic history of the annexation of the Ionian Islands to the Kingdom of Greece, London, 1865.

Ypsilanti, H.: Metternich’s Stellung zum Griechischen Freiheitskampf, Wien, 1927.

Σελ. 304
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/305.gif&w=550&h=800

2. Ελληνόγλωσσα (επιλογή)

Δαφνής, Γ, Ιωάννης Α. Καποδίστριας, η γένεση του ελληνικού κράτους, Αθήνα 1976.

Κούκκου, Ε., Ο Καποδίστριας και η παιδεία. Α'. Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης, Αθήναι 1958.

Κούκκου, E.,Ιωάννης Καποδίστριας, ο άνθρωπος - ο διπλωμάτης (1800-28), Αθήναι 1978.

Μακρής, Θ., Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προκυβερνητική πατριωτική του δράσις, Κέρκυρα 1965.

Πετρίδης, Π., Η διπλωματική δράσις του Ιωάννου Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1974.

Πετρίδης, Π., Μελέτες νεώτερης ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας τομ. Α' (όπου μελέτες μου για την ευρωπαϊκή πολιτική του Ι. Καποδίστρια) Θεσσαλονίκη 1981.

Πετρίδης, Π., Βιβλιογραφία Ι. Καποδίστρια, 1776-1831, Θεσσαλονίκη 1981.

Πρεβελάκης, E., Η εγκύκλια επιστολή του Ιωάννου Καποδίστρια της 6/18 Απριλίου 1819, Πρακτικά Παν. Συνεδρίου Α' (1967) σ. 298-328.

Πρωτοψάλτης, E., Υπομνήματα συναφή Ιγνατίου Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας και Ιωάννου Καποδίστρια περί της τύχης της Ελλάδος, «Αθήνα», 60 (1956) σ. 145-182.

Τσιρπανλής, Z., Υπομνήματα και εκθέσεις τουΙωάννη Καποδίστρια (1809-1822) προβλήματα και έρευνα, Επιστ. Επετ. Φιλοσ. Σχ. Παν/μίου Ιωαννίνων τομ. Στ' (1977) σ. 99-133.

Χιώτης, Π., Ιστορία του Ιονίου κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως, τομ. Α-Β, Ζάκυνθος 1874.

Σελ. 305
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/306.gif&w=550&h=800Σελ. 306
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/307.gif&w=550&h=800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Ε' Τόμου

Αλέξανδρος I σ. 3, 7, 24, 26, 30, 47, 49, 55, 59, 66, 68, 87, 114, 130, 137, 154, 157, 162, 170, 187, 200, 207, 217, 225, 246, 261, 262, 263, 271, 277, 284, 315, 321, 327, 335, 342.

Αλή πασάς σ. 143, 144, 159.

Αλοπέους σ. 152, 156, 202, 254, 268, 278.

Αναγνώστης σ. 232, 234.

Ανσιγιόν σ. 288, 289, 290, 293, 295, 297, 298, 299, 300.

Άνστεττ σ. 108, 123.

Βέσσενμπεργκ σ. 84 , 85.

Βιέλ Κάστελ σ. 205, 207.

Βίνσεντ σ. 267.

Βιτγκενστάϊν σ. 184.

Βλούντωφ σ. 236, 237.

Βολτσόγκεν σ. 318, 319.

Βορονζώφ σ. 76, 77.

Βύρστ σ. 201.

Γιερμολώφ σ. 240, 278, 279, 282, 312.

Γκαλίτσιν σ. 335.

Γκέντζ σ. 71, 315, 316, 317, 320, 329, 331.

Γκίκας σ. 224.

Γκολόβκιν σ. 239, 241, 251, 252, 256, 261, 267.

Γκόρντον σ. 315, 317.

Δολγορούκη σ. 185.

Έξμουθ σ. 141, 142, 173, 176, 179, 184.

Σελ. 307
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/308.gif&w=550&h=800

Εστερχάζυ σ. 316.

Ευγένιος Μποαρνέ σ. 68, 72, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 123, 124, 127, 158, 159, 162.

Ζαρζέτσκυ σ. 270, 271, 272, 277.

Ζέα Βερμούδεθ σ. 212, 247, 264, 265.

Ζορντάν σ. 151, 156.

Ιγνάτιος σ. 191.

Ιταλίνσκη σ. 114, 120, 143, 144, 192.

Κάζα Φλόρες σ. 247, 250, 265.

Κάθκαρ σ. 157, 158, 160, 161, 162, 166, 239, 240, 304, 306, 307, 308, 309, 311.

Καλλιμάχης σ. 113,' 192, 193.

Κάμπελλ σ. 3, 17, 18, 20, 161, 163.

Καρατζάς σ. 192, 193, 222, 224.

Κάστελρυ σ. 48, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 67, 68, 71, 72, 83, 84, 85, 93, 138, 141, 143, 158, 159, 160, 164, 166, 183, 239, 240, 241, 267, 310, 311, 312, 313, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 351.

Κλάνκαρτυ σ. 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 45, 46, 50, 51, 53.

Κουράκιν σ. 134.

Κουτούζωφ σ. 191.

Λέμπενστερν σ. 155.

Λέμπτζελτερν σ. 149, 150, 158, 270.

Λίεβεν σ. 29, 30, 31, 45, 137, 140, 141, 142, 145, 166, 167, 183, 239, 241, 252, 254, 310, 329.

Λουδοβίκος XVIIΙ σ. 31, 37, 293.

Μαίτλανδ σ. 139, 140, 144, 160, 161, 162, 166, 167.

Μανούκ μπέης σ. 113, 114, 191.

Μαρία Λουίζα σ. 159, 170, 171.

Μαυροκορδάτος Αλ.σ. 224.

Μέττερνιχ σ. 24, 26, 68, 72, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 122, 135, 153, 154, 158, 200, 207, 241, 254, 258, 267, 301, 315, 316, 317„ 319, 320, 329.

Μιαζίνσκυ σ. 269, 270, 273.

Μοτσενίγος σ. 9, 320, 321.

Μουρούζης σ. 192, 193.

Σελ. 308
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/309.gif&w=550&h=800

Μπάαντερ σ. 108.

Μπάθουρστ σ. 51, 137.

Μπάϊκωφ σ. 155, 201, 203.

Μπάρκλαϋ ντε Τόλλυ σ. 135.

Μπενάκης Λ. σ. 231, 233.

Μπουτιάγκιν σ. 23, 25.

Μπυρστ σ. 155.

Μυρά σ. 25, 81, 236.

Ναπολέων Βοναπάρτης σ. 18, 19, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 48, 50, 60, 73, 74, 75, 159, 198, 243, 295, 330, 331, 351.

Νέσσελροντ σ. 31, 59, 68, 69, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 145, 146, 160, 171, 322.

Νοάϊγ σ. 164.

Νοβοσίλτσεφ σ. 201, 203.

Όσβαλντ σ. 19.

Οζαρόφσκυ σ. 268.

Ουέλλιγκτων σ. 21, 48, 50, 56, 60, 67, 71, 76, 77, 84, 85, 126, 129, 132, 160, 164, 242, 286, 328, 331, 339, 340, 341.

Ούμπρι σ. 146, 215.

Παλμέλλα σ. 212, 213, 214, 247, 250, 310.

Πάλφυ σ. 315, 317, 318.

Παύλοβιτς Κ. σ. 204.

Περραιβός σ. 232.

Πίνι σ. 113, 114, 167, 222, 223, 225.

Πλέσσεν σ. 319.

Πολέτικα σ. 265, 329.

Πότσο ντι Μπόργκο σ. 30, 31, 49, 66,85,126,127,130,131,132,133,164,165, 187, 207, 208, 209, 210, 211, 216, 238, 247, 250, 252, 253, 255, 258, 261, 264, 267, 310, 312, 313, 314, 315, 332.

Ραζουμόφσκυ σ. 60, 73, 75, 83, 89, 91, 92.

Ρέχμπεργκ σ. 318, 319.

Ριβιέρ σ. 333.

Ρισελιέ σ. 55, 66, 70, 71, 83, 91, 92, 128, 129, 130, 132, 159, 164, 185, 186, 208, 308, 309, 314, 322, 324, 326, 332.

Σαλντάνιε ντα Γκάμα σ. 136, 249, 265.

Σερρακαπριόλε σ. 232, 233, 235.

Σελ. 309
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/310.gif&w=550&h=800

Σομπολέφσκυ σ. 252, 269, 270, 272, 277.

Σούχτελεν σ. 229.

Στάϊν φoμ σ. 31, 107, 109.

Στάκελμπεργκ σ. 46, 47, 49, 86, 87,121,127,134,150,152,154,158,167, 197, 200, 252, 253, 320, 321.

Στίουαρτ σ. 48, 316, 317.

Στάϊγκεντες σ. 134, 135.

Στρόγγανωφ σ. 114, 120, 121, 167, 191, 193, 223, 225, 278, 282, 283, 332, 350.

Ταλλεϋράνδος σ. 25.

Τατίστσεφ σ. 217, 221, 264 , 266, 311, 335, 341.

Τέτενμπορν σ. 318, 319.

Τσαρτορίσκυ σ. 56, 59.

Τσιτσαγκώφ σ. 23, 26.

Yψηλάντης Αλ. σ. 115, 224.

Φάμπερ σ. 236

Φέλλενμπεργκ σ. 108.

Xάρντενμπεργκ σ. 27, 28, 59, 72, 84, 85, 89, 151, 202, 290.

Χοσέ ντε Τολέντο σ. 145, 146, 147, 148, 149.

Χούμπολτ σ. 71, 84, 85, 165, 211.

Χρυσοσπάθης σ. 232, 234.

Σελ. 310
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/311.gif&w=550&h=800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΣΤ' Τόμου

Αλέξανδρος σ. 26, 36, 43, 71, 90, 98, 117, 119, 134, 139,151, 155, 157, 159, 163, 180, 191, 207, 217, 223, 227, 228, 232, 243, 244.

Αλή πασάς σ. 21, 112, 174.

Αλοπέους σ. 60, 61.

Αριστείδης σ. 241.

Βάγιας Θ. σ. 243.

Βαρδαλάχος Κ. σ. 81, 83.

Βλασόπουλος I. σ. 20, 22, 112.

Βρυόνης σ. 243.

Γκαλλ σ. 243.

Δεκάζ σ. 35.

Επαμεινώνδας σ. 241.

Ζαρζέτσκυ σ. 117.

Ιταλίνσκη Α. σ. 101.

Καμαρηνός Σ. σ. 78

Καμινάρης Σ. σ. 233.

Καποδίστριας I. σ. 35, 43,44, 55, 56,57,61,63,71,73,78,83,8995,98,108, 115, 118, 130, 142, 148, 155,157, 159, 162, 164 169, 174, 209, 216, 217, 219, 227, 228, 229, 244.

κάστελρυ σ. 43, 44.

Σελ. 311
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/312.gif&w=550&h=800

Κολοκοτρώνης σ. 241.

Κοντογιάννης σ. 241.

Κουντουριώται σ. 241.

Λέμπτζελτερν σ. 71, 216.

Λίεβεν σ. 98, 100, 109, 210, 228.

Λονδόνδερυ σ. 190, 210, 218.

Λουδοβίκος ΙΗ΄ σ. 35, 36.

Μέττερνιχ σ. 35, 130, 134, 159, 163, 211, 217, 227.

Μέϋερον σ. 55.

Μόστρα Αδελφοί σ. 21.

Μοτσενίγος Γ. σ. 143.

Μπάθουρστ σ. 44, 54, 55, 56, 57, 60, 99, 100.

Μπενάκης σ. 80.

Μπαγκότ σ. 186, 210.

Μποναπάρτε σ. 231.

Μποτσαραίοι σ. 241.

Νέγρης σ. 241.

Νέσσελροντ σ. 130, 134, 185, 188, 216, 218, 223, 228.

Νικολάϊ σ. 165.

Ντεμπαγκό σ. 190.

Ντιβώφ σ. 116, 117.

Οδυσσεύς σ. 241.

Ουέλλιγκτων σ. 58, 60, 100.

Παπαρηγόπουλος σ. 112.

Πετρόμπεης σ. 78, 86.

Πότσο ντι Μπόργκο σ. 108.

Ρισελιέ σ. 109, 146.

Ρούφο σ. 157.

Σούτσος Α. σ. 78, 79, 95.

Σρέντερ Α. σ. 145, 146.

Στάϊν σ. 160, 161, 162.

Στάκελμπεργκ σ. 100.

Στιούαρτ σ. 186.

Στούρτζας Α. σ. 83, 86, 112, 115, 163.

Στράντφορντ Κάννιγκ σ. 168, 186, 188, 190, 213.

Σελ. 312
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/313.gif&w=550&h=800

Στρόγγανωφ σ. 20, 22, 62, 63, 77, 78, 86, 88, 133, 138, 168, 174, 175, 185, 186, 188, 191, 192, 194, 198, 199, 202, 212.

Ταήρ Αμβάζης σ. 237.

Τασίστσεφ σ. 223, 227, 228.

Υψηλάνται σ. 241.

Υψηλάντης σ. 164, 174, 176, 232, 233.

Χαλήμ εφέντης σ. 189.

Σελ. 313
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/314.gif&w=550&h=800Σελ. 314
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/315.gif&w=550&h=800

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

Κ.ΔΑΦΝΗ: Προλογικό Σημείωμα ............................... 7

ΚΕΙΜΕΝΑ: Έτους 1919 ....................................... 9

Έτους 1820 ............................................... 75

Έτους 1821 .............................................. 149

Έτους 1822 .............................................. 221

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ .............................................. 245

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 1815 - 1822 ............................ 249

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................ 291

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Ε' Τόμου ........................ 307

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Στ' Τόμου ....................... 311

Σελ. 315
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/316.gif&w=550&h=800Σελ. 316
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/317.gif&w=550&h=800Σελ. 317
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/318.gif&w=550&h=800Σελ. 318
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/319.gif&w=550&h=800Σελ. 319
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/320.gif&w=550&h=800Σελ. 320
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/321.gif&w=550&h=800Σελ. 321
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 303

  Stuttgard, 1935.

  Schnitzler, J.: Geheimgeschichte von Russland unter der Herrschaft der Kaiser Alexander und Nikolaus (μετ. R. Binder), Leipzig, 1874, τ. 1, 3.

  Seeley, J.: Stein sein Leben und seine Zeit (μετ. E. Lehmann), Gotha, 1887, τ. 1, 2.

  Seignobos, C.: Du Congrès de Vienne à la guerre de 1914, Paris, 1915.

  Seignobos, C.: Histoire politique de l’ Europe conte poraine (1814-1914), Paris, 1924, τ. 1, 2.

  Seton - Watson, H.: The Russian Empire (1801-1917), Oxford, 1967.

  Sorel, A.: Le traité de Paris du 20 Novembre 1815, Paris, 1872.

  Sorel, A.: Essais d’histoire et de critique, Paris, 1894.

  Spiel, H.: Der Wiener Kongress in Augenzeugen - Berichten, Dusseldorf, 1965.

  Springer, A. : Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809, Leipzig, 1863 (Staatengeschichte d. neusten Zeit, VI).

  Springer, A.: Geschichte des Revolutionszeitalters (1789-1848), Prag, 1849.

  Srbik, H.: Metternichs Plan der Neuordnung Europas 1814/15 (Mitteilungendes österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, XL) Wien 1925.

  Stadtmüller, G.: Geschichte Südosteuropas, München, 1950.

  Stählin. K.: Geschichte Russlands von den Anfängen bis zur Gefenwart, Königsberg, 1923-39 τ. 1.

  Stählin, K.: Ideal und Wirklichkeit im letzten Jahrzehnt Alexanders I. (Historische Zeitschrift, 145), München, 1932.

  Steckhann, G.: Preussen und die Neuorientierung der europäischen Staatengesellschaft auf dem Aachener Kongress, Berlin, 1934.

  Stein, C.: Die letzten fünfzig Jahre (1789-1839), Berlin, 1839.

  Stern, A.: Geschichte Europas, Stuttgart, 1913 τ. 2.

  Stourdza, A.: Oeuvres posthumes religieuses, historiques, philosophiques et littéraires, Paris, 1859.

  Strupp, K.: Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei von 18201930, Breslay, 1932.

  Sutzo, A.: Geschichte der Griechischen Revolution (μετ. anonyme), Berlin, 1830.

  Thürheim, L.: Mein Leben, München, 1913, τ. 2.

  Trapp, R.: Kriegführung und Diplomatie der Verbündeten von I. Februar bis zum 25, März 1814, Göttingen, 1898.

  Traz, R.: De l’ Alliance des Rois à la ligue des peuples. Sainte Alliance et S.D.N. Paris, 1936.

  Treitschke, H.: Der Wiener Kongress, Leipzig.

  Tritsch, W.: Metternich, Berlin, 1934.

  Uebersberger, H.: Russlands Orientpolitik in den letzten zwei Jahrhunderten, Stuttgart, 1913, τ. 1.

  Valloton, H.: Le Tsar Alexandre 1er, Paris, 1966.