Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη
 
Έτος έκδοσης:1983
 
Σελίδες:324
 
Θέμα:Επιστολές προς Εϋνάρδο, Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ και Μιχαήλ Σούτσο
 
Χρονική κάλυψη:1829-1831
 
Άδεια χρήσης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.27 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 267-286 από: 323
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/267.gif&w=550&h=800

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Οι αριθμοί μέσα σε παρένθεση παραπέμπουν στις επιστολές.

Σελ. 267
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/268.gif&w=550&h=800Σελ. 268
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/269.gif&w=550&h=800

Aberdeen, George-Hamilton-Gordon (πληρεξούσιος Αγγλίας στη διάσκεψη του Λονδίνου) : 89 (31), 235, 239, 244, 246, 247 Αγγελόκαστρο Angelocastro : 223 Αγγλία και Άγγλοι Angleterre-Anglais : 62 (23), 79 (27), 86 (29), 88, 89, 90 (31), 92, 93, 94 (32), 104 (33), 132 (39), 138 (40), 144 (42), 145 (43), 179 (53), 187 (55), 197, 198 (59), 201 (61), 209 (62), 211 (63), 220,222,223, 224, 228, 229, 233, 235, 237, 238- 239, 243, 244, 247, 248, 249, 251

Αγκώνα Ancóne : 193 (58), 198 (59), 200 (61), 204, (62)

Άγραφα Agrapha : 25 (8), 168 (50)

Adam, Frederick Adams : 115 (36)

Αδριανούπολη Andrinople : 249

Αθήνα Athènes : 82 (28), 124, 125, 127 (38), 201 (61) Βλ. και Ακρόπολη Αθήνας Τούρκος φρούραρχος Commandant d'Athènes : 25 (8)

Αιγαίο πέλαγος (Αρχιπέλαγος), νησιά mer Egée Archipel : 10 (4), 34 (10), 39 (12), 89 (31), 129 (38), 166 (49), 170 (50), 173 (51), 175, 177 (52), 179 (53), 186, 187 (55), 189, 190 (56), 192 (57), 194 (58), 200, 201, 202, 203 (61), 206, 210 (62), 243

Αίγινα Egine : 5 (2), 33 (10), 45, 46 (15), 48 (16), 87 (30), 95, 97 (32), 124 (38), 147, 148 (44), 250 Αίγιο βλ. Βοστίτσα Αιγύπτιοι Egyptiens : 93 (32)

Αινιάν, Γ. (γερουσιαστής)

Ainian de Patradjik : 28 (8)

Αιτωλία Etolie : 69 (24), 72, 75 (25), 76 (26), 89 (31), 93, 94, 96 (32), 120 (37)

Ακαρνανία Acarnanie : 25 (8), 69 (24), 72, 75 (25), 76 (26), 88, 89 (31), 93, 94, 96 (32), 119, 120 (37), 124, 125, 126 (38), 243, 244, 248, 249

Ακρόπολη Αθηνών Acropole : 71, 72 (25), 88 (31)

Αλβανία και Αλβανοί Albanie, Albanais : 72, 75 (25), 82 (28), 126, 127, 128, 130 (38), 153 (46)

Αλγέρι Alger : 69, 72 (25)

Αλή πασάς Ιωαννίνων Ali Pacha : 127 (38)

Alopeus, David, comte (πρεσβευτής Ρωσίας στο Βερολίνο)

Alopius : 226

Αμβρακικός κόλπος golfe Ambracique : 88 (31), 120 (37)

Αμερικανοί φιλέλληνες philhellènes américains : 12 (4)

αναγνώστες

Σελ. 269
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/270.gif&w=550&h=800

lecteurs : 162 (48)

αναρχία anarchie : 7 (3), 21 (7), 42 (13), 47 (16), 56 (20), 79 (27), 93, 95 (32), 148 (44), 153 (46), 157 (47), 162 (48), 169, 170 (50), 174 (51), 177 (52), 202 (61), 208, 210 (62), 224, 227, 240, 253, 257, 259

ανεξαρτησία indépendance : 60 (22), 66, 67 (24), 217, 222, 223, 224, 228, 232, 243, 249

Angoulême, δούκας, βλ. Λουδοβίκος Αντώνιος, duc d'Angoulême

Άνινος mont Aninos : 223

αντιπολίτευση ennemis faiseurs intrigants intrigues mécontents meneurs opposition : 4 (1), 5 (2), 8 (3), 22 (7), 41 (13), 47, 49 (16), 53, 54 (19), 55, 56 (20), 58 (21), 65 (24), 84, 85, 86 (29), 91 (31), 93, 95, 97 (32), 128, 130 (38), 131, 132 (39), 138 (40), 143 (42), 146, 147, 148 (44), 151 (45), 153 (46), 157, 158 (47), 162 (48), 164, 165, 166 (49), 171 (50), 172, 173 (51), 176, 177 (52), 179 (53), 186 (55), 193 (58), 197 (59), 211 (63), 218, 224, 225, 251, 252, 253

αξιωματικοί officiers : 93, 96 (32), 110 (35), 132 (39), 148 (44), 162 (48), 177 (52), 194, 195 (58), 198 (59), 206, 209 (62)

αποδοχές βλ. μισθοί

αποζημιώσεις indemnités indemnités pécuniaires : 39 (12), 41 (13), 54 (19), 127, 128 (38), 134 (39), 143 (42), 249

«Απόλλων» (εφημ.) gazette l’Apollon : 189 (56)

Άργος Argos : 16 (5), 87 (30), 91 (31), 97 (32), 164 (49), 170 (50), 191 (56), 199 (59), 207 (62)

Αρκαδία Arcadie : 70, 73 (25), 96 (32)

αρματολοί armatoles : 26 (8), 72 (25)

Άρτα Arta : 120 (37), 127 (38), 140 (41)

Αρχιπέλαγος, βλ. Αιγαίο Πέλαγος

Ασπροπόταμος Aspropotamos : 25, 26 (8), 41 (13), 120, 121 (37), 126 (38), 223

Άστρος Astros : 175 (52)

Αττική Attique : 24 (8), 77 (26), 79, 81 (27), 82 (28), 94 (32), 120 (37), 142 (42), 154 (46), 255, 256, 257, 258

Βάδης, πρίγκηπας prince de Baden : 15 (5)

βακούφια Vacoufs : 198 (59)

Βάλτος Valtos : 25 (8)

Barbezat (εκδότης) : 18 (5), 19, 20 (6), 221

Barthélémy (Γάλλος ταγματάρχης) : 208 (62)

Basses Pyrénées : 251, βλ. και Eaux-bonnes Πυρηναία

Βαυαρίας, πρίγκηπας prince de Bavière βλ. Λουδοβίκος Α' (βασιλιάς Βαυαρίας)

Σελ. 270
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/271.gif&w=550&h=800

Bazin, Ch. και Aug. (Μασσαλία) : 246

Βέλγιο Belgique : 113, 114 (36), 140 (41)

Βιέννη Vienne : 201 (61)

Binald : 183 (54)

Βιτώλια (Μοναστήρι) Bitollia-Bitloglia : 69 (24), 72, 75 (26)

Blanc-Collin et Cie (Παρίσι) Blanc Colin et Cie : 105 (33), 255, 256

Βλαχούτσης Vlacoutzi : 175 (52)

Βλοχός Vlochos : 25 (8)

βοήθεια οικονομική, βλ. χρηματοδότηση

Boisleconte : 67, 69 (24)

Βοιωτία Béotie : 120 (37), 165 (49)

Βόλος Volo : 121 (37), 127 (38), 140 (41)

Βόνιτσα Vonitza : 25 (8), 88 (31), 120 (37), 125, 127 (38)

Bory de Saint-Vincent βλ. Saint-Vincent,

Bory de Βόσπορος Bosphore : 96 (32), 190 (56)

Βοστίτσα (Αϊγιο) Vostitza : 186 (55)

Βουδούρης, βλ. Μπουντούρης

Bourmont (υπουργός Πολέμου Γαλλίας) : 228

Βραχώρι (Αγρίνιο) Vrachori : 223

Carlsbad : 201 (61)

Chabrol (υπουργός Οικονομικών Γαλλίας): 228

Champagny (στρατηγός, υπουργός Πολέμου Γαλλίας): 237

Church, Richard (στρατηγός): 63 (23), 65, 66 (24), 91 (31), 242, 249

Claremont : 229

«Le Courrier de Smyrne» (εφημ.) journal de Smyrne : 53 (19), 86 (29), 93 (32), 132 (39), 153 (46), 167 (49), 173 (51)

Courvoisier (υπουργός Δικαιοσύνης Γαλλίας): 228

Crud (φίλος του Ιω. Καποδίστρια): 87 (30), 90 (31)

γαίες βλ. κτήματα

Γαλλία και Γάλλοι France-Français : 3, 4 (1), 5 (2), 16 (5), 21 (7), 34 (10), 43 (14), 45 (15), 57 (20), 65, 66 (24), 70 (25), 77 (26), 80 (27), 81, 82, 83 (28), 88, 89, 89-90, 90 (31), 104 (33), 107, 108 (34), 109, 110 (35), 114 (36), 119 (37), 125, 130 (38), 132 (39), 138 (40), 148 (44), 153 (46), 157 (47), 163 (48), 164 (49), 171 (50), 173, 174 (51), 175, 177 (52), 179 (53), 187 (55), 195, 196 (58), 198 (59), 201 (61), 208, 209 (62), 211 (63), 217, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 232, 233, 237, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 254, 255, 259

Γενεύη Genève : 4 (1), 84 (29), 145 (43), 151 (45), 161 (48), 167 (49), 192 (57), 199 (60), 210 (63), 227

Γερουσία Sénat: 4 (1), 24, 27 (8), 31 (9), 36 (11), 38, 39 (12), 50 (16), 56, 57 (20),

Σελ. 271
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/272.gif&w=550&h=800

60, 61 (22), 63 (23), 66, 69 (24), 70 (25), 128 (38), 220, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249

γεωργία-γεωργοί agriculture culture des terres cultivateurs: 13 (5), 19 (6), 38 (12), 41 (13), 52 (18), 90 (31), 96, 97 (32), 143 (42), 229, 234, 235, 236, 253

Γεώργιος Δ' (βασιλιάς Αγγλίας) roi d’Angleterre : 19 (6), 247

Γλαρέντζα Clarenza : 139 (41)

Γραμβούσα Grab use : 93 (32)

δάνειο, βλ. χρηματοδότηση

Dauphin βλ. Λουδοβίκος-Αντώνιος,

duc dAngoulême Dawkins, Edward J. (αντιπρέσβης της Μεγάλης Βρεττανίας στην Ελλάδα) Résident Dawkins : 35 (11), 88, 89, 91 (31), 92 (32), 119, 121 (37), 125 (38), 173,176 (52), 178 (53), 187 (55), 194 (58)

Degérando, Jos. Marie (Γάλλος ιστορικός της φιλοσοφίας) Degerando : 17 (5)

Delaborde : 80 (27)

Desjardins (παιδαγωγός στο Μόναχο): 95 (32)

διαβατήρια passeports: 169 (50), 183 (54)

διάσκεψη Λονδίνου Actes Conférence décisions délibérations négociations Transactions : 5 (2), 15, 18 (5), 24, 27 (8), 30, 31 (9), 32, 33 (10), 38, 39 (12),40 (13), 46 (15), 49, 50 (16), 52 (18), 54 (19), 57 (20), 58 (21), 61 (22), 63 (23), 66, 67 (24), 77 (26), 79,80 (27), 82, 83 (28), 91 (31), 94, 95 (32), 112, 113, 114 (36), 119 (37), 125,126,129,130 (38), 133,134 (39), 138 (40), 140 (41), 144 (42), 149 (44), 153 (46), 156, 157 (47), 163 (48), 164, 166 (49), 171 (50), 172, 174 (51), 179, 180 (53), 183 (54), 185, 187 (55), 190 (56), 194, 196 (58), 197 (59), 201, 203 (61), 205, 209, 210 (62), 222, 223, 225, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 248, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259

δικαιοσύνη, δικαστήρια, δίκες tribunaux: 85 (29), 96 (32), 193 (58)

διοικητέςgouverneurs civils : 48 (16), 54 (19), 65, 66 (24), 128 (38), 147 (44), 166 (49), 179 (53), 189 (56), 198 (59)

δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) Alliance Cabinets Cabinets alliés Cours Cours alliées Fondateurs du Nouvel Etat Hautes Puissances contractantes Puissances Puissances alliés Triple Alliance Trois Puissances Souverains allié: 7 (3), 12 (4), 14, 15 (5), 19, 20 (6), 22 (7), 23, 24, 25, 26, 27, 28 (8), 30 (9), 33, 34 (10), 37, 38, 39 (12), 40 (13), 46 (15), 48, 50 (16), 55, 56, 57 (20), 58, 59 (21), 60, 61 (22), 62, 63 (23), 66, 67, 68 (24), 70, 71, 72 (25), 76, 77 (26), 78, 79, 81 (27), 82 (28), 85, 86 (29), 89, 90 (31), 92, 94, 95 (32), 109 (35), 113, 114 (36), 119, 120, 121 (37), 125, 126, 127, 128, 129, 130 (38), 131, 133, 134 (39), 138 (40), 140 (41), 142, 144 (42), 149 (44), 153 (46), 157, 158 (47), 164, 165, 167 (49), 168,

Σελ. 272
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/273.gif&w=550&h=800

170 (50), 174 (51), 175, 176 (52), 179 (53), 183 (54), 185, 187, 188 (55), 189, 190, 191 (56), 192 (57), 193, 196 (58), 197, 198 (59), 200 (60), 202 (61), 209 (62), 211 (63), 220, 221, 223, 225, 226, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 25 βλ. και Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία

Dumas : 68 (24)

Duras, duc : 250

Eaux-bonnes (Basses Pyrénées): 62 (23), 78 (27), 84 (29), 239, 240, 246, 251

εκκένωση επαρχιών évacuation : 42 (13), 82 (28), 89 (31), 138 (40), 255, 257, 258

εκπαίδευση éducation enseignement instruction publique : 96, 97 (32), 145 (43), 253

Ελβετία και Ελβετοί Suisse : 81 (28), 89, 91 (31), 251

Ελλάδα Grèce : 3,4(1), 7 (3), 10,11 (4), 13,14, 15, 17 (5), 19, 20 (6), 23, 25, 26, 27, 28 (8), 29, 30, 31 (9), 32, 33, 34 (10), 36 (11), 38, 39 (12), 41, 42 (13), 43, 44 (14), 45, 46 (15), 48, 49 (16), 51 (17), 54 (19), 56, 57 (20), 58, 59 (21), 59, 60 (22), 62, 63 (23), 64, 65, 66, 67, 68 (24), 71 (25), 76, 77 (26), 78 (27), 82, 83 (28), 84, 85, 86 (29), 87 (30), 89, 90 (31), 92, 94, 95, 96, 97 (32), 107 (34), 109, 110 (35), 112, 113, 114, 115 (36), 120 (37), 125, 127, 128, 129, 131 (38), 133, 134 (39), 138 (40), 140 (41), 143, 144 (42), 146, 147, 148, 149 (44), 151 (45), 154 (46), 157 (47), 164, 166, 167 (49), 170, 171 (50), 173, 174 (51), 177 (52), 179 (53), 183 (54), 184, 185, 187 (55), 194, 196 (58), 199 (59), 201 (61), 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259

«Ελλάς» (φρεγάτα) l'Hellas : 220

Έλληνες, ελληνική γλώσσα Grecs Grec grec : 10, 11 (4), 14, 16, 17 (5), 20 (6), 25, 26, 27 (8), 30 (9), 33, 34, 35 (10), 37, 38, 39 (12), 40, 41 (13), 47, 49 (16), 53 (19), 57 (20), 61 (22), 85 (29), 94, 97 (32), 107, 108 (34), 114 (36), 119, 120, 121 (37), 127, 130 (38), 132 (39), 138 (40), 140, 141 (41), 149 (44), 158 (47), 165 (49), 176, 177 (52), 190 (56), 195 (58), 209 (62), 220, 221, 223, 227, 228, 233, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 251, 253, 257 Hellènes : 24 (8), 30, 31 (9), 38 (12), 49 (16), 60 (22), 183 (54), 202 (61), 226

εμπόριο, εμποροι commerce commerçants négociants: 7 (3), 38 (12), 57 (20), 68 (24), 90 (31), 97 (32), 104 (33), 108 (34), 141 (41), 143, 144 (42), 145 (43), 170 (50), 187 (55), 192 (57), 218, 236, 253, 259

επαρχίες provinces: 42, 43 (13), 48 (16), 54 (19), 55, 57 (20), 60 (22), 63 (23), 66, 67 (24), 81 (27), 91 (31), 96 (32), 132 (39), 138 (40), 143 (42), 162 (48), 165 (49), 179 (53), 183 (54), 191 (56), 197 (59), 202 (61), 225

Επίδαυρος Epidaure

Σελ. 273
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/274.gif&w=550&h=800

: 128 (38), 175 (52)

εργάτες ouvriers : 4 (1), 17 (5), 110 (35)

Eyceronnier : 195 (58)

Eynard, Anna Madame Eynard Madame son épouse vos dames : 4 (1), 63 (23), 78 (27), 84 (29), 87 (30), 138 (40), 145 (43), 200 (60), 239, 240, 246

Eynard, Jean-Gabriel : 3 (1), 5 (2), 7(3), 10 (4), 13 (5), 15 (5), 18 (6), 21 (7), 29, 32 (9), 32, 34 (10), 43, 44 (14), 45, 46 (15), 47, 49(16), 51 (17), 52 (18), 53, 54 (19), 55, 57 (20), 58 (21), 62 (23), 64, 65, 66, 67 (24), 72, 75 (25), 78, 79 (27), 81, 82 (28), 84 (29), 86 (30), 91 (31), 92 (32), 105 (33), 106 (34), 109 (35), 114 (36), 131 (38), 137, 138 (40), 141 (41), 145 (43), 146, 150 (44), 151 (45), 161 (48), 167 (49), 183 (54), 192 (57), 199 (60), 210 (63), 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 246, 248, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 260

Εύβοια Eubée île de Negrepont : 24 (8), 71, 72 (25), 77 (26), 79, 81 (27), 82 (28), 119, 120 (37), 124, 125, 130 (38), 142 (42), 154 (46), 223, 256, 257, 258 βλ. και Χαλκίδα

Ευρώπη Europe : 7 (3), 41 (13), 49 (16), 80 (27), 97 (32), 112, 113 (36), 140 (41), 149 (44), 218, 226, 231, 247, 253, 255

εφημερίδες, δημοσιογράφοι gazettes gazetier journaux rédacteurs: 15 (5), 45, 46 (15), 53 (19), 55 (20), 59 (22), 66 (24), 78 (27), 91 (31), 132 (39), 141 (41), 142 (42), 145 (43), 147 (44), 158 (47), 162 (48), 167 (49), 169 (50), 173 (51), 193 (58), 197 (59), 200 (61), 211 (63), 220

Fabriguette (αρχιταμίας του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο) Fabreguette : 152 (46)

Féburier, Th.: 150 (44), 167 (49)

Fleur - d’eau (εξοχικό Εϋνάρδου στη Γενεύη): 4 (1)

«Galignani’s Messenger» (εφημ.) Galignani : 91 (31)

Gérard (Γάλλος συνταγματάρχης· διοργανωτής, με το βαθμό του στρατηγού, του ελλην. τακτικού στρατού): 10 (4), 62 (63), 71, 74 (25), 96 (32), 109, 110 (35), 177, 178 (52) 195 (58), 255

«Globe» (εφημ.): 132 (39), 189 (56)

Gordon, R. (πρεσβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη): 199 (59), 201, 202 (61), 205 (62)

Granville, viscount (πρεσβευτής της Αγγλίας στο Παρίσι): 140 (41), 144 (42), 171 (50), 174 (51), 180 (53)

Grasset : 132 (39)

Gropius, G. Chr. (πρόξενος της Αυστρίας): 252, 255

Guéhéneuc (στρατηγός, αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο): 207, 208, 209 (62)

Hauser (υπουργός Ναυτικών Γαλλίας) : 228

Heideck, K.W. (Βαυαρός συνταγματάρχης): 29 (9)

Σελ. 274
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/275.gif&w=550&h=800

Howe, Samuel (Αμερικανός φιλέλληνας) Howes : 12 (4)

Ζητούνι (Λαμία) Zeitouni : 120, 121 (37)

Ζυρίχης, κάτοικος Zuricois : 17 (5)

ηγεμόνας chef futur prince souverain souverain : 4 (1), 7 (3), 11 (4), 16 (5), 20 (6), 23 (8), 30, 31 (9), 38 (12), 56, 57 (20), 58 (21), 60 (22), 62, 63 (23), 64, 66, 67, 68, 69 (24), 70 (25), 78 (27), 82, 83 (28), 86 (29), 87 (30), 95 (32), 113, 114 (36), 128 (38), 133 (39), 149 (44), 188 (55), 205 (62), 217, 218, 220, 225, 226, 227, 233, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258

Ήπειρος Epire: 126, 128 (38)

Θεοχάρης (ληστής) Theocharis : 168 (50)

Θερμιά Thermia : 206 (62)

Θεσσαλία Thessalie : 162 (48)

Ιερουσαλήμ, βασίλειο της royauté de Jérusalem : 15 (5)

Ιόνια νησιά îles Ioniennes : 223

Ιουλίου γεγονότα (Γαλλία): 78 (27), 132 (39)

ιππικό cavalerie: 162 (48), 165 (49), 177 (52)

Ιταλία Italie: 57 (20), 107, 108 (34), 178 (52), 227

Ιωάννινα Jannina : 130 (38)

Καλάβρυτα Calavryta : 186 (55)

Καλαμάτα Calamata : 147 (44), 203 (61), 206, 207, 208, 209 (62)

Καλλέργης, Δημήτριος (αντισυνταγματάρχης) Colonel Callergi : 177 (52)

«Καλυψώ» (γαλλική φρεγάτα) Calypso : 185 (55)

Κανάρης, Κωνσταντίνος Canaris: 139 (41), 206 (62)

Κανδήλα (Βόνιτσας) Candita : 121 (37)

Καποδίστριας, Αυγουστίνος mes frères: 11, 12 (4), 162 (48), 165 (49), 219

Καποδίστριας, Βιάρος mes frères: 11, 12 (4), 162 (48), 165 (49), 219

Καποδίστριας, Ιωάννης Président: 27 (8), 54 (19), 56 (20), 96 (32), 108 (34), 162 (48), 185 (55), 191 (56), 198 (59), 218, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259

Καράμπαμπας (φρούριο απέναντι στη Χαλκίδα) Carababà : 120 (37), 127 (38)

Καράπαυλος, Ί.

Σελ. 275
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/276.gif&w=550&h=800

Karapavlos : 168 (50)

Καρατάσος, Τσάμης Caratasso Zami Karatassos: 162 (48), 165 (49), 168 (50), 173 (51), 190 (56)

Κάρολος I' (βασιλιάς της Γαλλίας) roi de France: 4 (1), 6 (2), 17 (5), 53 (19), 63(23), 64 (24), 70 (25), 77 (26), 7 (27), 119 (37), 219, 221, 222, 228, 230, 234, 236, 239, 245, 250, 251

Καρπενήσι Carpenisi : 25-26 (8)

Κάρυστος Caristo Carysto: 82 (28), 127 (38)

Κάτω Χώρες Pays-Bas : 230 Κέρκυρα Corfou : 114 (36)

Κέως (Κέα, Τζια) Zéa : 206 (62)

κλέφτες clephtes: 10 (4), 54 (19), 165 (49), 168 (50)

Κλονάρης, Χριστόδουλος Clonarès : 199 (59)

Κοβούργου, πρίγκηπας βλ. Λεοπόλδος κοινή γνώμη opinion opinion publique : 53 (19), 164, 167 (49)

Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος général Colocotronis : 208 (62)

κόμματα-φατρίες parti: 49 (19), 219

Κοραής, Αδαμάντιος Coray: 132 (39), 147 (44)

κορβέτα corvette : 139 (41), 190 (56), 192 (57)

Κόρινθος Corinthe: 45 (15), 94 (32), 250

Κουντουριώτης, Γεώργιος Condouriotis Condouriotti Coundouriotis: 147 (44), 169 (50), 175 (72), 212, 219

Κράβαρα (Ναυπακτία) Cravari : 25 (8)

Κρανίδι Cranidi : 190 (56)

Κρήτη Candie Crète: 8 (3), 27 (8), 34 (10), 38, 39 (12), 41 (13), 69 (24), 89 (31), 93, 95, (32), 223, 230, 243

κτήματα biens nationaux domaines nationaux propriétés terres terres nationales: 11 (4), 39 (12), 42 (13), 71 (25), 79, 80, 81 (27), 82 (28), 85 (29), 89 (31), 97 (32), 107 (34), 121 (37), 127, 130, 131 (38), 141 (41), 143 (42), 162 (48), 229, 256, 257, 258

Κυβέρνηση Gouvernement Gouvernement actuel Gouvernement Grec Gouvernement provisoire Gouvernement provisoire actuel : 4 (1), 5 (2), 7, 8 (3), 10 ,11, 12 (4), 13, 14, 15, 16 (5), 20 (6), 21, 22 (7), 23 ,25, 26 (8), 34 (10), 36 (11), 37 (12), 41, 42 (13), 43, 44 (14), 48, 49 (16), 53, 54 (19), 56 (20), 58 (21), 60 (22), 65, 66, 67, 68, 69 (24), 70, 71, 72 (25), 76, 77 (26), 79, 80, 80-81 (27), 82, 83 (28), 84, 85, 86 (29), 87 (30), 88, 89, 90, 91 (31), 93, 94, 95, 96, 97 (32), 104 (33),

Σελ. 276
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/277.gif&w=550&h=800

107 (34), 110 (35), 113, 114 (36), 120 (37), 125, 127, 128, 129, 130 (38), 132, 133 (39), 139, 140, 141 (41), 142, 143, 144 (42), 147, 148 (44), 157, 158 (47), 162 (48), 164, 165, 166 (49), 168, 169, 170 (50), 173 (51), 175,176, 177 (52), 179 (53), 183 (54), 185, 186, 188 (55), 189, 190 (56), 193, 194, 195 (58), 198, 199 (59), 201, 202, 203 (61), 205, 206, 207, 208, 209 (62), 211 (63), 221, 224, 225, 230, 234, 235, 236, 248, 254, 256, 257, 258, 259

Κωνσταντινούπολη Constantinople: 5 (2), 14, 15 (5), 91 (31), 96 (32), 124, 125 (38), 138 (40), 186 (55), 199 (59), 201 (61) βλ. και Φανάρι

Laffitte (πρωθυπουργός Γαλλίας): 259

Lalande, J. (Αντιναύαρχος της Γαλλίας στη Μεσόγειο): 112, 115 (36), 124 (38), 132 (39), 139 (41), 146, 148, 150 (44), 164 (49), 169 (50), 175, 176 (52), 185, 186 (55), 191 (56), 205, 206 (62)

Lasteyrie, comte de Lacteyrie : 17 (5), 94 (32)

Laval, duc: 228, 235, 238 Laybach : 201 (61)

Le Boy (Γάλλος κυβερνήτης μπρικιού): 95 (32)

Λεωνίδας Léonidas : 147 (44), 162 (48)

Λεοντίτο Leontitos : 121 (37)

Λεοπόλδος (πρίγκηπας του Σαξ Κοβούργου) Léopold : 15 (5), 19 (6), 22 (7), 23, 24, 25, 26, 27, 28 (8), 29, 30, 31, 32 (9), 32, 33, 34 (10), 35, 36, 37 (11), 37, 38, 39 (12), 40, 41,42, 43 (13), 43, 44 (14), 45, 46 (15), 47, 48, 49, 50 (16), 50, 51 (17), 52 (18), 52, 53, 54 (19), 55, 56 (20), 58 (21), 59, 60, 61 (22), 62, 63 (23), 65, 66, 67, 68 (24), 70, 73 (25), 78 (27), 85 (29), 95 (32), 114 (36), 128 (38), 133, 134 (39), 183 (54), 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251

Λιβαδιά Livadie: 120 (37), 162 (48), 165 (49)

Lieven, C.A., prince de (πληρεξούσιος Ρωσίας στη διάσκεψη του Λονδίνου): 222, 226, 227, 229, 231, 235, 238, 239, 240, 246

λιμάνια ports: 14 (5), 205, 207 (62)

Λιμένι Μάνης Liméni: 128, 130 (38), 138 (40), 139 (41), 147, 148 (44), 158 (47), 162 (48), 166 (49), 169 (50), 194 (58), 206, 207, 208, 209 (62).

«La Lionne» (γαλλική κορβέτα): 198 (59)

Lit(t)ardi (γενικός εισπράκτορας του νομού Var Γαλλίας): 58 (21), 246

λοιμοκαθαρτήρια lazarets : 104 (33)

Λονδίνο Londres : 32 (10), 90 (31), 140 (41), 179 (53), 217, 220, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 239, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252

Louis, J.-D. (Γάλλος πολιτικός, κατά περιόδους υπουργός Οικονομικών): 260

Λουδοβίκος Α' (βασιλιάς Βαυαρίας): 57 (20), 237, 241, 245, 247, 253, 256

Λουδοβίκος-Φίλιππος Α' (βασιλιάς Γαλλίας, duc d’Orléans): 81, 83 (28), 112 (36), 133 (39),

Σελ. 277
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/278.gif&w=550&h=800

146 (44), 167 (49), 251, 252, 257, 259

Λουδοβίκος-Άντώνιος, duc dAngoulème, dauphin: 7 (3), 221, 228, 237, 250, 251

Lutteroth (γραμματέας Maison): 228

Λυκούργος Lycurgue: 146 (44), 162 (48)

Lyons, Edmund (Άγγλος πλοίαρχος): 185, 186 (55), 191 (56), 198 (59)

Λυσιμαχία, λίμνη Lysimachia : 223

«Le Madagascar» (αγγλική φρεγάτα): 185 (55)

μαθητές élèves: 87 (30), 95 (32), 195 (58), 253 βλ. και εκπαίδευση - σχολεία

Maison,Nicolas-Joseph, maréchal marquis (αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο) : 3, 4 (1), 20 (6), 110 (35), 112, 113, 114, 115 (36), 219, 252, 254 Maistre : 183 (54)

Μακρυνόρος Macrinoros : 120 (37), 127 (38)

Malcolm, Pulteney (αντιναύαρχος, αρχηγός του βρεττανικού στόλου της Μεσογείου): 88, 89, 91 (31), 94 (32), 124 (38)

Μάλτα Malte : 15 (5)

Μάνη και Μανιάτες Magne Maina-Mainotes: 47 (16), 147 (44), 194 (58), 201,203, 204 (61), 207, 209 (62)

Μαραθονήσι (Γύθειο) Marathonisi : 207 (62)

Marlborough-House (κατοικία πρίγκηπα Λεοπόλδου): 221, 230

Marliani : 115 (36)

Marnier (colonel): 237

Μασσαλία Marseille: 29 (9), 33 (10), 57 (20), 147 (44), 246, 252

Matuszewic, A., comte de (πληρεξούσιος Ρωσίας στη διάσκεψη του Λονδίνου) Mattussevitz Maltussèvitch Mattouschevitz Matoushevitz: 72, 75 (25), 92 (32), 105 (33), 125, 126 (38), 225, 237, 238, 239, 244, 245, 247, 248, 249

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος Mavrocordato: 147 (44), 169 (50), 173 (51), 175 (52), 190 (56), 219

Μαυρομιχαλαίοι (οικογένεια) Mavromichalis: 17 (5), 128 (38), 132 (39), 138 (40), 139 (41), 147, 148 (44), 207, 209 (62)

Μαυρομιχάλης, Πετρόμπεης Pétro-Bey: 47 (16), 130 (38), 139 (41), 147 (44)

Μαυρομιχάλης jeune Mavromichalis : 17 (5)

Μαχμούτ Β' (σουλτάνος) le Sultan: 39 (12), 46 (15), 71 (25), 121 (37), 127 (38)

Μέγαρα Mégare : 10 (4)

Μεθώνη Modon : 13 (5), 20 (6), 55 (20), 63 (23), 69, 72 (25), 76 (26), 81 (28), 93 (32), 125 (38), 146 (44), 152 (46), 164, 167 (49), 204, 209 (62)

Μεσολόγγι Messolonghi Missolongi: 25 (8), 76 (26), 94 (32), 140 (41)

Σελ. 278
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/279.gif&w=550&h=800

Μεσσηνία Messénie : 3 (1), 6 (2), 47 (16), 77 (26), 207, 208 (62)

Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχής (σερασκιέρης, βεζίρης της Ρούμελης) Visir Visir Kiutahi: 69 (24), 126, 130 (38), 142 (42), 153, 154 (46), 157 (47), 168 (50)

Μιαούλης, Ανδρέας (ναύαρχος) Miaoulis: 11 (4), 147 (44), 169 (50), 190, 191 (56), 192 (57), 219

μισθοί paie paiement solde traitement trimestre: 19 (6), 34 (10), 36 (11), 44 (14), 47 (16), 53 (19), 62 (23), 71 (25), 79 (27), 82 (28), 107, 108 (34), 130 (38), 138 (40), 140 (41), 147, 150 (44), 152 (46), 163 (48), 166 (49), 199 (60), 207 (62), 224

Μιστράς Mistra, Mistrà : 147 (44), 203 (61), 207 (62)

Molé, Mathieu-Louis, comte de (υπουργός Εξωτερικών Γαλλίας): 83 (28), 86 (29), 94 (32), 115 (36)

Μοναστήριον (Βιτώλια) βλ. Βιτώλια

Moncalm, Madame de : 69 (24)

Montéal, Madame : 221

Moreau, César : 104 (33)

Μπουντούρης (οικογένεια) Boudouris : 147 (44)

Ναβαρίνο Lepante Navarin: 3, 4 (1), 6 (2), 19 (6), 68 (24), 76 (26), 115 (36), 175 (52), 178 (53), 209 (62)

ναύαρχοι amiraux : 3 (1), 69 (24), 71 (25), 125 (38)

ναυπηγεία arsenal: 14 (5), 77 (26), 109 (35), 144 (42), 191 (56)

Ναύπλιο Nauplie : 3 (1), 7 (3), 10 (4), 13,16 (5), 18 (6), 21 (7), 23, 25, 27 (8), 29 (9), 32 (10), 35 (11), 37 (12), 40 (13), 45 (15), 47, 48 (16), 50 (17), 52 (18), 52 (19), 55 (20), 58 (21), 59 (22), 62 (23), 64 (24), 72, 75 (25), 78 (27), 81, 84 (28), 86, 87 (30), 88 (31), 92, 94, 95, 96, 97 (32), 104 (33), 106 (34), 109 (35), 112, 115 (36), 119 (37), 124, 125 (38), 131 (39), 137 (40), 139 (41), 142, 143 (42), 145 (43), 146, 149, 150 (44), 151 (45), 152 (46), 156 (47), 161 (48), 163, 164, 166 (49), 168, 170 (50), 172, 173 (51), 175 (52), 178 (53), 182 (54), 184, 185, 186 (55), 189, 191 (56), 192 (57), 193 (58), 197 (59), 199 (60), 200, 201 (61), 204, 206 (62), 210, 211 (63)

ναυσιπλοΐα navigation: 39 (12), 90 (31), 96 (32), 176, 177 (52), 187 (55), 191 (56), 194 (58)

ναυτιλία-ναύτες marine-marins: 14 (5), 19 (6), 31 (9), 36 (11), 38 (12), 41, 42 (13), 47 (16), 54 (19), 96, 97 (32), 132 (39), 143 (42), 146 (44), 151 (45), 152 (46), 162 (48), 170 (50), 188 (55), 190 (56), 192 (57), 193 (58), 199 (60), 208, 209 (62), 235 βλ. και πλοία

Νεάπολη (Ιταλία) Naples: 53 (19), 106 (34)

Nesselrode, C.R. comte de (υπουργός Εξωτερικών Ρωσίας): 237, 239

Nesselrode, κυρία : 221

Νησί (Μεσσήνη)

Σελ. 279
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/280.gif&w=550&h=800

Nisi : 208 (62)

Νικόλαος Α' (αυτοκράτορας Ρωσίας) l’empereur empereur de Russie empereur Nicolas : 7 (3), 21 (7), 46 (15), 53 (19), 225, 236, 237, 249

νομοθεσία législation : 128 (38)

Ξένος Εμμ. (έμπορος στην Τήνο) Xenos : 175 (52)

Odier, Gabriel (τραπεζίτης, ανιψιός Eynard) votre neveu: 150 (44), 151 (45), 162 (48), 227, 235, 240, 246

οικονομία finances: 19 (6), 21 (7), 31 (9), 39 (12), 42 (13), 62 (23), 88 (31), 107, 108 (34), 109 (35), 129 (38)

Οίτη Oeta : 223 Όθρυς Othryx : 121 (37)

Ολλανδία Hollande : 57 (20), 133 (39)

Όλυμπος, κάτοικοι Olympiens : 10 (4)

Ομέρ πασάς Καρύστου ή Ευρίπου ή Ευβοίας: 25 (8), 69 (24), 71, 74 (25)

Οξυιά Oxia : 223

«Ordre du Sauveur» (παράσημο): 20 (6), 252

Ornano (πλοίαρχος γαλλικού πολεμικού μπρικιού): 169 (50)

οροθεσία délimitation: 7 (3), 23, 24, 26 (8), 30 (9), 34 (10), 43 (13), 46 (15), 61 (22), 67 (24), 70, 71, 72 (25), 76, 77 (26), 83 (28), 89 (31), 93 (32), 113 (36), 125, 126 (38), 149 (44), 165 (49), 224, 225, 242

οροθέτες commissaires délimitateurs commissaires démarcateurs : 25 (8), 39 (12), 76 (26), 93 (32), 126 (38), 165 (49)

ορφανοτροφείο orphanotrophe : 16 (5), 95 (32)

Παλαιολόγος, Γρηγόριος Paléologue : 17 (5), 87 (30)

Palmerston, Henry-John Temple, viscount: 125, 126 (38), 178, 180 (53), 187 (55), 201 (61), 205 (62)

Panin, V.N., comte de (αντιπρέσβης Ρωσίας στην Ελλάδα): 13 (5), 19 (6), 21 (7), 53 (19), 115, 118 (36), 125 (38), 153 (46)

Παντούλης Pandoullis : 168 (50)

πανώλης peste: 186, 187 (55)

παράσημο Ordre du Sauveur : 20 (6), 252

Πάργα Parga : 120 (37)

Παρίσι Paris : 3 (1), 5 (2), 7 (3), 10 (4), 13, 17 (5), 18, 19 (6), 21, 22 (7), 32, 33 (10), 43 (14), 45 (15), 47 (16), 52 (18), 55 (20), 58 (21), 63 (23), 64, 67 (24), 69 (25), 76 (26), 78 (27), 81 (28), 84 (29), 86, 87 (30), 88, 91 (31), 92, 95 (32), 104 (33), 107 (34), 109 (35), 112 (36), 119 (37), 124 (38), 131 (39), 138 (40), 139 (41),

Σελ. 280
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/281.gif&w=550&h=800

142 (42), 145 (43), 146,147,150 (44), 152, 153 (46), 156 (47), 163 (48), 163, 167 (49), 168 (50), 172 (51), 175 (52), 178 (53), 182 (54), 193 (58), 197 (59), 200 (61), 204, 208 (62), 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 239, 240, 245, 248, 251, 252, 256, 257

Πάτρα Patras: 76, 77 (26), 94 (32), 186 (55), 223

Πατρατζίκι (Υπάτη) Patradjik : 26 (8)

Pauzié (Γάλλος λοχαγός): 194, 195, 196 (58)

Pellion (Γάλλος λοχαγός): 177 (52)

πειρατεία, πειρατές piraterie, pirates: 7 (3), 10 (4), 89 (31), 170 (50), 176 (52), 186, 187 (55), 194 (58), 203 (61)

Πελοπόννησος και Πελοποννήσιοι Péloponèse- Pélo pori nés iens Péninsule Morée: 3, 4 (1), 10 (4), 25 (8), 45 (15), 47, 50 (16), 70, 73 (25), 79 (27), 83 (28), 85 (29), 96 (32), 129, 130, 139 (38), 139 (41), 148 (44), 152 (46), 158 (47), 166 (49), 171 (50), 173 (51), 175 (52), 186 (55), 189, 190 (56), 192 (57), 198 (59), 202, 204 (61), 206, 207, 208 (62)

Πέντε Πηγάδια Pente pigadia : 121 (37)

περιοδικά feuilles périodiques : 132 (39)

Πετρούπολη Saint Petersbourg : 221, 248

πλοία barque bâteau bâtiment brick: 14 (5), 42 (13), 45 (15), 51 (17), 53 (19), 55 (20), 68 (24), 76 (26),83 (28), 112, 114 (36), 130 (38), 147, 148 (44), 169 (50), 175, 176 (52), 186, 188 (55), 190, 191 (56), 193, 194 (58), 198 (59), 199 (60), 201, 202, 203 (61), 205, 206, 207, 208, 209 (62), 224, 236, 240

Pois de Bard (πληρεξούσιος γαλλικής εταιρείας): 80 (27)

Polignac, Armand-Jules, prince de : 67 (24), 70, 71, 72, 73, 74, 75 (25), 77 (26), 221, 227, 228, 234, 238, 245, 246, 251, 254

πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά villes, villages, bourgs: 48 (16), 115 (36), 143 (42)

Πολωνία Pologne : 140 (41)

Πόρος Poros : 5 (2), 7 (3), 45 (15), 97 (32), 126 (38), 143 (42), 176 (52), 179 (53), 185, 186 (55), 190, 191 (56), 193, 195 (58), 197 (59), 199 (60), 203, 208 (61), 250 Potosky, Léon, comte : 249

Pourchet (Γάλλος λοχαγός): 77 (26), 109, 110 (35), 141 (41), 144 (42), 167 (49), 195, 196 (58)

Pozzo di Borgo, comte (πρεσβευτής Ρωσίας στο Παρίσι): 7 (3), 13 (5), 72, 75 (25), 83 (28), 86 (29), 126 (38), 140 (41), 144 (42) 171 (50), 173 (51), 180 (53), 217, 222, 226, 227, 234, 238, 249 Πρασακάκης Prassakaky : 132 (39)

Πρέβεζα Préveza : 120 (37), 127 (38)

πρόκριτοι primats: 70, 73 (25), 85 (29), 128, 129 (38), 132, 133 (39), 143 (42), 147, 148 (44), 165 (49), 170 (50)

Σελ. 281
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/282.gif&w=550&h=800

πρόσοδοι revenus: 5 (2), 11 (4), 14 (5), 21 (7), 42 (13), 53 (19), 80 (27), 82 (28), 129 (38), 138 (40), 143, 144 (42), 152 (46), 162 (48), 180 (53), 198 (59) 211 (63)

Πρωσίας, πρίγκηπας prince de Prusse : 68 (24), 247

Πυρηναία Pyrénées: 62 (23), 78 (27), 240, 246, 250, 251

Ράδος, Κωνσταντίνος Rado : 66 (24)

Ράικος βλ. Raïkow, Ν. Raïkow, Ν. (Φρούραρχος Πάτρας) Ray ko : 196(58)

Redschid Pacha Visir βλ. Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχής

Regny, Arthémond de (Γάλλος οικονομολόγος): 204 (62), 210 (63)

Ribeaupierre, A.I. ,comte de (πρεσβευτής Ρωσίας στην Πύλη): 5 (2), 7, 7-8 (3), 12 (4), 94 (32), 105 (33), 106 (34), 115, 118 (36)

Ricardo (Αγγλος τραπεζίτης) Riccardo frères : 17 (5), 19 (6), 217

Richelieu, Α.Ε., duc de : 221

Ricord, P. (ναύαρχος Ρωσίας στη Μεσόγειο) Amiral Ricord Contre-Amiral Ricord : 124 (38), 176 (52), 190 (56), 193, 194, 196 (58), 198 (59), 206, 207, 208 (62)

Rigny, H.G., comte de (ναύαρχος Γαλλίας στη Μεσόγειο) Amiral de Rigny Vice Amiral de Rigny : 55 (20), 58, 59 (21), 70, 72 (25), 119 (37), 150 (44)

Ρίζος Νερουλός, Ιακωβάκης Rizo: 65, 68, 69 (24), 70, 72 (25), 88, 89, 91 (31), 93 (32), 126, 128, 130 (38), 142 (42), 150 (44), 153 (46), 165, 167 (49), 168 (50), 183 (54)

Rouen, Achille, baron (Αντιπρέσβης και γενικός πρόξενος Γαλλίας στην Ελλάδα): 19 (6), 34 (10), 35 (11), 43 (14), 45, 46 (15), 83 (28), 95 (32), 125 (38), 132 (39), 150 (44), 156 (47), 164, 165 (49), 175, 176 (52), 185 (55), 194 (58), 208 (62)

Ρούμελη, Ρουμελιώτες βλ. Στερεά Ελλάδα, Στερεοελλαδίτες

Rückmann, baron (Αντιπρέσβης Ρωσίας στην Ελλάδα) Rukmann Ruikman : 176 (52), 194 (58), 201 (61)

Rugg(i)eri, J. (αρχιτέκτονας) : 17 (5)

Ρώμη Rome : 105 (33), 137 (40)

Ρωσία Russie : 5 (2), 8 (3), 15 (5), 34 (10), 41 (13), 65, 67, 69 (24), 70, 72 (25), 77 (26), 82 (28), 88, 89, 90 (31), 92, 94 (32), 113, 115 (36), 119 (37), 126 (38), 133 (39), 138 (40), 144 (42), 150 (44), 153 (46), 158 (47), 163 (48), 165 (49), 171 (50), 174 (51), 179 (53), 189 (56), 198 (59), 218, 220, 224, 225, 231, 233, 237, 244, 245, 247

Saint Etienne : 109 (35)

Saint-Vincent, Bory, baron de (Γάλλος στρατιωτικός και φυσιοδίφης) : 83 (28)

Σαλαμίνα Salamine : 5 (2), 124, 125, 126 (38), 138 (40), 190 (56), 198 (59), 203 (61)

Σάμος Samos : 27 (8), 34 (10), 38 (12), 41 (13), 69 (24), 243

Schneider, An. (στρατηγός, αρχηγός του

Σελ. 282
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/283.gif&w=550&h=800

γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο): 3 (1), 6 (2), 13 (5), 48 (16), 55 (20), 76, 77 (26), 93 (32), 125 (38), 148, 150 (44), 158 (47), 164, 166 (49), 169, 171 (50), 175 (52), 211 (63), 237, 254, 255

Sébastiani, H.F.B., général, comte de la Porta: 126 (38), 133 (39), 140 (41), 144 (42), 150 (44), 156, 157, 158 (47), 164, 165 (49), 171 (50), 173 (51), 180 (53), 183 (54), 251, 256 259

Scalon (Ρώσος οροθέτης) : 126 (38)

Σίφνος Siphnos : 204 (61)

Σκαρδαμούλα Scardamoula : 147, 148 (44)

Σμύρνη Smyrne : 86 (29), 91 (31), 93 (32), 132 (39), 153 (46), 158 (47), 167 (49), 173 (51), βλ. και «Le Courrier de Smyrne»

Société de Statistique Universelle : 105 (33)

Σούλι Souli : 120-121 (37)

Soult, N., maréchal, duc de Dalmatie : 133 (39), 141 (41), 150 (44), 167 (49), 177 (52), 195, 196 (58)

Σούνιο, ακρωτήριο cap Sunium : 186 (55)

Σούτσος, Μιχαήλ A., πρίγκηπας Prince Soutzo(s) : 20 (6), 63 (23), 64, 68 (24), 69, 72, 75 (25), 76, 77 (26), 78 (27), 81, 82, 83 (28), 84, 86 (29), 86 (30), 88, 89, 90, 91 (31), 92 (32), 104 (33), 107 (34), 109 (35), 112 (36), 119 (37), 124, 131 (38), 131, 132, 134 (39), 138 (40), 139 (41), 142 (42), 145 (43), 146, 149, 150 (44), 151 (45), 152, 153, 154 (46), 156, 158 (47), 163 (48), 163, 166 (49), 168, 170, 171 (50), 172 (51), 175, 176, 177, 178 (52), 178, 179, 180 (53), 182 (54), 184 (55), 189 (56), 193, 196 (58), 197, 198 (59), 200 (60), 200 (61), 204, 209 (62), 221, 237, 245, 246, 248, 252, 255, 256, 257, 259

Σπάρτη και Σπαρτιάτες Sparte-Spartiates: 85 (29), 96 (32), 128, 130 (38), 132 (39), 138 (40), 139 (41), 143 (42), 146, 147, 148, 149, 150 (44), 151 (45), 162 (48), 166, 169 (49), 169 (50), 207, 208 (62), βλ. και Μάνη

Σπερχειός Sperchius Sperchios: 26 (8), 120 (37), 126 (38), 223

Σπέτσες και Σπετσιώτες Spetzia-Spetziotes Spezzia: 14 (5), 42 (13), 128 (38), 143 (42), 147 (44), 186, 187 (55), 199 (60)

Στερεά Ελλάδα Grèce continentale Romélie: 11 (4), 27 (8), 79 (27), 96 (32), 125, 126, 129, 130 (38), 153 (46), 168 (50), 173 (51), 186 (55), 190 (56), 192 (57), 198 (59), 202 (61) βλ. και στράτευμα

Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Grèce Orientale: 25 (8), 157, 158 (47), 162 (48), 165 (49), 173 (51)

Στερεά Ελλάδα, Δυτική Grèce Occidentale : 25 (8), 34 (10), 38 (12), 42 (13), 65 (24), 77 (26), 93 ,96 (32), 157 (47), 166 (49)

στράτευμα, στρατός, στρατιώτες armée brigade Roméliotes Rouméliotes soldats troupes: 3, 4 (1), 5, 6 (2), 10, 11 (4), 14 (5), 26 (8), 30, 31 (9), 36 (11), 38 (12), 41, 42 (13), 44 (14), 47, 48 (16), 53 (19), 62 (23), 70, 71 (25), 76, 77

Σελ. 283
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/284.gif&w=550&h=800

(26), 79 (27), 82 (28), 85 (29), 88 (31), 93, 96 (32), 113 (36), 121 (37), 125, 129, 130 (38), 134 (39), 138 (40), 141 (41), 143 (42), 146, 148 (44), 151 (45), 152, 153 (46), 162, 163 (48), 164, 165, 166 (49), 168, 169 (50), 177 (52), 186 (55), 193 (58), 197, 198 (59), 199 (60), 204 (61), 207, 208, 209 (62), 219, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 237, 238, 249, 250, 252, 254, 255, 258

Stuart, lord de Rothesay (πρεσβευτής της Αγγλίας στο Παρίσι) Steward. : 83 (28), 86 (29), 119 (37), 234, 235, 239, 244, 246, 247

σύνορα frontières ligne limites: 26 (8), 34 (10), 39 (12), 49 (16), 89 (31), 92, 94, 95 (32), 119, 120 (37), 125, 126, 127 (38), 133, 134 (39), 140 (41), 143 (42), 165 (49), 168 (50), 223, 234, 243, 248, 249

Σύρα Syra: 45 (15), 68 (24), 132 (39), 143 (42), 173 (51), 175 (52), 179 (53), 187 (55), 189 (56), 198 (59), 204 (61), 250

σχολές, σχολεία écoles : 16, 17 (5), 19 (6), 52 (18), 87 (30), 95 ,96, 97 (32), 108 (34), 170 (50), 196 (58), 227, 234, 253

Τάγμα του Σωτήρος (παράσημο) Ordre du Sauveur : 20 (6), 252

Talleyrand : 252

Ταμείο εθνικό caisse caisse publique Trésor : 13, 14 (5), 42 (13), 47 (16), 104 (33), 128, 129 (38), 141 (41), 151 (45), 152 ,153 (46), 162 (48), 166 (49), 169 (50), 180 (53), 188 (55), 201 (61), 209 (62), 211 (63), 232

ταξίδι, ταξιδιώτες voyageurs : 54 (19), 70 (25)

ταχυδρομείο correspondance courrier poste: 12 (4), 14 (5), 20 (6), 29 (9), 43 (14), 46 (15), 50 (16), 56, 57 (20), 77 (26), 91 (31), 108 (34), 132 (39), 138 (40), 167 (49), 170 (50), 172, 173 (51), 177 (52), 179 (53), 189 (56), 197, 199 (59), 201 (61), 208 (62), 220, 234, 238

τελωνεία, τελώνες douanes-douaniers : 90 (31), 104 (33), 141 (41), 211 (63), 258, 259

Τεργέστη Trieste : 252, 255

τζαμιά mosquées : 71, 74 (25), 79 (27), 258

τηλέγραφος télégraphe : 236

Τήνος Tinos : 175 (52)

Τίρυνθα Tirynthe Tyrinthe : 87 (30), 97 (32)

Τομπάζης (οικογένεια) Tombazi : 147 (44)

Τουλώνα Toulon: 29 (9), 33 (10), 109 (35), 112 (36), 146 (44), 175 (52), 224, 234, 236, 240, 246

Τουρκία και Τούρκοι Musulmans Ottomans Turcs Porte: 9 (3), 11 (4), 14, 15, 16 (5), 25,26, 27, 28 (8), 38, 39 (12), 40, 41

Σελ. 284
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/285.gif&w=550&h=800

(13), 44 (14), 50 (16), 53 (19), 58 (21), 69 (24), 71, 72 (25), 76 (26), 79, 81 (27), 82 (28), 88 (31), 93, 94, 97 (32), 119, 120, 121 (37), 126, 127, 128, 130, 131 (38), 134 (39), 138 (40), 140 (41), 142, 143, 144 (42), 153, 154 (46), 157 (47), 165 (49), 168 (50), 189 (56), 198 (59), 222, 223, 243, 244, 248, 249, 257, 258

τράπεζα banque : 12 (4), 14 (5), 18 (6), 42 (13), 90 (31), 97 (32), 104 (33), 108 (34), 131 (38), 141 (41), 144 (42), 145 (43), 167 (49), 232, 235, 236, 244, 246

Τρικούπης, Σπυρίδων Tricoupi : 219

Τριπολιτσά Tripolitza : 207 (62)

Τριχωνίδα lac de Trichonium : 223

Τροιζήνα Trézène : 128 (38)

Τσίμοβα Tzimova : 166 (49)

τυπογραφεία imprimerie : 14 (5), 147 (44)

τύπος, (βλ. εφημερίδες, περιοδικά

Villévêque (κεφαλαιούχος) : 130, 131 (38)

Wellington, A.W., duc of (πρωθυπουργός Αγγλίας): 226, 247

Wrède, prince de (απεσταλμένος του Ιω. Καποδίστρια στον πρίγκηπα Λεοπόλδο) : 29 (9), 32, 33 (10), 44 (14), 45 (15), 68 (24), [222]

υγειονόμοι hugionomes : 189 (56)

Ύδρα και Υδραίοι Hydra-Hydriotes : 14 (5), 42 (13), 128 (38), 143 (42), 147, 148, 149 (44), 158 (47), 162 (48), 166 (49), 169, 170, 172 (50), 173 (51), 175, 176 (52), 179 (53), 182, 184 (54), 185, 186, 187, 188 (55), 189, 190, 191 (56), 192 (57), 193, 194, 195 (58), 197, 198, 199 (59), 200, 201, 202, 203, 204 (61), 205, 206, 207, 208, 209, 211 (62)

υπάλληλοι employés fonctionnaires : 36 (11), 41 (13), 46 (15), 47, 48 (16), 53 (19), 108 (34), 113, 114 (36), 129, 130 (38), 141 (41), 189 (56), 195 (58), 207 (62), 210 (63), 222

υποθήκη hypothèque : 42 (13), 79 (27), 257, 258, 259

υποψήφιοι για τον ελληνικό θρόνο, βλ. ηγεμόνας

Φανάρι-Φαναριώτες Phanar(e) Grecs du Phanare : 97 (32), 107 (34), 113 (36), 129 (38), βλ. και Κωνσταντινούπολη

φιλέλληνες philhellènes : 12 (4), 114 (36)

Φλωρεντία Florence : 106 (34), 137 (40), 167 (49), 192 (57), 255, 256, 257

φόροι impôts tribut: 8 (3), 39 (12), 47 (16), 54 (19), 70 (25), 85 (29), 93 (32), 166 (49), 225, 249

φρεγάτα frégate: 151 (45), 185 (55), 190 (56), 192 (57), βλ. και πλοία

Φρειδερίκος (πρίγκηπας των Κάτω Χωρών) Frédéric des Pays-Bas : 57 (20), 68 (24), 133 (39), 220, 237, 241, 245, 247

Σελ. 285
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/286.gif&w=550&h=800

φρουρά garnison : 76 (26), 88 (31), 93 (32), 198 (59)

φρούριο fort forteresse : 83 (28), 93 (32), 120 (37), 139 (41), 144 (42), 234

Χαλκίδα Négrepont : 69 (24), 71, 74 (25), 82 (28), 94 (32), 120 (37), 127 (38), 255, βλ. και Εύβοια

χάρτης carte: 39 (12), 148 (44)

χαρτονόμισμα papier-monnaie : 141 (41), 211 (63)

Χατζή Ισμαήλ μπέης (επίτροπος της Πύλης) Hadj Ismail Bey Hadji Ismail Bey Ismail Bey : 88 (31), 94 (32), 124, 125 (38)

Χερσόνησος βλ. Πελοπόννησος

Χιώτες Sciotes : 132 (39)

χολέρα chorela morbus : 186, 187 (55)

χρηματοδότηση, δάνεια, βοήθεια avances dettes emprunt secours subsides: 5, 6 (2), 7 (3), 10, 11, 12 (4), 13, 15 (5), 20 (6), 21, 22 (7), 32 (9), 36 (11), 38 (12), 41, 43 (13), 43, 44 (14), 46 (15), 51 (17), 52 (18), 53, 54 (19), 55, 56, 57 (20), 58 (21), 62, 63 (23), 67, 68, 69 (24), 71 (25), 78, 79, 80, 81 (27), 82, 83 (28), 84, 86 (29), 88, 89, 90 ,91 (31), 92, 93, 94, 95, 97 (32), 105 (33), 107 (34), 109 (35), 113, 114 (36), 127,128,129, 130 (38), 134 (39), 138 (40), 140, 141 (41), 143, 144 (42), 146, 149, 150 (44), 151 (45), 152, 153 (46), 157, 158 (47), 162 (48), 164, 166, 167 (49), 169, 171 (50), 180 (53), 187, 188 (55), 192 (57), 196 (58), 198 (59), 200 (60), 201, 203 (61), 205, 209 (62), 211 (63), 217, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259

Ψαρά και Ψαριανοί Ipsara Psara : 14 (5), 38 (12), 42 (13), 128 (38), 147, 148 (44), 199 (60)

Σελ. 286
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Σελίδα: 267

    ΠΙΝΑΚΑΣ II

    ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΑ

    Οι αριθμοί μέσα σε παρένθεση παραπέμπουν στις επιστολές.