Φάκελος: Φάκελος 72 - Ιωάννης Κωλέττης

Γλώσσα: Γαλλικά
Χρονολόγηση: 1828-1829
Χαρακτηρισμός: Περιέχει τέσσερα έγγραφα

Περιεχόμενα: