Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1984
 
Σελίδες:364
 
Θέμα:Ο Καποδίστριας στην Ελβετία
 
Τοπική κάλυψη:Ελβετία
 
Χρονική κάλυψη:1813-1814
 
Περίληψη:O τέταρτος τόμος του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ καλύπτει, την αποστολή του Καποδίστρια στην Ελβετία το 1813-1814, που είχε για στόχο την απόσπασή της από τη γαλλική κηδεμονία και την ενότητα και ειρήνευση της χώρας, που θα εξασφάλιζε ένα Σύνταγμα κοινής αποδοχής. Ο Καποδίστριας πέτυχε στην αποστολή του αυτή και η επιτυχία απέσπασε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του Αυτοκράτορα της Ρωσίας και άνοιξε το δρόμο για τη μετέπειτα λαμπρή σταδιοδρομία του.
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 66.75 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 431-450 από: 454
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/431.gif&w=550&h=800

Hürner, Franz Ludwig 97, 134, 169-170

Ivernois, François soit Francis d’ 80, 99, 115, 118-121, 123, 142, 155, 207-208, 213, 214, 327, 356, 357-358, 406-407

Kasthofer, Gottlieb Rudolf 187

Kaufmann, ministre plénipotentiaire du roi du Wurtemberg en Suisse 110, 224

Keller, Franz-Xaver 91

Kent, Edward Augustus, duc de 243

Körtum, Friedrich Arnold 67, 302

Koukkou, Eleni 168

Krüdener, Julie 118

Krüdener, Paul, baron de 88, 116, 118, 153-154, 215, 222, 224-225, 258, 263-264, 267-269, 271, 276-277, 296, 322, 328, 375, 376, 423

Küster 83

La Harpe, soit Laharpe, Frédéric-César de 19-21, 27, 29, 50, 56, 65, 78, 79, 81, 83, 92, 97, 101, 128-130, 132, 135, 140, 143-144, 149-150, 152, 214, 231, 246-247, 249, 265, 318, 327,329, 335, 359, 361, 362, 415

Lascaris, Stamati Th. 27, 30, 35, 41, 68, 162, 272, 307, 346

Lavater, Hans Jacob 253

Lebzeltern, Louis, baron de 20-22, 25-32, 35-38, 40-42, 44, 46-50, 52-53, 56-62, 64-65, 68-69, 72-73, 76, 78, 79, 80, 84-87, 90-92, 95, 99, 113, 115, 119, 132, 187, 217, 283-284, 285, 288, 289, 291, 292-293, 296, 297, 298 299, 300, 304-305, 308, 309-310, 311312, 314, 316, 317, 320, 325, 331-332, 333, 335, 358

Leipold, Louis, pseudonyme de Lebzeltern 25, 284

Levis-Mirepoix, Emmanuel 21, 31

Louis XIV 107

Louis XVIII 93, 125-128, 251

Lullin, Ami 54, 112, 115

Lullin, archives 80

Lullin, Charles 54, 146, 150, 152

Luscher 187

Lüthy, Urs Joseph 232

Maillardoz, Jean-Pierre 308

Mallet-Butini, François, baron de 126

Marcel, Pierre-Albert 162

Marie-Louise, impératrice, épouse de Napoléon 1er 222

Martin, William 21, 22, 24, 26, 33, 36, 43, 44, 45, 47, 50, 54, 59, 78, 79, 85, 91, 94, 95, 97, 99, 104, 126, 150, 153, 218, 226, 229, 239, 240, 243, 244 Mayer 335, 359

Mazelet, soit Huc-Mazelet, Jeanne Marie 21, 29

Meister, Heinrich Jacob 33, 53, 115, 118, 294, 295, 296, 327

Messmer, Jacob-Laurenz 82-83

Mestral de Saint-Saphorin, Henri-Georges de 78, 196, 198, 203-205, 319

Metternich, Klemens Lothar Wenzel, prince de 17, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 35-38, 40-45, 50-52, 55, 56, 59, 62, 75, 79, 86, 91, 95, 99, 104, 111, 116, 123, 124, 146, 147, 150, 154, 170, 217, 240, 246, 267, 270, 279, 318, 377

Meyer von Schauensee, Franz Bernhard 76

Michel, grand-duc de Russie 110

Miéville, Antoine 228, 229

Mock, Johann Jacob 110

Monod, Henri 24-25, 26-29, 32, 44, 50, 54, 65, 69, 71, 73, 81, 84, 85, 87, 91, 93, 100-101, 117, 128-132, 134-135, 143-144, 158, 160, 165-166, 168, 199-200, 228-230, 241-242, 245-247, 260-262, 264, 266, 268, 272-274, 276-277, 279, 285-286, 310-311, 320, 359, 362, 410, 415

Montenach, Jean 139, 252, 260, 270

Morand, Philippe 224

Moreau, Jean Victor 251

Mousson, Jean-Marc 29, 106, 118, 200, 286

Mülinen, Niklaus-Friedrich von 86-87, 89, 93, 94-95, 109, 116, 117, 128, 137,

Σελ. 431
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/432.gif&w=550&h=800

143-144, 241, 274-276, 328, 361

Müller-Friedberg, archives 81, 83, 108

Müller-Friedberg, Karl 81, 108, 132, 135, 136, 190-191, 193-195, 233, 254-255, 381, 400, 405, 419-420

Muralt, Bernhard Ludwig von 60, 62, 67, 97, 301, 359

Muret, Jules 130, 131, 159-160, 162, 165-167, 169-171, 172, 191, 196-197, 199-200

Mustoxidi, André 168

Mutach, Abraham Friedrich von 166

Muyden, Berthold van 36, 44, 58, 59, 78, 89, 131, 134, 248, 260, 272

Naef, Mathias 194, 400

Napoléon 1er 20, 23, 30, 36, 68, 74-75, 80, 92, 93, 100, 145, 156, 215-216, 217, 226, 270, 272, 290, 336

Nesselrode, Karl Robert, comte de 22, 26, 28, 31-32, 35, 36-37, 41, 50-51, 56, 78, 116, 118, 126, 128, 129, 145, 234, 239, 242, 245, 248, 254, 255, 270, 284, 285, 287, 288, 362

Nicod, Françoise 79

Nicolas 1er, empereur de Russie 19, 50, 110

Nicolas de Flue 82

Odier, Edouard 22

Oechsli, Wilhelm 26, 33, 35

Osmond, René-Eustache, marquis d’ 147

Ott, autographes 399

Pancrace, voir Vorster Perregaux, George-Alexandre 159

Pestalozzi, Johann Heinrich 33-34, 67, 98-99, 162-165, 168, 288-289, 338, 339

Pfister, Balthasar 49, 255

Pichegru, Charles 251

Pictet, Louis 54

Pictet de Rochemont, Charles 54-57, 65, 78, 83, 111-113, 116, 118, 126, 142, 145-150, 152, 155, 217, 278, 279

Pidou, Auguste 158, 160-161

Planta, Martin 83

Polier, Henri-Etienne 162, 196

Pometta, Eligio 259

Pozzo di Borgo, Charles-André 147, 152-153

Praroman, Joseph de 158, 259-265, 267-268, 270

Reding, Alois de 24, 28, 54, 85, 93,128, 143, 165-167, 169, 192, 214, 233, 361, 390, 392, 406

Reding, Karl 169, 232

Reinhard, Hans von 24, 25-27, 33, 35, 41-42, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60-62, 68, 72, 76, 78, 83, 84, 93, 108, 117, 133, 153-154, 173, 200, 208, 210, 219, 233, 241, 242, 245, 246, 252, 255-256, 274, 279, 283, 284-285, 287, 288, 289, 291, 292, 296, 297, 299, 300, 302, 304-305, 309, 310, 311-312, 314, 316, 317, 319-320, 331, 349, 367-368, 374, 375, 376-377, 408, 409, 411, 412, 422

Rengger, Albert 78, 181-182, 185, 213, 245, 246

Reutti, Joachim-Pankraz 108, 132, 194

Richard 163-165

Rilliet Hubert, Madame 118

Ritter, Eugène, papiers 294, 295, 296, 327

Rivaz, Anne-Joseph de 219-220

Rivaz, Charles Emmanuel de 219-220, 224-225, 417

Rivaz, Isaac de 224 Rossi, Giulio 259

Rousseau, Jean-Jacques 206, 278

Rovéréa, Ferdinand-Isaac de 24, 44, 72

Ruchon, François 206, 210, 211

Rusca, Giuseppe-Antonio (?) 172-173, 179

Rüttimann, Vinzenz 24, 45, 48, 77, 93, 274

Saladin de Budé, Auguste 54, 56, 57, 109, 113, 115, 117, 120, 124-125, 155, 191, 206-208, 210, 213, 214-215, 355-356, 357, 405

Saladin de Crans, Guillaume, dit William 118

Σελ. 432
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/433.gif&w=550&h=800

Salamin, Michel 219, 417

Salis-Soglio, Johann, comte de 35, 43, 52, 55, 187

Salis, Maximilien de 105-106

Schläpfer, Walter 87, 109

Schmidtmeyer, Jean-Pierre 115-116, 118-120, 122, 124-125, 155, 207, 211, 213, 214, 355-356, 357, 405

Schraut, Franz Alban, baron de 26-27, 41, 43, 47, 64, 85-86, 99-100, 105-106, 116, 119, 122-123, 130, 136, 139, 171, 172-174, 178, 179, 181-182, 186, 188, 191, 192, 195, 197, 200, 208, 210, 219-222, 225, 226-227, 229-230, 232, 235-236, 240, 242, 245, 246, 253, 259, 262-263, 265-267, 270, 283-284, 324, 347, 349-350, 351, 352, 353, 354-355, 356, 363,365, 366, 373, 378-379, 380-381, 382-383, 389, 392-393, 398, 400, 401, 404, 405-406, 409, 411-412, 416-417, 422

Schwarzenberg, Karl Philipp von 21, 24, 35-36, 75, 351

Schwytzer de Buonas, Josef Xaver 298-299

Secretan, Louis 129-130

Secretan, Samuel 130

Seigneux, Georges-Hyde de 162, 196, 198-199, 203-205, 379-380

Seigneux, fonds de 198, 203

Sellon, comtes de 155

Senfft-Pilsach, soit Senft-Pilsach, Ludwig, comte de 35, 37, 41, 43-45, 50, 127, 236, 328, 361

Sépibus, Léopold de 224

Sidmouth, lord 277

Sigrist, Hans 232

Simbschen, Joseph-Franz 219

Stadion, Johann Philipp, comte de 377

Staël, Germaine de 149, 214

Steiger von Riggisberg, Karl Friedrich von 32, 35

Stein, Heinrich Friedrich Karl, baron de 55-56, 111, 112, 145, 147

Steinmann, Eugen 109 Stelling-Michaud, S. 215

Stettbacher, Hans 33

Stockaiper, Gaspard-Eugène 218-219, 226

Stoppani, Angelo Maria 259

Stürler, Johann Rudolf von 89, 328

Stürler, Ludwig Niklaus von 50-51, 234

Suter, Peter 232

Talleyrand, Auguste 24, 27, 28, 30, 235

Talleyrand (-Périgord), Charles Maurice de 145, 147-148

Techtermann, François-Antoine-Nicolas 268

Testaferrata, Fabrizio-Sceberras, nonce 131

Thurner 60

Tscharner, Johann Friedrich von 189

Tschertkoff, A. 168

Tschitchagoff 19

Turrettini, Albert 109, 117, 120, 123-124, 146, 148-150, 153, 191, 207, 214

Ufleger, soit Uffleger, François 171

Ugarte, Aloys, comte d’ 112, 116, 120-124, 219

Uldry, Jean-Pierre 139

Usteri, Paul 33, 66, 131-132, 134-135, 167-168, 231, 232, 245, 256, 258, 273 279, 294, 399, 413, 421

Vacheron et Constantin, manufacture d’horlogerie à Genève 216

Vernazza, Joseph 265

Vernet, Isaac 115, 215

Victor-Emmanuel 1er, roi de Sardaigne 65, 146, 151

Viollier, Jean-Pierre 207

Virgile 329 Voirol, Charles 168

Voltaire 278

Vorster, Pankraz, abbé de Saint-Gall 81-82, 108, 190, 273

Waeber, Paul 54, 57, 111, 113, 115, 117, 120, 146, 147, 149

Wattenwyl, soit Watteville, Nicolas Rodolphe de 24, 35-36, 43, 50, 60, 86, 166-167, 265, 301, 322, 324-325, 391

Weber, Kaspar 299

Wellington, Arthur-Wellesley, duc de 76

Σελ. 433
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/434.gif&w=550&h=800

Werra, Ferdinand de 219

Werro, Charles-Joseph de 139, 166, 263-265, 267

Wessenberg, Jean-Philippe, baron de 147-148

Wicky, Joseph 268

Wieland, Johann Heinrich 24, 93, 241, 252

Wolkonsky, soit Volkonski, Pierre Mikaïlovitch, prince de 68, 302, 318

Woodhouse, C. M. 27, 75

Wyss, David von 87, 268

Zeerleder, Ludwig von 166-168, 246

Zellweger, Jakob 87, 108-110, 128, 247, 254, 258, 273, 415

Zimmermann, Karl Friedrich 169

Zollikofer, Johann-Jacob 194

INDEX DES NOMS DE LIEUX

Aarau 43, 143, 154, 165, 169, 170, 181-182, 185-186, 208, 229, 231, 252, 262, 413

Aarbourg 61, 143

Adriatique 250

Aire, 1’ 151

Ajoie 102

Allemagne 19, 250, 375

Amérique, Etats-Unis d’ 69, 278, 341

Angleterre 21, 63, 64, 80, 141, 144, 145, 151, 152, 189, 208, 213, 234, 250, 266, 359, 361, 375

Annecy 111

Appenzell 83, 108, 109, 128, 190, 227, 252

Archamps 111

Argovie 43, 45, 48, 50-52, 54, 56-57, 60-61, 65, 71-72, 79, 80, 83, 86, 94-97, 129, 131, 136, 143-144, 154, 167, 170-171, 181-183, 186-187, 194, 197, 200, 227-228, 234-238, 245-246, 275, 337, 359-361, 376, 384, 387, 391, 396-397

Arve, 1’ 148, 151

Athènes 110

Aubonne 203

Autriche 20, 23, 25, 54, 80, 82, 84, 96, 141, 147, 189, 216, 235, 238, 250, 337, 359, 361, 362

Auxerre 110

Bade, grand-duché de 24, 243

Baden 72, 231, 232, 245, 247, 328, 410, 413, 414

Bâle 24, 36, 50, 53, 54-57, 59-60, 63, 67, 78, 83, 93, 95, 98, 111, 116, 126, 135, 145, 205, 217, 227, 248, 255, 320, 370

Bâle (évêché) de 80, 86, 95, 107, 145, 237, 240, 324, 372

Bavière 361

Bellinzone 107-108, 172-173, 175, 178, 180, 208, 257

Berlin 243

Berne 25-27, 32, 35, 37-38, 41, 42-46, 48, 50-51, 54, 58-68, 71-74, 78, 80, 83, 86-89, 91, 93, 95-97, 99, 110, 118, 131-132, 135-139, 140, 142-144, 154, 161, 165-168, 169, 186-187, 197, 204-205, 206, 208, 214, 218, 222, 225, 227-231, 233, 235-240, 243, 245-248, 252, 262, 264-265, 270, 275-278, 283, 284, 298, 300, 301-303, 310, 313, 315, 321, 322-325, 326, 328, 336, 337, 348, 359-361, 365, 366, 370, 375, 376, 390-391, 412, 413, 415

Bienne 54, 105, 111, 150, 154, 217, 324, 349, 376

Bipp 138

Bohême 24

Bonneville 151

Bormio 103, 106, 349

Carlsruhe 151, 153

Carouge 112

Σελ. 434
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/435.gif&w=550&h=800

Chablais 147-148, 151, 217

Chambéry 112, 123

Chamonix 220 Chancy 151

Châtel (-Saint-Denis) 158

Chaumont 29, 56, 75, 78, 79-81, 83, 85, 114, 190, 217, 272, 318, 319

Chiavenna 103, 106, 349

Cisalpine, République 102, 216

Coire 187

—, Archives d’Etat 53, 60, 189

Collonges 111

Come, lac de 103

Constance 50, 103

—, lac de 103

Corfou 17-18, 141

Doubs 102

Ecluse, Fort de l’ 102, 147

Einsiedeln 223

Elbe, île d’ 226, 270

Erguel 61, 324

Espagne 67

Europe 22, 33, 279

Faucigny 151, 217

Fier, le 148

Flandre 21

Fontainebleau 110

Forclaz, col de la 220

Formazza, val 102

France 28, 30, 33, 49, 54, 56, 57, 79, 80, 84, 86, 94, 96, 102, 114, 126-127, 138, 141, 144, 145, 147, 151, 153-154, 206, 216, 224, 234, 238, 266, 290, 333, 335, 347, 350, 351, 359

Francfort-sur-le-Main 20, 22, 24, 25, 31, 85

Freiamt 72

Fribourg 47, 50, 58-59, 66-67, 72-74, 82, 83, 89-91, 93, 125, 135-136, 139-140, 154-158, 162, 164, 165, 166, 167, 171, 205, 230, 236, 259-270, 277-278, 300, 301, 313, 315, 226, 361, 366, 367, 370, 376, 378, 379, 390, 391

Fribourg-en-Brisgau 35, 49, 55

Fricktal 72, 94-97, 142, 144, 170, 271, 305, 337, 359, 361

Fuentes, fort de 103

Gemmi, col de la 220, 222

Gênes 19

Genève 17, 18, 22, 26, 42, 44, 45, 50, 54-56, 69, 78, 100, 102, 105, 111-116, 119-127, 142, 145-147, 149, 152-155, 157, 158, 159, 160, 205-208, 210-216, 217, 219, 220, 221, 227, 251, 252, 278, 305, 349, 355-356, 357-358, 372, 376, 377, 405-406, 407, 413-414, 417

Gersau 83

Gex, Pays de 102, 111, 114, 125, 142, 146, 147-148, 150, 153

Giubiasco 257

Glaris 83, 93, 109, 187, 190-192, 252, 273, 380, 391

Gothard, voir Saint-Gothard Grande-Bretagne, voir Angleterre Grandson 163

Grèce 17, 18, 279

Grisons 24, 48, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 65, 83, 93, 104-106, 171, 187-190, 197

Haldenstein 83

Hambourg 112

Heidelberg 68

Helvétique, République 22

Herisau 110

Hofwil, soit Hofwyl 55, 68, 166-169

Hollande 109, 243, 266

Huningue, forteresse de 107

Ioniennes, îles 17, 18, 75, 141, 167, 192, 279

Italie 35, 104

Joux, fort de 102

Jura 102, 138, 148, 347

Langres 21, 75, 79, 111

Lausanne 29, 44, 130, 154, 157, 158-160, 162, 163, 164, 166, 181, 195, 196, 199, 208, 246, 261, 262, 278, 363, 376, 393

Leipzig, bataille de 20, 24

Σελ. 435
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/436.gif&w=550&h=800

Léman, canton du 119

—, département du 111-112, 153

—, lac 114, 124

Lenzbourg 251-252, 418

Léventine 107-108, 174, 181, 256, 273, 354, 373, 421-422

Locamo 175 Londres 151, 208

Lucerne 24, 45, 48, 52, 59, 76-78, 83, 85-87, 91, 93, 135, 138, 140, 248, 277, 299, 309, 323, 327, 328, 361, 370

Lugano 175, 257

—, lac de 103

Lunéville, traité de 95

Lyon 111, 112

Majeur, lac 103

Malte 141

Maurienne 151

Méditerranée 250

Menoge, la 148

Milan 34, 106

Milanais 104

Mittau 251

Mont-Blanc 220

—, département du 112

Montbéliard 67

Morat 245-246

Morges 29

Moutiers-Grandval 61, 95, 107, 122, 142, 154, 324, 353, 376

Mulhouse 102

Münsterthal, voir Moutiers-Grandval

Muri 143

Neuchâtel 54, 69, 102, 107, 116, 136, 150, 170, 172, 222, 226-227, 235, 252, 253, 305, 347, 366, 372, 416

Nidwald 227, 248, 252

Noire, mer 250

Nyon 159

Oberland (bernois) 275

Odessa 55, 150

Orbe 163, 165

Ossola, vallée d’ 102

Ottoman, Empire 18, 216

Paris 21, 24, 56, 68, 79, 92, 103, 111, 116, 119, 126-130, 132, 135, 137, 140-141, 145-146, 149, 150, 152, 153-154, 155, 157, 158, 159, 169, 191, 195, 217, 219, 235, 271, 272, 359, 362, 364, 367, 375, 376

Pays-Bas, voir Hollande

Petrograd, voir Saint-Pétersbourg

Pologne 250

Porrentruy 95, 324

Provinces libres, voir Freiamt

Prusse 54, 80, 82, 84, 141, 147, 172, 182, 226, 234

Rapperswil 190, 194-195, 254, 383-384, 402, 419-420

Rheinfelden 36 Rheintal 190

Rhin, le 19, 22, 24, 95, 103

Rolle 112

Rome 99

Rostock 67

Rousses, vallée des 102

Russie 17, 22, 25, 54, 64, 80, 82, 84, 141, 147-148, 150, 189, 266

Saint-Bernard, col du Grand- 216

Saint-Gall 81, 83, 108, 109, 110, 131, 132, 135, 136, 154, 168, 170, 171, 181, 183, 187, 190-195, 197, 200, 207, 208, 214, 227, 233-234, 254-255, 273-274, 277, 278, 376, 380-381, 382-389, 391, 397, 400-404, 405, 408, 409, 419-420, 421, 424-425

Saint-Gothard, col du 108

Saint-Julien 111

Saint-Pétersbourg 22, 26, 50, 285

Sainte-Agathe 103

Sainte-Croix 163

Salève, le 102

Sardaigne 102, 206

Sargans 190-191, 193, 233, 254-255, 409

Savoie 54, 102, 147, 151

Schaffhouse 25, 26, 35, 36, 49, 50, 83, 103, 107, 135, 205, 227, 243, 255-256, 283, 370

Schwytz 83, 85, 86, 93, 187, 190-192,

Σελ. 436
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/437.gif&w=550&h=800

227, 233, 248, 252, 255, 273, 274, 328, 365, 380

Septinsulaire, République 19

Simplon, col du 102, 417

—, département du 217

Sion 219, 220, 221

Sion, mont de 102

Soleure 48, 54, 58-60, 66, 67, 72-74, 82, 83, 86, 87, 89, 90-91, 125, 135-136, 138-139, 140, 154, 156, 165, 166, 169, 205, 230, 232-233, 262, 275, 277, 298, 300, 301, 313, 315, 326, 330-331, 361, 366, 370, 376, 413

Souabe 31

Tarentaise 151

Tessin 24, 48, 52, 83, 107-108, 170, 171, 172-174, 176, 178-180, 207, 214, 227, 248, 253, 256-259, 271, 273, 275, 277, 278, 354, 376, 421, 422-423

Thurgovie 83, 227, 254, 376, 384, 400

Trogen 108-110

Troyes 75, 78, 141, 317

Tübingen 29

Turin, traité de 146

Tyrol 104

Unterwald 48, 83, 274

Uri 83, 87, 108, 174, 252, 256

Uznach 190-191, 193, 233, 254-255, 383, 409

Valais 54, 55, 102, 105, 111, 114, 116, 146, 150, 216-222, 224-225, 227, 252, 305, 349, 372, 376, 417

Valserine, la 148

Valteline 103-106, 111, 122, 123, 142, 145, 154, 187, 188, 271, 305, 349, 377

Vatican 99

Vaud 20, 28, 29, 43, 45, 48, 50-51, 54-58, 61, 65, 71, 78, 80, 83, 86, 93, 94, 111, 112, 131, 136, 145, 147, 153, 157, 159, 161, 162, 163-165, 170, 171, 181, 186, 187, 190, 195, 197, 200, 203-205, 214, 217, 227, 228-229, 236-237, 241, 246-247, 275-276, 278, 279, 392-398

Venise 19

Versoix 125, 148, 149, 153

Vienne, Archives d’Etat 26, 92, 285

—, Congrès et ville 17, 22, 72, 81, 104, 107, 108, 111, 139, 141, 142, 145, 146, 151-152, 154, 155, 157, 160, 170, 181, 192, 222, 224, 225, 226, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 263-264, 270, 271, 273, 276, 277, 278-279, 359, 375, 376, 423

Vœgelinsegg 109

Voirons, les 102

Vuache, le 102

Waldshut,comité de 27, 32, 42, 104, 187

Waldstätten, cantons des 62, 69, 83, 93, 190, 248

Wangen 138

Westphalie 110, 348

Wettingen 143

Wickern, la 61

Wurtemberg 109, 110, 224, 243, 266, 348, 361

Yverdon 34, 67, 98, 99, 162-163, 165, 168, 289

Zoug 83, 86, 227, 252

Zurich, passim

Σελ. 437
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/438.gif&w=550&h=800

I. Carte de la Confédération helvétique.

Σελ. 438
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/439.gif&w=550&h=800

I. Χάρτης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Σελ. 439
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/440.gif&w=550&h=378

II. La Landsgemeide de Trogen du 1er avril 1814 (aquatinte de Franz Hegi).

II. Η Εθνοσυνέλευση του Τρόγκεν, την 1η Απριλίου 1814.

Σελ. 440
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/441.gif&w=550&h=800

III. La formation du territoire du Canton de Genève.

III. H εδαφική διαμόρφωση του Καντονιού Γενεύης.

Σελ. 441
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/442.gif&w=550&h=378

IV. Billet autographe de Capodistrias à Henri Monod, daté du 11 août 1814 (Document n° 71).

IV. Αυτόγραφο σημείωμα του Καποδίστρια προς τον Henri Monod, με ημερομηνία 11 Αυγούστου 1814 (Έγγραφο αρ. 71).

Σελ. 442
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/443.gif&w=550&h=800

ERRATUΜ

page ligne lire

164 36 Fribourg.

168 note 1 pestalozziennes Paedagogica

174 32 auxquelles

181 16 respectables

198 21 armées

25 V. E.

204 31 franchise

206 14-15 au profit des deux

208 22 constitution.»

209 13 de reconnoitre

214 titre courant ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

222 note 2 Lettres d’Eugène

238 30 créés

248 27 préférèrent

250 Supprimer le filet après la 1. 43.

253 note 1. ARCHIVES

255 6-7 mais ils estiment

264 40 Je prie

268 note 3 la Gazette

269 41 Krüdener

273 La note 2 se réfère à la première ligne de la

275 6 pas rétablir

276 6 Mülinen

Σελ. 443
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/444.gif&w=550&h=800Σελ. 444
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/445.gif&w=550&h=800

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ. ΔΑΦΝΗ: Προλογικό σημείωμα Σελ. 3

Γρ. ΔΑΦΝΗ: Ο Καποδίστριας στην Ελβετία » 5

Michelle BOUVIER-ΒRΟΝ: Avertissement » 15

Commentaire (Εισαγωγή) » 17

Documents (Έγγραφα) » 281

Τα 22 Καντόνια της Ελβετίας του 1815 » 427

Επεξηγήσεις » 428

Ευρετήρια » 429

Χάρτες καί πίνακες » 438

Παροράματα » 443

Σελ. 445
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/446.gif&w=550&h=800Σελ. 446
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/447.gif&w=550&h=800

Εκδότης:

Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών - Κέρκυρα 491.00 - Τηλ. (0661) 30.674, 39.395

Γενική επιμέλεια εκδόσεως:

Κώστας Δάφνης

Εισαγωγή - Μεταγραφή κειμένων - Ευρετήρια — Επιμέλεια:

Michelle Bouvier - Bron

Περιλήψεις - Μετάφραση:

Michelle Bouvier-Bron - Bertrand Bouvier

Στοιχειοθεσία — Εκτύπωση — Βιβλιοδεσία:

Τυπογραφείο «Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ», Ζωοδ. Πηγής 16, Αθήνα - Τηλ. 36.39.303

Διορθώσεις - Σελιδοποίηση :

Γιάννης Ζόμπολας

Σελ. 447
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/448.gif&w=550&h=800

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 491.00 Κέρκυρα - Τηλ. 30.674, 39.395

Σελ. 448
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/449.gif&w=550&h=800Σελ. 449
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/450.gif&w=550&h=800Σελ. 450
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 431

  Hürner, Franz Ludwig 97, 134, 169-170

  Ivernois, François soit Francis d’ 80, 99, 115, 118-121, 123, 142, 155, 207-208, 213, 214, 327, 356, 357-358, 406-407

  Kasthofer, Gottlieb Rudolf 187

  Kaufmann, ministre plénipotentiaire du roi du Wurtemberg en Suisse 110, 224

  Keller, Franz-Xaver 91

  Kent, Edward Augustus, duc de 243

  Körtum, Friedrich Arnold 67, 302

  Koukkou, Eleni 168

  Krüdener, Julie 118

  Krüdener, Paul, baron de 88, 116, 118, 153-154, 215, 222, 224-225, 258, 263-264, 267-269, 271, 276-277, 296, 322, 328, 375, 376, 423

  Küster 83

  La Harpe, soit Laharpe, Frédéric-César de 19-21, 27, 29, 50, 56, 65, 78, 79, 81, 83, 92, 97, 101, 128-130, 132, 135, 140, 143-144, 149-150, 152, 214, 231, 246-247, 249, 265, 318, 327,329, 335, 359, 361, 362, 415

  Lascaris, Stamati Th. 27, 30, 35, 41, 68, 162, 272, 307, 346

  Lavater, Hans Jacob 253

  Lebzeltern, Louis, baron de 20-22, 25-32, 35-38, 40-42, 44, 46-50, 52-53, 56-62, 64-65, 68-69, 72-73, 76, 78, 79, 80, 84-87, 90-92, 95, 99, 113, 115, 119, 132, 187, 217, 283-284, 285, 288, 289, 291, 292-293, 296, 297, 298 299, 300, 304-305, 308, 309-310, 311312, 314, 316, 317, 320, 325, 331-332, 333, 335, 358

  Leipold, Louis, pseudonyme de Lebzeltern 25, 284

  Levis-Mirepoix, Emmanuel 21, 31

  Louis XIV 107

  Louis XVIII 93, 125-128, 251

  Lullin, Ami 54, 112, 115

  Lullin, archives 80

  Lullin, Charles 54, 146, 150, 152

  Luscher 187

  Lüthy, Urs Joseph 232

  Maillardoz, Jean-Pierre 308

  Mallet-Butini, François, baron de 126

  Marcel, Pierre-Albert 162

  Marie-Louise, impératrice, épouse de Napoléon 1er 222

  Martin, William 21, 22, 24, 26, 33, 36, 43, 44, 45, 47, 50, 54, 59, 78, 79, 85, 91, 94, 95, 97, 99, 104, 126, 150, 153, 218, 226, 229, 239, 240, 243, 244 Mayer 335, 359

  Mazelet, soit Huc-Mazelet, Jeanne Marie 21, 29

  Meister, Heinrich Jacob 33, 53, 115, 118, 294, 295, 296, 327

  Messmer, Jacob-Laurenz 82-83

  Mestral de Saint-Saphorin, Henri-Georges de 78, 196, 198, 203-205, 319

  Metternich, Klemens Lothar Wenzel, prince de 17, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 35-38, 40-45, 50-52, 55, 56, 59, 62, 75, 79, 86, 91, 95, 99, 104, 111, 116, 123, 124, 146, 147, 150, 154, 170, 217, 240, 246, 267, 270, 279, 318, 377

  Meyer von Schauensee, Franz Bernhard 76

  Michel, grand-duc de Russie 110

  Miéville, Antoine 228, 229

  Mock, Johann Jacob 110

  Monod, Henri 24-25, 26-29, 32, 44, 50, 54, 65, 69, 71, 73, 81, 84, 85, 87, 91, 93, 100-101, 117, 128-132, 134-135, 143-144, 158, 160, 165-166, 168, 199-200, 228-230, 241-242, 245-247, 260-262, 264, 266, 268, 272-274, 276-277, 279, 285-286, 310-311, 320, 359, 362, 410, 415

  Montenach, Jean 139, 252, 260, 270

  Morand, Philippe 224

  Moreau, Jean Victor 251

  Mousson, Jean-Marc 29, 106, 118, 200, 286

  Mülinen, Niklaus-Friedrich von 86-87, 89, 93, 94-95, 109, 116, 117, 128, 137,