Υλικά τεκμήρια

Δείτε επιλεγμένα υλικά τεκμήρια από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: καποδιστριακά κτήρια, έργα τέχνης, προσωπικά αντικείμενα του Καποδίστρια και της οικογένειάς του∙ νομίσματα που εκδίδει ο Καποδίστριας, αλλά και νομίσματα μεταγενέστερων εποχών που αποτυπώνουν τη μορφή του∙ κειμήλια της εποχής του αλλά και μεταγενέστερες αναμνηστικές πλάκες.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

 
επόμενα >

Σφραγίδα

Σφραγίδα με το οικόσημο της οικογένειας Καποδίστρια από Crystal de Roche και χρυσό, προσωπική του Ι. Καποδίστρια.

Είδος: Προσωπικό αντικείμενο
Συλλογή: Υλικά τεκμήρια
Χρονολόγηση: 19ος αιώνας
Θέση: Μουσείο Καποδίστρια, Κουκουρίτσα, Κέρκυρα (αρ. κατ: ΜΚ 062)
Λέξεις-κλειδιά: Καποδίστριας Ιωάννης