Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη
 
Έτος έκδοσης:1983
 
Σελίδες:324
 
Θέμα:Επιστολές προς Εϋνάρδο, Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ και Μιχαήλ Σούτσο
 
Χρονική κάλυψη:1829-1831
 
Άδεια χρήσης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.27 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 263-282 από: 323
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/263.gif&w=550&h=800

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι επιστολές και τα αποσπάσματα επιστολών, τα οποία δηλώνονται με την προσθήκη αστερίσκου, ταξιθετούνται, για λόγους ομοιομορφίας, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο.

Σελ. 263
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/264.gif&w=550&h=800Σελ. 264
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/265.gif&w=550&h=800

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ σσ.

1829

Οκτώβριος 29 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας * 217-218

Νοέμβριος 15 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας * 219

Δεκέμβριος 10 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 3-4

Δεκέμβριος 27 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας * 219

Δεκέμβριος 30 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας * 220

Δεκέμβριος 31 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 5-6

1830

Ιανουάριος 6 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 6-9

Ιανουάριος 30 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας * 221

Φεβρουάριος 12 J.-G. Eynard Λεοπόλδος 224-226

Φεβρουάριος 15 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 9-12

Φεβρουάριος 18 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας * 222-224

Φεβρουάριος 27 Λεοπόλδος J.-G. Eynard 229-230

Φεβρουάριος 27 Λεοπόλδος J.-G. Eynard 230-231

Φεβρουάριος 28 Λεοπόλδος Ιω. Καποδίστριας 221-222

Μάρτιος 4 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 13-18

Μάρτιος 6 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 226-229

Μάρτιος 8 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 18-20

Μάρτιος 16 J.-G. Eynard Λεοπόλδος 231-232

Μάρτιος 29 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 21-22

Απρίλιος 6 Ιω. Καποδίστριας Λεοπόλδος 22-28

Απρίλιος 6 Ιω. Καποδίστριας Λεοπόλδος 28-32

Απρίλιος 6 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 32-35

Απρίλιος 22 Ιω. Καποδίστριας Λεοπόλδος 35-37

Απρίλιος 22 Λεοπόλδος Ιω. Καποδίστριας 232-233

Απρίλιος 23 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 233-234

Απρίλιος 24 Ιω. Καποδίστριας Λεοπόλδος 37-39

Απρίλιος 24 Ιω. Καποδίστριας Λεοπόλδος 40-43

Απρίλιος 24 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 43-44

Απρίλιος 30 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 234-236

Μάϊος 13 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 44-46

Μάϊος 21 J.-G. Eynard C.R. Nesselrode 237-239

Μάϊος 23 J.-G. Eynard C.A. Lieven 239-240

Μάϊος 24 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 47-50

Μάϊος 24 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 236-237

Μάϊος 25 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 241

Ιούνιος 1 Λεοπόλδος Ιω. Καποδίστριας 241-243

Ιούνιος 5 Ιω. Καποδίστριας Λεοπόλδος 50-51

Ιούνιος 5 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 51-52

Ιούνιος 5 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 243-246

Ιούνιος 10 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 247-248

Ιούνιος 11 Ιω. Καποδίστριας Λεοπόλδος 52-54

Ιούνιος 23 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 248-251

Ιούλιος 2 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 55-57

Ιούλιος 3 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 57-59

Σελ. 265
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/266.gif&w=550&h=800

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ σσ.

Ιούλιος 26 Ιω. Καποδίστριας Λεοπόλδος 59-61

Ιούλιος 29 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 62-63

Ιούλιος 29 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 64-69

Αύγουστος 8 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 69-75

Αύγουστος 11 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 76-77

Αύγουστος 11 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 251-252

Σεπτέμβριος 20 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 78-81

Σεπτέμβριος 20 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 81-83

Σεπτέμβριος J.-G. Eynard C.-Μ. Talleyrand 252-255

Οκτώβριος 11 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 84-86

Οκτώβριος 21 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 86-87

Οκτώβριος 21 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 87-91

Νοέμβριος 9 J.-G. Eynard Ιω. Καποδίστριας 255-256

Νοέμβριος 9 J.-G. Eynard Μ. Σούτσος 256-257

Νοέμβριος 9 J.-G. Eynard διάσκεψη Λονδίνου 257-259

Νοέμβριος 18 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 92-103

Νοέμβριος 18 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 104-106

Νοέμβριος 22 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 106-108

Νοέμβριος 25 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 108-112

Δεκέμβριος 6 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 112-118

1831

Φεβρουάριος 8 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 119-123

Φεβρουάριος 8 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 124-131

Φεβρουάριος 8 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 131-137

Φεβρουάριος 10 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 137-138

Φεβρουάριος 24 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 139-142

Μάρτιος 21 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 142-144

Μάρτιος 21 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 145

Απρίλιος 28 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 146-150

Απρίλιος 28 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 151

Μάϊος 12 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 152-156

Μάϊος 26 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 156-161

Ιούνιος 13 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 161-163

Ιούνιος 13 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 163-167

Ιούνιος 27 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 168-172

Ιούλιος 7 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 172-174

Ιούλιος 13 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 174-178

Ιούλιος 21 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 178-182

Ιούλιος 21 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 182-184

Αύγουστος 15 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 184-188

Αύγουστος 15 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 188-191

Αύγουστος 15 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 192

Αύγουστος 25 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 193-196

Σεπτέμβριος 5 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 196-199

Σεπτέμβριος 5 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 199-200

Σεπτέμβριος 12 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 200-204

Σεπτέμβριος 26 Ιω. Καποδίστριας Μ. Σούτσος 204-210

Σεπτέμβριος 26 Ιω. Καποδίστριας J.-G. Eynard 210-211

Σελ. 266
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/267.gif&w=550&h=800

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Οι αριθμοί μέσα σε παρένθεση παραπέμπουν στις επιστολές.

Σελ. 267
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/268.gif&w=550&h=800Σελ. 268
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/269.gif&w=550&h=800

Aberdeen, George-Hamilton-Gordon (πληρεξούσιος Αγγλίας στη διάσκεψη του Λονδίνου) : 89 (31), 235, 239, 244, 246, 247 Αγγελόκαστρο Angelocastro : 223 Αγγλία και Άγγλοι Angleterre-Anglais : 62 (23), 79 (27), 86 (29), 88, 89, 90 (31), 92, 93, 94 (32), 104 (33), 132 (39), 138 (40), 144 (42), 145 (43), 179 (53), 187 (55), 197, 198 (59), 201 (61), 209 (62), 211 (63), 220,222,223, 224, 228, 229, 233, 235, 237, 238- 239, 243, 244, 247, 248, 249, 251

Αγκώνα Ancóne : 193 (58), 198 (59), 200 (61), 204, (62)

Άγραφα Agrapha : 25 (8), 168 (50)

Adam, Frederick Adams : 115 (36)

Αδριανούπολη Andrinople : 249

Αθήνα Athènes : 82 (28), 124, 125, 127 (38), 201 (61) Βλ. και Ακρόπολη Αθήνας Τούρκος φρούραρχος Commandant d'Athènes : 25 (8)

Αιγαίο πέλαγος (Αρχιπέλαγος), νησιά mer Egée Archipel : 10 (4), 34 (10), 39 (12), 89 (31), 129 (38), 166 (49), 170 (50), 173 (51), 175, 177 (52), 179 (53), 186, 187 (55), 189, 190 (56), 192 (57), 194 (58), 200, 201, 202, 203 (61), 206, 210 (62), 243

Αίγινα Egine : 5 (2), 33 (10), 45, 46 (15), 48 (16), 87 (30), 95, 97 (32), 124 (38), 147, 148 (44), 250 Αίγιο βλ. Βοστίτσα Αιγύπτιοι Egyptiens : 93 (32)

Αινιάν, Γ. (γερουσιαστής)

Ainian de Patradjik : 28 (8)

Αιτωλία Etolie : 69 (24), 72, 75 (25), 76 (26), 89 (31), 93, 94, 96 (32), 120 (37)

Ακαρνανία Acarnanie : 25 (8), 69 (24), 72, 75 (25), 76 (26), 88, 89 (31), 93, 94, 96 (32), 119, 120 (37), 124, 125, 126 (38), 243, 244, 248, 249

Ακρόπολη Αθηνών Acropole : 71, 72 (25), 88 (31)

Αλβανία και Αλβανοί Albanie, Albanais : 72, 75 (25), 82 (28), 126, 127, 128, 130 (38), 153 (46)

Αλγέρι Alger : 69, 72 (25)

Αλή πασάς Ιωαννίνων Ali Pacha : 127 (38)

Alopeus, David, comte (πρεσβευτής Ρωσίας στο Βερολίνο)

Alopius : 226

Αμβρακικός κόλπος golfe Ambracique : 88 (31), 120 (37)

Αμερικανοί φιλέλληνες philhellènes américains : 12 (4)

αναγνώστες

Σελ. 269
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/270.gif&w=550&h=800

lecteurs : 162 (48)

αναρχία anarchie : 7 (3), 21 (7), 42 (13), 47 (16), 56 (20), 79 (27), 93, 95 (32), 148 (44), 153 (46), 157 (47), 162 (48), 169, 170 (50), 174 (51), 177 (52), 202 (61), 208, 210 (62), 224, 227, 240, 253, 257, 259

ανεξαρτησία indépendance : 60 (22), 66, 67 (24), 217, 222, 223, 224, 228, 232, 243, 249

Angoulême, δούκας, βλ. Λουδοβίκος Αντώνιος, duc d'Angoulême

Άνινος mont Aninos : 223

αντιπολίτευση ennemis faiseurs intrigants intrigues mécontents meneurs opposition : 4 (1), 5 (2), 8 (3), 22 (7), 41 (13), 47, 49 (16), 53, 54 (19), 55, 56 (20), 58 (21), 65 (24), 84, 85, 86 (29), 91 (31), 93, 95, 97 (32), 128, 130 (38), 131, 132 (39), 138 (40), 143 (42), 146, 147, 148 (44), 151 (45), 153 (46), 157, 158 (47), 162 (48), 164, 165, 166 (49), 171 (50), 172, 173 (51), 176, 177 (52), 179 (53), 186 (55), 193 (58), 197 (59), 211 (63), 218, 224, 225, 251, 252, 253

αξιωματικοί officiers : 93, 96 (32), 110 (35), 132 (39), 148 (44), 162 (48), 177 (52), 194, 195 (58), 198 (59), 206, 209 (62)

αποδοχές βλ. μισθοί

αποζημιώσεις indemnités indemnités pécuniaires : 39 (12), 41 (13), 54 (19), 127, 128 (38), 134 (39), 143 (42), 249

«Απόλλων» (εφημ.) gazette l’Apollon : 189 (56)

Άργος Argos : 16 (5), 87 (30), 91 (31), 97 (32), 164 (49), 170 (50), 191 (56), 199 (59), 207 (62)

Αρκαδία Arcadie : 70, 73 (25), 96 (32)

αρματολοί armatoles : 26 (8), 72 (25)

Άρτα Arta : 120 (37), 127 (38), 140 (41)

Αρχιπέλαγος, βλ. Αιγαίο Πέλαγος

Ασπροπόταμος Aspropotamos : 25, 26 (8), 41 (13), 120, 121 (37), 126 (38), 223

Άστρος Astros : 175 (52)

Αττική Attique : 24 (8), 77 (26), 79, 81 (27), 82 (28), 94 (32), 120 (37), 142 (42), 154 (46), 255, 256, 257, 258

Βάδης, πρίγκηπας prince de Baden : 15 (5)

βακούφια Vacoufs : 198 (59)

Βάλτος Valtos : 25 (8)

Barbezat (εκδότης) : 18 (5), 19, 20 (6), 221

Barthélémy (Γάλλος ταγματάρχης) : 208 (62)

Basses Pyrénées : 251, βλ. και Eaux-bonnes Πυρηναία

Βαυαρίας, πρίγκηπας prince de Bavière βλ. Λουδοβίκος Α' (βασιλιάς Βαυαρίας)

Σελ. 270
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/271.gif&w=550&h=800

Bazin, Ch. και Aug. (Μασσαλία) : 246

Βέλγιο Belgique : 113, 114 (36), 140 (41)

Βιέννη Vienne : 201 (61)

Binald : 183 (54)

Βιτώλια (Μοναστήρι) Bitollia-Bitloglia : 69 (24), 72, 75 (26)

Blanc-Collin et Cie (Παρίσι) Blanc Colin et Cie : 105 (33), 255, 256

Βλαχούτσης Vlacoutzi : 175 (52)

Βλοχός Vlochos : 25 (8)

βοήθεια οικονομική, βλ. χρηματοδότηση

Boisleconte : 67, 69 (24)

Βοιωτία Béotie : 120 (37), 165 (49)

Βόλος Volo : 121 (37), 127 (38), 140 (41)

Βόνιτσα Vonitza : 25 (8), 88 (31), 120 (37), 125, 127 (38)

Bory de Saint-Vincent βλ. Saint-Vincent,

Bory de Βόσπορος Bosphore : 96 (32), 190 (56)

Βοστίτσα (Αϊγιο) Vostitza : 186 (55)

Βουδούρης, βλ. Μπουντούρης

Bourmont (υπουργός Πολέμου Γαλλίας) : 228

Βραχώρι (Αγρίνιο) Vrachori : 223

Carlsbad : 201 (61)

Chabrol (υπουργός Οικονομικών Γαλλίας): 228

Champagny (στρατηγός, υπουργός Πολέμου Γαλλίας): 237

Church, Richard (στρατηγός): 63 (23), 65, 66 (24), 91 (31), 242, 249

Claremont : 229

«Le Courrier de Smyrne» (εφημ.) journal de Smyrne : 53 (19), 86 (29), 93 (32), 132 (39), 153 (46), 167 (49), 173 (51)

Courvoisier (υπουργός Δικαιοσύνης Γαλλίας): 228

Crud (φίλος του Ιω. Καποδίστρια): 87 (30), 90 (31)

γαίες βλ. κτήματα

Γαλλία και Γάλλοι France-Français : 3, 4 (1), 5 (2), 16 (5), 21 (7), 34 (10), 43 (14), 45 (15), 57 (20), 65, 66 (24), 70 (25), 77 (26), 80 (27), 81, 82, 83 (28), 88, 89, 89-90, 90 (31), 104 (33), 107, 108 (34), 109, 110 (35), 114 (36), 119 (37), 125, 130 (38), 132 (39), 138 (40), 148 (44), 153 (46), 157 (47), 163 (48), 164 (49), 171 (50), 173, 174 (51), 175, 177 (52), 179 (53), 187 (55), 195, 196 (58), 198 (59), 201 (61), 208, 209 (62), 211 (63), 217, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 232, 233, 237, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 254, 255, 259

Γενεύη Genève : 4 (1), 84 (29), 145 (43), 151 (45), 161 (48), 167 (49), 192 (57), 199 (60), 210 (63), 227

Γερουσία Sénat: 4 (1), 24, 27 (8), 31 (9), 36 (11), 38, 39 (12), 50 (16), 56, 57 (20),

Σελ. 271
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/272.gif&w=550&h=800

60, 61 (22), 63 (23), 66, 69 (24), 70 (25), 128 (38), 220, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249

γεωργία-γεωργοί agriculture culture des terres cultivateurs: 13 (5), 19 (6), 38 (12), 41 (13), 52 (18), 90 (31), 96, 97 (32), 143 (42), 229, 234, 235, 236, 253

Γεώργιος Δ' (βασιλιάς Αγγλίας) roi d’Angleterre : 19 (6), 247

Γλαρέντζα Clarenza : 139 (41)

Γραμβούσα Grab use : 93 (32)

δάνειο, βλ. χρηματοδότηση

Dauphin βλ. Λουδοβίκος-Αντώνιος,

duc dAngoulême Dawkins, Edward J. (αντιπρέσβης της Μεγάλης Βρεττανίας στην Ελλάδα) Résident Dawkins : 35 (11), 88, 89, 91 (31), 92 (32), 119, 121 (37), 125 (38), 173,176 (52), 178 (53), 187 (55), 194 (58)

Degérando, Jos. Marie (Γάλλος ιστορικός της φιλοσοφίας) Degerando : 17 (5)

Delaborde : 80 (27)

Desjardins (παιδαγωγός στο Μόναχο): 95 (32)

διαβατήρια passeports: 169 (50), 183 (54)

διάσκεψη Λονδίνου Actes Conférence décisions délibérations négociations Transactions : 5 (2), 15, 18 (5), 24, 27 (8), 30, 31 (9), 32, 33 (10), 38, 39 (12),40 (13), 46 (15), 49, 50 (16), 52 (18), 54 (19), 57 (20), 58 (21), 61 (22), 63 (23), 66, 67 (24), 77 (26), 79,80 (27), 82, 83 (28), 91 (31), 94, 95 (32), 112, 113, 114 (36), 119 (37), 125,126,129,130 (38), 133,134 (39), 138 (40), 140 (41), 144 (42), 149 (44), 153 (46), 156, 157 (47), 163 (48), 164, 166 (49), 171 (50), 172, 174 (51), 179, 180 (53), 183 (54), 185, 187 (55), 190 (56), 194, 196 (58), 197 (59), 201, 203 (61), 205, 209, 210 (62), 222, 223, 225, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 248, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259

δικαιοσύνη, δικαστήρια, δίκες tribunaux: 85 (29), 96 (32), 193 (58)

διοικητέςgouverneurs civils : 48 (16), 54 (19), 65, 66 (24), 128 (38), 147 (44), 166 (49), 179 (53), 189 (56), 198 (59)

δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) Alliance Cabinets Cabinets alliés Cours Cours alliées Fondateurs du Nouvel Etat Hautes Puissances contractantes Puissances Puissances alliés Triple Alliance Trois Puissances Souverains allié: 7 (3), 12 (4), 14, 15 (5), 19, 20 (6), 22 (7), 23, 24, 25, 26, 27, 28 (8), 30 (9), 33, 34 (10), 37, 38, 39 (12), 40 (13), 46 (15), 48, 50 (16), 55, 56, 57 (20), 58, 59 (21), 60, 61 (22), 62, 63 (23), 66, 67, 68 (24), 70, 71, 72 (25), 76, 77 (26), 78, 79, 81 (27), 82 (28), 85, 86 (29), 89, 90 (31), 92, 94, 95 (32), 109 (35), 113, 114 (36), 119, 120, 121 (37), 125, 126, 127, 128, 129, 130 (38), 131, 133, 134 (39), 138 (40), 140 (41), 142, 144 (42), 149 (44), 153 (46), 157, 158 (47), 164, 165, 167 (49), 168,

Σελ. 272
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/273.gif&w=550&h=800

170 (50), 174 (51), 175, 176 (52), 179 (53), 183 (54), 185, 187, 188 (55), 189, 190, 191 (56), 192 (57), 193, 196 (58), 197, 198 (59), 200 (60), 202 (61), 209 (62), 211 (63), 220, 221, 223, 225, 226, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 25 βλ. και Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία

Dumas : 68 (24)

Duras, duc : 250

Eaux-bonnes (Basses Pyrénées): 62 (23), 78 (27), 84 (29), 239, 240, 246, 251

εκκένωση επαρχιών évacuation : 42 (13), 82 (28), 89 (31), 138 (40), 255, 257, 258

εκπαίδευση éducation enseignement instruction publique : 96, 97 (32), 145 (43), 253

Ελβετία και Ελβετοί Suisse : 81 (28), 89, 91 (31), 251

Ελλάδα Grèce : 3,4(1), 7 (3), 10,11 (4), 13,14, 15, 17 (5), 19, 20 (6), 23, 25, 26, 27, 28 (8), 29, 30, 31 (9), 32, 33, 34 (10), 36 (11), 38, 39 (12), 41, 42 (13), 43, 44 (14), 45, 46 (15), 48, 49 (16), 51 (17), 54 (19), 56, 57 (20), 58, 59 (21), 59, 60 (22), 62, 63 (23), 64, 65, 66, 67, 68 (24), 71 (25), 76, 77 (26), 78 (27), 82, 83 (28), 84, 85, 86 (29), 87 (30), 89, 90 (31), 92, 94, 95, 96, 97 (32), 107 (34), 109, 110 (35), 112, 113, 114, 115 (36), 120 (37), 125, 127, 128, 129, 131 (38), 133, 134 (39), 138 (40), 140 (41), 143, 144 (42), 146, 147, 148, 149 (44), 151 (45), 154 (46), 157 (47), 164, 166, 167 (49), 170, 171 (50), 173, 174 (51), 177 (52), 179 (53), 183 (54), 184, 185, 187 (55), 194, 196 (58), 199 (59), 201 (61), 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259

«Ελλάς» (φρεγάτα) l'Hellas : 220

Έλληνες, ελληνική γλώσσα Grecs Grec grec : 10, 11 (4), 14, 16, 17 (5), 20 (6), 25, 26, 27 (8), 30 (9), 33, 34, 35 (10), 37, 38, 39 (12), 40, 41 (13), 47, 49 (16), 53 (19), 57 (20), 61 (22), 85 (29), 94, 97 (32), 107, 108 (34), 114 (36), 119, 120, 121 (37), 127, 130 (38), 132 (39), 138 (40), 140, 141 (41), 149 (44), 158 (47), 165 (49), 176, 177 (52), 190 (56), 195 (58), 209 (62), 220, 221, 223, 227, 228, 233, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 251, 253, 257 Hellènes : 24 (8), 30, 31 (9), 38 (12), 49 (16), 60 (22), 183 (54), 202 (61), 226

εμπόριο, εμποροι commerce commerçants négociants: 7 (3), 38 (12), 57 (20), 68 (24), 90 (31), 97 (32), 104 (33), 108 (34), 141 (41), 143, 144 (42), 145 (43), 170 (50), 187 (55), 192 (57), 218, 236, 253, 259

επαρχίες provinces: 42, 43 (13), 48 (16), 54 (19), 55, 57 (20), 60 (22), 63 (23), 66, 67 (24), 81 (27), 91 (31), 96 (32), 132 (39), 138 (40), 143 (42), 162 (48), 165 (49), 179 (53), 183 (54), 191 (56), 197 (59), 202 (61), 225

Επίδαυρος Epidaure

Σελ. 273
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/274.gif&w=550&h=800

: 128 (38), 175 (52)

εργάτες ouvriers : 4 (1), 17 (5), 110 (35)

Eyceronnier : 195 (58)

Eynard, Anna Madame Eynard Madame son épouse vos dames : 4 (1), 63 (23), 78 (27), 84 (29), 87 (30), 138 (40), 145 (43), 200 (60), 239, 240, 246

Eynard, Jean-Gabriel : 3 (1), 5 (2), 7(3), 10 (4), 13 (5), 15 (5), 18 (6), 21 (7), 29, 32 (9), 32, 34 (10), 43, 44 (14), 45, 46 (15), 47, 49(16), 51 (17), 52 (18), 53, 54 (19), 55, 57 (20), 58 (21), 62 (23), 64, 65, 66, 67 (24), 72, 75 (25), 78, 79 (27), 81, 82 (28), 84 (29), 86 (30), 91 (31), 92 (32), 105 (33), 106 (34), 109 (35), 114 (36), 131 (38), 137, 138 (40), 141 (41), 145 (43), 146, 150 (44), 151 (45), 161 (48), 167 (49), 183 (54), 192 (57), 199 (60), 210 (63), 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 246, 248, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 260

Εύβοια Eubée île de Negrepont : 24 (8), 71, 72 (25), 77 (26), 79, 81 (27), 82 (28), 119, 120 (37), 124, 125, 130 (38), 142 (42), 154 (46), 223, 256, 257, 258 βλ. και Χαλκίδα

Ευρώπη Europe : 7 (3), 41 (13), 49 (16), 80 (27), 97 (32), 112, 113 (36), 140 (41), 149 (44), 218, 226, 231, 247, 253, 255

εφημερίδες, δημοσιογράφοι gazettes gazetier journaux rédacteurs: 15 (5), 45, 46 (15), 53 (19), 55 (20), 59 (22), 66 (24), 78 (27), 91 (31), 132 (39), 141 (41), 142 (42), 145 (43), 147 (44), 158 (47), 162 (48), 167 (49), 169 (50), 173 (51), 193 (58), 197 (59), 200 (61), 211 (63), 220

Fabriguette (αρχιταμίας του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο) Fabreguette : 152 (46)

Féburier, Th.: 150 (44), 167 (49)

Fleur - d’eau (εξοχικό Εϋνάρδου στη Γενεύη): 4 (1)

«Galignani’s Messenger» (εφημ.) Galignani : 91 (31)

Gérard (Γάλλος συνταγματάρχης· διοργανωτής, με το βαθμό του στρατηγού, του ελλην. τακτικού στρατού): 10 (4), 62 (63), 71, 74 (25), 96 (32), 109, 110 (35), 177, 178 (52) 195 (58), 255

«Globe» (εφημ.): 132 (39), 189 (56)

Gordon, R. (πρεσβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη): 199 (59), 201, 202 (61), 205 (62)

Granville, viscount (πρεσβευτής της Αγγλίας στο Παρίσι): 140 (41), 144 (42), 171 (50), 174 (51), 180 (53)

Grasset : 132 (39)

Gropius, G. Chr. (πρόξενος της Αυστρίας): 252, 255

Guéhéneuc (στρατηγός, αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο): 207, 208, 209 (62)

Hauser (υπουργός Ναυτικών Γαλλίας) : 228

Heideck, K.W. (Βαυαρός συνταγματάρχης): 29 (9)

Σελ. 274
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/275.gif&w=550&h=800

Howe, Samuel (Αμερικανός φιλέλληνας) Howes : 12 (4)

Ζητούνι (Λαμία) Zeitouni : 120, 121 (37)

Ζυρίχης, κάτοικος Zuricois : 17 (5)

ηγεμόνας chef futur prince souverain souverain : 4 (1), 7 (3), 11 (4), 16 (5), 20 (6), 23 (8), 30, 31 (9), 38 (12), 56, 57 (20), 58 (21), 60 (22), 62, 63 (23), 64, 66, 67, 68, 69 (24), 70 (25), 78 (27), 82, 83 (28), 86 (29), 87 (30), 95 (32), 113, 114 (36), 128 (38), 133 (39), 149 (44), 188 (55), 205 (62), 217, 218, 220, 225, 226, 227, 233, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258

Ήπειρος Epire: 126, 128 (38)

Θεοχάρης (ληστής) Theocharis : 168 (50)

Θερμιά Thermia : 206 (62)

Θεσσαλία Thessalie : 162 (48)

Ιερουσαλήμ, βασίλειο της royauté de Jérusalem : 15 (5)

Ιόνια νησιά îles Ioniennes : 223

Ιουλίου γεγονότα (Γαλλία): 78 (27), 132 (39)

ιππικό cavalerie: 162 (48), 165 (49), 177 (52)

Ιταλία Italie: 57 (20), 107, 108 (34), 178 (52), 227

Ιωάννινα Jannina : 130 (38)

Καλάβρυτα Calavryta : 186 (55)

Καλαμάτα Calamata : 147 (44), 203 (61), 206, 207, 208, 209 (62)

Καλλέργης, Δημήτριος (αντισυνταγματάρχης) Colonel Callergi : 177 (52)

«Καλυψώ» (γαλλική φρεγάτα) Calypso : 185 (55)

Κανάρης, Κωνσταντίνος Canaris: 139 (41), 206 (62)

Κανδήλα (Βόνιτσας) Candita : 121 (37)

Καποδίστριας, Αυγουστίνος mes frères: 11, 12 (4), 162 (48), 165 (49), 219

Καποδίστριας, Βιάρος mes frères: 11, 12 (4), 162 (48), 165 (49), 219

Καποδίστριας, Ιωάννης Président: 27 (8), 54 (19), 56 (20), 96 (32), 108 (34), 162 (48), 185 (55), 191 (56), 198 (59), 218, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259

Καράμπαμπας (φρούριο απέναντι στη Χαλκίδα) Carababà : 120 (37), 127 (38)

Καράπαυλος, Ί.

Σελ. 275
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/276.gif&w=550&h=800

Karapavlos : 168 (50)

Καρατάσος, Τσάμης Caratasso Zami Karatassos: 162 (48), 165 (49), 168 (50), 173 (51), 190 (56)

Κάρολος I' (βασιλιάς της Γαλλίας) roi de France: 4 (1), 6 (2), 17 (5), 53 (19), 63(23), 64 (24), 70 (25), 77 (26), 7 (27), 119 (37), 219, 221, 222, 228, 230, 234, 236, 239, 245, 250, 251

Καρπενήσι Carpenisi : 25-26 (8)

Κάρυστος Caristo Carysto: 82 (28), 127 (38)

Κάτω Χώρες Pays-Bas : 230 Κέρκυρα Corfou : 114 (36)

Κέως (Κέα, Τζια) Zéa : 206 (62)

κλέφτες clephtes: 10 (4), 54 (19), 165 (49), 168 (50)

Κλονάρης, Χριστόδουλος Clonarès : 199 (59)

Κοβούργου, πρίγκηπας βλ. Λεοπόλδος κοινή γνώμη opinion opinion publique : 53 (19), 164, 167 (49)

Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος général Colocotronis : 208 (62)

κόμματα-φατρίες parti: 49 (19), 219

Κοραής, Αδαμάντιος Coray: 132 (39), 147 (44)

κορβέτα corvette : 139 (41), 190 (56), 192 (57)

Κόρινθος Corinthe: 45 (15), 94 (32), 250

Κουντουριώτης, Γεώργιος Condouriotis Condouriotti Coundouriotis: 147 (44), 169 (50), 175 (72), 212, 219

Κράβαρα (Ναυπακτία) Cravari : 25 (8)

Κρανίδι Cranidi : 190 (56)

Κρήτη Candie Crète: 8 (3), 27 (8), 34 (10), 38, 39 (12), 41 (13), 69 (24), 89 (31), 93, 95, (32), 223, 230, 243

κτήματα biens nationaux domaines nationaux propriétés terres terres nationales: 11 (4), 39 (12), 42 (13), 71 (25), 79, 80, 81 (27), 82 (28), 85 (29), 89 (31), 97 (32), 107 (34), 121 (37), 127, 130, 131 (38), 141 (41), 143 (42), 162 (48), 229, 256, 257, 258

Κυβέρνηση Gouvernement Gouvernement actuel Gouvernement Grec Gouvernement provisoire Gouvernement provisoire actuel : 4 (1), 5 (2), 7, 8 (3), 10 ,11, 12 (4), 13, 14, 15, 16 (5), 20 (6), 21, 22 (7), 23 ,25, 26 (8), 34 (10), 36 (11), 37 (12), 41, 42 (13), 43, 44 (14), 48, 49 (16), 53, 54 (19), 56 (20), 58 (21), 60 (22), 65, 66, 67, 68, 69 (24), 70, 71, 72 (25), 76, 77 (26), 79, 80, 80-81 (27), 82, 83 (28), 84, 85, 86 (29), 87 (30), 88, 89, 90, 91 (31), 93, 94, 95, 96, 97 (32), 104 (33),

Σελ. 276
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/277.gif&w=550&h=800

107 (34), 110 (35), 113, 114 (36), 120 (37), 125, 127, 128, 129, 130 (38), 132, 133 (39), 139, 140, 141 (41), 142, 143, 144 (42), 147, 148 (44), 157, 158 (47), 162 (48), 164, 165, 166 (49), 168, 169, 170 (50), 173 (51), 175,176, 177 (52), 179 (53), 183 (54), 185, 186, 188 (55), 189, 190 (56), 193, 194, 195 (58), 198, 199 (59), 201, 202, 203 (61), 205, 206, 207, 208, 209 (62), 211 (63), 221, 224, 225, 230, 234, 235, 236, 248, 254, 256, 257, 258, 259

Κωνσταντινούπολη Constantinople: 5 (2), 14, 15 (5), 91 (31), 96 (32), 124, 125 (38), 138 (40), 186 (55), 199 (59), 201 (61) βλ. και Φανάρι

Laffitte (πρωθυπουργός Γαλλίας): 259

Lalande, J. (Αντιναύαρχος της Γαλλίας στη Μεσόγειο): 112, 115 (36), 124 (38), 132 (39), 139 (41), 146, 148, 150 (44), 164 (49), 169 (50), 175, 176 (52), 185, 186 (55), 191 (56), 205, 206 (62)

Lasteyrie, comte de Lacteyrie : 17 (5), 94 (32)

Laval, duc: 228, 235, 238 Laybach : 201 (61)

Le Boy (Γάλλος κυβερνήτης μπρικιού): 95 (32)

Λεωνίδας Léonidas : 147 (44), 162 (48)

Λεοντίτο Leontitos : 121 (37)

Λεοπόλδος (πρίγκηπας του Σαξ Κοβούργου) Léopold : 15 (5), 19 (6), 22 (7), 23, 24, 25, 26, 27, 28 (8), 29, 30, 31, 32 (9), 32, 33, 34 (10), 35, 36, 37 (11), 37, 38, 39 (12), 40, 41,42, 43 (13), 43, 44 (14), 45, 46 (15), 47, 48, 49, 50 (16), 50, 51 (17), 52 (18), 52, 53, 54 (19), 55, 56 (20), 58 (21), 59, 60, 61 (22), 62, 63 (23), 65, 66, 67, 68 (24), 70, 73 (25), 78 (27), 85 (29), 95 (32), 114 (36), 128 (38), 133, 134 (39), 183 (54), 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251

Λιβαδιά Livadie: 120 (37), 162 (48), 165 (49)

Lieven, C.A., prince de (πληρεξούσιος Ρωσίας στη διάσκεψη του Λονδίνου): 222, 226, 227, 229, 231, 235, 238, 239, 240, 246

λιμάνια ports: 14 (5), 205, 207 (62)

Λιμένι Μάνης Liméni: 128, 130 (38), 138 (40), 139 (41), 147, 148 (44), 158 (47), 162 (48), 166 (49), 169 (50), 194 (58), 206, 207, 208, 209 (62).

«La Lionne» (γαλλική κορβέτα): 198 (59)

Lit(t)ardi (γενικός εισπράκτορας του νομού Var Γαλλίας): 58 (21), 246

λοιμοκαθαρτήρια lazarets : 104 (33)

Λονδίνο Londres : 32 (10), 90 (31), 140 (41), 179 (53), 217, 220, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 239, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252

Louis, J.-D. (Γάλλος πολιτικός, κατά περιόδους υπουργός Οικονομικών): 260

Λουδοβίκος Α' (βασιλιάς Βαυαρίας): 57 (20), 237, 241, 245, 247, 253, 256

Λουδοβίκος-Φίλιππος Α' (βασιλιάς Γαλλίας, duc d’Orléans): 81, 83 (28), 112 (36), 133 (39),

Σελ. 277
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/278.gif&w=550&h=800

146 (44), 167 (49), 251, 252, 257, 259

Λουδοβίκος-Άντώνιος, duc dAngoulème, dauphin: 7 (3), 221, 228, 237, 250, 251

Lutteroth (γραμματέας Maison): 228

Λυκούργος Lycurgue: 146 (44), 162 (48)

Lyons, Edmund (Άγγλος πλοίαρχος): 185, 186 (55), 191 (56), 198 (59)

Λυσιμαχία, λίμνη Lysimachia : 223

«Le Madagascar» (αγγλική φρεγάτα): 185 (55)

μαθητές élèves: 87 (30), 95 (32), 195 (58), 253 βλ. και εκπαίδευση - σχολεία

Maison,Nicolas-Joseph, maréchal marquis (αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο) : 3, 4 (1), 20 (6), 110 (35), 112, 113, 114, 115 (36), 219, 252, 254 Maistre : 183 (54)

Μακρυνόρος Macrinoros : 120 (37), 127 (38)

Malcolm, Pulteney (αντιναύαρχος, αρχηγός του βρεττανικού στόλου της Μεσογείου): 88, 89, 91 (31), 94 (32), 124 (38)

Μάλτα Malte : 15 (5)

Μάνη και Μανιάτες Magne Maina-Mainotes: 47 (16), 147 (44), 194 (58), 201,203, 204 (61), 207, 209 (62)

Μαραθονήσι (Γύθειο) Marathonisi : 207 (62)

Marlborough-House (κατοικία πρίγκηπα Λεοπόλδου): 221, 230

Marliani : 115 (36)

Marnier (colonel): 237

Μασσαλία Marseille: 29 (9), 33 (10), 57 (20), 147 (44), 246, 252

Matuszewic, A., comte de (πληρεξούσιος Ρωσίας στη διάσκεψη του Λονδίνου) Mattussevitz Maltussèvitch Mattouschevitz Matoushevitz: 72, 75 (25), 92 (32), 105 (33), 125, 126 (38), 225, 237, 238, 239, 244, 245, 247, 248, 249

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος Mavrocordato: 147 (44), 169 (50), 173 (51), 175 (52), 190 (56), 219

Μαυρομιχαλαίοι (οικογένεια) Mavromichalis: 17 (5), 128 (38), 132 (39), 138 (40), 139 (41), 147, 148 (44), 207, 209 (62)

Μαυρομιχάλης, Πετρόμπεης Pétro-Bey: 47 (16), 130 (38), 139 (41), 147 (44)

Μαυρομιχάλης jeune Mavromichalis : 17 (5)

Μαχμούτ Β' (σουλτάνος) le Sultan: 39 (12), 46 (15), 71 (25), 121 (37), 127 (38)

Μέγαρα Mégare : 10 (4)

Μεθώνη Modon : 13 (5), 20 (6), 55 (20), 63 (23), 69, 72 (25), 76 (26), 81 (28), 93 (32), 125 (38), 146 (44), 152 (46), 164, 167 (49), 204, 209 (62)

Μεσολόγγι Messolonghi Missolongi: 25 (8), 76 (26), 94 (32), 140 (41)

Σελ. 278
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/279.gif&w=550&h=800

Μεσσηνία Messénie : 3 (1), 6 (2), 47 (16), 77 (26), 207, 208 (62)

Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχής (σερασκιέρης, βεζίρης της Ρούμελης) Visir Visir Kiutahi: 69 (24), 126, 130 (38), 142 (42), 153, 154 (46), 157 (47), 168 (50)

Μιαούλης, Ανδρέας (ναύαρχος) Miaoulis: 11 (4), 147 (44), 169 (50), 190, 191 (56), 192 (57), 219

μισθοί paie paiement solde traitement trimestre: 19 (6), 34 (10), 36 (11), 44 (14), 47 (16), 53 (19), 62 (23), 71 (25), 79 (27), 82 (28), 107, 108 (34), 130 (38), 138 (40), 140 (41), 147, 150 (44), 152 (46), 163 (48), 166 (49), 199 (60), 207 (62), 224

Μιστράς Mistra, Mistrà : 147 (44), 203 (61), 207 (62)

Molé, Mathieu-Louis, comte de (υπουργός Εξωτερικών Γαλλίας): 83 (28), 86 (29), 94 (32), 115 (36)

Μοναστήριον (Βιτώλια) βλ. Βιτώλια

Moncalm, Madame de : 69 (24)

Montéal, Madame : 221

Moreau, César : 104 (33)

Μπουντούρης (οικογένεια) Boudouris : 147 (44)

Ναβαρίνο Lepante Navarin: 3, 4 (1), 6 (2), 19 (6), 68 (24), 76 (26), 115 (36), 175 (52), 178 (53), 209 (62)

ναύαρχοι amiraux : 3 (1), 69 (24), 71 (25), 125 (38)

ναυπηγεία arsenal: 14 (5), 77 (26), 109 (35), 144 (42), 191 (56)

Ναύπλιο Nauplie : 3 (1), 7 (3), 10 (4), 13,16 (5), 18 (6), 21 (7), 23, 25, 27 (8), 29 (9), 32 (10), 35 (11), 37 (12), 40 (13), 45 (15), 47, 48 (16), 50 (17), 52 (18), 52 (19), 55 (20), 58 (21), 59 (22), 62 (23), 64 (24), 72, 75 (25), 78 (27), 81, 84 (28), 86, 87 (30), 88 (31), 92, 94, 95, 96, 97 (32), 104 (33), 106 (34), 109 (35), 112, 115 (36), 119 (37), 124, 125 (38), 131 (39), 137 (40), 139 (41), 142, 143 (42), 145 (43), 146, 149, 150 (44), 151 (45), 152 (46), 156 (47), 161 (48), 163, 164, 166 (49), 168, 170 (50), 172, 173 (51), 175 (52), 178 (53), 182 (54), 184, 185, 186 (55), 189, 191 (56), 192 (57), 193 (58), 197 (59), 199 (60), 200, 201 (61), 204, 206 (62), 210, 211 (63)

ναυσιπλοΐα navigation: 39 (12), 90 (31), 96 (32), 176, 177 (52), 187 (55), 191 (56), 194 (58)

ναυτιλία-ναύτες marine-marins: 14 (5), 19 (6), 31 (9), 36 (11), 38 (12), 41, 42 (13), 47 (16), 54 (19), 96, 97 (32), 132 (39), 143 (42), 146 (44), 151 (45), 152 (46), 162 (48), 170 (50), 188 (55), 190 (56), 192 (57), 193 (58), 199 (60), 208, 209 (62), 235 βλ. και πλοία

Νεάπολη (Ιταλία) Naples: 53 (19), 106 (34)

Nesselrode, C.R. comte de (υπουργός Εξωτερικών Ρωσίας): 237, 239

Nesselrode, κυρία : 221

Νησί (Μεσσήνη)

Σελ. 279
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/280.gif&w=550&h=800

Nisi : 208 (62)

Νικόλαος Α' (αυτοκράτορας Ρωσίας) l’empereur empereur de Russie empereur Nicolas : 7 (3), 21 (7), 46 (15), 53 (19), 225, 236, 237, 249

νομοθεσία législation : 128 (38)

Ξένος Εμμ. (έμπορος στην Τήνο) Xenos : 175 (52)

Odier, Gabriel (τραπεζίτης, ανιψιός Eynard) votre neveu: 150 (44), 151 (45), 162 (48), 227, 235, 240, 246

οικονομία finances: 19 (6), 21 (7), 31 (9), 39 (12), 42 (13), 62 (23), 88 (31), 107, 108 (34), 109 (35), 129 (38)

Οίτη Oeta : 223 Όθρυς Othryx : 121 (37)

Ολλανδία Hollande : 57 (20), 133 (39)

Όλυμπος, κάτοικοι Olympiens : 10 (4)

Ομέρ πασάς Καρύστου ή Ευρίπου ή Ευβοίας: 25 (8), 69 (24), 71, 74 (25)

Οξυιά Oxia : 223

«Ordre du Sauveur» (παράσημο): 20 (6), 252

Ornano (πλοίαρχος γαλλικού πολεμικού μπρικιού): 169 (50)

οροθεσία délimitation: 7 (3), 23, 24, 26 (8), 30 (9), 34 (10), 43 (13), 46 (15), 61 (22), 67 (24), 70, 71, 72 (25), 76, 77 (26), 83 (28), 89 (31), 93 (32), 113 (36), 125, 126 (38), 149 (44), 165 (49), 224, 225, 242

οροθέτες commissaires délimitateurs commissaires démarcateurs : 25 (8), 39 (12), 76 (26), 93 (32), 126 (38), 165 (49)

ορφανοτροφείο orphanotrophe : 16 (5), 95 (32)

Παλαιολόγος, Γρηγόριος Paléologue : 17 (5), 87 (30)

Palmerston, Henry-John Temple, viscount: 125, 126 (38), 178, 180 (53), 187 (55), 201 (61), 205 (62)

Panin, V.N., comte de (αντιπρέσβης Ρωσίας στην Ελλάδα): 13 (5), 19 (6), 21 (7), 53 (19), 115, 118 (36), 125 (38), 153 (46)

Παντούλης Pandoullis : 168 (50)

πανώλης peste: 186, 187 (55)

παράσημο Ordre du Sauveur : 20 (6), 252

Πάργα Parga : 120 (37)

Παρίσι Paris : 3 (1), 5 (2), 7 (3), 10 (4), 13, 17 (5), 18, 19 (6), 21, 22 (7), 32, 33 (10), 43 (14), 45 (15), 47 (16), 52 (18), 55 (20), 58 (21), 63 (23), 64, 67 (24), 69 (25), 76 (26), 78 (27), 81 (28), 84 (29), 86, 87 (30), 88, 91 (31), 92, 95 (32), 104 (33), 107 (34), 109 (35), 112 (36), 119 (37), 124 (38), 131 (39), 138 (40), 139 (41),

Σελ. 280
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/281.gif&w=550&h=800

142 (42), 145 (43), 146,147,150 (44), 152, 153 (46), 156 (47), 163 (48), 163, 167 (49), 168 (50), 172 (51), 175 (52), 178 (53), 182 (54), 193 (58), 197 (59), 200 (61), 204, 208 (62), 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 239, 240, 245, 248, 251, 252, 256, 257

Πάτρα Patras: 76, 77 (26), 94 (32), 186 (55), 223

Πατρατζίκι (Υπάτη) Patradjik : 26 (8)

Pauzié (Γάλλος λοχαγός): 194, 195, 196 (58)

Pellion (Γάλλος λοχαγός): 177 (52)

πειρατεία, πειρατές piraterie, pirates: 7 (3), 10 (4), 89 (31), 170 (50), 176 (52), 186, 187 (55), 194 (58), 203 (61)

Πελοπόννησος και Πελοποννήσιοι Péloponèse- Pélo pori nés iens Péninsule Morée: 3, 4 (1), 10 (4), 25 (8), 45 (15), 47, 50 (16), 70, 73 (25), 79 (27), 83 (28), 85 (29), 96 (32), 129, 130, 139 (38), 139 (41), 148 (44), 152 (46), 158 (47), 166 (49), 171 (50), 173 (51), 175 (52), 186 (55), 189, 190 (56), 192 (57), 198 (59), 202, 204 (61), 206, 207, 208 (62)

Πέντε Πηγάδια Pente pigadia : 121 (37)

περιοδικά feuilles périodiques : 132 (39)

Πετρούπολη Saint Petersbourg : 221, 248

πλοία barque bâteau bâtiment brick: 14 (5), 42 (13), 45 (15), 51 (17), 53 (19), 55 (20), 68 (24), 76 (26),83 (28), 112, 114 (36), 130 (38), 147, 148 (44), 169 (50), 175, 176 (52), 186, 188 (55), 190, 191 (56), 193, 194 (58), 198 (59), 199 (60), 201, 202, 203 (61), 205, 206, 207, 208, 209 (62), 224, 236, 240

Pois de Bard (πληρεξούσιος γαλλικής εταιρείας): 80 (27)

Polignac, Armand-Jules, prince de : 67 (24), 70, 71, 72, 73, 74, 75 (25), 77 (26), 221, 227, 228, 234, 238, 245, 246, 251, 254

πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά villes, villages, bourgs: 48 (16), 115 (36), 143 (42)

Πολωνία Pologne : 140 (41)

Πόρος Poros : 5 (2), 7 (3), 45 (15), 97 (32), 126 (38), 143 (42), 176 (52), 179 (53), 185, 186 (55), 190, 191 (56), 193, 195 (58), 197 (59), 199 (60), 203, 208 (61), 250 Potosky, Léon, comte : 249

Pourchet (Γάλλος λοχαγός): 77 (26), 109, 110 (35), 141 (41), 144 (42), 167 (49), 195, 196 (58)

Pozzo di Borgo, comte (πρεσβευτής Ρωσίας στο Παρίσι): 7 (3), 13 (5), 72, 75 (25), 83 (28), 86 (29), 126 (38), 140 (41), 144 (42) 171 (50), 173 (51), 180 (53), 217, 222, 226, 227, 234, 238, 249 Πρασακάκης Prassakaky : 132 (39)

Πρέβεζα Préveza : 120 (37), 127 (38)

πρόκριτοι primats: 70, 73 (25), 85 (29), 128, 129 (38), 132, 133 (39), 143 (42), 147, 148 (44), 165 (49), 170 (50)

Σελ. 281
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/282.gif&w=550&h=800

πρόσοδοι revenus: 5 (2), 11 (4), 14 (5), 21 (7), 42 (13), 53 (19), 80 (27), 82 (28), 129 (38), 138 (40), 143, 144 (42), 152 (46), 162 (48), 180 (53), 198 (59) 211 (63)

Πρωσίας, πρίγκηπας prince de Prusse : 68 (24), 247

Πυρηναία Pyrénées: 62 (23), 78 (27), 240, 246, 250, 251

Ράδος, Κωνσταντίνος Rado : 66 (24)

Ράικος βλ. Raïkow, Ν. Raïkow, Ν. (Φρούραρχος Πάτρας) Ray ko : 196(58)

Redschid Pacha Visir βλ. Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχής

Regny, Arthémond de (Γάλλος οικονομολόγος): 204 (62), 210 (63)

Ribeaupierre, A.I. ,comte de (πρεσβευτής Ρωσίας στην Πύλη): 5 (2), 7, 7-8 (3), 12 (4), 94 (32), 105 (33), 106 (34), 115, 118 (36)

Ricardo (Αγγλος τραπεζίτης) Riccardo frères : 17 (5), 19 (6), 217

Richelieu, Α.Ε., duc de : 221

Ricord, P. (ναύαρχος Ρωσίας στη Μεσόγειο) Amiral Ricord Contre-Amiral Ricord : 124 (38), 176 (52), 190 (56), 193, 194, 196 (58), 198 (59), 206, 207, 208 (62)

Rigny, H.G., comte de (ναύαρχος Γαλλίας στη Μεσόγειο) Amiral de Rigny Vice Amiral de Rigny : 55 (20), 58, 59 (21), 70, 72 (25), 119 (37), 150 (44)

Ρίζος Νερουλός, Ιακωβάκης Rizo: 65, 68, 69 (24), 70, 72 (25), 88, 89, 91 (31), 93 (32), 126, 128, 130 (38), 142 (42), 150 (44), 153 (46), 165, 167 (49), 168 (50), 183 (54)

Rouen, Achille, baron (Αντιπρέσβης και γενικός πρόξενος Γαλλίας στην Ελλάδα): 19 (6), 34 (10), 35 (11), 43 (14), 45, 46 (15), 83 (28), 95 (32), 125 (38), 132 (39), 150 (44), 156 (47), 164, 165 (49), 175, 176 (52), 185 (55), 194 (58), 208 (62)

Ρούμελη, Ρουμελιώτες βλ. Στερεά Ελλάδα, Στερεοελλαδίτες

Rückmann, baron (Αντιπρέσβης Ρωσίας στην Ελλάδα) Rukmann Ruikman : 176 (52), 194 (58), 201 (61)

Rugg(i)eri, J. (αρχιτέκτονας) : 17 (5)

Ρώμη Rome : 105 (33), 137 (40)

Ρωσία Russie : 5 (2), 8 (3), 15 (5), 34 (10), 41 (13), 65, 67, 69 (24), 70, 72 (25), 77 (26), 82 (28), 88, 89, 90 (31), 92, 94 (32), 113, 115 (36), 119 (37), 126 (38), 133 (39), 138 (40), 144 (42), 150 (44), 153 (46), 158 (47), 163 (48), 165 (49), 171 (50), 174 (51), 179 (53), 189 (56), 198 (59), 218, 220, 224, 225, 231, 233, 237, 244, 245, 247

Saint Etienne : 109 (35)

Saint-Vincent, Bory, baron de (Γάλλος στρατιωτικός και φυσιοδίφης) : 83 (28)

Σαλαμίνα Salamine : 5 (2), 124, 125, 126 (38), 138 (40), 190 (56), 198 (59), 203 (61)

Σάμος Samos : 27 (8), 34 (10), 38 (12), 41 (13), 69 (24), 243

Schneider, An. (στρατηγός, αρχηγός του

Σελ. 282
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Σελίδα: 263

    ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

    ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

    Οι επιστολές και τα αποσπάσματα επιστολών, τα οποία δηλώνονται με την προσθήκη αστερίσκου, ταξιθετούνται, για λόγους ομοιομορφίας, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο.