Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 111-130 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/111.gif&w=550&h=800

308. Φάκελλος αλληλογραφίας Δομπόλη και Πολίτικα

1-15) Επιστολαί Δομπόλη προς Κυβερνήτην 1828-1831.

16) Επιστολή 1ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστα α) Κατάλογος αποβιωσάντων από 21ης Ιουνίου β) Επιστολή (υπογραφή δυσανάγνωστος) από 30ης Ιουνίου γ) Επιστολή Ρωσσιστί και δ) Αντίγραφον επιστολής άνευ υπογραφής προς Ζωσιμάν.

17) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

18) Τουμπλικάτα διαθήκης Δομπόλη εντός φακέλλου.

19) Αντίγραφον λογαριασμού από 15ης Φεβρουαρίου 1831.

20) Έγγραφον του Κυβερνήτου προς τον Ταμίαν της Ελλάδος από 18ης Νοεμβρίου 1829.

21) Αντίγραφον εγγράφου Κυβερνήτου υπ’ αριθ. 445 προς Δομπόλην 30ης Δεκεμβρίου 1829.

22) Σχέδιον εγγράφου Κυβερνήτου προς Δομπόλην.

23) Επίσης 29ης Ιουλίου 1830.

24) Επίσης 19ης Νοεμβρίου 1829.

25) Επίσης 30ης Νοεμβρίου 1829.

26) Επίσης 11ης Ιανουαρίου 1830.

27) Επίσης αυτόγραφον 26ης Οκτωβρίου 1829.

28) Επίσης αυτόγραφον 24ης Νοεμβρίου 1829. Εσώκλειστον αντίγραφον εγγράφου από 1ης Νοεμβρίου 1829 προς την Οικονομικήν Επιτροπήν.

29-37) Επίσης αυτόγραφοι Κυβερνήτου από 7ης Ιουλίου 1830 μέχρι 5ης Σεπτεμβρίου 1831.

38) Επιστολή Πολίτικα προς Κυβερνήτην 5ης Ιανουαρίου 1830.

39) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Πολίτικαν αυτόγραφον 4ης Ιουνίου 1830.

309. Φάκελλος αλληλογραφίας Δουρούτη

1-7) Επιστολαί Δουρούτη προς Κυβερνήτην από Μαΐου μέχρι Δεκεμβρίου 1828..

310. Φάκελλος αλληλογραφίας Fabriguette1

1-30) Επιστολαί ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1829, 1830 και 1831.

1. Αρχιταμίας του Γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο.

311. Φάκελλος αλληλογραφίας Μαρλιάνη

1) Επιστολή Μαρλιάνη προς Κυβερνήτην 6ης Απριλίου 1830.

Σελ. 111
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/112.gif&w=550&h=800

2) Επίσης 22ας Απριλίου 1830. Εσώκλειστον αντίγραφον επιστολής Μαρλιάνη προς Πρίγκηπα Κομβούργον 30ης Απριλίου 1830.

3) Επίσης 23ης Οκτωβρίου 1830.

4) Επίσης 1ης Αυγούστου 1830.

5) Επιστολή 27ης Απριλίου 1830.

6) Επιστολή 30ης Μαΐου 1830. Εσώκλειστον αντίγραφον επιστολής Μαρλιάνη προς Πρίγκηπα Κομβούργον 30ης Μαΐου 1830.

312. Φάκελλος αλληλογραφίας Μορίνου

Περιέχει 1 επιστολήν προς Κυβερνήτην του 1828 και 2 του 1829.

313. Φάκελλος αλληλογραφίας Πρωτοβούλου

1-21) Επιστολαί προς Κυβερνήτην, του 1831.

22) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

314. Φάκελλος αλληλογραφίας Φιλήμονος

1) Επιστολή Φιλήμονος προς Κυβερνήτην 13ης Ιουλίου 1831.

2) Επίσης 6ης Ιουλίου 1831.

315. Φάκελλος αλληλογραφίας Dubourg

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 20ης Μαΐου 1828.

2) Επίσης 12ης Οκτωβρίου 1829.

3) Επίσης 2ας Δεκεμβρίου 1826.

4) Επίσης 18ης Δεκεμβρίου 1826. Εσώκλειστον Σχέδιον επιχειρήσεων κατά των Τούρκων εκ 16 φύλλων.

5) Αντίγραφον επιστολής ανωτέρω από 10ης Οκτωβρίου. Εσώκλειστος σημείωσις.

316. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Φαβιέρου

1-7) Επιστολαί προς Κυβερνήτην 1828 και 1829.

317. Φάκελλος αλληλογραφίας Franchini και Fabricius

1) Επιστολή Fabricius προς Κυβερνήτην 29ης Αυγούστου 1831.

2) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

3) Αναφορά Franchini προς Κυβερνήτην 6ης Ιουνίου 1831 μετά συνημμένης οπισθογράφου αναφοράς εξ επτά φύλλων.

Σελ. 112
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/113.gif&w=550&h=800

318. Φάκελλος

Περιέχει έγγραφα αφορώντα Έλληνας ναύτας φυλακισμένους εις τας φυλακάς Ναυστάθμου.

319. Φάκελλος αλληλογραφίας Epantschine

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς αυτόν 30ης Μαρτίου 1830.

2) Επίσης αυτόγραφον 24ης Μαΐου 1830.

320. Φάκελλος διαφόρων

1) Επιστολή Everetti προς Κυβερνήτην 26ης Αυγούστου 1828 μετ’ εσωκλείστου απαντήσεως.

2) Επιστολή Ebel προς Κυβερνήτην 30ης Αυγούστου 1828.

3) Επιστολή Κομήσσης Etting μετ’ εσωκλείστων τριών σχεδίων απαντήσεων αυτογράφων Κυβερνήτου.

4) Επιστολή Ελευθερούδη 13ης Φεβρουαρίου 1828.

5) Επιστολή Εδιπίδου 2ας Μαΐου 1830.

6) Επιστολή Egle 11ης Μαΐου 1829.

7) Τρία ποιήματα.

321. Φάκελλος Επιστολών Φιλανθρωπικής Εταιρείας Παρισίων υπέρ της Ελλάδος

1-16) Έγγραφα Φιλανθρωπικής Εταιρείας 1828 και 1829. Εις το υπ’ αριθ. 11 της 20ης Ιανουαρίου 1829 επισυνάπτεται σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου και σημείωσις περί φυτεύματος γεωμήλων.

322. Φάκελλος αλληλογραφίας Ευγενίδου1

1) Αναφορά αυτού προς Κυβερνήτην 7ης Μαρτίου 1831. Εν οπισθογράφω σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου.

2-5) Αναφοραί Απριλίου 1831.

6) Αναφορά 8ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστος επιστολή με υπογραφή Πελασγός Φ.Ρ.Μ. και έγγραφον Συνταγματικής Επιτροπής προς στρατηγόν Τζανετάκην 4ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης 12ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστος Επιστολή Χριστέα.

8) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 14ης Μαΐου 1831.

10) Επίσης 16ης Μαΐου 1831.

11) Επίσης 18ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστος επιστολή Μισεγιάννη προς στρατηγόν Τζανετάκην.

Σελ. 113
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/114.gif&w=550&h=800

12) Επίσης 22ας Μαΐου 1831. Εσώκλειστα, αναφορά κατοίκων Μαραθωνίου προς Κυβερνήτην της 1ης Μαΐου 1831 και επιστολή Διευθυντού βρικίου « Αντίζηλος» προς Κυβερνήτην.

13) Επίσης 24ης Μαΐου 1831.

14) Εσώκλειστος επιστολή (υπογραφή δυσανάγνωστος). Διακοίνωσις συνταγματικής νεολαίας προς Κυβερνήτην και ετέρα επιστολή Μαυρίδη προς Κυβερνήτην.

15-20) Αναφοραί Ιουνίου 1831.

21) Αναφορά 9ης Ιουνίου. Εσώκλειστα, αντίγραφον αναφοράς Πικουλάκη, Βεϊδή, Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην.

22) Αναφορά 20ης Ιουνίου 1830. Εσώκλειστος αναφορά (δυσανάγνωστος υπογραφή).

23) Επίσης 20ης Ιουνίου 1831.

24) Επίσης 30ης Ιουνίου 1831, εκ δύο φύλλων.

25) Επίσης 8ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Κ. Μαυρομιχάλη και Λογαριασμός.

26) Αναφορά Πικουλάκη προς Ευγενίδην 29ης Ιουνίου 1831.

27) Αναφορά Ευγενίδη προς Κυβερνήτην 3ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Λιαράκκου προς Ευγενίδην.

28) Επίσης 7ης Ιουλίου 1831.

29) Επίσης 10ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά α) Μιχαλακέα β) Βεϊδή προς Ευγενίδην.

30) Επίσης 14ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Ν. Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην.

31) Επίσης 17ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστα, δύο αναφοραί Ν. Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην και Αγγελικής Σταματελέα προς Μαυρομιχάλην.

32) Επίσης 21ης Ιουλίου 1831.

33) Επίσης 28ης Ιουλίου 1831.

34) Επίσης 31ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Ν. Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην.

35) Επίσης 1ης Αυγούστου 1831.

36) Επίσης 4ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή του ιδίου.

37) Επίσης 17ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή Κουτσουλιέρη προς στρατηγόν Τζανετάκην.

38) Επίσης 7ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή (υπογραφή δυσανάγνωστος).

39) Επίσης 8ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστον αντίγραφον επιστολής ιδίου.

40) Επίσης 9ης Ιουλίου 1831.

41) Επίσης 4ης Ιουλίου 1831.

Σελ. 114
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/115.gif&w=550&h=800

42) Επίσης 14ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Διοικητού Μεσσηνιακών φρουρίων και απάντησις Ευγενίδου. Οπισθόγραφος ιδιόγραφος απάντησις Κυβερνήτου.

43) Επίσης 18ης Αυγούστου 1831. Οπισθόγραφον αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

44) Επίσης 19ης Αυγούστου 1831.

45) Επίσης 22ας Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή προς τον Στρατηγόν Τζανετάκην (δυσανάγνωστος υπογραφή).

46) Επίσης 26ης Αυγούστου 1831.

47) Επίσης 29ης Αυγούστου 1831. Εν οπισθογράφω σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

48) Επίσης 1ης Σεπτεμβρίου 1831.

49) Επίσης 15ης Σεπτεμβρίου 1831. Εν οπισθογράφω ιδιόχειρον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

50) Επίσης 7ης Σεπτεμβρίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Ν. Μαυρομιχάλη προς Ευγενίδην. Οπισθόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

51) Επίσης 18ης Σεπτεμβρίου 1831.

52) Επίσης 7ης Σεπτεμβρίου 1831.

53) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1831.

54) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1831.

55) Απόσπασμα ιδιαιτέρας επιστολής Ευγενίδη.

56) Αναφορά κατοίκων Άγ. Νικολάου 5ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος επιστολή 3ης Αυγούστου 1831 προς Ευγενίδην (δυσανάγνωστος υπογραφή).

57) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Ευγενίδην άνευ ημερομηνίας.

58) Επίσης 25ης Μαΐου 1831

59) Επίσης 21ης Μαΐου 1831.

60) Επίσης 14ης Μαΐου 1831.

61) Επίσης 18ης Μαΐου 1831.

62) Επίσης 19ης Απριλίου 1831 εκ δύο φύλλων.

63) Επίσης 12ης Μαρτίου 1831.

64) Επίσης αυτόγραφον Κυβερνήτου 18ης Μαΐου 1831.

65) Επίσης αυτόγραφον Κυβερνήτου 8ης Ιουνίου 1831.

66) Επίσης 23ης Ιουλίου 1831.

67) Επίσης 20ης Ιουλίου 1831.

68-76) Επίσης αυτόγραφα Κυβερνήτου Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου Αυγούστου 1830.

1. Διοικητής Σπάρτης το 1831.

Σελ. 115
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/116.gif&w=550&h=800

323. Φάκελλος αλληλογραφίας Δούμα Α.

1) Αντίγραφον επιστολής εις διπλούν από 6ης Φεβρουαρίου 1828 προς Δούμαν άνευ υπογραφής.

2-12) Επιστολαί Δούμα προς Κυβερνήτην 1828, 1829, 1830, 1831.

13) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Δούμαν 4ης Απριλίου 1830.

14) Επίσης αυτόγραφον 13ης Ιουνίου 1830.

324. Φάκελλος αλληλογραφίας Dalberg1

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 9ης Οκτωβρίου 1826. Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου εκ Γενεύης.

2) Επίσης 27ης Ιουλίου 1828.

3) Επίσης 30ης Ιουλίου 1828.

4) Επίσης 31ης Ιουλίου 1828.

5) Επιστολή Deschamps προς Κυβερνήτην 20ης Ιουνίου 1828.

1. Διπλωμάτης, πρεσβευτής της Βάδης στο Παρίσι. Υπουργός των Εξωτερικών της Βάδης το 1809. Αργότερα έγινε Γάλλος υπήκοος και το 1815 παρέστη στο Συνέδριο της Βιέννης ως πληρεξούσιος της Γαλλίας. Υπήρξε φιλέλλην και μέλος του Συνδέσμου για την υπεράσπιση των ελληνικών δικαίων.

325. Φάκελλος αλληλογραφίας Αινιάν

1) Επιστολή Αινιάν προς Κυβερνήτην 13ης Σεπτεμβρίου 1828.

2) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Αινιάν 21ης Ιουλίου 1831.

326. Φάκελλος αλληλογραφίας Δαμιράλη

1) Αναφορά Δαμιράλη προς Κυβερνήτην 7ης Σεπτεμβρίου 1831. Εσώκλειστα α) Αναφορά Δημογερόντων Λεωνιδίου προς Διοικητήν Αγίου Πέτρου από 1ης Σεπ/βρίου 1831 β) Έγγραφον τοποτηρητού Δημητρίου Ιωάννου προς τον Διοικητήν Πέτρου 2ας Σεπτεμβρίου 1831 γ) Πρακτικόν εκλογής πληρεξουσίων εν Λεωνιδίω 31ης Αυγούστου 1831 δ) Πρακτικόν κατοίκων Λεωνιδίου 30ης Αυγούστου 1831 ε) Έγγραφον Δημογεροντίας προς τον Διοικητήν Πραστού 30ης Αυγούστου 1831.

2) Επίσης 29ης Ιουλίου 1831.

3) Επίσης 20ης Ιανουαρίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Δημητρίου Καραλή.

4) Επίσης 28ης Ιανουαρίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά Θεοδώρου.

5) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 17ης Σεπτεμβρίου 1831.

6) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου 25ης Σεπ/βρίου 1831.

Σελ. 116
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/117.gif&w=550&h=800

327. Φάκελλος αλληλογραφίας Διαφόρων

Περιέχει 17 επιστολάς ξένων και 1 Έλληνος.

328. Φάκελλος αλληλογραφίας Desjardins

1) Επιστολή Desjardins, παιδαγωγού στο Μόναχο, 17ης Δεκεμβρίου 1827. Εσώκλειστος κατάλογος Ελληνοπαίδων σπουδαστών εν Μονάχω.

2-5) Επιστολαί 1828, 1830 και 1831.

6) Μετάφρασις Διατάγματος του βασιλέως της Βαυαρίας σχετικόν με τον Desjardins.

7) Μετάφρασις εγγράφου του διευθυντού της Αστυνομίας του Μονάχου 20ης Σεπτεμβρίου 1830.

8) Πιστοποιητικόν από 2ας Οκτωβρίου 1830.

9) Επίσης από 5ης Οκτωβρίου 1830.

10) Επίσης από 5ης Οκτωβρίου 1830.

11) Επίσης από 6ης Οκτωβρίου 1830.

12) Επίσης από 26ης Αυγούστου 1830.

13) Επιστολή Προξένου της Βαυαρίας εν Τεργέστη προς Καποδίστριαν.

14) Επιστολή Περήν προς Κυβερνήτην 6ης Οκτωβρίου 1828.

15) Επιστολή Desjardins προς Κυβερνήτην 20ης Μαρτίου 1830.

16) Επιστολή 20ης Μαρτίου 1830.

17-24) Επιστολαί εκ των οποίων 6 του 1829 και 2 του 1830.

25) Έντυπον του σχολείου Desjardins εν Μονάχω.

329. Φάκελλος αλληλογραφίας Μαρίνογλου

Περιέχει 7 επιστολάς του Μαρίνογλου προς τον Κυβερνήτην του 1826 και 1828.

Φορτωτική από 6ης Σεπτεμβρίου 1828.

Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Μαρίνογλου από 24ης Οκτωβρίου 1831.

330. Φάκελλος αλληλογραφίας Μοσπινιώτη, Γυάλια, Δεσπότη

11 επιστολαί ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1827, 1828, 1829, 1830.

1 Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου.

331. Φάκελλος αλληλογραφίας διαφόρων

Περιέχει επιστολάς διαφόρων προς τον Κυβερνήτην των ετών 1828, 1829, 1830 και δύο σχέδια απαντήσεων Κυβερνήτου.

Σελ. 117
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/118.gif&w=550&h=800

332. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Heicdek

1-31) Επιστολαί Heicdek προς Κυβερνήτην 1829.

32) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Heicdek 11ης Ιουνίου 1829.

33) Επίσης 26ης Ιανουαρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

34) Επίσης 25ης Ιανουαρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

35) Σχέδιον στρατιωτικόν συνταχθέν υπό Heicdek εκ πέντε φύλλων.

36) Έγγραφος έκθεσις των υπό του Heicdek πεπραγμένων επί τη αναχωρήσει του εξ Ελλάδος εκ φύλλων 6.

37) Μετάφρασις αυτής.

38) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον προς Heicdek.

333. Φάκελλος εγγράφων Συνταγματάρχου Heicdek

Περιέχει συνολικά 32 κείμενα του Heicdek με αρκετά επισυναπτόμενα σε μερικά από αυτά, όλα του 1829, και αναφερόμενα στις δραστηριότητες των αρμοδιοτήτων του.

334. Φάκελλος με έγγραφα αφορώντα παίδας Μεσολογγίου

1) Υπόμνημα Αρχηγών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βενετίας προς την Κυβέρνησιν αυτής.

2) Επιστολή Μουστοξύδη προς Βιάρον Καποδίστριαν.

3) Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια προς Μουστοξύδην.

4) Έγγραφον Φιλελληνικής Εταιρείας Κερκύρας προς Μουστοξύδην.

5) Έγγραφον πληρεξουσιότητος γυναικών Μεσολογγίου.

335. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

1) Επιστολή 14/26 Σεπτεμβρίου 1818.

2) Αντίγραφον θεσπίσματος Ελληνικής Πολιτείας υπ’ αριθ. 914. Επισυνάπτονται δύο επιστολαί Βιάρου προς Γλαράκην.

3) Επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον εκ δύο φύλλων.

4) Αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου προς Καποδίστριαν 25ης Σεπτεμβρίου 1827.

5) Επιστολή Βιάρου προς Κυβερνήτην 28ης Οκτωβρίου 1827.

6) Επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον 19ης Νοεμβρίου 1827.

7) Επιστολή Ιγνατίου προς Βιάρον 30ης Νοεμβρίου 1827.

8) Έγγραφον Ελληνικής Πολιτείας υπ’ αριθ. 166.

9) Αυτόγραφον επιστολής Ναυάρχου 24ης Οκτωβρίου 1827.

10) Επιστολή Βιάρου 18ης Νοεμβρίου 1827.

11) Αντίγραφον επίσημον Κυβερνήτου προς Ιγνάτιον υπ’ αριθ. 168.

Σελ. 118
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/119.gif&w=550&h=800

12) Αντίγραφον επιστολής Πετρόμπεη προς Ιγνάτιον.

13-40) Επιστολαί Βιάρου προς Καποδίστριαν 1827 και 1828.

41) Υπόμνημα Βιάρου περί Εθνικών γαιών.

336. Φάκελλος επιστολών Δομπόλη προς Κυβερνήτην διαρκούντος του ταξειδίου τούτου κατά το 1819

1) Επιστολή Καποδίστρια προς Δομπόλην 17ης Ιουλίου 1818 περί των εις χείρας του ευρισκομένων ομολογιών του εις διπλούν.

2-13) Επιστολαί Δομπόλη προς Καποδίστριαν 1818 και 1819.

14) Λογαριασμός εσόδων και εξόδων Κυβερνήτου 1819.

15) Λογαριασμός αργυροσκευής επιτραπεζίου του Κυβερνήτου.

16) Σχέδιον διαφόρων Στηλών.

337. Φάκελλος αλληλογραφίας Σπυρίδωνος Τρικούπη

1-10) Επιστολαί Τρικούπη προς Κυβερνήτην 1828, 1829, 1830.

11) Κατάλογος υπό Σ. Τρικούπη 15ης Απριλίου 1829.

12) Έγγραφον Υπουργού Εξωτερικών Τρικούπη υπ’ αριθ. 219 9ης Ιουνίου 1829.

13) Επιστολή Τρικούπη προς Κυβερνήτην.

14) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Τρικούπην 25ης Σεπτεμβρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

338. Φάκελλος αλληλογραφίας Τομπάζη

1) Επιστολή Τομπάζη προς Κυβερνήτην 22ας Ιουλίου 1826. Εν οπισθογράφω ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 18ης Μαΐου 1827.

2) Επίσης 10ης Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης 24ης Ιανουαρίου 1829.

339. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Βαΐου

Τρεις επιστολαί προς τον Κυβερνήτην Ιουλίου - Αυγούστου 1831.

340. Φάκελλος αλληλογραφίας Τομπακάκη

1-16) Επιστολαί Τομπακάκη προς Κυβερνήτην 1831.

17) Έγγραφον Αστυνομίας Ανδρούβιτσας υπ’ αριθ. 223 προς Τομπακάκην 12ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος προκήρυξις προκρίτων Ύδρας προς την Συνταγματικήν επιτροπήν Σπάρτης.

18) Έγγραφον Τομπακάκη προς Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1831.

19) Επίσης 14ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 119
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/120.gif&w=550&h=800

20) Επίσης 17ης Αυγούστου 1831 με οπισθόγραφον αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 24 Αυγούστου 1831.

21) Επίσης 18ης Αυγούστου με αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 24ης Αυγούστου 1831.

22) Επίσης 23ης Αυγούστου 1831.

23) Επίσης 25ης Αυγούστου 1831 με παρά πόδας αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

24-28) Επιστολαί Τομπακάκη προς Κυβερνήτην Σεπτεμβρίου 1831.

29) Έγγραφον Τομπακάκη υπ’ αριθ. 1821 προς την Γραμματείαν Επικρατείας 22ας Σεπτεμβρίου 1831.

30) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήσεως προς Τομπακάκην 23ης Αυγούστου 1831.

31) Επίσης 13ης Αυγούστου 1831.

32) Επίσης 2ας Μαΐου 1831.

33) Επίσης 20ης Μαρτίου 1831.

34) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 6ης Σεπτεμβρίου 1831.

35) Επίσης 17ης Αυγούστου 1831.

36) Αυτόγραφον 18ης Ιουνίου 1831.

37) Έγγραφον Κουβαρά προς Κυβερνήτην. Οπισθογράφως σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Τομπακάκην 16ης Αυγούστου 1831.

341. Φάκελλος αλληλογραφίας Ταγκόπουλου

1) Επιστολή Ταγκόπουλου προς Κυβερνήτην 5ης Ιουλίου 1830.

2) Επίσης 20ης Αυγούστου 1830.

3) Επίσης 28ης Φεβρουαρίου 1831.

4) Επίσης 22ας Αυγούστου 1831. Εσώκλειστα, επιστολή με υπογραφή δυσανάγνωστη και έγγραφον αρχιστρατήγου Γαλλικών στρατευμάτων Μωρέως με οπισθόγραφον απάντησιν Κυβερνήτου.

5) Επίσης 2ας Σεπτεμβρίου 1831.

6) Επίσης αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 14ης Ιουλίου 1830.

7) Επιστολή ανυπόγραφος προς Ταγκόπουλον 27 Σεπτεμβρίου 1830.

342. Φάκελλος αλληλογραφίας Thiersh1

Περιέχει 4 επιστολές προς τον Κυβερνήτην των ετών 1829 -1830.

1. Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου.

343. Φάκελλος αλληλογραφίας Στεφάνου Θεοτόκη

Περιέχει 8 επιστολές του Στέφ. Θεοτόκη των ετών 1826, 1827, 1829 καί

Σελ. 120
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/121.gif&w=550&h=800

1831. Επίσης 4 αυτόγραφα απαντήσεων Κυβερνήτου.

344. Φάκελλος επιστολών Ιωσήφ και Αιμιλίας Wolff

1) Επιστολή I. Wolff προς Κυβερνήτην 11ης Απριλίου 1829 εκ δύο φύλλων.

2) Επιστολή Αιμιλίας Wolff προς Κυβερνήτην 3ης Φεβρουαρίου 1829.

345. Φάκελλος αλληλογραφίας Αθανασίου...

1) Υπόμνημα αυτού προς τον Κυβερνήτην εκ 10 σελίδων από 5ης Ιανουαρίου 1830.

2) Επιστολή άνευ ημερομηνίας.

346. Φάκελλος αλληλογραφίας Βαρνακιώτη

1-6) Επιστολαί αυτού προς Κυβερνήτην. Εις την 1ην και την 5ην υπάρχουν οπισθόγραφα σχέδια απαντήσεων Κυβερνήτου.

347. Φάκελλος αλληλογραφίας Noronzoff

1-10) Επιστολαί του ανωτέρω προς Καποδίστριαν των ετών 1823, 1824, 1825, 1827, 1829, 1830 και 1831.

348. Φάκελλος αλληλογραφίας Α. Βλαχόπουλου1

Περιέχει 16 επιστολές Βλαχόπουλου προς Κυβερνήτην των ετών 1829, 1830 και 1831.

1. Γραμματέας Στρατιωτικών επί Αντικυβερνητικής Επιτροπής.

349. Φάκελλος αλληλογραφίας Ιωάννου Βλαχόπουλου

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 27ης Νοεμβρίου 1831.

2) Επίσης 6ης Απριλίου. Οπισθόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

3) Επίσης 21ης Σεπτεμβρίου 1830. Παρά πόδας αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

4) Επίσης 12ης Αυγούστου 1830.

5) Επίσης 10ης Μαρτίου 1830.

6) Επίσης 28ης Δεκεμβρίου 1829. Εσώκλειστον αντίγραφον εγγράφου υπ’ αριθ. 133 ανυπόγραφον.

7) Σχέδιον απαντήσεως προς Βλαχόπουλον 13 Μαρτίου 1830.

8) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου 9ης Ιουνίου 1831.

9) Επίσης αυτόγραφον 29ης Αυγούστου 1830.

Σελ. 121
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/122.gif&w=550&h=800

350. Φάκελλος αλληλογραφίας Wrede1

1) Επιστολή Wrede προς Κυβερνήτην 25ης Οκτωβρίου 1829.

2) Επίσης 28ης Μαΐου 1829.

3) Λογαριασμός από 10ης Μαρτίου 1831.

4) Επιστολή Wrede προς Κυβερνήτην 20ης Μαρτίου 1830.

5) Επίσης 24ης Αυγούστου 1830.

6) Επίσης 10ης Οκτωβρίου 1829.

7) Επίσης 14ης Αυγούστου 1831.

8) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 16ης Ιανουαρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

10) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

11) Επίσης αυτόγραφον 30ης Δεκεμβρίου 1830.

1. Απεσταλμένος του I. Καποδίστρια στον πρίγκηπα Λεοπόλδο. Βλ. υποσ. σε φάκελλο 233.

351. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Βαλτινού

1-8) Επιστολαί Βαλτινού προς Κυβερνήτην Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 1829. Στην υπ’ αριθ. 4 της 14ης Ιουλίου 1829 εσώκλειστον έγγραφον δημογεροντίας προς τον Διοικητήν Λακωνίας.

352. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιτάλη

1-4) Επιστολαί Βιτάλη 1829, 1830.

5) Αντίγραφον τριών επιστολών Brayko προς Βιτάλην.

353. Φάκελλος αλληλογραφίας Τζανετάκη

1) Επιστολή Τζανετάκη προς Κυβερνήτην 13ης Ιουλίου 1831.

2) Επίσης 29ης Αυγούστου 1831. Οπισθογράφως σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

3) Επίσης 6ης Ιουλίου 1831.

4) Επίσης 31ης Ιουλίου 1831.

5) Επίσης 14ης Μαΐου 1831.

6) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 18ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης αυτόγραφον 20ης Ιουλίου 1831.

354. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεροστάθη Κ.

1-42) Επιστολαί Γεροστάθη προς Κυβερνήτην ετών 1828, 1829, 1830, 1831.

43) Κατάλογος υπό Γεροστάθη φορτωθέντων αντικειμένων εις παραλαβήν

Σελ. 122
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/123.gif&w=550&h=800

Κυβερνήτου 29ης Μαΐου 1828.

44) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Γεροστάθην 23ης Απριλίου 1830.

45) Επίσης 16ης Νοεμβρίου 1830.

46) Επίσης αυτόγραφον Κυβερνήτου 27ης Ιανουαρίου 1831.

355. Φάκελλος αλληλογραφίας Μητροπολίτου Ιγνατίου

1-22) Επιστολαί Ιγνατίου προς Κυβερνήτην 1827 και 1828.

23) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Ιγνάτιον 7ης Ιουλίου 1828.

356. Φάκελλος αλληλογραφίας και αναφορών Α. Τζούνη

1) Αναφορά Τζούνη προς Κυβερνήτην 2ας Φεβρουαρίου 1828.

2) Επίσης εσώκλειστα α) Σημείωσις Καντιώτη, β) Επιστολή Γρηγοριάδη γ) Αναφορά Γρηγοριάδη.

3) Επίσης 30ης Απριλίου 1830. Εσώκλειστον, αντίγραφον εγγράφου Θ. Κολοκοτρώνη.

4) Επίσης 25ης Μαΐου 1829.

5) Επίσης 27ης Μαΐου 1829.

6) Επίσης 7ης Ιουνίου 1829.

7) Επίσης 7ης Ιουνίου 1829. Εσώκλειστον, αντίγραφον εγγράφου Κολοκοτρώνη.

8) Επίσης 23ης Ιουνίου 1829. Εσώκλειστον, αναφορά άνευ υπογραφής προς Τζούνην.

9) Επίσης 29ης Ιουνίου 1829.

10) Επίσης 3ης Ιουλίου 1829. Εσώκλειστον, έγγραφον Αμπελλά 3ης Ιουλίου 1829.

11) Επίσης 9ης Ιουλίου 1829. Εσώκλειστον, έγγραφον Αμπελλά προς Τζούνην 4ης Ιουνίου 1829.

12-30) Επιστολαί Τζούνη 1829, 1830, 1831.

31) Επιστολή 30ης Ιουνίου 1831. Εσώκλειστοι δύο επιστολαί προς Κυβερνήτην (υπογραφή δυσανάγνωστος).

32) Αναφορά προς Τζούνην Α. Σοφιανόπουλου 13ης Ιουνίου 1831 εκ δύο φύλλων.

33) Επίσης 8ης Ιουλίου 1831 εκ δύο φύλλων.

34) Επίσης 3ης Ιουλίου 1831.

35) Σχέδιον απαντήσεως προς Τζούνην 10ης Απριλίου 1831.

36) Ιδέαι Τζούνη επί της διαμοιράσεως των Εθνικών γαιών Ανυπόγραφον.

37) Συνέχεια σχεδίου ανωτέρω εκ φύλλων δύο ανυπογράφων.

Σελ. 123
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/124.gif&w=550&h=800

38) Μετάφρασις του ανωτέρω σχεδίου εις την ελληνικήν εκ δύο φύλλων.

39) Διαταγή προς πληρωμήν 12812 φοινίκων προς πρίγκηπα Βρέδε (Wrede) 5ης Νοεμβρίου 1830 άνευ υπογραφής.

357. Φάκελλος αλληλογραφίας θεοδώρου Βαλιάνου και Βιλλάνη

1) Επιστολή Θ. Βαλιάνου προς Κυβερνήτην 22ας Απριλίου 1828.

2) Επίσης 19ης Αυγούστου 1828.

3) Επίσης 24ης Απριλίου 1829.

4) Επίσης 30ης Μαΐου 1830 μετ’ εσωκλείστου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

5) Επίσης 19ης Αυγούστου 1830.

6) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Βαλιάνον 29ης Ιουνίου 1830.

7) Επιστολή Ταγματάρχου Βιλλάνη προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας. Εσώκλειστα δύο λογαριασμοί εξόδων στολών στρατιωτών.

358. Φάκελλος αλληλογραφίας Virlet και Viger

5 επιστολαί Virlet 1830 και δύο Viger άνευ έτους.

359. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Βαρώνου Dolland

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 28ης Μαΐου 1829.

2) Επίσης 11ης Σεπτεμβρίου 1828.

3) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 19ης Σεπτεμβρίου, 1829. Εσώκλειστος σημείωσις.

360. Φάκελλος επιστολών Στεφάνου Βαλιάνου

1-21) Επιστολαί Βαλιάνου προς Κυβερνήτην. Αι 3 του 1830 και αι υπόλοιποι του 1831.

22) Επίσης 2ας Ιουλίου 1831. Εσώκλειστα α) Η Συνταγματική Ύδρας προς Ιάκωβον Παξιμάδην β) Οι φίλοι προς Αντώνιον Νάζον γ) Επιστολή ανυπόγραφος και μετάφρασις άρθρου Γαλλικού Ταχυδρόμου και Σφαίρας, δ) Οι φίλοι προς Μαυρογένην ε) Επιστολή ανυπόγραφος προς Αντώνιον Νάζον.

23) Επίσης 3ης Ιουλίου άνευ έτους.

24) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

25) Επίσης 10ης Ιουλίου εκ τριών φύλλων.

26) Επίσης 21ης Ιουλίου 1831 εκ τριών φύλλων. Εσώκλειστος ιδιόχειρος απάντησις Κυβερνήτου.

27) Επίσης 21ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος επιστολή προς Βαλλιάνον

Σελ. 124
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/125.gif&w=550&h=800

Δροσινού και αναφορά πολιτών Θερμίων.

28) Επίσης 2ας Ιουλίου 1831.

29) Σχέδιον αναφοράς Βαλιάνου 31ης Ιουλίου 1831.

30-39) Επιστολαί Βαλιάνου προς Κυβερνήτην, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 1831.

40) Αναφορά Ιωάννου Κοτάκη 12ης Αυγούστου 1831.

41-44) Σχέδια απαντήσεων Κυβερνήτου προς Βαλιάνον.

45-47) Αυτόγραφα Κυβερνήτου 20ης Μαΐου, 12ης Αυγούστου και 15ης Σεπτεμβρίου 1831.

361. Φάκελλος αλληλογραφίας Εϋνάρδου διά το Δάνειον

1) Λογαριασμός Εϋνάρδου.

2) Λογαριασμός Κυβερνήτου μετά Εϋνάρδου.

3) Αντίγραφον επιστολής Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην από 26ης Οκτωβρίου 1829 εκ δύο φύλλων.

4) Αντίγραφον επιστολής Εϋνάρδου από 10ης Μαΐου 1831.

5) Λογαριασμός Εϋνάρδου μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

6) Αποσπάσματα αλληλογραφίας Εϋνάρδου από 15ης Οκτωβρίου 1829, 11ης Αυγούστου 1830 και 20ης Μαΐου 1831.

7) Λογαριασμός Εϋνάρδου συμφώνως προς την αλληλογραφίαν του.

362. Φάκελλος Δίχης δολοφονίας Κυβερνήτου

1) Έκθεσις Παγκαλάκη προς Γλαράκην 15ης Νοεμβρίου 1831.

2) Έγγραφον Παγκαλάκη 13ης Νοεμβρίου 1831.

3) Εξακολούθησις της Δικογραφίας της αφορώσης εις την δολοφονίαν του Κυβερνήτου εκ φύλλων επτά.

4) Ανάκρισις στρατοδικείου 20ης Οκτωβρίου 1831 τετράδια επτά, σελίδες 133.

363. Φάκελλος

Περίληψις των παρά της ενταύθα Αστυνομίας συλληφθέντων εγγράφων και παρ’ αυτής πεμφθέντων με την υπ’ αριθ. 994 αναφοράν της εις την Γραμματείαν της Επικρατείας, προς δε και το εξαγόμενον αυτών εκ φύλλων οκτώ.

364. Φάκελλος

1) α) Αναφορά Αστυνομίας Ναυπλίου 23ης Αυγούστου 1831 β) Έκθεσις ανακρίσεως.

2) α) Παράρτημα, Απόλλωνος 12ης Αυγούστου 1831 β) Απόλλων αριθ.

Σελ. 125
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/126.gif&w=550&h=800

46 γ) Απόλλων 12ης Αυγούστου 1831, αριθμός 44-45.

3) Πέντε επιστολαί προς διαφόρους ασήμαντοι.

4) Δύο επιστολαί του Ιωάννου Χατζηπέτρου.

5) 17 επιστολαί I. Κωλέττη προς διαφόρους.

6) Σχέδιον υπομνήματος 1831.

Διά του φακέλλου τούτου περατούται η Έκθεσις απογραφής του δευτέρου κιβωτίου, αρχόμενον εκ της σελίδος 46 μέχρι της σελίδος 193, ήτις ελεγχθείσα και βεβαιωθείσα και των σελίδων μονογραφηθεισών κατά φύλλον υπογράφεται υπό τε του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος.

Ο παραδούς

(υπ.) Γ. Βλάϊκος

Ο παραλαβών

(υπ.) Σ. Θεοτόκης

Σελ. 126
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/127.gif&w=550&h=800

Γ'

[Εν Κερκύρα τη δευτέρα του μηνός Μαΐου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού ογδόου εις τα πρώην ανάκτορα και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο κ. Γεώργιος Βλάϊκος αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια, παρέδωκα προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, διευθυντήν των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας, το Αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια, το περιεχόμενον εν τω τρίτω κιβωτίω, ως εξής].

365. Φάκελλος αλληλογραφίας Κ. Φροντιστή 1829

1-27) Επιστολαί Φροντιστή από Μαρτίου 1829 μέχρι 23ης Μαρτίου 1830. Στην υπ’. αριθ. 2/18.5.1829 επισυνάπτεται α) αντίγραφον επιστολής Προξένου β) πληροφορίαι περί Λαμπρινού.

Στη No 3 επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής εκ Σμύρνης.

Στις No 4,5,8,9,10,12,13,14,16,17,19,23 και 24 επισυνάπτονται εκθέσεις.

28) Σχέδιον επιστολής ιδιόχειρον Κυβερνήτου προς Φροντιστήν 26 Σεπτεμβρίου 1829.

29) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

30) Ωσαύτως 6ης Μαΐου 1830.

31) Σχέδιον προς Φροντιστήν 31ης Οκτωβρίου 1829.

366. Φάκελλος αλληλογραφίας διαφόρων προς Κυβερνήτην

Περιέχει 32 εν συνόλω κείμενα διαφόρων, εκ των οποίων 2 του 1825, 6 του 1826 (στη No 2 της 29ης Σεπτεμβρίου 1826 επισυνάπτεται ιδιόχειρος απάντησις του Κυβερνήτου) 6 του 1827, 9 του 1828, 5 του 1829, 1 του 1830 και 3 του 1831.

367. Φάκελλος διαφόρων προς Κυβερνήτην

Περιέχει εν συνόλω 24 επιστολάς των ετών 1826, 1827, 1828, 1829 και 1830. Εξ αυτών μόνον 4 προέρχονται από Έλληνες αποστολείς. Εις την υπ’ αριθ. 22 του Villevielle επισυνάπτεται ιδιόχειρον σχέδιον απαντήσεως του Καποδίστρια.

Σελ. 127
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/128.gif&w=550&h=800

368. Φάκελλος αλληλογραφίας Gropius, Προξένου Αυστρίας

Δύο επιστολαί του Gropius προς τον Κυβερνήτην και σχέδιον απαντήσεως του τελευταίου από 14ης Μαΐου 1830.

369. Φάκελλος αλληλογραφίας Ζαΐμη

1) Πέντε επιστολαί του Ζαΐμη προς τον Κυβερνήτην, 2 του 1830 και 3 του 1831.

370. Φάκελλος αλληλογραφίας Gubhard1

4 επιστολαί προς Κυβερνήτην εκ των οποίων αι τρεις του 1828 και η μία του 1830.

1. Πρόξενος της Ελβετίας στο Λιβόρνο. Μεγάλος φιλέλληνας, που βοήθησε πολύ τον αγώνα με αποστολές στους μαχομένους.

371. Φάκελλος αλληλογραφίας Finlay

2 επιστολαί του 1830 και 1 του 1829.

372. Φάκελλος αλληλογραφίας Γιαννάκη Ζυγομαλά

1) Επιστολή Ζυγομαλά προς Κυβερνήτην 12ης Μαΐου 1828. Εσώκλεισται επιστολαί Καλλιτάκη, Σαλίνη και Στεφάνου Θεοτόκη.

2) Επίσης 3ης Μαρτίου 1831.

3) Επιστολή Ρώσσου ιερέα ρωσιστί 27 Αυγούστου 1827.

373. Φάκελλος επιστολών διαφόρων προς Κυβερνήτην

1-12) Εξ αυτών οι 11 αποστολείς είναι ξένοι και μόνον ένας Έλλην. Εις την υπ’ αριθ. 3 προς Gambi ιδιόγραφος εν οπισθογράφω απάντησις του Κυβερνήτου.

374. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Στρατηγού Gerard

Περιέχει εν συνόλω 88 έγγραφα. Εξ αυτών σχέδια απαντήσεων Κυβερνήτου 2 και 17 ιδιόγραφοι απαντήσεις. Επίσης υπάρχει 1 σχέδιον Διατάγματος ανυπόγραφον και Φάκελλος της υποθέσεως Γκενοβέλη, περιέχων σχετικά έγγραφα.

375. Φάκελλος

1) Διάφοροι λογαριασμοί φιλομούσων. Σημειώνεται ότι 22 λογαριασμοί και αποδείξεις εδόθησαν του Κυρίου Βιάρου.

Σελ. 128
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/129.gif&w=550&h=800

2) Επιστολαί διαφόρων μεταξύ των οποίων του Nesselrod, του Pozzo di Borgo, της Βαρβάρας Βασιλείου.

3) Τέσσαρες ιδιόγραφοι επιστολαί του Κυβερνήτου εκ των οποίων η μία, προς την Βαρβάραν Βασιλείου, ελληνιστί.

376. Φάκελλος αλληλογραφίας Μουστοξύδη

Περιέχει 50 επιστολάς Μουστοξύδη και απαντήσεις αυτογράφους του Κυβερνήτου των ετών 1830 και 31. Επίσης Πρακτικόν ελέγξεως λογαριασμών σχολείων και δύο καταλόγους υποτρόφων.

377. Φάκελλος ιδιογράφων επιστολών Πρίγκηπος Λεοπόλδου του Κομβούργου

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 22ας Απριλίου 1830. Εις το περιθώριον σημειώνεται «λείπει».

2) Επίσης 24ης Μαρτίου 1819.

3) Επίσης 16ης Φεβρουαρίου 1830.

378. Φάκελλος ασθενείας και θανάτου Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου

1) Αντίγραφον επιστολής Πρίγκηπος Volchonsky προς την μνηστήν του εκ τριών φύλλων.

2) Επιστολή προς Κυβερνήτην εκ Πετρουπόλεως 14ης Δεκεμβρίου άνευ έτους και δυσαναγνώστου υπογραφής.

3) Αντίγραφον επιστολής Αυτοκρατείρας Ελισάβετ προς την Αυτοκράτειρα μητέρα από 17ης Νοεμβρίου. Επίσης επιστολών 19 Νοεμβρίου και 22ας Νοεμβρίου άνευ έτους.

4) Έντυπος προκήρυξις Αυτοκράτορος Νικολάου προς τους υπηκόους του.

379. Φάκελλος

1) Περιέχει έκθεσιν του Ιωάννου Καποδίστρια προς τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας εκ Βιέννης υπό ημερομηνίαν 5ης Οκτωβρίου 1814 εκ σελίδων γεγραμμένων 48.

2) Παρατηρήσεις επί της εσωτερικής καταστάσεως των Γεωργικών Νησίου Ελληνιστί και Γαλλιστί εν ημικλάστω εκ σελίδων 19. Το πρώτον μόνον ελληνιστί.

ΣΗΜ. Ολόκληρος ο φάκελλος δεν υπάρχει σήμερα στο Καποδιστριακά Αρχείο. Μία καρτέλλα παραπέμπει στο φάκελλος 419, αλλά και αυτός δεν υπάρχει.

380. Φάκελλος αλληλογραφίας Finlay

1) Επιστολή Finlay προς Κυβερνήτην 19ης Μαρτίου 1832.

Σελ. 129
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/130.gif&w=550&h=800

2) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Finlay 22ας Μαρτίου 1832. (Προφανώς Κυβερνήτης σ’ αυτή την περίπτωση είναι ο Αυγουστίνος).

381. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου

1) Επιστολή Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου προς Κυβερνήτην αυτόγραφος 2ας Ιανουαρίου 1822.

2) Επίσης αυτόγραφον 26ης Ιουλίου 1820.

3) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1824.

4) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Αυτοκράτορα Αλέξανδρον αυτόγραφον 13 Νοεμβρίου 1823.

5) Επίσης αυτόγραφον 11ης Ιανουαρίου 1823.

6) Επίσης αυτόγραφον 5ης Απριλίου 1824.

7) Επίσης αυτόγραφον 12ης Μαΐου 1821.

8) Όχι αυτόγραφον 31ης Οκτωβρίου 1822.

382. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Βασιλικής Οικογενείας της Ρωσσίας

1) Επιστολή Βασιλομήτορος Μαρίας προς Κυβερνήτην 22ας Αυγούστου 1822.

2) Επιστολή Μεγάλης Δουκίσσης Ελισσάβετ 27ης Φεβρουαρίου 1826.

3) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μέγαν Δούκα Κωνσταντίνον άνευ ημερομηνίας.

4) Σχέδιον απαντήσεως ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Αυτοκράτειρα Ελισσάβετ και προς Βασιλομήτορα 29ης Δεκεμβρίου 1825.

5) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Κουτσούμπεην 13ης Ιανουαρίου 1826.

6) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μεγάλην Δούκισσαν του Βαϊμάρ 14ης Ιανουαρίου 1826.

383. Φάκελλος αλληλογραφίας Πρίγκηπος Μιχαήλ Σούτσου ετών 1828, 1829, 1830, 1831

Περιέχει συνολικά 82 έγγραφα, εκ των οποίων τα 79, 80, 81, 82 περιελήφθησαν εις τον φάκελλον μετά την σύνταξιν του πρωτοκόλλου παραδόσεως.

Εκ των ανωτέρω, 55 είναι επιστολαί του Σούτσου προς τον Κυβερνήτην των ετών 1830-1831, όταν υπηρέτει ως πρεσβευτής της Ελληνικής Πολιτείας στο Παρίσι και είχε αναπτύξει έντονη διπλωματική δραστηριότητα υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδος.

Τρεις είναι επιστολαί του Κυβερνήτου προς τον Σούτσον. Τα υπόλοιπα είναι αντίγραφα διαφόρων επιστολών Σούτσου προς διπλωματικούς εκπροσώπους και υπουργούς των τριών Προστατίδων Δυνάμεων. Ενδεικτικά σημειώνονται

Σελ. 130
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 111

  308. Φάκελλος αλληλογραφίας Δομπόλη και Πολίτικα

  1-15) Επιστολαί Δομπόλη προς Κυβερνήτην 1828-1831.

  16) Επιστολή 1ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστα α) Κατάλογος αποβιωσάντων από 21ης Ιουνίου β) Επιστολή (υπογραφή δυσανάγνωστος) από 30ης Ιουνίου γ) Επιστολή Ρωσσιστί και δ) Αντίγραφον επιστολής άνευ υπογραφής προς Ζωσιμάν.

  17) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

  18) Τουμπλικάτα διαθήκης Δομπόλη εντός φακέλλου.

  19) Αντίγραφον λογαριασμού από 15ης Φεβρουαρίου 1831.

  20) Έγγραφον του Κυβερνήτου προς τον Ταμίαν της Ελλάδος από 18ης Νοεμβρίου 1829.

  21) Αντίγραφον εγγράφου Κυβερνήτου υπ’ αριθ. 445 προς Δομπόλην 30ης Δεκεμβρίου 1829.

  22) Σχέδιον εγγράφου Κυβερνήτου προς Δομπόλην.

  23) Επίσης 29ης Ιουλίου 1830.

  24) Επίσης 19ης Νοεμβρίου 1829.

  25) Επίσης 30ης Νοεμβρίου 1829.

  26) Επίσης 11ης Ιανουαρίου 1830.

  27) Επίσης αυτόγραφον 26ης Οκτωβρίου 1829.

  28) Επίσης αυτόγραφον 24ης Νοεμβρίου 1829. Εσώκλειστον αντίγραφον εγγράφου από 1ης Νοεμβρίου 1829 προς την Οικονομικήν Επιτροπήν.

  29-37) Επίσης αυτόγραφοι Κυβερνήτου από 7ης Ιουλίου 1830 μέχρι 5ης Σεπτεμβρίου 1831.

  38) Επιστολή Πολίτικα προς Κυβερνήτην 5ης Ιανουαρίου 1830.

  39) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Πολίτικαν αυτόγραφον 4ης Ιουνίου 1830.

  309. Φάκελλος αλληλογραφίας Δουρούτη

  1-7) Επιστολαί Δουρούτη προς Κυβερνήτην από Μαΐου μέχρι Δεκεμβρίου 1828..

  310. Φάκελλος αλληλογραφίας Fabriguette1

  1-30) Επιστολαί ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1829, 1830 και 1831.

  1. Αρχιταμίας του Γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο.

  311. Φάκελλος αλληλογραφίας Μαρλιάνη

  1) Επιστολή Μαρλιάνη προς Κυβερνήτην 6ης Απριλίου 1830.