Υλικά τεκμήρια

Δείτε επιλεγμένα υλικά τεκμήρια από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: καποδιστριακά κτήρια, έργα τέχνης, προσωπικά αντικείμενα του Καποδίστρια και της οικογένειάς του∙ νομίσματα που εκδίδει ο Καποδίστριας, αλλά και νομίσματα μεταγενέστερων εποχών που αποτυπώνουν τη μορφή του∙ κειμήλια της εποχής του αλλά και μεταγενέστερες αναμνηστικές πλάκες.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

 
επόμενα >

Πιάτο γαλλικής πορσελάνης

Πιάτο γαλλικής πορσελάνης με το οικόσημο της οικογένειας του Καποδίστρια.

Δώρο του Λουδοβίκου 18ου προς τον Ι.Καποδίστρια μετά το συνέδριο της Βιέννης

Είδος: είδος οικοσκευής
Συλλογή: Υλικά τεκμήρια
Χρονολόγηση: [1816]
Θέση: Μουσείο Καποδίστρια, Κουκουρίτσα, Κέρκυρα
Λέξεις-κλειδιά: Λουδοβίκος 18ος, Καποδίστριας Ιωάννης, Συνέδριο Βιέννης