Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1984
 
Σελίδες:364
 
Θέμα:Ο Καποδίστριας στην Ελβετία
 
Τοπική κάλυψη:Ελβετία
 
Χρονική κάλυψη:1813-1814
 
Περίληψη:O τέταρτος τόμος του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ καλύπτει, την αποστολή του Καποδίστρια στην Ελβετία το 1813-1814, που είχε για στόχο την απόσπασή της από τη γαλλική κηδεμονία και την ενότητα και ειρήνευση της χώρας, που θα εξασφάλιζε ένα Σύνταγμα κοινής αποδοχής. Ο Καποδίστριας πέτυχε στην αποστολή του αυτή και η επιτυχία απέσπασε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του Αυτοκράτορα της Ρωσίας και άνοιξε το δρόμο για τη μετέπειτα λαμπρή σταδιοδρομία του.
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 66.75 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 433-452 από: 454
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/433.gif&w=550&h=800

Salamin, Michel 219, 417

Salis-Soglio, Johann, comte de 35, 43, 52, 55, 187

Salis, Maximilien de 105-106

Schläpfer, Walter 87, 109

Schmidtmeyer, Jean-Pierre 115-116, 118-120, 122, 124-125, 155, 207, 211, 213, 214, 355-356, 357, 405

Schraut, Franz Alban, baron de 26-27, 41, 43, 47, 64, 85-86, 99-100, 105-106, 116, 119, 122-123, 130, 136, 139, 171, 172-174, 178, 179, 181-182, 186, 188, 191, 192, 195, 197, 200, 208, 210, 219-222, 225, 226-227, 229-230, 232, 235-236, 240, 242, 245, 246, 253, 259, 262-263, 265-267, 270, 283-284, 324, 347, 349-350, 351, 352, 353, 354-355, 356, 363,365, 366, 373, 378-379, 380-381, 382-383, 389, 392-393, 398, 400, 401, 404, 405-406, 409, 411-412, 416-417, 422

Schwarzenberg, Karl Philipp von 21, 24, 35-36, 75, 351

Schwytzer de Buonas, Josef Xaver 298-299

Secretan, Louis 129-130

Secretan, Samuel 130

Seigneux, Georges-Hyde de 162, 196, 198-199, 203-205, 379-380

Seigneux, fonds de 198, 203

Sellon, comtes de 155

Senfft-Pilsach, soit Senft-Pilsach, Ludwig, comte de 35, 37, 41, 43-45, 50, 127, 236, 328, 361

Sépibus, Léopold de 224

Sidmouth, lord 277

Sigrist, Hans 232

Simbschen, Joseph-Franz 219

Stadion, Johann Philipp, comte de 377

Staël, Germaine de 149, 214

Steiger von Riggisberg, Karl Friedrich von 32, 35

Stein, Heinrich Friedrich Karl, baron de 55-56, 111, 112, 145, 147

Steinmann, Eugen 109 Stelling-Michaud, S. 215

Stettbacher, Hans 33

Stockaiper, Gaspard-Eugène 218-219, 226

Stoppani, Angelo Maria 259

Stürler, Johann Rudolf von 89, 328

Stürler, Ludwig Niklaus von 50-51, 234

Suter, Peter 232

Talleyrand, Auguste 24, 27, 28, 30, 235

Talleyrand (-Périgord), Charles Maurice de 145, 147-148

Techtermann, François-Antoine-Nicolas 268

Testaferrata, Fabrizio-Sceberras, nonce 131

Thurner 60

Tscharner, Johann Friedrich von 189

Tschertkoff, A. 168

Tschitchagoff 19

Turrettini, Albert 109, 117, 120, 123-124, 146, 148-150, 153, 191, 207, 214

Ufleger, soit Uffleger, François 171

Ugarte, Aloys, comte d’ 112, 116, 120-124, 219

Uldry, Jean-Pierre 139

Usteri, Paul 33, 66, 131-132, 134-135, 167-168, 231, 232, 245, 256, 258, 273 279, 294, 399, 413, 421

Vacheron et Constantin, manufacture d’horlogerie à Genève 216

Vernazza, Joseph 265

Vernet, Isaac 115, 215

Victor-Emmanuel 1er, roi de Sardaigne 65, 146, 151

Viollier, Jean-Pierre 207

Virgile 329 Voirol, Charles 168

Voltaire 278

Vorster, Pankraz, abbé de Saint-Gall 81-82, 108, 190, 273

Waeber, Paul 54, 57, 111, 113, 115, 117, 120, 146, 147, 149

Wattenwyl, soit Watteville, Nicolas Rodolphe de 24, 35-36, 43, 50, 60, 86, 166-167, 265, 301, 322, 324-325, 391

Weber, Kaspar 299

Wellington, Arthur-Wellesley, duc de 76

Σελ. 433
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/434.gif&w=550&h=800

Werra, Ferdinand de 219

Werro, Charles-Joseph de 139, 166, 263-265, 267

Wessenberg, Jean-Philippe, baron de 147-148

Wicky, Joseph 268

Wieland, Johann Heinrich 24, 93, 241, 252

Wolkonsky, soit Volkonski, Pierre Mikaïlovitch, prince de 68, 302, 318

Woodhouse, C. M. 27, 75

Wyss, David von 87, 268

Zeerleder, Ludwig von 166-168, 246

Zellweger, Jakob 87, 108-110, 128, 247, 254, 258, 273, 415

Zimmermann, Karl Friedrich 169

Zollikofer, Johann-Jacob 194

INDEX DES NOMS DE LIEUX

Aarau 43, 143, 154, 165, 169, 170, 181-182, 185-186, 208, 229, 231, 252, 262, 413

Aarbourg 61, 143

Adriatique 250

Aire, 1’ 151

Ajoie 102

Allemagne 19, 250, 375

Amérique, Etats-Unis d’ 69, 278, 341

Angleterre 21, 63, 64, 80, 141, 144, 145, 151, 152, 189, 208, 213, 234, 250, 266, 359, 361, 375

Annecy 111

Appenzell 83, 108, 109, 128, 190, 227, 252

Archamps 111

Argovie 43, 45, 48, 50-52, 54, 56-57, 60-61, 65, 71-72, 79, 80, 83, 86, 94-97, 129, 131, 136, 143-144, 154, 167, 170-171, 181-183, 186-187, 194, 197, 200, 227-228, 234-238, 245-246, 275, 337, 359-361, 376, 384, 387, 391, 396-397

Arve, 1’ 148, 151

Athènes 110

Aubonne 203

Autriche 20, 23, 25, 54, 80, 82, 84, 96, 141, 147, 189, 216, 235, 238, 250, 337, 359, 361, 362

Auxerre 110

Bade, grand-duché de 24, 243

Baden 72, 231, 232, 245, 247, 328, 410, 413, 414

Bâle 24, 36, 50, 53, 54-57, 59-60, 63, 67, 78, 83, 93, 95, 98, 111, 116, 126, 135, 145, 205, 217, 227, 248, 255, 320, 370

Bâle (évêché) de 80, 86, 95, 107, 145, 237, 240, 324, 372

Bavière 361

Bellinzone 107-108, 172-173, 175, 178, 180, 208, 257

Berlin 243

Berne 25-27, 32, 35, 37-38, 41, 42-46, 48, 50-51, 54, 58-68, 71-74, 78, 80, 83, 86-89, 91, 93, 95-97, 99, 110, 118, 131-132, 135-139, 140, 142-144, 154, 161, 165-168, 169, 186-187, 197, 204-205, 206, 208, 214, 218, 222, 225, 227-231, 233, 235-240, 243, 245-248, 252, 262, 264-265, 270, 275-278, 283, 284, 298, 300, 301-303, 310, 313, 315, 321, 322-325, 326, 328, 336, 337, 348, 359-361, 365, 366, 370, 375, 376, 390-391, 412, 413, 415

Bienne 54, 105, 111, 150, 154, 217, 324, 349, 376

Bipp 138

Bohême 24

Bonneville 151

Bormio 103, 106, 349

Carlsruhe 151, 153

Carouge 112

Σελ. 434
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/435.gif&w=550&h=800

Chablais 147-148, 151, 217

Chambéry 112, 123

Chamonix 220 Chancy 151

Châtel (-Saint-Denis) 158

Chaumont 29, 56, 75, 78, 79-81, 83, 85, 114, 190, 217, 272, 318, 319

Chiavenna 103, 106, 349

Cisalpine, République 102, 216

Coire 187

—, Archives d’Etat 53, 60, 189

Collonges 111

Come, lac de 103

Constance 50, 103

—, lac de 103

Corfou 17-18, 141

Doubs 102

Ecluse, Fort de l’ 102, 147

Einsiedeln 223

Elbe, île d’ 226, 270

Erguel 61, 324

Espagne 67

Europe 22, 33, 279

Faucigny 151, 217

Fier, le 148

Flandre 21

Fontainebleau 110

Forclaz, col de la 220

Formazza, val 102

France 28, 30, 33, 49, 54, 56, 57, 79, 80, 84, 86, 94, 96, 102, 114, 126-127, 138, 141, 144, 145, 147, 151, 153-154, 206, 216, 224, 234, 238, 266, 290, 333, 335, 347, 350, 351, 359

Francfort-sur-le-Main 20, 22, 24, 25, 31, 85

Freiamt 72

Fribourg 47, 50, 58-59, 66-67, 72-74, 82, 83, 89-91, 93, 125, 135-136, 139-140, 154-158, 162, 164, 165, 166, 167, 171, 205, 230, 236, 259-270, 277-278, 300, 301, 313, 315, 226, 361, 366, 367, 370, 376, 378, 379, 390, 391

Fribourg-en-Brisgau 35, 49, 55

Fricktal 72, 94-97, 142, 144, 170, 271, 305, 337, 359, 361

Fuentes, fort de 103

Gemmi, col de la 220, 222

Gênes 19

Genève 17, 18, 22, 26, 42, 44, 45, 50, 54-56, 69, 78, 100, 102, 105, 111-116, 119-127, 142, 145-147, 149, 152-155, 157, 158, 159, 160, 205-208, 210-216, 217, 219, 220, 221, 227, 251, 252, 278, 305, 349, 355-356, 357-358, 372, 376, 377, 405-406, 407, 413-414, 417

Gersau 83

Gex, Pays de 102, 111, 114, 125, 142, 146, 147-148, 150, 153

Giubiasco 257

Glaris 83, 93, 109, 187, 190-192, 252, 273, 380, 391

Gothard, voir Saint-Gothard Grande-Bretagne, voir Angleterre Grandson 163

Grèce 17, 18, 279

Grisons 24, 48, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 65, 83, 93, 104-106, 171, 187-190, 197

Haldenstein 83

Hambourg 112

Heidelberg 68

Helvétique, République 22

Herisau 110

Hofwil, soit Hofwyl 55, 68, 166-169

Hollande 109, 243, 266

Huningue, forteresse de 107

Ioniennes, îles 17, 18, 75, 141, 167, 192, 279

Italie 35, 104

Joux, fort de 102

Jura 102, 138, 148, 347

Langres 21, 75, 79, 111

Lausanne 29, 44, 130, 154, 157, 158-160, 162, 163, 164, 166, 181, 195, 196, 199, 208, 246, 261, 262, 278, 363, 376, 393

Leipzig, bataille de 20, 24

Σελ. 435
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/436.gif&w=550&h=800

Léman, canton du 119

—, département du 111-112, 153

—, lac 114, 124

Lenzbourg 251-252, 418

Léventine 107-108, 174, 181, 256, 273, 354, 373, 421-422

Locamo 175 Londres 151, 208

Lucerne 24, 45, 48, 52, 59, 76-78, 83, 85-87, 91, 93, 135, 138, 140, 248, 277, 299, 309, 323, 327, 328, 361, 370

Lugano 175, 257

—, lac de 103

Lunéville, traité de 95

Lyon 111, 112

Majeur, lac 103

Malte 141

Maurienne 151

Méditerranée 250

Menoge, la 148

Milan 34, 106

Milanais 104

Mittau 251

Mont-Blanc 220

—, département du 112

Montbéliard 67

Morat 245-246

Morges 29

Moutiers-Grandval 61, 95, 107, 122, 142, 154, 324, 353, 376

Mulhouse 102

Münsterthal, voir Moutiers-Grandval

Muri 143

Neuchâtel 54, 69, 102, 107, 116, 136, 150, 170, 172, 222, 226-227, 235, 252, 253, 305, 347, 366, 372, 416

Nidwald 227, 248, 252

Noire, mer 250

Nyon 159

Oberland (bernois) 275

Odessa 55, 150

Orbe 163, 165

Ossola, vallée d’ 102

Ottoman, Empire 18, 216

Paris 21, 24, 56, 68, 79, 92, 103, 111, 116, 119, 126-130, 132, 135, 137, 140-141, 145-146, 149, 150, 152, 153-154, 155, 157, 158, 159, 169, 191, 195, 217, 219, 235, 271, 272, 359, 362, 364, 367, 375, 376

Pays-Bas, voir Hollande

Petrograd, voir Saint-Pétersbourg

Pologne 250

Porrentruy 95, 324

Provinces libres, voir Freiamt

Prusse 54, 80, 82, 84, 141, 147, 172, 182, 226, 234

Rapperswil 190, 194-195, 254, 383-384, 402, 419-420

Rheinfelden 36 Rheintal 190

Rhin, le 19, 22, 24, 95, 103

Rolle 112

Rome 99

Rostock 67

Rousses, vallée des 102

Russie 17, 22, 25, 54, 64, 80, 82, 84, 141, 147-148, 150, 189, 266

Saint-Bernard, col du Grand- 216

Saint-Gall 81, 83, 108, 109, 110, 131, 132, 135, 136, 154, 168, 170, 171, 181, 183, 187, 190-195, 197, 200, 207, 208, 214, 227, 233-234, 254-255, 273-274, 277, 278, 376, 380-381, 382-389, 391, 397, 400-404, 405, 408, 409, 419-420, 421, 424-425

Saint-Gothard, col du 108

Saint-Julien 111

Saint-Pétersbourg 22, 26, 50, 285

Sainte-Agathe 103

Sainte-Croix 163

Salève, le 102

Sardaigne 102, 206

Sargans 190-191, 193, 233, 254-255, 409

Savoie 54, 102, 147, 151

Schaffhouse 25, 26, 35, 36, 49, 50, 83, 103, 107, 135, 205, 227, 243, 255-256, 283, 370

Schwytz 83, 85, 86, 93, 187, 190-192,

Σελ. 436
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/437.gif&w=550&h=800

227, 233, 248, 252, 255, 273, 274, 328, 365, 380

Septinsulaire, République 19

Simplon, col du 102, 417

—, département du 217

Sion 219, 220, 221

Sion, mont de 102

Soleure 48, 54, 58-60, 66, 67, 72-74, 82, 83, 86, 87, 89, 90-91, 125, 135-136, 138-139, 140, 154, 156, 165, 166, 169, 205, 230, 232-233, 262, 275, 277, 298, 300, 301, 313, 315, 326, 330-331, 361, 366, 370, 376, 413

Souabe 31

Tarentaise 151

Tessin 24, 48, 52, 83, 107-108, 170, 171, 172-174, 176, 178-180, 207, 214, 227, 248, 253, 256-259, 271, 273, 275, 277, 278, 354, 376, 421, 422-423

Thurgovie 83, 227, 254, 376, 384, 400

Trogen 108-110

Troyes 75, 78, 141, 317

Tübingen 29

Turin, traité de 146

Tyrol 104

Unterwald 48, 83, 274

Uri 83, 87, 108, 174, 252, 256

Uznach 190-191, 193, 233, 254-255, 383, 409

Valais 54, 55, 102, 105, 111, 114, 116, 146, 150, 216-222, 224-225, 227, 252, 305, 349, 372, 376, 417

Valserine, la 148

Valteline 103-106, 111, 122, 123, 142, 145, 154, 187, 188, 271, 305, 349, 377

Vatican 99

Vaud 20, 28, 29, 43, 45, 48, 50-51, 54-58, 61, 65, 71, 78, 80, 83, 86, 93, 94, 111, 112, 131, 136, 145, 147, 153, 157, 159, 161, 162, 163-165, 170, 171, 181, 186, 187, 190, 195, 197, 200, 203-205, 214, 217, 227, 228-229, 236-237, 241, 246-247, 275-276, 278, 279, 392-398

Venise 19

Versoix 125, 148, 149, 153

Vienne, Archives d’Etat 26, 92, 285

—, Congrès et ville 17, 22, 72, 81, 104, 107, 108, 111, 139, 141, 142, 145, 146, 151-152, 154, 155, 157, 160, 170, 181, 192, 222, 224, 225, 226, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 263-264, 270, 271, 273, 276, 277, 278-279, 359, 375, 376, 423

Vœgelinsegg 109

Voirons, les 102

Vuache, le 102

Waldshut,comité de 27, 32, 42, 104, 187

Waldstätten, cantons des 62, 69, 83, 93, 190, 248

Wangen 138

Westphalie 110, 348

Wettingen 143

Wickern, la 61

Wurtemberg 109, 110, 224, 243, 266, 348, 361

Yverdon 34, 67, 98, 99, 162-163, 165, 168, 289

Zoug 83, 86, 227, 252

Zurich, passim

Σελ. 437
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/438.gif&w=550&h=800

I. Carte de la Confédération helvétique.

Σελ. 438
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/439.gif&w=550&h=800

I. Χάρτης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Σελ. 439
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/440.gif&w=550&h=378

II. La Landsgemeide de Trogen du 1er avril 1814 (aquatinte de Franz Hegi).

II. Η Εθνοσυνέλευση του Τρόγκεν, την 1η Απριλίου 1814.

Σελ. 440
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/441.gif&w=550&h=800

III. La formation du territoire du Canton de Genève.

III. H εδαφική διαμόρφωση του Καντονιού Γενεύης.

Σελ. 441
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/442.gif&w=550&h=378

IV. Billet autographe de Capodistrias à Henri Monod, daté du 11 août 1814 (Document n° 71).

IV. Αυτόγραφο σημείωμα του Καποδίστρια προς τον Henri Monod, με ημερομηνία 11 Αυγούστου 1814 (Έγγραφο αρ. 71).

Σελ. 442
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/443.gif&w=550&h=800

ERRATUΜ

page ligne lire

164 36 Fribourg.

168 note 1 pestalozziennes Paedagogica

174 32 auxquelles

181 16 respectables

198 21 armées

25 V. E.

204 31 franchise

206 14-15 au profit des deux

208 22 constitution.»

209 13 de reconnoitre

214 titre courant ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

222 note 2 Lettres d’Eugène

238 30 créés

248 27 préférèrent

250 Supprimer le filet après la 1. 43.

253 note 1. ARCHIVES

255 6-7 mais ils estiment

264 40 Je prie

268 note 3 la Gazette

269 41 Krüdener

273 La note 2 se réfère à la première ligne de la

275 6 pas rétablir

276 6 Mülinen

Σελ. 443
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/444.gif&w=550&h=800Σελ. 444
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/445.gif&w=550&h=800

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ. ΔΑΦΝΗ: Προλογικό σημείωμα Σελ. 3

Γρ. ΔΑΦΝΗ: Ο Καποδίστριας στην Ελβετία » 5

Michelle BOUVIER-ΒRΟΝ: Avertissement » 15

Commentaire (Εισαγωγή) » 17

Documents (Έγγραφα) » 281

Τα 22 Καντόνια της Ελβετίας του 1815 » 427

Επεξηγήσεις » 428

Ευρετήρια » 429

Χάρτες καί πίνακες » 438

Παροράματα » 443

Σελ. 445
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/446.gif&w=550&h=800Σελ. 446
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/447.gif&w=550&h=800

Εκδότης:

Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών - Κέρκυρα 491.00 - Τηλ. (0661) 30.674, 39.395

Γενική επιμέλεια εκδόσεως:

Κώστας Δάφνης

Εισαγωγή - Μεταγραφή κειμένων - Ευρετήρια — Επιμέλεια:

Michelle Bouvier - Bron

Περιλήψεις - Μετάφραση:

Michelle Bouvier-Bron - Bertrand Bouvier

Στοιχειοθεσία — Εκτύπωση — Βιβλιοδεσία:

Τυπογραφείο «Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ», Ζωοδ. Πηγής 16, Αθήνα - Τηλ. 36.39.303

Διορθώσεις - Σελιδοποίηση :

Γιάννης Ζόμπολας

Σελ. 447
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/448.gif&w=550&h=800

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 491.00 Κέρκυρα - Τηλ. 30.674, 39.395

Σελ. 448
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/449.gif&w=550&h=800Σελ. 449
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/450.gif&w=550&h=800Σελ. 450
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/451.gif&w=550&h=800

ΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Σελ. 451
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/6/gif/452.gif&w=550&h=800Σελ. 452
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 433

  Salamin, Michel 219, 417

  Salis-Soglio, Johann, comte de 35, 43, 52, 55, 187

  Salis, Maximilien de 105-106

  Schläpfer, Walter 87, 109

  Schmidtmeyer, Jean-Pierre 115-116, 118-120, 122, 124-125, 155, 207, 211, 213, 214, 355-356, 357, 405

  Schraut, Franz Alban, baron de 26-27, 41, 43, 47, 64, 85-86, 99-100, 105-106, 116, 119, 122-123, 130, 136, 139, 171, 172-174, 178, 179, 181-182, 186, 188, 191, 192, 195, 197, 200, 208, 210, 219-222, 225, 226-227, 229-230, 232, 235-236, 240, 242, 245, 246, 253, 259, 262-263, 265-267, 270, 283-284, 324, 347, 349-350, 351, 352, 353, 354-355, 356, 363,365, 366, 373, 378-379, 380-381, 382-383, 389, 392-393, 398, 400, 401, 404, 405-406, 409, 411-412, 416-417, 422

  Schwarzenberg, Karl Philipp von 21, 24, 35-36, 75, 351

  Schwytzer de Buonas, Josef Xaver 298-299

  Secretan, Louis 129-130

  Secretan, Samuel 130

  Seigneux, Georges-Hyde de 162, 196, 198-199, 203-205, 379-380

  Seigneux, fonds de 198, 203

  Sellon, comtes de 155

  Senfft-Pilsach, soit Senft-Pilsach, Ludwig, comte de 35, 37, 41, 43-45, 50, 127, 236, 328, 361

  Sépibus, Léopold de 224

  Sidmouth, lord 277

  Sigrist, Hans 232

  Simbschen, Joseph-Franz 219

  Stadion, Johann Philipp, comte de 377

  Staël, Germaine de 149, 214

  Steiger von Riggisberg, Karl Friedrich von 32, 35

  Stein, Heinrich Friedrich Karl, baron de 55-56, 111, 112, 145, 147

  Steinmann, Eugen 109 Stelling-Michaud, S. 215

  Stettbacher, Hans 33

  Stockaiper, Gaspard-Eugène 218-219, 226

  Stoppani, Angelo Maria 259

  Stürler, Johann Rudolf von 89, 328

  Stürler, Ludwig Niklaus von 50-51, 234

  Suter, Peter 232

  Talleyrand, Auguste 24, 27, 28, 30, 235

  Talleyrand (-Périgord), Charles Maurice de 145, 147-148

  Techtermann, François-Antoine-Nicolas 268

  Testaferrata, Fabrizio-Sceberras, nonce 131

  Thurner 60

  Tscharner, Johann Friedrich von 189

  Tschertkoff, A. 168

  Tschitchagoff 19

  Turrettini, Albert 109, 117, 120, 123-124, 146, 148-150, 153, 191, 207, 214

  Ufleger, soit Uffleger, François 171

  Ugarte, Aloys, comte d’ 112, 116, 120-124, 219

  Uldry, Jean-Pierre 139

  Usteri, Paul 33, 66, 131-132, 134-135, 167-168, 231, 232, 245, 256, 258, 273 279, 294, 399, 413, 421

  Vacheron et Constantin, manufacture d’horlogerie à Genève 216

  Vernazza, Joseph 265

  Vernet, Isaac 115, 215

  Victor-Emmanuel 1er, roi de Sardaigne 65, 146, 151

  Viollier, Jean-Pierre 207

  Virgile 329 Voirol, Charles 168

  Voltaire 278

  Vorster, Pankraz, abbé de Saint-Gall 81-82, 108, 190, 273

  Waeber, Paul 54, 57, 111, 113, 115, 117, 120, 146, 147, 149

  Wattenwyl, soit Watteville, Nicolas Rodolphe de 24, 35-36, 43, 50, 60, 86, 166-167, 265, 301, 322, 324-325, 391

  Weber, Kaspar 299

  Wellington, Arthur-Wellesley, duc de 76