Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1984
 
Σελίδες:322
 
Θέμα:Κείμενα (1819-1822)
 
Χρονική κάλυψη:1815-1822
 
Περίληψη:
Στον ΣΤ' Τόμο δημοσιεύονται τα κείμενα του Καποδίστρια που αναφέρονται στα χρόνια 1819, 1820, 1821, 1822. Ο αύξων αριθμός των εγγράφων είναι ενιαίος με εκείνο των εγγράφων του Ε' τόμου, δεδομένου ότι αποτελούν μια ενότητα. Αναφέρονται όλα - υπομνήματα, εκθέσεις, εγκύκλιοι, επιστολές - στη διπλωματική δραστηριότητα του Καποδίστρια ως υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας στα χρόνια 1815-1822.
Την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των κειμένων της περιόδου αυτής συνοδεύουν σύντομες σημειώσεις, που διαγράφουν συνοπτικά το πλαίσιο της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης, μεταξύ 1819 καί 1822, μέσα στο οποίον κινήθηκε ο Καποδίστριας, πίνακας των εγγράφων των δύο τόμων με κατατοπιστικές περιλήψεις και ευρετήρια κυρίων ονομάτων, ώστε η έκδοση να είναι απόλυτα χρηστική. Εκτενής διεθνής βιβλιογραφία, όπου αναγράφονται εξαντλητικά πηγές και δημοσιεύματα, παρέχουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για μια γενικότερη θεώρηση, με αφετηρία πάντα τα Καποδιστριακά κείμενα, της ευρωπαϊκής ιστορίας σε μια κρίσιμη φάση εθνικών, πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών.
Σημειώνουμε ότι βασικό κείμενο για την πιο άνετη προσπέλαση των κειμένων της δημόσιας δράσης του Καποδίστρια είναι η «Αυτοβιογραφία» του, η οποία δημοσιεύθηκε στον Α' Τόμο του Αρχείου. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, που δέσμευαν την απόλυτα ελεύθερη έκφραση των απόψεων και σκέψεων του Καποδίστρια σχετικά με πρόσωπα και γεγονότα, το κείμενο αυτό μας δίνει τη γραμμή πλεύσης για την αποκρυπτογράφηση των ενεργειών και κινήσεων του υπουργού της Ρωσίας κατά το χειρισμό καίριων θεμάτων.
 
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 42.14 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 294-313 από: 321
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/294.gif&w=550&h=800

Ars. G. L., "Balkanskie proekty I. Kapodistrii nakanune Greceskoj Revoljucii 1821 g.”, Balkanskie Issledovanija κλπ. (1976) [εκδ. Akademija Nauk SSSR], σ. 51 κε.

Ars. G. L., "Ioani Kapodistrija i Greceskaja Nacional’no-Osvoboditernaja Revoljucija 1821 g.” Novaja i Novejsaja Istorija (1976) No 3.

Ars. G.L., "Ioani Kapodistrija v Rossii”, Vosposy Istorii 5 (1976) 49-65' ελληνική μτφρ. υπό Γ. Ιωαννίδου - Μπιτσιάδου στη ΒΒ τ. IV (1975) παράρτημα (1977) [εκδ. Ι.Μ.Χ.Α.] σ. 291-322.

Beer, A.: Die Orientalische Politik Osterreicht seit 1774, Leipzig 1883.

Bernhardi, T.: Geschichte Rusaslands und der Europäischen Politik in den Jahren 1814-1831, Leipzig, 1863/77, τ. 1, 2.

Bibl, V.: Österreich 1806-1938, Wien 1939.

Bibl, V.: Metternich in neuer Beleuchtung und sein geheimer Briefwechsel mit dem Bayerischen Staatsminister Wrede, Wien 1928.

Bibl, V.: Metternich der Dämon Österreichs, Leipzig 1936.

Bibl, V.: Der Zerfall Österreichs, Wien 1922, τ. 1.

Bignon, M.: Les Cabinets et les peuples, depuis 1815 jusqu’à ce jour, Paris 1823.

Bignon, M.: Du Congrès de Troppau, Paris 1821.

Binder, W.: Fürst Cl. Metternich und sein Zeitalter, Schaffhausen 1845.

Blaga, C.: L’ évolution de la Diplomatie, Paris 1938.

Blaquieres, E.: Histoire de la Révolution actuelle de la Grèce, Paris 1825.

Bonjour, E.: Geschichte der Schweizerischen Neutralität, Basel 1965, τ. 1..

Bonjour, E. - Feiler, R. - Muralt, L. - N abholz, H.: Geschichte der Schweiz, Zürich, 1938, τ. 1.

Bölte, A.: Jul. von Krüdener und Kaiser Alexander, Berlin 1861.

Bosset, C.: Parga and the Ionian Islands, London 1821.

Botzaris, N.: Visions Balkaniques dans la préparation de la Révolution Grecque 1789-1821) Genève 1962.

Botzenhart, E.: Freiherr vom Stein, Briefwechsel, Denkschriften und Aufzeichnungen, Berlin, τ. 4, 5, 6.

Boyce, M. : The Diplomatie Relations of England with the Quadruple Alliance, Iowa 1918.

Bourgeois, E.: Manuel historique de politique étrangère, Paris 1901, τ. 1.

Bourgeois, E.: Histoire diplomatique 1815-70 (Institut des hautes études internationales), Paris 1932.

Bourgoing, J.: Vom Wiener Kongress, Wien 1964,

Bourquin, M.: Histoire de la Sainte Alliance, Genève 1954.

Bouvet, F.: La Turquie et les Cabinets de l’ Europe depuis de XV siècle ou la Question d’ Orient, Paris 1853.

Broglie, Mémoires du Prince de Talleyrand, Paris 1891, τ. 4.

Buddeus : Die Ministerverantwortlichkeit in constitutioneilen Monarchien, Leipzig 1833.

Σελ. 294
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/295.gif&w=550&h=800

Bulgari, Ν.: Les sept Iles Ioniennes et les traités qui les concernent, Leipzig 1859.

Bulgari, S.: Notice sur Capodistrias, Paris 183-2.

Cahuet, A.: La Question d’ Orient dans l’histoire contemporaine, Paris 1905.

Cambon, J.: Le Diplomate, Paris 1926.

Capefigue, M.: Der Wiener Kongress und das heutige Europa, Grimma 1847.

Capefigue, M.: Diplomatie de la France et de l’Espagne, Bruxelles 1847.

Capefigue, M.: Les Diplomates Européens, Paris 1843/47, τ. 1.

Camariano, N.: Trois lettres de J. Capodistrias, envers Manouk Bey, (1816-17), Balkan Studies, XI, 1970.

Cecil, A.: Metternich (1773-1819), A study of his Period and Personality, London 1947.

Chateaubriand: Congrès de Verone, Paris 1838, τ. 1-2.

Choisy, F.: Suisse et Grèce, Athènes 1907.

Cisternes, R.: Le Duc de Richelieu, son action auc Conférences d’Aix la Chapelle, Paris 1898.

Cochrane, G.: Wanderrings in Greece, London 1837, τ. 1-2.

(Commonwealth New), Alexander I and the Holy Alliance, V, 1937.

Coudray, H.: Metternich, London 1935.

Condrington, E.: Memoirs of the life of admiral sir E. Condrington, London 1873 τ. 1, 2.

Crawley, C.: The Question of Greek independence, Cambridge 1930.

Crawley, C.: J. Capodistrias and the Greeks before 1821, Cambridge Historical Journal, XIII 1957.

Crawley, C.: The new Cambridge modern history, Cambridge, IX, 1965.

Crawley, C.: J. Capodistrias. Some unpublished Documents, Institute for Balkan Studies,’Thessaloniki 1970.

Cresson, W.: The Holy Alliance, the European Background of the Monroe Doktrin, New York 1922.

Crousaz-Crétet, L.: Le Duc de Richelieu en Russie et en France, Paris 1897.

Czartoryski, A.: Essai sur la Diplomatie, Paris 1864.

Czartoryski, A.: Mémoires et correspondance avec Alexandre 1er, Paris, 1887.

Davy, J.: Notes and Observations on the Ionian Islands and Malta, London, τ. 2.

Dakin, D.: British and American Philhellenes during the War of Greek independence, I.X.M.A., Thessaloniki 1955.

Dakin, D.: The Greek struggle for Independence, 1821-1833, London 1973.

Debidour, A.: Histoire diplomatique de l’Europe (1814-78), Paris 1925, τ. 1.

De Lagarde - Chambonas : Fêtes et souvenirs du Congrès de Vienne, Paris 1901, τ. 1, 2.

Demelitsch, F.: Metternich und seine auswärtige Politik, Stuttgard 1898, τ. 1.

Despotopoulos, A.: La Révolution Grecque. Al. Ypsilantis et la politique de la Russie, Balkan Studies, VII, Thessaloniki 1966.

Σελ. 295
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/296.gif&w=550&h=800

Djordjevic, D.: Révolutions nationales des peuples Balkaniques (1800-1914), Beorgad 1965.

Dökert, W.: Die englische Politik auf dem Wiener Kongress, Leipzig 1911.

Dollot, L.: Histoire diplomatique, Paris 1961.

Dontas, D.: J. Capodistrias and the Greek Historians, A Selective Bibliographikal Review, Balkan, Studies, VII, Thessaloniki 1966.

Driault, E.: La Question d’ Orient depuis ses origines jusqu’à la grande guerre, Paris 1917.

Driault, E. - Lhéritier, M.: Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, Paris 1925, τ. 1, 2.

Droz, J.: Histoire diplomatique de 1648 à 1919, Paris 1959.

Droz, J. - Genet, L. - Vidalenc, J.: Restaurations et Révolutions, Paris 1963. Duern, C.: Mestternich - Consalvi Correspondance, Louvain 1899.

Dupuis, C.: La Sainte Alliance et la Directoire Européen de 1815 à 1818, Revue d’histoire diplomatique, Paris 1934.

Duroselle, J.: L’ Europe de 1815 à nos jours, Vie politique et Relations internationales, Paris 1964.

Edling (Strourdza): Mémoirs,. Moscou 1888.

Egelhaf, G.: Geschichte des 19en Jahrhunderts vom Wiener Kongress bis zum Frankfurter Frieden, Stuttgart 1925, τ. 1.

Egloffstein, H.: Carl Bertuchs Tagebuch vom Wiener Kongress, Belrin 1916.

Elbe, J.: Die Wiederherstellung der Gleichgewichtsordnung in Europa durch den Wiener Kongress, Zeitschrift f. ausi, öffentl. Recht und Völkerrecht, IV, 1934.

Eynard, J.: Der tanzende Kongress (μετ. K. Soll), Berlin, 1923.

Eynard, C.: Vie de madame de Krudener, Paris, 1949, τ. 2.

Eynard - Lulin, A.: L’ Epoque des Congrès et des Révolutions, Lausanne, 1955.

Flassan, R.: Histoire du Congrès de Vienne, Paris, 1829, τ. 1-3.

Forcade, E.: L’ Autriche et la politique du Cabinet de Vienne dans la Question d’Orient, Revue des deux mondes, VI, Paris, 1854.

Forster, E.: A short history of modem Greece (1821-1956), London, 1961. Fournier, A.: Der Congress von Châtillion, Wien, 1900.

Fournier, A.: Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress, Wien, 1913.

Fuye, M. - Babeau, E.: La Sainte Alliance, 1815-48, Paris, 1948.

Gagern, H.: Mein Antheil an der Politik, Der zweite Pariser Frieden, Leipzig, 1845, τ. 5.

Gagnebin, D.: J.G. Eynard, citoyen de Genève, et l’ indépendance Hellénique, Mélanges offerts à Polys Modinos, Paris, 1968.

Gillespie, J.: Europe in perspective, New York, 1942.

Gittermann, V.: Geschichte der Schweiz, Thayngen, 1949.

Gittermann V.: Geschichte Russlands, Hamburg, 1949, τ. 2.

Gordon, T.: History of the Greek Revolution, Edinburgh, 1832, τ. 2.

Σελ. 296
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/297.gif&w=550&h=800

Görres. Die Heilige Allianz und die Völker auf dem Kongresse von Verona, Stuttgart, 1822.

Gleich, I'.: Der Kampf der Griechen um Freiheit, Leipzig, 1823 τ. 1.

Glossy, K.: Politik in Karlsbad, Österreichische Rundschau, LX, 1919.

Grand, A. - Temperley, H.: Europe in the nineteenth century (1789-1914) London, 1927.

Grassi, M.: La Sainte Alliance, les Anglais et les Jésuites, leur système politique à l’ égard de la Grèce, des Gouvernements constitutionnels et des événements actuels, Paris, 1827.

Griewank, K.: Die Europäische Neuordnung 1814/15, Historische Zeitschrift, τ. 168, München, 1943.

Griewank, K.: Der Wiener Kongress und die Europäische Restauration, 1814/15, Leipzig, 1954.

Grimsted, P.: Capodistrias and a New Order for Restoration Europe: The "Liberal Ideas” of a Russian Foreign Minister, Journal of Modenr History, 1968.

Grimsted, P.: The Foreign Ministers of Alexander, I, Political Attitudes and the Conduct of Russian Diplomacy, 1801-25, California Press, 1969.

Grobauer, F.: Metternich der Kutscher Europas, Wien, 1959.

Grünwald, C.: Trois Siècles de diplomatie Russe, Paris, 1945.

Grünwald, C.: La Vie de Metternich, Paris, 1938.

Grunwald, C.: Alexandre I, le Tsar mystique, Paris, 1955.

Guizot: Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, 1858, t. 1.

Günther, M.: Das Verhalten Englands und Österreichs zum Griechischen Aufstand in den Jahren 1821-27, Wien, 1957.

Guyot, R.: Histoire diplomatique (1815-70), Institut des Hautes études internationales, Paris, 1930.

Haas, A.: Metternich Reorganization and Nationality, Wiesbaden, 1963.

Hagen, F.: Geschichte der Orientalischen Frage von ihrer Entstehung, dem Frieden von Kutschuk Kainardschi 1774 bis zur Kriegserklärung Russlands an die Pforte 24, April 1877, Frankfurt, 1877.

Hanoteau, J.: Lettres du Prince de Metternich à la Comtesse de Lieven, (1818;19), Paris, 1909.

Hassel, U.: Im Wandel der Aussenpolitik von der Französischen Revolution bis zum Weltkrieg, München, 1939.

Hausheer, P.: Der Einfluss der hundert Tage auf die politische Willensbildung und die Beschlüsse der europäischen Mächte, Bern, 1950.

Haussonvile, O.: Deux épisodes diplomatiques, Congrès de Vienne, (Revue des deux mondes, Mai, 1862), Paris.

Hegemann, O.: Aus den Tagen des Laibacher Kongresses, Laibach, 1914.

Hertzberg, G.: Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart, Gotha, 1878, τ. 3.

Σελ. 297
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/298.gif&w=550&h=800

Hill, D.: A history of Diplomacy in the International Development of Europe, New York, 1914, τ. 3.

Hoetzsch, D.: Peter von Meyendorff, politischer und privater Briefwechsel, Berlin, 1923, τ. 1.

Huillier, F.: De la Sainte Allinace au Pacte Atlantique, Neuchâtel, 1954, τ. 1.

Isambert, G.: L’ indépendance Grecque et l’ Europe, Paris, 1900.

Jacob, P.: Madame de Krudener, ses lettres et ses ouvrages inédits, Paris, 1880.

Kambouroglous, O.: Mémoires du Prince Nicolas Ypsilanti, Paris.

Kissinger, H.: Grossmacht - Diplomatie (μετ. H. Jordan), Düsseldorf, 1962.

Klarwill, E.: Die Erinnerungen der Baronin du Montet (1795-1858), Zürich, 1925.

Klüber, J.: Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Kongresses überhaupt, Frankfurt, 1816, τ. 2.

Klüber, J.: Pragmatische Geschichte der nationalen und politischen Wiedergeburt Griechenlands, Frankfurt, 1835.

Kölle, F.: Betrachtungen über Diplomatie, Stuttgart, 1838.

Königer, J.: Der Krieg von 1815 und die Verträge von Wien und Paris, Leipzig, 1865.

Krammer, H.: Die Grossmächte und die Weltepolitik (1789-1945), Innsburck, 1952.

Kröger, A.: Napoleon kam bis Waterloo, München, 1968.

Krug, W.: La Sainte Alliance, Leipzig, 1816.

Krauter, J.: Freiherr von Ottenfels, Beiträge zur Politik Metternichs im Griechischen Freiheitskampfe 1822-32, Salzburg, 1914.

Kühlmann, R.: Die Diplomaten, Berlin, 1939.

Kurilo-Sementowsky, N.: Alexander, I, von Russland, Frankfurt, 1967.

Lascaris, S.: Capodistrias avant la Révolution Grecque, sa carrière politique jusq’en 1822, Lausanne, 1918.

Lauber, E.: Metternichs Kampf um die europäische Mitte, Struktur seiner Politik von 1809 bis 1815, Wien, 1939.

Lahovary, C.: Mémoires de l’ Amiral Paul Tchitchagof en 1812, Paris, 1909.

Lang, H.: Politische Geschichtsbilder zu Anfang des 19en Jahrhunderts, Aarau, 1944. Leffmann, B.: Gegntz und Nesselrode, Bonn, 1911.

Lehmann, M.: Tagebuch des Freiherrn vom Stein während des Wiener Kongresses (Historische Zeitschrift, 60), München, 1888.

Lenormant, F.: La Question ionienne devant l’Europe 1859.

Levis-Mirepois, Mémoires et papiers de Lebzeltern, Paris, 1949.

Lévy, G.: De la Condition Internationale des Iles Ioniennes depuis de Congrès de Vienne jusqu’à nos jours, Paris, 1901.

Lewit, R.: Die Reaktion zur Zeit Alexanders I. und die Entwichlung der liberalfreiheitlichen Ideen in der russischen Gesellschaft, Wien 1925.

Lioyd, E.: Alexander der erste, Kaiser von Russland, Stuttgart, 1826.

Londonderry, C.: Correspondence, despatches and other papers of Viscount

Σελ. 298
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/299.gif&w=550&h=800

Castlereagh, London 1853, τ. 10, 11, 12.

Lorenz, L.: Denkwürdigkeiten und Briefe des Freiuherrn fom Stein, Berlin.

Lukacs, G.: Im Kampfe für die Neugestaltung Europas, Innsbruck, 1938.

Martens, C.: Le Guide diplomatique, Leipzig, 1966, τ. 2.

Marriott, J.: The Eastern Question, Oxford.

Mayr, J.: Aufbau und Alrbeitsweise des Wiener Kogresses in Archivalische Zeitschrift 1939.

Mazade, C.: Un Chancelier d’ ancien Régime, de Règne diplomatique de Metternich, Paris, 1889.

Medlicott, W.: From Metternich to Hitler, Aspects, of British and Foreing History (1814-1939), London, 1963.

Meisel, H.: Cours de style diplomatique, Dresden, 1823-24, τ. 2.

Mendelssohn - Bartholdy, K.: Die Hetärie (Historische Zeitschrift, XVI), München, 1866.

Mendelssohn - Bartholdy, K.: Graf Johann Kapodistrias, Berlin, 1864.

Mendelssohn - Bartholdy, K.: Die Orientalische Politik des Fürsten Metternich (Historische Zeitschrift, XVIII), München, 1867.

Mendelssohn-Barthold y, K.: Geschichte Griechenlands, von der Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 bis auf unsere Tage, Leipzig, 1879 - 74, τ. 2.

Mendelssohn-Barthold y, K.: Briefe von Fr. Gentz an Pilat, Leipzig, 1868, τ. 1,2.

Menzel, K.: Die Jahre 1815-1828, Berlin, 1829.

Metternich, Mémoires, Paris, 1959, τ. 1-3.

Metternich, R. - Klinkowstroem, A.: Oesterreichs Theilnahme an den Befreiungskriegen (1813-15) nach Aufzeichnungen von Fr. Gentz, Wien, 1887. Metternich, R. - Klinkowstroem, A. : Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, Wien, 1881-83, τ. 3.

Meyer, O.: Fürst Metternich, Berlin, 1924.

Meyer - Lindenberg, H.: Neue Forschungen zur Heiligen Allianz (Friedenswarte, XXXV), 1935.

Mikhailovitch, N.: L’ Empereur Alexandre ler, essai d’étude historique, St. Petersburg, 1912, τ. 1, 2.

Mikhailοvitch, N.: Les Rapports diplomatiques de Lebzeltern Ministre d’Autriche à la Cour de Russie (1816-26), St. Petersburg, 1913.

Michailowsky-Danilewsky, A.: Erinnerungen aus den Jahren 1814/15, (μετ. Κ. Goldhammer), Dorpart, 1838.

Milioukov, P.: Histoire de Russie, Paris, 1932, τ. 3.

Missofle, M.: Metternich (1773-1859), Paris, 1959.

Molden, E.: Die Orientpolitik des Fürsten Metternich, Wien, 1913.

Molden, E.: Zur Geschichte des österreichisch-russischen Gegensatzes, die Politik der

Σελ. 299
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/300.gif&w=550&h=800

europäischen Grossmächte und die Aachener Konferenzen, Wien, 1916.

Monicault, G.: La Question d’ Orient, Paris, 1898.

Mowat, R.: A history of European Diplomacy (1815-1914), London, 1933.

Muhlenbeck, E.: Etude sur les origines de la Sainte Alliance, Paris, 1887.

Näf, W.: Die Epochen der neueren'Geschichte, Aarau, 1970, τ. 1.

Näf, W.: Europapolitik zu Beginn des 19en, Jahrdunderts, Bern, 1944.

Näf, W.: Zur Geschichte der Heiligen Allianz, Bern, 1928.

Negreponte, Le Tsar Alexandre 1er et les Grecs 1893.

Nesslrode, A.: Lettres et papiers du Chancelier Comte de Nesselrode (1760-1850), Paris 1904, τ. 2, 6. 1

Nicolson, H.: Der Wiener Kongress (μετ. H. Kahn), Zürich, 1946.

Nicolson, H.: Diplomatie (μετ. A. Bloch), Bern, 1947.

Nikolaidis, K.: Die Politik des Fürsten Metternich gegenüber der Griechischen Revolution, Österr, Rundschau XVIII, 1922.

Nicolson, H.: Kleine Geschichte der Diplomatie (μετ. A. Seiffhart), Frankfurt, 1955.

Nolte, F.: L’ Europe militaire et diplomatique aux 19ème siècle, Paris, 1884, τ. 1-2.

Norregard, G. - Rosenkrantz, N.: Journal du Congrès de Vienne 1814/15 Copenhague, 1953.

Nys, E.: Deux tentatives d’organisation internationale: La Sainte Alliance, la Pentarchie (Revue de L’Université de Bruxelles), 1951-52.

Oechsli, W.: Die Verbündeten und die Schweizerische Neutralität im Jahre 1813, Zürich, 1898.

Oechsli, W.: Lebzeltern und Capodistria in Zürich, 21 Nov. - 20 Dez. 1813 (Festgaben zu Ehren Max Büdingers), Innsbruck, 1898.

Oeconomos, L. : Essai sur la vie du Comte Capodistrias depuis son départ de Russie en août 1822 jusqu’à son arrivée en Grèce en Janvier 1828, Paris, 1926.

Otetea, A.: La Sainte Alliance et l’insurrection Hétairiste de 1821, (Revue Roumaine d’études internationales), Bucarest, 1967.

Padovani, G.: Panegirico Funebre storico del Conte G. Capodistria, Governatore della Grecia, Corfou, 1832.

Pächter, H.: Weltmacht Russland, aussenpolitische Strastegie in drei Jahrhunderten, Oldenburg, 1968.

Paléologue, M.: Drei Diplomaten: Talleyrand, Metternich, Chateaubriand (μετ. M. Fiersheim), Berlin, 1929.

Paléologue M.: Alexandre 1er un Tsar énigmatique, Paris, 1937.

Pantsvhoff, M.: Kaiser Alexander I. und der Aufstand Ypsilantis 1821, Leipzig, 1891.

Pappermann, K.: Diplomatiche Geschichte der Jahre 1813-15, Leipzig, 1863, τ. 1, 2.

Papadopoulos - Vretos, A.: Mémoires biographiques - historiques sur le Président de la Grèce, le Comte J. Capodistrias, Paris, 1837, τ. 1, 2.

Σελ. 300
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/301.gif&w=550&h=800

Pertz, G.: Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, Berlin .1850-55, τ. 4-5.

Petri, H.: Alexander und Ruxandra Stourdza. Zwfei Randfiguren europäischer Geschichte (Südostforchungen, XXII), München, 1963.

Petrondas, G.: Capodistrias et Eynard-leur oeuvre éducative pour la régénération de la Grèce, Geneve, 1930.

Petrie, C.: Diplomatie und Macht, ein Geschichte der Internationalen Beziehungen (1717 - 1933), Zürjch, 1950.

Phillips, A.: The Condeferation of Europe. A study of the European Alliance 1813-1823, as an experiment in the international organization of Peace, London, 1914.

Phillips, A.: The war of Greek Independence.

Pirènne, L.: Die grossen Strömungen in der Weltgeschichte, Bern, 1949, τ. 1. Pi rènne, J.: La Sainte Alliance, Organisation Européen de la Paix mondiale, Neuchâtel, 1949, τ. 1, 2.

Pirènne, J.: Le Congrès d’ Aix la Chapelle et l’ apogée de l’ influence russe après Napoléon (Revue de l’ Université de Bruxelles, 1953).

Pokrowski, M.: Russische Geschichte von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1917, (μετ. A. Maslow), Berlin, 1930.

Potiemkine, V.: Histoire de la Diplomatie (μετ. X. Pamphilowa - M. Eristov), Paris, 1946, τ. 1, 2.

Pozzo di Borgo, C.: Correspondance diplomatique du Comte Pozzo di Borgo et du Comte de Nesselrode (1814-18), Paris, 1890-97, τ. 1, 2.

Pradier - Fodéré: Cours de droit diplomatique, Paris, 1899, τ. 1.

Pradt, D.: Du Congrès de Vienne, Paris, 1815, τ. 1, 2.

Pradt, D.: L’ Europe après le Congrès dAix la Chapelle faisant suite au Congrès de Vienne, Paris, 1819.

Pradt, D.: Congrès de Carlsbad, Paris, 1819, τ. 1, 2.

Pradt, D.: Vrai système de l’ Europe relativement à FAmerique et à la Grèce, Paris, 1825.

Pradt, D.: L’Europe par rapport à la Grèce et à la Réformation de la Turquie, Paris, 1826.

Pradt, D.: De l’intervention pour la pacification de la Grèce, Paris, 1828.

Prittwitz und Gaffron: Aussnpolitik und Diplomatie, Miichen, 1951.

Prokesch - Osten, A.: Geschichte des Abfalls der Griechen vom Türkischen Reiche im Jahre 1821 und der Gründung des Hellenischen Königreiches aus diplomatischem Standpunkte, Wien, 1867, τ. 1, 6.

Prokesch - Osten (fils): Dépêches inédites du Gentz aux hospodars de Valachie (1813-28), Paris 1876, τ. 1-3.

Prokesch-Osten (fils), Briefwechsel mit Herrn von Gentz und Fürsten Metternich, Wien, 1881, τ. 1.

Pütz, W.: Die Geschichte der letzten 50 Jahre (1816-66), Köln, 1867 τ. 4.

Σελ. 301
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/302.gif&w=550&h=800

Quadflieg, F.: Russische Expansionspolitik von 1774 bis 1914, Belrin, 1914.

Rabbe, A.: Histoire d’ Alexandre 1er, Paris, 1826, τ. 2.

Rain, P.: Un Tsar idéologue, Alexandre 1er, Paris, 1913.

Rabbe, A.: Résumé de l’histoire de Russie, Bruxelles, 1825, τ. 2.

Rambaud, A.: Geschichte Russlands von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1884, Berlin, 1891.

Renouvin, P.: Histoire diplomatique (1815-1914), Paris, 1930.

Renouvin, P. - Beloff, M. Schnabel, F. - Valecchi, F. : L’ Europe du XIX et du XX siècle, Milan, 1964, τ. 1, 2.

Ricaldone, A.: I Conti Capodistria, 1968.

Rie, R.: Der Wiener Kongress und das Völkerrecht, Bonn, 1957.

Rieben, H.: Prinzipiengrundlage und Diplomatie in Metternichs Europapolitik, 1815-48, Aarau, 1942.

Rizo-Neroulos, J.: Geschichte des neuern Griechenlands (μετ. H. Eisenbach), Leipzig, 1830.

Robech: Un collaborateur de Metternich, Mémoires et papiers de Lezeltern, 1849.

Roepell, R.: Die Orientalische Frage in ihrer geschichtlichen Entwickelung (1774-1830), Breslau, 1854.

Rohden, P.: Die klassische Diplomatie von Kaunitz bis Metternich, Leipzig, 1939. Rohl, E.: Metternich und England, Wien, 1967.

Rosenstock, E.: Die Europäischen Revolutionen. Jena, 1931.

Salaberry : Souvenirs politiques sur la Restauration (1821-30), Paris, 1900, τ. 1, 2.

Satow, E.: A Guide to Diplomatie Practice, London, 1957.

Sax, C.: Geschichte des Machtverfalls der Türkei bis Ende des 19en Jahrhunderts und die Phasen der Orientalischen Krage bis auf die Gegenwart, Wien, 1908.

Schaeder, H.: Die dritte Koalition und die Heilige Allianz nach neuen Quellen, Königsberg, 1934.

Schiemann, T.: Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I., Berlin, 1908, τ. 1, 2.

Schirren, K.: Frau von Krüdener, Riga, 1908.

Schlesier, G.: Ungedruckte Denkschriften, Tagebücher und Briefe von Fr. von Gentz, Mannheim, 1840.

Schmalz, H.: Versuche einer gesamteuropäischen Organisation (1815-20), Aarau, 1940.

Schmid, C.: Was ist Aussempolitik? (Geschichte und Politik, Heft 18), Laupheim, 1955.

Schmidt - Phiseidek, C.: Die Politik nach den Grundsätzen der Heiligen Allianz, Kopenhagen, 1822.

Schroeder, P.; Metternich’s diplomacy at its zenith (1820 - 23), Texas, 1962. Schwarz, W.: Die Heilige Allianz, tragik eines europäischen Friedensbundes,

Σελ. 302
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/303.gif&w=550&h=800

Stuttgard, 1935.

Schnitzler, J.: Geheimgeschichte von Russland unter der Herrschaft der Kaiser Alexander und Nikolaus (μετ. R. Binder), Leipzig, 1874, τ. 1, 3.

Seeley, J.: Stein sein Leben und seine Zeit (μετ. E. Lehmann), Gotha, 1887, τ. 1, 2.

Seignobos, C.: Du Congrès de Vienne à la guerre de 1914, Paris, 1915.

Seignobos, C.: Histoire politique de l’ Europe conte poraine (1814-1914), Paris, 1924, τ. 1, 2.

Seton - Watson, H.: The Russian Empire (1801-1917), Oxford, 1967.

Sorel, A.: Le traité de Paris du 20 Novembre 1815, Paris, 1872.

Sorel, A.: Essais d’histoire et de critique, Paris, 1894.

Spiel, H.: Der Wiener Kongress in Augenzeugen - Berichten, Dusseldorf, 1965.

Springer, A. : Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809, Leipzig, 1863 (Staatengeschichte d. neusten Zeit, VI).

Springer, A.: Geschichte des Revolutionszeitalters (1789-1848), Prag, 1849.

Srbik, H.: Metternichs Plan der Neuordnung Europas 1814/15 (Mitteilungendes österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, XL) Wien 1925.

Stadtmüller, G.: Geschichte Südosteuropas, München, 1950.

Stählin. K.: Geschichte Russlands von den Anfängen bis zur Gefenwart, Königsberg, 1923-39 τ. 1.

Stählin, K.: Ideal und Wirklichkeit im letzten Jahrzehnt Alexanders I. (Historische Zeitschrift, 145), München, 1932.

Steckhann, G.: Preussen und die Neuorientierung der europäischen Staatengesellschaft auf dem Aachener Kongress, Berlin, 1934.

Stein, C.: Die letzten fünfzig Jahre (1789-1839), Berlin, 1839.

Stern, A.: Geschichte Europas, Stuttgart, 1913 τ. 2.

Stourdza, A.: Oeuvres posthumes religieuses, historiques, philosophiques et littéraires, Paris, 1859.

Strupp, K.: Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei von 18201930, Breslay, 1932.

Sutzo, A.: Geschichte der Griechischen Revolution (μετ. anonyme), Berlin, 1830.

Thürheim, L.: Mein Leben, München, 1913, τ. 2.

Trapp, R.: Kriegführung und Diplomatie der Verbündeten von I. Februar bis zum 25, März 1814, Göttingen, 1898.

Traz, R.: De l’ Alliance des Rois à la ligue des peuples. Sainte Alliance et S.D.N. Paris, 1936.

Treitschke, H.: Der Wiener Kongress, Leipzig.

Tritsch, W.: Metternich, Berlin, 1934.

Uebersberger, H.: Russlands Orientpolitik in den letzten zwei Jahrhunderten, Stuttgart, 1913, τ. 1.

Valloton, H.: Le Tsar Alexandre 1er, Paris, 1966.

Σελ. 303
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/304.gif&w=550&h=800

Valloton, H.: Metternich (μετ. U. Leippe), Hamburg, 1966.

Vatikiotou, A.: Das völkerrechtiche Protektorat, demonstriert am Beispiel der Jonischen Inseln, Wien, 1968.

Viel - Castel: Lord Castlereagh et la politique extérieure de l’ Angleterre de 1812 à 1822:

a) La Coalition Européenne de 1813 et 1814.

b) La Diplomatie, les Généraux de l’ Alliance et la seconde Restauration.

c) La conférence de Paris et le Congrès d’ Aix la Chapelle, (Revue des deux mondes, VI), Paris, 1854.

Viel - Castel, Histoire de la Restauration, Paris, 1867, τ. 10.

Vietsch, E.: Das Europäiche Gleichgewicht, Leipzig, 1942.

Vietsch, E.: Die Tradition der Grossen Mächte, Stuttgart, 1950.

Villemarest, C.: L’ Observateur au Congrès, ou Relation historique et anecdotique du Congrès d’ Aix la Chapelle, Paris, 1818.

Vernardsky, G.: Political and diplomatie history of Russia, London, 1937.

Waddington, G.: A Visit to Greece in 1823 and 1824, London, 1825.

Walker, M.: Metternich’s Europe, London, 1968.

Wallthor, A.: Freiherr vom Stein, Briefe und sämtliche Schriften, Stuttgart, 1969.

Webster, C.: British Diplomacy, London, 1921.

Webster, C.: The Congress of Vienna (1814/15), London, 1934.

Webster, C.: The foreign Policy of Castlereagh (1815-22), London, 1934.

Weil, M.: Les Dessous du Congrès de Vienne, Paris, 1917, τ. 1, 2.

Weill, G. : L’ Eveil des Nationalités et le mouvement libéral (1815-48), Paris, 1930.

Wellington, G.: Supplementaty Despatches, correspondence and Memoranda of Duke of Wellington (1858-1872), London, τ. 4, 8, 11.

Wenzel, J.: Veränderungen der Karte Europas seit 1815, Prag, 1878.

Wildner, H.: Die Technik der Diplomatie, Wien, 1959.

Wilkinson, W. : Tableau historique géorgaphique et politique de la Moldavie et de la Valachie, Paris, 1821.

Windelband, W.: Gestalten und Probleme der Aussenpolitik, Berlin, 1937.

Windelband, W.: Die auswärtige Politik der Grossmächte in der Neuzeit von 1494 bis zur Gesenwart, Essen, 1935.

Winkler, M.: Zarenlegende, Alexander I. von Russland, München, 1948.

Witting, R.: Auswärtige Politik und Diplomatenkunst, Berlin, 1917.

Wood, A.: Europe 1815-1945, London, 1964.

Woodhouse, C.: The Greek war of independence, London, 1952.

Woodhouse, C.: Capodistria, the founder of Greek Independence, London, 1973.

Wurm, C.: Diplomatische Geschichte der Orientalischen Frage, Leipzig, 1858.

Xenos, S.: East and West, a diplomatic history of the annexation of the Ionian Islands to the Kingdom of Greece, London, 1865.

Ypsilanti, H.: Metternich’s Stellung zum Griechischen Freiheitskampf, Wien, 1927.

Σελ. 304
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/305.gif&w=550&h=800

2. Ελληνόγλωσσα (επιλογή)

Δαφνής, Γ, Ιωάννης Α. Καποδίστριας, η γένεση του ελληνικού κράτους, Αθήνα 1976.

Κούκκου, Ε., Ο Καποδίστριας και η παιδεία. Α'. Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης, Αθήναι 1958.

Κούκκου, E.,Ιωάννης Καποδίστριας, ο άνθρωπος - ο διπλωμάτης (1800-28), Αθήναι 1978.

Μακρής, Θ., Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προκυβερνητική πατριωτική του δράσις, Κέρκυρα 1965.

Πετρίδης, Π., Η διπλωματική δράσις του Ιωάννου Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1974.

Πετρίδης, Π., Μελέτες νεώτερης ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας τομ. Α' (όπου μελέτες μου για την ευρωπαϊκή πολιτική του Ι. Καποδίστρια) Θεσσαλονίκη 1981.

Πετρίδης, Π., Βιβλιογραφία Ι. Καποδίστρια, 1776-1831, Θεσσαλονίκη 1981.

Πρεβελάκης, E., Η εγκύκλια επιστολή του Ιωάννου Καποδίστρια της 6/18 Απριλίου 1819, Πρακτικά Παν. Συνεδρίου Α' (1967) σ. 298-328.

Πρωτοψάλτης, E., Υπομνήματα συναφή Ιγνατίου Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας και Ιωάννου Καποδίστρια περί της τύχης της Ελλάδος, «Αθήνα», 60 (1956) σ. 145-182.

Τσιρπανλής, Z., Υπομνήματα και εκθέσεις τουΙωάννη Καποδίστρια (1809-1822) προβλήματα και έρευνα, Επιστ. Επετ. Φιλοσ. Σχ. Παν/μίου Ιωαννίνων τομ. Στ' (1977) σ. 99-133.

Χιώτης, Π., Ιστορία του Ιονίου κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως, τομ. Α-Β, Ζάκυνθος 1874.

Σελ. 305
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/306.gif&w=550&h=800Σελ. 306
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/307.gif&w=550&h=800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Ε' Τόμου

Αλέξανδρος I σ. 3, 7, 24, 26, 30, 47, 49, 55, 59, 66, 68, 87, 114, 130, 137, 154, 157, 162, 170, 187, 200, 207, 217, 225, 246, 261, 262, 263, 271, 277, 284, 315, 321, 327, 335, 342.

Αλή πασάς σ. 143, 144, 159.

Αλοπέους σ. 152, 156, 202, 254, 268, 278.

Αναγνώστης σ. 232, 234.

Ανσιγιόν σ. 288, 289, 290, 293, 295, 297, 298, 299, 300.

Άνστεττ σ. 108, 123.

Βέσσενμπεργκ σ. 84 , 85.

Βιέλ Κάστελ σ. 205, 207.

Βίνσεντ σ. 267.

Βιτγκενστάϊν σ. 184.

Βλούντωφ σ. 236, 237.

Βολτσόγκεν σ. 318, 319.

Βορονζώφ σ. 76, 77.

Βύρστ σ. 201.

Γιερμολώφ σ. 240, 278, 279, 282, 312.

Γκαλίτσιν σ. 335.

Γκέντζ σ. 71, 315, 316, 317, 320, 329, 331.

Γκίκας σ. 224.

Γκολόβκιν σ. 239, 241, 251, 252, 256, 261, 267.

Γκόρντον σ. 315, 317.

Δολγορούκη σ. 185.

Έξμουθ σ. 141, 142, 173, 176, 179, 184.

Σελ. 307
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/308.gif&w=550&h=800

Εστερχάζυ σ. 316.

Ευγένιος Μποαρνέ σ. 68, 72, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 123, 124, 127, 158, 159, 162.

Ζαρζέτσκυ σ. 270, 271, 272, 277.

Ζέα Βερμούδεθ σ. 212, 247, 264, 265.

Ζορντάν σ. 151, 156.

Ιγνάτιος σ. 191.

Ιταλίνσκη σ. 114, 120, 143, 144, 192.

Κάζα Φλόρες σ. 247, 250, 265.

Κάθκαρ σ. 157, 158, 160, 161, 162, 166, 239, 240, 304, 306, 307, 308, 309, 311.

Καλλιμάχης σ. 113,' 192, 193.

Κάμπελλ σ. 3, 17, 18, 20, 161, 163.

Καρατζάς σ. 192, 193, 222, 224.

Κάστελρυ σ. 48, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 67, 68, 71, 72, 83, 84, 85, 93, 138, 141, 143, 158, 159, 160, 164, 166, 183, 239, 240, 241, 267, 310, 311, 312, 313, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 351.

Κλάνκαρτυ σ. 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 45, 46, 50, 51, 53.

Κουράκιν σ. 134.

Κουτούζωφ σ. 191.

Λέμπενστερν σ. 155.

Λέμπτζελτερν σ. 149, 150, 158, 270.

Λίεβεν σ. 29, 30, 31, 45, 137, 140, 141, 142, 145, 166, 167, 183, 239, 241, 252, 254, 310, 329.

Λουδοβίκος XVIIΙ σ. 31, 37, 293.

Μαίτλανδ σ. 139, 140, 144, 160, 161, 162, 166, 167.

Μανούκ μπέης σ. 113, 114, 191.

Μαρία Λουίζα σ. 159, 170, 171.

Μαυροκορδάτος Αλ.σ. 224.

Μέττερνιχ σ. 24, 26, 68, 72, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 122, 135, 153, 154, 158, 200, 207, 241, 254, 258, 267, 301, 315, 316, 317„ 319, 320, 329.

Μιαζίνσκυ σ. 269, 270, 273.

Μοτσενίγος σ. 9, 320, 321.

Μουρούζης σ. 192, 193.

Σελ. 308
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/309.gif&w=550&h=800

Μπάαντερ σ. 108.

Μπάθουρστ σ. 51, 137.

Μπάϊκωφ σ. 155, 201, 203.

Μπάρκλαϋ ντε Τόλλυ σ. 135.

Μπενάκης Λ. σ. 231, 233.

Μπουτιάγκιν σ. 23, 25.

Μπυρστ σ. 155.

Μυρά σ. 25, 81, 236.

Ναπολέων Βοναπάρτης σ. 18, 19, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 48, 50, 60, 73, 74, 75, 159, 198, 243, 295, 330, 331, 351.

Νέσσελροντ σ. 31, 59, 68, 69, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 145, 146, 160, 171, 322.

Νοάϊγ σ. 164.

Νοβοσίλτσεφ σ. 201, 203.

Όσβαλντ σ. 19.

Οζαρόφσκυ σ. 268.

Ουέλλιγκτων σ. 21, 48, 50, 56, 60, 67, 71, 76, 77, 84, 85, 126, 129, 132, 160, 164, 242, 286, 328, 331, 339, 340, 341.

Ούμπρι σ. 146, 215.

Παλμέλλα σ. 212, 213, 214, 247, 250, 310.

Πάλφυ σ. 315, 317, 318.

Παύλοβιτς Κ. σ. 204.

Περραιβός σ. 232.

Πίνι σ. 113, 114, 167, 222, 223, 225.

Πλέσσεν σ. 319.

Πολέτικα σ. 265, 329.

Πότσο ντι Μπόργκο σ. 30, 31, 49, 66,85,126,127,130,131,132,133,164,165, 187, 207, 208, 209, 210, 211, 216, 238, 247, 250, 252, 253, 255, 258, 261, 264, 267, 310, 312, 313, 314, 315, 332.

Ραζουμόφσκυ σ. 60, 73, 75, 83, 89, 91, 92.

Ρέχμπεργκ σ. 318, 319.

Ριβιέρ σ. 333.

Ρισελιέ σ. 55, 66, 70, 71, 83, 91, 92, 128, 129, 130, 132, 159, 164, 185, 186, 208, 308, 309, 314, 322, 324, 326, 332.

Σαλντάνιε ντα Γκάμα σ. 136, 249, 265.

Σερρακαπριόλε σ. 232, 233, 235.

Σελ. 309
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/310.gif&w=550&h=800

Σομπολέφσκυ σ. 252, 269, 270, 272, 277.

Σούχτελεν σ. 229.

Στάϊν φoμ σ. 31, 107, 109.

Στάκελμπεργκ σ. 46, 47, 49, 86, 87,121,127,134,150,152,154,158,167, 197, 200, 252, 253, 320, 321.

Στίουαρτ σ. 48, 316, 317.

Στάϊγκεντες σ. 134, 135.

Στρόγγανωφ σ. 114, 120, 121, 167, 191, 193, 223, 225, 278, 282, 283, 332, 350.

Ταλλεϋράνδος σ. 25.

Τατίστσεφ σ. 217, 221, 264 , 266, 311, 335, 341.

Τέτενμπορν σ. 318, 319.

Τσαρτορίσκυ σ. 56, 59.

Τσιτσαγκώφ σ. 23, 26.

Yψηλάντης Αλ. σ. 115, 224.

Φάμπερ σ. 236

Φέλλενμπεργκ σ. 108.

Xάρντενμπεργκ σ. 27, 28, 59, 72, 84, 85, 89, 151, 202, 290.

Χοσέ ντε Τολέντο σ. 145, 146, 147, 148, 149.

Χούμπολτ σ. 71, 84, 85, 165, 211.

Χρυσοσπάθης σ. 232, 234.

Σελ. 310
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/311.gif&w=550&h=800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΣΤ' Τόμου

Αλέξανδρος σ. 26, 36, 43, 71, 90, 98, 117, 119, 134, 139,151, 155, 157, 159, 163, 180, 191, 207, 217, 223, 227, 228, 232, 243, 244.

Αλή πασάς σ. 21, 112, 174.

Αλοπέους σ. 60, 61.

Αριστείδης σ. 241.

Βάγιας Θ. σ. 243.

Βαρδαλάχος Κ. σ. 81, 83.

Βλασόπουλος I. σ. 20, 22, 112.

Βρυόνης σ. 243.

Γκαλλ σ. 243.

Δεκάζ σ. 35.

Επαμεινώνδας σ. 241.

Ζαρζέτσκυ σ. 117.

Ιταλίνσκη Α. σ. 101.

Καμαρηνός Σ. σ. 78

Καμινάρης Σ. σ. 233.

Καποδίστριας I. σ. 35, 43,44, 55, 56,57,61,63,71,73,78,83,8995,98,108, 115, 118, 130, 142, 148, 155,157, 159, 162, 164 169, 174, 209, 216, 217, 219, 227, 228, 229, 244.

κάστελρυ σ. 43, 44.

Σελ. 311
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/312.gif&w=550&h=800

Κολοκοτρώνης σ. 241.

Κοντογιάννης σ. 241.

Κουντουριώται σ. 241.

Λέμπτζελτερν σ. 71, 216.

Λίεβεν σ. 98, 100, 109, 210, 228.

Λονδόνδερυ σ. 190, 210, 218.

Λουδοβίκος ΙΗ΄ σ. 35, 36.

Μέττερνιχ σ. 35, 130, 134, 159, 163, 211, 217, 227.

Μέϋερον σ. 55.

Μόστρα Αδελφοί σ. 21.

Μοτσενίγος Γ. σ. 143.

Μπάθουρστ σ. 44, 54, 55, 56, 57, 60, 99, 100.

Μπενάκης σ. 80.

Μπαγκότ σ. 186, 210.

Μποναπάρτε σ. 231.

Μποτσαραίοι σ. 241.

Νέγρης σ. 241.

Νέσσελροντ σ. 130, 134, 185, 188, 216, 218, 223, 228.

Νικολάϊ σ. 165.

Ντεμπαγκό σ. 190.

Ντιβώφ σ. 116, 117.

Οδυσσεύς σ. 241.

Ουέλλιγκτων σ. 58, 60, 100.

Παπαρηγόπουλος σ. 112.

Πετρόμπεης σ. 78, 86.

Πότσο ντι Μπόργκο σ. 108.

Ρισελιέ σ. 109, 146.

Ρούφο σ. 157.

Σούτσος Α. σ. 78, 79, 95.

Σρέντερ Α. σ. 145, 146.

Στάϊν σ. 160, 161, 162.

Στάκελμπεργκ σ. 100.

Στιούαρτ σ. 186.

Στούρτζας Α. σ. 83, 86, 112, 115, 163.

Στράντφορντ Κάννιγκ σ. 168, 186, 188, 190, 213.

Σελ. 312
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/4/gif/313.gif&w=550&h=800

Στρόγγανωφ σ. 20, 22, 62, 63, 77, 78, 86, 88, 133, 138, 168, 174, 175, 185, 186, 188, 191, 192, 194, 198, 199, 202, 212.

Ταήρ Αμβάζης σ. 237.

Τασίστσεφ σ. 223, 227, 228.

Υψηλάνται σ. 241.

Υψηλάντης σ. 164, 174, 176, 232, 233.

Χαλήμ εφέντης σ. 189.

Σελ. 313
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 294

  Ars. G. L., "Balkanskie proekty I. Kapodistrii nakanune Greceskoj Revoljucii 1821 g.”, Balkanskie Issledovanija κλπ. (1976) [εκδ. Akademija Nauk SSSR], σ. 51 κε.

  Ars. G. L., "Ioani Kapodistrija i Greceskaja Nacional’no-Osvoboditernaja Revoljucija 1821 g.” Novaja i Novejsaja Istorija (1976) No 3.

  Ars. G.L., "Ioani Kapodistrija v Rossii”, Vosposy Istorii 5 (1976) 49-65' ελληνική μτφρ. υπό Γ. Ιωαννίδου - Μπιτσιάδου στη ΒΒ τ. IV (1975) παράρτημα (1977) [εκδ. Ι.Μ.Χ.Α.] σ. 291-322.

  Beer, A.: Die Orientalische Politik Osterreicht seit 1774, Leipzig 1883.

  Bernhardi, T.: Geschichte Rusaslands und der Europäischen Politik in den Jahren 1814-1831, Leipzig, 1863/77, τ. 1, 2.

  Bibl, V.: Österreich 1806-1938, Wien 1939.

  Bibl, V.: Metternich in neuer Beleuchtung und sein geheimer Briefwechsel mit dem Bayerischen Staatsminister Wrede, Wien 1928.

  Bibl, V.: Metternich der Dämon Österreichs, Leipzig 1936.

  Bibl, V.: Der Zerfall Österreichs, Wien 1922, τ. 1.

  Bignon, M.: Les Cabinets et les peuples, depuis 1815 jusqu’à ce jour, Paris 1823.

  Bignon, M.: Du Congrès de Troppau, Paris 1821.

  Binder, W.: Fürst Cl. Metternich und sein Zeitalter, Schaffhausen 1845.

  Blaga, C.: L’ évolution de la Diplomatie, Paris 1938.

  Blaquieres, E.: Histoire de la Révolution actuelle de la Grèce, Paris 1825.

  Bonjour, E.: Geschichte der Schweizerischen Neutralität, Basel 1965, τ. 1..

  Bonjour, E. - Feiler, R. - Muralt, L. - N abholz, H.: Geschichte der Schweiz, Zürich, 1938, τ. 1.

  Bölte, A.: Jul. von Krüdener und Kaiser Alexander, Berlin 1861.

  Bosset, C.: Parga and the Ionian Islands, London 1821.

  Botzaris, N.: Visions Balkaniques dans la préparation de la Révolution Grecque 1789-1821) Genève 1962.

  Botzenhart, E.: Freiherr vom Stein, Briefwechsel, Denkschriften und Aufzeichnungen, Berlin, τ. 4, 5, 6.

  Boyce, M. : The Diplomatie Relations of England with the Quadruple Alliance, Iowa 1918.

  Bourgeois, E.: Manuel historique de politique étrangère, Paris 1901, τ. 1.

  Bourgeois, E.: Histoire diplomatique 1815-70 (Institut des hautes études internationales), Paris 1932.

  Bourgoing, J.: Vom Wiener Kongress, Wien 1964,

  Bourquin, M.: Histoire de la Sainte Alliance, Genève 1954.

  Bouvet, F.: La Turquie et les Cabinets de l’ Europe depuis de XV siècle ou la Question d’ Orient, Paris 1853.

  Broglie, Mémoires du Prince de Talleyrand, Paris 1891, τ. 4.

  Buddeus : Die Ministerverantwortlichkeit in constitutioneilen Monarchien, Leipzig 1833.