Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 63-82 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/63.gif&w=550&h=800

3) Επίσης από 21ης Μαρτίου 1828 μετά χάρτου μέρους προς καλλιέργειαν γεωμήλων εν Αιγίνη 1825.

4) Επίσης 26ης Μαΐου 1828.

5) Επίσης 26ης Μαΐου 1828.

6-12) Επιστολαί Stevenson προς Καποδίστριαν Απριλίου-Μαΐου 1828.

168. Φάκελλος αλληλογραφίας Sakkarof Florence

Περιέχει 1 επιστολή Sakkarof προς τον Καποδίστριαν του 1826,5 του 1827,2 άνευ ημερομηνίας και 1 του 1830. Επίσης αυτόγραφον επιστολής Καποδίστρια 9ης Νοεμβρίου 1826.

169. Φάκελλος επιστολών Σπανιολάχη1

Περιέχει 4 επιστολάς του Σπανιολάκη προς τον Κυβερνήτην, εκ των οποίων η μία χρονολογείται εις το 1827 και αι άλλαι 3 το 1829. Η της 1ης Ιουλίου 1829 φέρει αυτόγραφη σημείωση του Κυβερνήτου.

1. Γενικός φροντιστής του Στρατοπέδου Δυτικής Ελλάδος.

170. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Σαχίνη

Τρεις αναφοραί του πλοιάρχου Σαχίνη προς τον Κυβερνήτην της 20 Ιουνίου και 3ης Ιουλίου 1929 και της 8 Απριλίου 1830.

171. Φάκελλος επιστολών Stackeiberg

1-12) Επιστολαί Stackeiberg προς Κυβερνήτην των ετών 1826, 1827, 1828 και 1831.

13) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Stackeiberg.

14) Περίληψις μιας επιστολής εκ Σύρου γεγραμμένης επί του εξωφύλλου του φακέλλου.

172. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Σακελλαρίου

1-12) Επιστολαί του Σακελλαρίου (βαρώνου, διαμένοντος στο Βουκουρέστι) προς τον Κυβερνήτην των ετών 1827,1828,1829,1830 και 1831.

173. Φάκελλος επιστολών Σεραφήμ και Σπυρίδωνος

1-7) Επιστολαί Σεραφήμ προς Κυβερνήτην των ετών 1829 και 1831.

8) Διατριβή και παρατηρήσεις επί των γενομένων παρά των Οθωμανών Ευβοίας 25ης Φεβρουαρίου υπό Σπυρίδωνος.

9) Επιστολή Σπυρίδωνος προς Κυβερνήτην 25ης Φεβρουαρίου 1831.

Σελ. 63
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/64.gif&w=550&h=800

10) Επίσης 26ης Φεβρουαρίου 1831.

11) Επιστολή Σεραφήμ προς Κυβερνήτην 19ης Σεπτεμβρίου 1829.

174. Φάκελλος επιστολών Sanquet

1) Επιστολή Sanquet προς Κυβερνήτην 28ης Ιουνίου 1829.

2) Επίσης 27ης Οκτωβρίου 1829.

175. Φάκελλος Επιστολών Γ. Σταύρου

1) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 15ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Επίσης 15ης Δεκεμβρίου 1827.

3) Επίσης 31ης Μαΐου 1829 μετά σημειώσεως των παρά της Κεντρικής Επιτροπής επί δημοπρασιών πωληθέντων προσόδων διαφόρων επαρχιών της Πελοποννήσου από 1ης μέχρι 28ης Μαΐου 1829 εκ σελίδων 5.

4) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 25ης Νοεμβρίου 1830.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σταύρον 26ης Νοεμβρίου 1830.

6) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 28ης Οκτωβρίου 1829.

7) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 14ης Νοεμβρίου 1830 μετά συνημμένης αναφοράς εκ 5 σελίδων.

8) Αναφορά Σταύρου προς Κυβερνήτην 2ας Οκτωβρίου 1828.

9) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1829.

10) Επίσης της 14ης Οκτωβρίου 1829.

11) Επίσης της 22ας Φεβρουαρίου 1829 μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου από 8ης Μαΐου 1829.

12) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

13) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

14) Επίσης από 24ης Μαΐου 1829 μετά συνημμένης αναφοράς (δυσανάγνωστος υπογραφή) από 19ης Μαΐου 1829.

15) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

16) Επίσης από 12ης Μαΐου 1829 εκ δύο φύλλων.

17) Αντίγραφον πράξεων Επαρχιακής Δημογεροντίας Τριπολιτσάς προς την Επαρχιακήν Δημογεροντίαν υπ’ αριθ. 1748 από 11ης Μαΐου 1829.

18) Αναφορά Επαρχιακής Δημογεροντίας Καρυταίνης προς την Δημογεροντίαν Τριπολιτσάς υπ’ αριθ. 2816 12ης Μαΐου 1829.

19) Αναφορά Σταύρου προς Κυβερνήτην 13ης Μαΐου 1829 μετά συνημμένης καταγραφής από 1ης μέχρι 23ης Μαΐου των διά δημοπρασίας πωληθεισών προσόδων διαφόρων επαρχιών το 1829.

20) Επίσης 13ης Μαΐου 1829.

21) Επίσης 18ης Ιουλίου 1829.

Σελ. 64
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/65.gif&w=550&h=800

22) Σημείωσις των δοθέντων νομισμάτων εις πληρωμήν των γροσσίων 1.500.000 διά το Στρατόπεδον.

176. Φάκελλος επιστολών Διαφόρων Ξένων

1) Σχέδιον επιστολής προς Schanchorst 17ης Μαΐου 1829.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Gneisenau 11ης Φεβρουαρίου 1829.

3) Σχέδιον επιστολής προς τον Ίδιον 20 Φεβρουαρίου 1828.

4) Σχέδιον επιστολής άνευ υπογραφής εκ Μύτικα από 12 Ιουλίου 1828 προς τον βαρώνον Stein.

5) Σχέδιον επιστολής προς βαρώνον Stéin 11ης Φεβρουαρίου 1829.

6) Επιστολή Stein προς Κυβερνήτην εκ Μονάχου 7ης Αυγούστου 1831 εκ Μονάχου.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς στρατηγόν Vitjteben 11ης Φεβρουαρίου 1829.

8) Επιστολή Vitjteben προς Κυβερνήτην 17ης Ιουλίου 1828.

9) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Bunsen 11ης Φεβρουαρίου 1829.

10) Επιστολή Bunsen προς Κυβερνήτην 17ης Δεκεμβρίου 1829.

11) Επίσης από 17ης Δεκεμβρίου 1828.

177. Φάκελλος επιστολών Μ. Σούτσου, Γ. Σούτσου και Μητροπολίτου Σούτσου

1) Επιστολή Μιχαήλ Σούτσου προς Βιάρον 3ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Έκθεσις Μιχαήλ Σούτσου εκ 10 σελίδων από 27ης Δεκεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Μ. Σούτσου προς Κυβερνήτην εκ δύο φύλλων 24ης Μαΐου 1829.

4) Αναφορά Μιχαήλ Σούτσου εξ 24 φύλλων από 17ης Μαΐου 1829.

5) Επιστολή Μιχ. Σούτσου προς Κυβερνήτην από 1ης Μαρτίου 1829.

6) Επίσης από 30 Μαΐου 1829 εκ δύο φύλλων.

7) Επίσης από 27 Οκτωβρίου 1830.

8) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς έκτακτον απεσταλμένον Νοτίων Κυκλάδων 13ης Ιουλίου 1830.

9) Επιστολή Μ. Σούτσου προς Κυβερνήτην 13ης Νοεμβρίου 1828.

10) Επιστολή Γρηγορίου Σούτσου προς Κυβερνήτην 9ης Ιουνίου 1829.

11) Επιστολή Μητροπολίτου Σούτσου προς Κυβερνήτην 30 Αυγούστου 1827.

178. Φάκελλος. Επιστολαί Γεωργίου Σπυρίδωνος

1) Επιστολή Σπυρίδωνος προς Κυβερνήτην 3ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστα

Σελ. 65
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/66.gif&w=550&h=800

α) επιστολή πολιτών εκ Τρικάλων προς Σπυρίδωνα από 25ης Απριλίου 1831. β) Ομοία επιστολή από 25ης Απριλίου 1831 γ) Τετράδιον εκ φύλλων 11, αντίγραφον εξετάσεως μαρτύρων.

179. Φάκελλος επιστολών Streffi

1) Επιστολή Streffi προς Κυβερνήτην 14ης Οκτωβρίου 1826.

2) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

3) Επιστολή Streffi προς Κυβερνήτην 1ης Ιουλίου 1826.

4) Επίσης 12ης Μαρτίου 1830.

5) Επίσης 13ης Μαρτίου 183Τ

6) Επίσης 21ης Σεπτεμβρίου 1827.

180. Φάκελλος επιστολών Sobolonski

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 20ης Απριλίου 1828.

2) Επίσης από 14ης Νοεμβρίου 1827 μετ’ εσωκλείστου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

181. Φάκελλος επιστολών Γ. Σισίνη

1) Επιστολή Γ. Σισίνη προς Κυβερνήτην από 28 Φεβρουαρίου 1826.

2) Επιστολή 26ης Μαρτίου 1827.

3) Επιστολή από 8ης Ιουνίου 1831.

182. Φάκελλος επιστολών Sandrini

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 20ης Φεβρουαρίου 1828.

2) Επιστολή 16ης Μαΐου 1828.

3) Επιστολή 16ης Μαρτίου 1829.

4) Επιστολή 20ης Φεβρουαρίου 1829.

183. Φάκελλος επιστολών Συνταγματάρχου Seal on

1) Επιστολή Scalon προς Κυβερνήτην 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

2) Επιστολή 5ης Φεβρουαρίου 1831.

184. Φάκελλος επιστολών Σπυρίδωνος και Νικολάου Σκούφου

1) Επιστολή Σκούφου προς Κυβερνήτην 18ης Νοεμβρίου 1825.

2) Επιστολή Σ. Σκούφου εκ δύο φύλλων από 30ης Οκτωβρίου 1828.

3) Επιστολή Σπυρίδωνος Σκούφου 30ης Σεπτεμβρίου 1831.

Σελ. 66
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/67.gif&w=550&h=800

185. Φάκελλος επιστολών Stourdza και Studs

1) Επιστολή Stourdza προς Κυβερνήτην 19 Αυγούστου 1827.

2-18) Επιστολαί προς Κυβερνήτην 1830 και 1831.

19) Επιστολή 29ης Μαΐου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής των Γεωργίου, Μάρκου και Κοσμά Αδελφών Βαρβάκη.

20) Επίσης 30ης Μαΐου 1831.

21) Επίσης 17ης Ιουνίου 1831.

22) Επίσης 20ης Ιουνίου 1831.

23) Επιστολή Stubs προς Κυβερνήτην 6ης Δεκεμβρίου 1829.

24) Επίσης 14ης Μαΐου 1830.

25) Επιστολή Στούρτζα προς Κυβερνήτην 20ης Μαΐου 1828.

26) Επίσης 16ης Ιουνίου 1830.

27) Επίσης 3ης Μαρτίου 1828.

28) Επιστολή Μαρίας Στούρτζα προς Κυβερνήτην 31ης Μαΐου 1831.

29) Επίσης 23ης Ιανουαρίου 1830.

30) Επιστολή Stubs προς Κυβερνήτην 22ας Φεβρουαρίου 1830.

31) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Stubs 14 Ιανουαρίου 1829.

32) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Στούρτζαν 7ης Ιουλίου 1830.

33) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Στούρτζαν 29 Ιουλίου 1830.

34) Επίσης αυτόγραφος εκ δύο φύλλων 22ας Νοεμβρίου 1830.

35-40) Σχέδια αυτόγραφα επιστολών προς Στούρτζαν από 6ης Οκτωβρίου 1830 μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου 1831.

186. Φάκελλος επιστολών Σπηλιά8η, Γραμματέως Επικρατείας των ετών 1829-1830-1831

1) Επιστολαί Σπηλιάδη προς Κυβερνήτην από 20 Φεβρουαρίου 1829 μέχρι 13ης Ιουνίου 1829.

10) Επιστολή 30ης Μαΐου 1829. Επισυνάπτεται αντίγραφον αποφάσεως ΛΘ' συνεδριάσεως της 3ης Μαΐου 1827 της εν Τροιζήνι συνελεύσεως.

11) Επίσης 20ης Ιουνίου 1829.

12) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 6ης Δεκεμβρίου 1829.

13) Επίσης 18ης Δεκεμβρίου 1829.

14) Επιστολή Σπηλιάδη 19ης Δεκεμβρίου 1829.

15) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 23ης Δεκεμβρίου 1829.

16) Επίσης αυτόγραφον 9ης Δεκεμβρίου 1829.

17) Επιστολή Σπηλιάδη προς Χιλίαρχον Χατζηπέτρον 11ης Οκτωβρίου 1829.

18) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 14ης Δεκεμβρίου 1829.

19) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 17ης Ιανουαρίου 1830.

Σελ. 67
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/68.gif&w=550&h=800

20) Επίσης 10ης Απριλίου 1830.

21-25) Σχέδια αυτόγραφα Κυβερνήτου 1830.

26) Σχέδιον Διαταγής προς την επί της οικονομίας επιτροπήν μετ’ αντιγράφου αυτής.

27) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον Γραμματέα επί των Εσωτερικών 14ης Σεπτεμβρίου 1830.

28) Αντίγραφον Ψηφίσματος υπ’ αριθ. 257 3ης Νοεμβρίου 1830.

29-33) Σχέδια αυτόγραφα Κυβερνήτου από 23 Δεκεμβρίου 1830 μέχρι 18ης Ιανουαρίου 1831.

34) Επιστολή Σπηλιάδη προς Κυβερνήτην 18ης Μαρτίου 1831.

35) Επίσης 15ης Απριλίου 1831.

36) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην άνευ ημερομηνίας.

37) Ωσαύτως.

187. Φάκελλος επιστολών Λεοπόλδου

1) Επιστολή ιδιόγραφος Πρίγκηπος Λεοπόλδου προς Κυβερνήτην 24ης Σεπτεμβρίου 1827.

2) Σημείωσις ιδιόγραφος Κυβερνήτου μετά 5 ημερομηνιών.

3) Εξώφυλλον μετά της επιγραφής «αποστολή εμπιστευθείσα εις τον Κόμητα Βούλγαρην» 6ης Ιουνίου 1829.

4) Επιστολή Πρίγκηπος Κοβούργου από 30 Αυγούστου άνευ έτους.

5) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Κυβερνήτου από 31ης Αυγούστου άνευ έτους.

6) Επίσης αυτόγραφον 18 Αυγούστου 1827.

188. Περικάλυμμα αλληλογραφίας Πρίγκηπος Πολινιάκ1

Άνευ ουδενός εγγράφου.

1. Πρεσβευτής της Γαλλίας στο Λονδίνο 1823-1829, πληρεξούσιος της Γαλλίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου, πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας 8 Αυγούστου 1828 - 28 Ιουλίου 1830.

189. Φάκελλος αλληλογραφίας Guilleminot

1) Επιστολή Guilleminot 27ης Μαρτίου 1828 εκ δύο φύλλων προς Κυβερνήτην.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ίδιον 9ης Σεπτεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Guilleminot προς Κυβερνήτην 30ης Σεπτεμβρίου 1828.

4) Επιστολή Guilleminot 10ης Οκτωβρίου 1828.

5) Σημείωμα ιδίου προς Κυβερνήτην 29ης Οκτωβρίου 1828.

Σελ. 68
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/69.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 17ης Νοεμβρίου 1828.

190. Φάκελλος αλληλογραφίας Ponsonby1

1) Επιστολή Ponsonby προς Κυβερνήτην 14ης Ιανουαρίου 1828.

2) Επίσης 12ης Ιανουαρίου 1828 εκ δύο φύλλων.

1. Στρατηγός Διοικητής Μάλτας.

191. Φάκελλος επί του εξωφύλλου του οποίου γράφεται Lettres di conte Capodistria au Roi de France et au Dauphin - Pieces No 3

Ο φάκελλος ευρέθη κενός άνευ ουδενός εγγράφου.

192. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Rayneval1

1) 4 επιστολαί Ρενεβάλ προς Κυβερνήτην 28/9, 21/10 και 2/12 1828.

5) Σχέδιον επιστολής προς Ρενεβάλ 24ης Σεπτεμβρίου 1828.

1. Πρεσβευτής της Γαλλίας στη Βέρνη. Διηύθυνε το γαλλικό υπουργείο εξωτερικών τον Αύγουστο-Οκτώβριο 1828, κατά την απουσία του La Ferroneys.

193. Φάκελλος αλληλογραφίας Hyde de Muville

1) Έγγραφον Υπουργού Ναυτικών Γαλλίας προς Κυβερνήτην Hausser 19ης Μαΐου 1830.

2) Ωσαύτως 17ης Ιουλίου 1830.

194. Φάκελλος αλληλογραφίας με Minciaky και Matussevith

1-6) Επιστολαί Ματούσεβιτς προς Κυβερνήτην από 31ης Ιουλίου μέχρι 23ης Σεπτεμβρίου 1827.

7) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Ματούσεβιτς 29ης Αυγούστου 1830.

8) Ωσαύτως αυτόγραφον 27ης Αυγούστου 1830.

9) Ωσαύτως εις τρία ημίφυλλα 21ης Νοεμβρίου 1830.

10) Επιστολή Μινσιάκη προς Κυβερνήτην 29ης Οκτωβρίου 1829.

11) Σχέδιον επιστολής προς Μινσιάκην 14ης Ιανουαρίου 1830.

12) Ωσαύτως 24ης Μαρτίου 1830.

195. Αλληλογραφία Vicente de Caux

Ο φάκελλος ευρέθη κενός.

Σελ. 69
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/70.gif&w=550&h=800

196. Αλληλογραφία Bitern

1) Επιστολή Βιτέρν προς Καποδίστριαν από 18ης Αυγούστου 1829.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Βιτέρν από 2ας Μαΐου 1829.

197. Φάκελλος αλληλογραφίας χ. Μαντολών1

Επιστολή Μαντολών προς Κυβερνήτην από 1ης Μαρτίου 1829.

1. Γάλλος Στρατηγός (1783-1853), στενός συνεργάτης του Ναπολέοντα. Πρόσφερε στον Καποδίστρια δάνειο 15 εκατ. φράγκων, το οποίον τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

198. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Στρατηγού Rouemont

1) Επιστολή Rouemont από 31ης Δεκεμβρίου 1829.

199. Φάκελλος επιστολών Λαφαγέτ

1) Επιστολαί Λαφαγέτ προς κυβερνήτην 2ας Απριλίου 1826, 22ας Νοεμβρίου 1827, 7ης Ιανουαρίου 1830.

200. Φάκελλος αλληλογραφίας Roy A.

1) Επιστολή Roy προς Κυβερνήτην 17ης Ιουνίου 1829.

1. Γάλλος πολιτικός και οικονομολόγος. Στην κυβέρνηση Μαρτινιάκ (1828 - 1829) διετέλεσε υπουργός Οικονομικών.

201. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ναυάρχου Dandolo1

1) Επιστολή Καποδίστρια προς Δάνδολον 24ης Δεκεμβρίου 1828.

2) Σχέδιον εγκυκλίου Dandolo προς Ναύαρχον άνευ ημερομηνίας.

3) Κατάστασις φορτίων κατασχεθέντων υπό Ελληνικού Στόλου.

4) Λογαριασμός των Ναύλων, σταλιών κλπ. Γαλλιστί.

5) Ωσαύτως Ελληνιστί.

6) Ανάκρισις διά το κατασχεθέν βρίκιον εκ σελίδων 11.

7) Υπόμνημα περί ενεργειών του Dandolo άνευ ημερομηνίας εκ σελίδων 11.

1. Αντιναύαρχος, διοικητής του αυστριακού στόλου στη Μεσόγειο.

202. Φάκελλος αλληλογραφίας Στρατηγού Γιαννάκη Ράνκου

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ράνκον 20ης Αυγούστου 1830.

Σελ. 70
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/71.gif&w=550&h=800

2) Ομοίως 4ης Μαρτίου άνευ έτους.

3) Επιστολή Ράνκου προς Κυβερνήτην 13 Μαΐου 1831.

4) Επιστολή 1ης Ιουλίου άνευ έτους.

5) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ράνκον 15ης Ιουνίου 1831.

6) Ομοίως αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

7) Επιστολή Ράνκου προς Κυβερνήτην 22ας Αυγούστου 1831.

8) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Ράνκον 29ης Αυγούστου 1831.

203. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Βαρώνου Schaumburg

1) Επιστολή του ανωτέρω προς Κυβερνήτην 9ης Σεπτεμβρίου 1829.

2) Επίσης 24ης Ιουνίου 1830 μετ’ εσωκλείστου εκθέσεως περί φυλακών

3) Επιστολή 26ης Ιουλίου 1830.

4) Επιστολή 1ης Αυγούστου 1830.

5) Επίσης 11ης Ιουλίου 1830 μετ’ εσωκλείστου παρατηρήσεων περί Πατρών.

6) Επίσης 19ης Νοεμβρίου 1830.

7) Επίσης 24ης Σεπτεμβρίου 1830.

8) Επίσης 22ας Αυγούστου 1831.

9) Σημείωσις περί οικοδομής 1ης Αυγούστου 1830.

10) Χάρτης περί φυλακών εν Πόρω.

11) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

12) Επίσης αυτόγραφον 11ης Οκτωβρίου 1830.

13) Επίσης αυτόγραφον 29ης Σεπτεμβρίου 1830.

204. Φάκελλος Διαφόρων Επιστολών προς Κυβερνήτην

Περιέχει 52 επιστολάς προς Κυβερνήτην και πέντε ιδιόγραφα σχέδια απαντήσεων του τελευταίου. Σύνολον 57 τεμάχια, με ημερομηνίας από 1827 μέχρι το 1831.

205. Φάκελλος επιστολών Πωζιέ

1) Επιστολή Πωζιέ προς Κυβερνήτην 17ης Δεκεμβρίου 1828.

2) Υπόμνημα περί οργανισμού του Πυροβολικού υπό Πωζιέ εκ σελίδων 10.

3) Επιστολή Πωζιέ 7ης Ιουνίου 1829.

4) Ωσαύτως 15ης Ιουνίου 1829.

5) Ωσαύτως 16ης Ιουνίου 1829.

Σελ. 71
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/72.gif&w=550&h=800

6) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

7) Ωσαύτως 24ης Ιουνίου 1829. Επισυνάπτεται το υπ’ αριθ. 153 έγγραφον του Διευθυντού του Ναυστάθμου.

8) Επιστολή Πωζιέ από 24ης Ιουνίου 1829.

9-21) Επιστολαί Πωζιέ προς Κυβερνήτην ετών 1829, 1830 και 1831.

22) Πληροφορίαι περί δαπάνης ιδρύσεως Στρατιωτικής Σχολής.

23) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 30ης Οκτωβρίου 1827.

24-27) Σχέδια αυτόγραφα απαντήσεων Κυβερνήτου.

28) Κεντρική Στρατιωτική Σχολή εκ φύλλων δύο.

29) Σχέδιον επιστολής προς Πωζιέ 21ης Οκτωβρίου 1830.

30) Ωσαύτως 21ης Οκτωβρίου 1830.

206. Φάκελλος αλληλογραφίας Στρατηγού Σνάϊντερ

1) Επιστολαί Σνάϊντερ προς Κυβερνήτην των ετών 1828, 1829, 1830. Στην υπ’ αριθ. 20 της 7ης Αυγούστου 1829 επισυνάπτεται κατάλογος βιβλίων, στην υπ’ αριθ. 34 επισυνάπτεται κατάλογος Ιππων.

37) Προκήρυξις Σνάϊντερ 16ης Μαΐου 1830.

38-45) Επιστολαί Σνάϊντερ προς Κυβερνήτην έτους 1830.

46-52) Επιστολαί Κυβερνήτου προς Σνάϊντερ έτους 1829.

53) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Σνάϊντερ 16ης Ιουλίου 1829.

54-61) Σχέδια απαντήσεων 1829 και 1830 όχι ιδιόγραφα.

62) Αυτόγραφον Κυβερνήτου 13ης Ιουνίου 1830.

63) Αυτόγραφον 2ας Αυγούστου 1830.

64) Προϋπολογισμός δαπάνης προς επισκευήν φρουρίου Ναυαρίνου.

65) Επιστολή Ρασήν προς Κυβερνήτην 4ης Ιουνίου 1829. Επισυνάπτεται φύλλον υπηρεσιών του αυτού.

207. Φάκελλος αλληλογραφίας Ιακωβάκη Ρίζου

1) Επιστολή Ρίζου προς Κυβερνήτην 5ης Απριλίου 1827.

2) Ωσαύτως 13ης Ιουνίου 1828.

3) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

4) Ωσαύτως 21ης Αυγούστου 1828.

5) Επιστολή Μυλωνά προς Ρίζον 14ης Δεκεμβρίου 1829.

6) Επιστολή Ρίζου προς Κυβερνήτην 29ης Δεκεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται επιστολή Μπεγή.

7-10) Επιστολαί Ρίζου προς Κυβερνήτην 1829, 1830 και 1831.

11) Επιστολή Κυβερνήτου προς Ρίζον 16ης Ιανουαρίου 1830.

Σελ. 72
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/73.gif&w=550&h=800

208. Φάκελλος επιστολών διαφόρων προς Κυβερνήτην

Περιέχει 28 επιστολάς εκ των οποίων 8 από Έλληνες επιστολογράφους. Στην 28 σημειώνεται «Επιστολή Κομήσης Ροζαλίας 30ης Αυγούστου 1825 μετά συνημμένης ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου 9ης Οκτωβρίου 1825».

209. Φάκελλος αλληλογραφίας Ρίκη εκ Ζακύνθου

1-7) Επιστολαί Ρίκη έτους 1828.

210. Φάκελλος αλληλογραφίας Raybaud

1) Επιστολή Raybaud προς Κυβερνήτην 3ης Νοεμβρίου 1828.

2) Επίσης ιδίου προς Κυβερνήτην 24ης Οκτωβρίου 1828.

3) Επίσης ιδίου 22ας Οκτωβρίου 1828 μετά συνημμένου αντιτύπου της εφημερίδος Courrier d’ orient.

4) Επιστολή Raybaud 17ης Οκτωβρίου 1828.

5-8) Επιστολαί ιδίου 1829.

211. Φάκελλος αλληλογραφίας Robert

1) Επιστολή Robert προς Κυβερνήτην 5ης Μαρτίου 1829 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς του πατρός Robert, Προξένου της Γαλλίας εν Πρεβέζη από 18.2.1829. Επισυνάπτεται αίτησις και κατάλογος κτημάτων.

2) Επίσης από 10ης Ιουνίου 1831 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς.

212. Φάκελλος αλληλογραφίας Ρενιέρη

1) Επιστολή Ρενιέρη προς Κυβερνήτην 12ης Ιουνίου 1829.

213. Φάκελλος αλληλογραφίας Ρώτα.

1-9) Επιστολαί Ρώτα προς Κυβερνήτην από 2ας Φεβρουαρίου μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 1830.

214. Φάκελλος επιστολών Ραδινού

1-6) Επιστολαί Ραδινού από 20ης Μαΐου 1828 μέχρι 23 Νοεμβρίου 1830.

215. Φάκελλος αλληλογραφίας Βαρώνου Rheineck

1) Επιστολή Rheineck προς Κυβερνήτην 11ης Φεβρουαρίου 1828.

2) Επιστολή ιδίου προς Κ. Κουφάκην υπ’ αριθ. 200 μετ’ εσωκλείστου

Σελ. 73
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/74.gif&w=550&h=800

διατριβής περί Κρήτης εκ φύλλων 7 του Στανισλάου Σαντούσκη.

3) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 25ης Οκτωβρίου 1829.

4) Επίσης 29ης Μαρτίου 1829.

5) Επίσης 10ης Μαρτίου 1829.

6) Επίσης 20ης Ιουνίου 1829 εκ τριών φύλλων.

7) Επίσης 13 Νοεμβρίου 1829.

216. Φάκελλος αλληλογραφίας Κρασάν

1) Επιστολή προς Κυβερνήτην 22ας Μαρτίου 1831.

2) Επίσης 5ης Μαρτίου 1831.

3) Επίσης 16ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά διοικητού Σύρου και Μυκόνου 15ης Μαΐου 1831 και αντίγραφον διαταγής της επί της Οικονομίας Επιτροπής προς τον αυτόν Διοικητήν υπ’ αριθ. 1112/7ης Μαΐου 1831.

4) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831.

5) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 22ας Μαΐου 1831.

217. Φάκελλος αλληλογραφίας Ράδου1

1) Επιστολαί Ράδου ετών 1830 και 1831.

19) Επιστολή 26ης Ιανουαρίου 1831 μετά συνημμένου αντιγράφου εγγράφου Ελληνικής Κυβερνήσεως προς τους εν Κωνσταντινουπόλει Πρέσβεις των Συμμάχων Δυνάμεων.

20-38) Επιστολαί Ράδου από Φεβρουαρίου μέχρι Μαΐου 1831.

39) Επιστολή 23ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτονται: α) αντίγραφον εγγράφου Γιορδάση β) Τάτση Θέου γ) Τζάνογλου δ) Καραϊσκάκη ε) Τάτση Θέου στ) Διαφόρων ζ) Καραϊσκάκη γ) Ράδου θ) Αντίγραφον επιστολής Βεζύρη προς υιούς του.

40) Επίσης 26ης Μαΐου 1831.

41) Επίσης 28ης Μαΐου 1831.

42) Επίσης 29ης Μαΐου 1831.

43) Επιστολή 2ας Ιουνίου 1831. Επισυνάπτονται α) Αναφορά Παπά Σταθοπούλου β) Βελή και γ) Τζάνογλου.

44-58) Επιστολαί Ράδου Ιουνίου - Ιουλίου 1831. Στην επιστολή αριθ. 53 επισυνάπτεται επιστολή Ίσκου. Στην επιστολή αριθ. 56 επισυνάπτεται αναφορά προς την Οικονομικήν Επιτροπήν.

59) Επιστολή 7ης Αυγούστου 1831 μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

60) Επίσης 3ης Αυγούστου 1831.

61) Επίσης 11ης Αυγούστου μετά σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου 15ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 74
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/75.gif&w=550&h=800

62) Επιστολή 14ης Αυγούστου 1831.

63) Επιστολή 18ης Αυγούστου μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου 27ης Αυγούστου 1831.

64) Επιστολή 21ης Αυγούστου 1831.

65) Επιστολή 25 Αυγούστου 1831.

66) Επιστολή 27ης Αυγούστου 1831 μετά σχεδίου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

67) Επιστολή 28ης Αυγούστου μετά σχεδίου απαντήσεως από 3ης Σεπτεμβρίου 1831.

68) Επιστολή 30ης Αυγούστου 1831.

69) Επιστολή 1ης Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται κατάλογος πληρεξουσίων Δυτικής Ελλάδος μετά σχεδίου απαντήσεως 19 Σεπτεμβρίου 1831.

70) Επιστολή 4ης Σεπτεμβρίου 1831.

71) Επιστολή 8ης Σεπτεμβρίου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως 16ης Σεπτεμβρίου 1831.

72) Επιστολή 11ης Σεπτεμβρίου 1831.

73) Επιστολή 15ης Σεπτεμβρίου μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

74) Επιστολή 18ης Σεπτεμβρίου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως 24ης Σεπτεμβρίου 1831.

75) Επιστολή 23ης Σεπτεμβρίου 1831.

76) Επιστολή 17 Ιουλίου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως 23ης Ιουλίου 1831.

77) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Ράδον άνευ ημερομηνίας.

78) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Ράδον άνευ ημερομηνίας.

79) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Ράδον άνευ ημερομηνίας.

80-96) Επιστολαί Ράδου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 1831.

97) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου όχι αυτόγραφον προς Ράδον άνευ ημερομηνίας.

98-118) Επίσης σχέδια επιστολών Κυβερνήτου όχι αυτόγραφα 1830 -31.

119) Αυτόγραφον Κυβερνήτου 24ης Απριλίου 1830.

120) Προκήρυξις προς τους Στρατιώτας.

1. Ράδος Κων/νος διοικητής Ναυπλίου 1828 - Μάρτιος 1829. Έκτακτος Επίτροπος Αργολίδος Μάρτιος 1829 - Φεβρουάριος 1830. Έκτακτος Επίτροπος Δυτικής Στερεός Ελλάδος Φεβρουάριος 1830-1831.

218. Φάκελλος διαφόρων ελληνικών επιστολών

1) Έγγραφον Μεγάλου Βεζύρη 9ης Ιανουαρίου 1829.

2) Σχέδιον του υπ’ αριθ. 190 εγγράφου συνταγματάρχου Ράϊνεκ εκ Κρήτης 1ης Σεπτεμβρίου 1828.

Σελ. 75
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/76.gif&w=550&h=800

3) Επιστολή Α. Παπαδόπουλου 18ης Ιουνίου 1829.

4) Επιστολή Νικολοπούλου 29ης Ιουνίου 1829.

5) Επιστολή Κωσταντά 7ης Σεπτεμβρίου 1830 μετ’ οπισθογράγου ιδιογράφου απαντήσεως του Κυβερνήτου.

6) Επιστολή Ησαΐα 14ης Οκτωβρίου 1830.

7) Επιστολή Πασχαλίδη 24ης Αυγούστου 1830.

8) Επιστολή Ραυτοπούλου 26ης Αυγούστου 1830 εκ Γενεύης.

9) Επιστολή Γουλεμή 25ης Οκτωβρίου 1830.

10) Επιστολή Ηγουμένου Πηγής Νικηφόρου 29ης Ιανουαρίου 1831.

11) Επιστολή Γουλεμή 1ης Δεκεμβρίου 1830.

12) Αναφορά Κυρίας Παπαρηγοπούλου 22ας Ιουλίου 1830 μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

13) Αντίγραφον ευχαριστηρίου οπλαρχηγών και στρατηγών 18ης Ιανουαρίου 1830.

14) Επιστολή Πλαπούτα 9ης Ιουνίου 1831.

15) Επιστολή Ροξάνδρας Περσάκη 18ης Ιουνίου 1830.

16) Επιστολή Τισαμενού 14ης Μαΐου 1830.

17) Πανηγυρικός Κυβερνήτου.

18) Επίσης.

19) Επιστολή Ιωάννου Σπόντζα 23ης Ιουνίου 1827.

20) Αντίγραφον επιστολής Βινοκάκη 31ης Ιουλίου 1830.

21) Επιστολή Ψηλοπούλου προς Παπασταθόπουλον 31ης Ιουλίου 1830.

22) Επιστολή Κ. Αθανασόπουλου 1ης Αυγούστου 1830.

23) Επιστολή Ζαβογιάννη 1ης Αυγούστου 1830.

24) Επιστολή Σαρμοκάση άνευ ημερομηνίας.

25) Επιστολή Βασιλική 25ης Ιουλίου 1830.

26) Επιστολή Πρασακάκη 19ης Ιουλίου 1830.

27) Επιστολή Σιμάκη 26ης Αυγούστου 1830.

28) Επιστολή Ιατράκου 28ης Ιανουαρίου 1831.

29) Επιστολή Δανιήλ Παπά 14ης Μαρτίου 1831.

30) Επιστολή του ιδίου 14ης Μαρτίου 1831.

31) Απόφασις 61 Πρωτοδικείου Λακωνίας.

32) Επιστολή Θυμογιαννάκη 13ης Δεκεμβρίου 1830.

33) Επιστολή Μπούα 11ης Μαρτίου 1831.

34) Επιστολή Αυγούστου 1830 άνευ υπογραφής.

35) Επιστολή Καλκαντά 3ης Απριλίου 1831.

36) Επιστολή Βάλβη 4ης Μαΐου 1831.

37) Επιστολή Πρασακάκη 23ης Δεκεμβρίου 1830.

38) Επιστολή Χαρίτου 30 Μαρτίου 1831.

39) Επιστολή Οικονομοπούλου 1ης Απριλίου 1831.

Σελ. 76
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/77.gif&w=550&h=800

40) Επιστολή Νικολοπούλου 27ης Απριλίου 1831.

41) Επιστολή Βεργοτή 10ης Ιανουαρίου 1831.

42) Αντίγραφον έγκυκλίου προς τους Αγάδες 17ης Οκτωβρίου 1830.

43) Επιστολή Τζανέλη 23ης Σεπτεμβρίου 1830.

44) Τού ιδίου 23ης Σεπτεμβρίου 1830.

45) Επιστολή Τριανταφύλλη 30 Νοεμβρίου 1830.

46) Επιστολή Δημητρίου 3ης Νοεμβρίου 1830.

47) Επιστολή Τιμασενού 18ης Σεπτεμβρίου 1830.

48) Επιστολή Βυζαντίου 10ης Οκτωβρίου εκ σελίδων 9.

49) Επιστολή Νικολάου 22ας Οκτωβρίου 1830.

50) Επιστολή Βάλβη 6ης Μαρτίου 1831.

51) Επιστολή Τοσίτσα 8ης Μαρτίου 1830.

52) Επιστολή Αρχιμανδρίτου Δημητρίου 1830.

53) Επιστολή Μεγαλοπούλου 6ης Οκτωβρίου 1830.

54) Επιστολή του ιδίου 7ης Οκτωβρίου 1830.

55) Επιστολή Ποστολάκη 1ης Οκτωβρίου 1830.

56) Επιστολή Γρηγοράκη 12ης Σεπτεμβρίου 1830.

57) Επιστολή Θυσανέμη 2ας Νοεμβρίου 1829.

58) Επιστολή Παπαμανώλη 4ης Σεπτεμβρίου 1830 μετ’ απαντήσεως ιδιογράφου του Κυβερνήτου.

59) Επιστολή Λούλη 22ας Σεπτεμβρίου 1830 μετ’ οπισθογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

60) Αναφορά εκ Κερκύρας 3ης Αυγούστου 1830.

61) Επιστολή Αικατερίνης Τρικούπενας 1ης Νοεμβρίου 1830.

62) Επιστολή Ζαΐμη 14ης Νοεμβρίου 1830 μετ’ αυτογράφου απαντήσεως του Κυβερνήτου.

63) Επιστολή Τουρτούρα 1ης Δεκεμβρίου 1830.

64) Επιστολή Γιανναράκη 13ης Νοεμβρίου 1830.

65) Επιστολή Καραμπέλα 3ης Νοεμβρίου 1830.

66) Επιστολή Μεσσαλά 12ης Αυγούστου 1830.

67) Επιστολή Πρασακάκη 17ης Νοεμβρίου 1830.

68) Επιστολή Πρασακάκη 27ης Νοεμβρίου 1830.

69) Επιστολαί διαφόρων 28ης Ιανουαρίου 1831.

70) Επιστολή Πρίτσερν 4ης Ιανουαρίου 1831.

71) Επιστολή Νικολοπούλου 17ης 1830.

72) Επιστολή Κασιμάτη 7ης Οκτωβρίου 1830 μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

73) Επιστολή Νικολοπούλου 2ας Φεβρουαρίου 1831.

74) Επιστολή Βαριανίτη 22ας Απριλίου 1830. Επισυνάπτονται δύο.

75) Επιστολή Φραγκούδη 28ης Ιανουαρίου 1831.

Σελ. 77
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/78.gif&w=550&h=800

76) Επιστολή Καπετανάκη 3ης Φεβρουαρίου 1831.

77) Επιστολή Δ. Σούτσου 1ης Οκτωβρίου 1830 μετ’ απαντήσεως.

78) Επιστολή Λούλη 2ας Δεκεμβρίου 1830 μετ’ απαντήσεως.

79) Επιστολή Ροξάνδρας Μαυρογένη 2ας Σεπτεμβρίου 1830.

80) Επιστολή Αναγνωστάκη 30ης Ιουλίου 1831.

81) Επιστολή Τριανταφύλλου 26ης Ιανουαρίου 1830.

82) Επιστολή Βενεδίκτου 26ης Ιανουαρίου 1830.

83) Επιστολή Ευγενίδη 29ης Ιανουαρίου 1831.

84) Επιστολή Παλαιολόγου 9ης Νοεμβρίου 1830.

85) Επιστολή Βαλιάνου 6ης Νοεμβρίου 1830 μετ’ απαντήσεως.

86) Επιστολή Αποστολίδη 30ης Σεπτεμβρίου 1830.

87) Επιστολή Παπά 31ης Μαΐου 1830.

88) Επιστολή Σαλέχ 8ης Αυγούστου 1830.

89) Επιστολή Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 22ας Ιουλίου 1830.

90) Μπουγιουρδή Ιούλιος 1830.

91) Μπουγιουρδή άνευ ημερομηνίας.

92) Φιρμάνι άνευ ημερομηνίας.

93) Μετάφρασις άνευ ημερομηνίας.

94) Αναφορά διαφόρων 16 Αυγούστου 1830.

95) Επιστολή Παπαμανώλη 9ης Ιανουαρίου 1831.

96) Επιστολή Γκιώνη 5ης Ιανουαρίου 1831.

97) Επιστολή Μάη 8ης Δεκεμβρίου 1830.

98) Επιστολή Μάη 15ης Δεκεμβρίου 1830.

99) Επιστολή Καραβία 21ης Δεκεμβρίου 1830.

100) Επιστολή Κοντίκη 19ης Οκτωβρίου 1830.

101) Αναφορά υπ’ αριθ. 1015 Διοικητού Λιδωρικίου.

102) Επιστολή Κοντογιάννη 3ης Ιανουαρίου 1831.

103) Επιστολή Μεταξά 13ης Ιανουαρίου 1831.

104) Αναφορά 1016 Επιτρόπων Ανατολικής Ελλάδος.

105) Ανάκρισις Νίκου Θέου εις δύο φύλλα.

106) Αναφορά 1072 Επιτρόπων Ανατολικής Ελλάδος.

107) Πιστοποιητικόν Νίκου Θέου.

108) Περί εισπράξεων προσόδων Κορώνης.

109) Άλλος τρόπος.

110) Υπολογισμός των προσόδων Πελοποννήσου.

219. Φάκελλος αλληλογραφίας Στρατηγού Σνάϊντερ

1) Επιστολή Σνάϊντερ προς Κυβερνήτην 26ης Ιουλίου 1829.

2) Επιστολή Σνάϊντερ 28ης Ιουλίου 1829.

Σελ. 78
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/79.gif&w=550&h=800

3) Επιστολή Σνάϊντερ 7ης Αυγούστου 1829 μετ’ εσωκλείστου επιστολής (υπογραφή δυσανάγνωστος).

4) Επίσης 21ης Οκτωβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου αντιγράφου διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών της Γαλλίας 11ης Σεπτεμβρίου 1829.

5) Επιστολή 11ης Σεπτεμβρίου 1829.

6-27) Επιστολαί Σνάϊντερ από 13ης Ιανουαρίου 1830 μέχρι 12ης Ιουλίου 1831.

28) Επιστολή Corbet προς Κυβερνήτην 24ης Οκτωβρίου 1831.

29) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Σνάϊντερ 16 Ιουνίου άνευ έτους.

30) Επίσης αυτόγραφον 16ης Μαΐου 1831 εκ δύο φύλλων.

31) Επίσης 11ης Ιουνίου 1831.

32) Επίσης 21ης Μαΐου 1831.

33) Επίσης 18ης Ιουνίου 1831.

34) Επίσης 14ης Ιουνίου 1831.

35) Επίσης 14ης Φεβρουαρίου 1831.

36) Επίσης όχι αυτόγραφον 21ης Ιουλίου 1831.

37) Επίσης όχι αυτόγραφον 23ης Ιανουαρίου 1831.

38) Επίσης όχι αυτόγραφον 28ης Φεβρουαρίου 1831.

220. Φάκελλος αλληλογραφίας ρωσσιστί Προξένου Σαρδηνίας Φανέλλη Σαΐδα

1) Επιστολή Φανέλλη 16ης Απριλίου 1830.

2) Επίσης Φανέλλη 22ας Μαΐου 1829.

3) Επιστολή Πλάτωνος Ομποτόβσκη, Υπαλλήλου Υπουργείου Εξωτερικών. Πετρούπολις 24ης Δεκεμβρίου 1829.

4) Αναφορά Κυβερνήτου Φρεγάδας « Ελισσαβέττα» 14ης Ιουνίου 1830.

5) Έκθεσις Πλοιάρχου Φρεγάτας «Μαρία». Λιμήν Πατρών, εκ σελίδων 28.

6) Επιστολή Σεργίου Μπρόσεβιτς - Πόρος 23 Οκτωβρίου 1829.

7) Επίσης Πέτρου Ζιλούχιν - Βουκουρέστιον 17 Ιουλίου 1829.

8) Αναφορά Κυβερνήτου φρεγάτας «Ελισσαβέττα» 19ης Οκτωβρίου 1829. Επισυνάπτεται κατάστασις.

221. Φάκελλος αλληλογραφίας Κοντοσταύλου και Κοραή

1) Επιστολή Κοραή και Φωτήλα προς Κυβερνήτην 10ης Ιανουαρίου 1829.

2) Αντίγραφον επιστολής άνευ υπογραφής 6ης Δεκεμβρίου 1829.

3) Επιστολή Κοντοσταύλου προς Κυβερνήτην 27ης Μαΐου 1829.

Σελ. 79
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/80.gif&w=550&h=800

4) Επιστολή Κοντοσταύλου προς Κυβερνήτην 27ης Μαΐου 1830.

5) Επιστολή Κοντοσταύλου προς Κυβερνήτην 13ης Μαρτίου 1830.

6) Επιστολή Κοντοσταύλου προς Κυβερνήτην 20ης Νοεμβρίου 1828.

7) Επίσης 5ης Αυγούστου 1828 εκ δύο φύλλων.

8) Επίσης 14ης Οκτωβρίου 1828.

9) Επίσης 3ης Δεκεμβρίου 1828.

10) Επιστολή 20ης Φεβρουαρίου 1828.

11) Επιστολή 14ης Αυγούστου 1828, μετ’ εσωκλείστου επιστολής Σπυρίδωνος Σκιούπη.

12) Επιστολή 16ης Μαΐου 1828.

13) Επιστολή 11 Απριλίου 1828.

14) Επιστολή 19ης Απριλίου 1828.

15) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου 18 Ιουνίου 1831.

16) Επίσης αυτόγραφον 14ης Ιουνίου 1830.

222. Φάκελλος αλληλογραφίας Κλωνάρη και Κλάδου

1) Επιστολή Κλωνάρη προς Κυβερνήτην 22ας Δεκεμβρίου 1829.

2) Επιστολή Κλωνάρη προς Κυβερνήτην 19ης Δεκεμβρίου 1829.

3) Επιστολή Κλωνάρη προς Κυβερνήτην 14ης Σεπτεμβρίου 1829.

4) Επιστολή Κλάδου προς Κυβερνήτην 8ης Φεβρουαρίου 1828.

5) Επιστολή Κλάδου προς Κυβερνήτην 10ης Μαΐου 1829.

6) Παρατηρήσεις επί της πρώτης επιστολής.

223. Φάκελλος επιστολών Ν. Καλλέργη 1829, 30, 311

1) Επιστολή Καλλέργη 18ης Σεπτεμβρίου 1828.

2) Επιστολή Καλλέργη 18ης Σεπτεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Καλλέργη 1ης Οκτωβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου επιστολής I. Μαυροκορδάτου.

4) Επίσης 17ης Νοεμβρίου 1829.

5) Επίσης 25ης Οκτωβρίου 1829.

6) Επίσης 30 Νοεμβρίου 1829.

7) Επίσης 3 Μαρτίου 1829.

8) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 22ας Μαΐου 1829 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Σοφίας Κοτοπούλη.

10) Επίσης 14ης Νοεμβρίου 1828.

11) Επίσης 24ης Μαΐου 1829.

12) Επίσης 27ης Μαΐου 1829.

13) Επίσης 6ης Ιουνίου 1829.

Σελ. 80
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/81.gif&w=550&h=800

14) Επίσης 18ης Ιουνίου 1829 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Α.Κ/τίνου.

15) Επίσης 20ης Ιουνίου 1829.

16) Αντίγραφον Διαταγής υπ’ αριθ. 3862 από 6ης Ιουνίου 1829.

17) Επιστολή Καλλέργη προς Κυβερνήτην 6ης Ιουλίου 1829.

18) Επίσης 21ης Ιουλίου 1828.

19) Επίσης 29ης Ιουλίου 1829.

20) Επίσης 30ης Ιουλίου 1829 εκ δύο φύλλων.

21) Επίσης 10ης Αυγούστου 1829 μετά σημειώματος ανυπογράφου περί της διαβάσεως των Ρώσων εις την Ροκάνια.

22) Επίσης 12ης Αυγούστου 1829 μετ’ εσωκλείστου εγγράφου του ιδίου προς τον Άγιον Χίου υπ’ αριθ. 4315.

23) Επίσης 14ης Αυγούστου 1829.

24) Επίσης 10ης Αυγούστου μετ’ εσωκλείστου λογαριασμού διαφόρων εξόδων.

25) Επίσης 3ης Νοεμβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου ανυπογράφου επιστολής εκ Κων/πόλεως περί συμπεριφοράς Τούρκων.

26) Επίσης 15ης Νοεμβρίου 1829 εκ δύο φύλλων.

27) Επίσης 30ης Νοεμβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου επιστολής του ιδίου προς τον Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας μετά του υπ’ αριθ. 5255 εγγράφου προς επίσκοπον καθολικών Σύρου από 10ης Δεκεμβρίου 1827 και συνημμένου εγγράφου του Δυτικού επισκόπου Σύρου από 15ης Δεκεμβρίου 1829.

28) Επίσης 9ης Ιανουαρίου 1830.

29) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

30) Επίσης 3ης Φεβρουαρίου 1830.

31) Επίσης 21ης Φεβρουαρίου 1830 μετ’ εσωκλείστου αποσπάσματος επιστολής εκ Κ/πόλεως 17ης Φεβρουαρίου 1830.

32) Επίσης 21ης Φεβρουαρίου 1830.

33) Επίσης 21ης Φεβρουαρίου 1830.

34) Επίσης 3ης Μαρτίου 1830.

35) Επίσης 3ης Μαρτίου 1830.

36) Επίσης 17ης Μαρτίου 1830 μετ’ αποσπάσματος επιστολής εκ Κων/πόλεως.

37) Επίσης 24ης Μαρτίου 1830 μετ’ εσωκλείστου καταλόγου εύπορων Ερμουπόλεως.

38) Επίσης 31ης Μαρτίου 1830.

39) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 11ης Απριλίου 1830.

40) Επίσης 22ας Μαρτίου 1830.

41) Επιστολή Δ. Καλλέργη προς Κυβερνήτην 27ης Αυγούστου 1829.

42) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

43) Επίσης 31ης Ιουλίου 1831.

Σελ. 81
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/82.gif&w=550&h=800

44) Επίσης 31ης Ιουλίου 1831.

45) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831.

46) Επίσης 23ης Ιουλίου 1831.

47) Αντίγραφον του ιδίου 9ης Ιουλίου 1829.

48) Επίσης 23ης Ιουλίου 1831.

49) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Καλλέργην 16ης Δεκεμβρίου 1831.

50) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831 αυτόγραφον.

51) Επίσης άνευ ημερομηνίας, αυτόγραφον.

52) Επίσης 24 εσπέραν 1831 αυτόγραφον

53) Επίσης 24ης Ιουλίου 1831 αυτόγραφον.

54) Επίσης 13ης Αυγούστου 1831.

1. Έκτακτος Επίτροπος Αργολίδας (Απριλ. 1828 - 16 Μαρτίου 1829), έκτακτος επίτροπος Βορείων Κυκλάδων.

224. Επιστολαί Διαφόρων

1-53) Μόνον σε τρεις εξ αυτών σημειώνονται απαντήσεις του Κυβερνήτου.

225. Φάκελλος αλληλογραφίας Ράδου - Εκτάκτου απεσταλμένου Αργολίδας ετών 1829 και 1830

1) Επιστολή Ράδου 27ης Ιουλίου 1830. Εσώκλειστος επιστολή Καπατζηλάρ και Χαγιά προς τους Καπερνησιώτας.

2-10) Επιστολαί Ράδου Αυγούστου 1830 και 1ης Σεπτεμβρίου 1830. Εις την επιστολήν 26ης Αυγούστου εσωκλείεται προκήρυξις Βεζύρου Μεχμέτ Ρασήφ.

11) Επιστολή Μπεκήρ Παπούλια.

12) Επίσης 10ης Ιουλίου 1830.

13) Επίσης 7ης Ιουλίου 1830 εκ δύο φύλλων.

14) Επίσης 4ης Ιουλίου 1830 εκ δύο φύλλων.

15) Επίσης 13ης Ιουνίου. Εσώκλειστος αναφορά κατοίκων επαρχιών Βονίτσης κ.λ. και Σημείωσις ειδήσεων εξ Ιωαννίνων.

16) Επίσης 1ης Ιουλίου 1830 εκ δύο φύλλων.

17) Επίσης 22ας Ιουνίου 1830.

18) Επίσης 17ης Ιουνίου 1830.

19) Επίσης 17ης Απριλίου 1830.

20) Επίσης 14ης Απριλίου 1830.

21) Επίσης 12ης Μαΐου 1830 εκ δύο φύλλων.

22) Επίσης 2ας Μαΐου 1830. Εσώκλειστα επιστολή Γρίβα, επιστολή

Σελ. 82
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 63

  3) Επίσης από 21ης Μαρτίου 1828 μετά χάρτου μέρους προς καλλιέργειαν γεωμήλων εν Αιγίνη 1825.

  4) Επίσης 26ης Μαΐου 1828.

  5) Επίσης 26ης Μαΐου 1828.

  6-12) Επιστολαί Stevenson προς Καποδίστριαν Απριλίου-Μαΐου 1828.

  168. Φάκελλος αλληλογραφίας Sakkarof Florence

  Περιέχει 1 επιστολή Sakkarof προς τον Καποδίστριαν του 1826,5 του 1827,2 άνευ ημερομηνίας και 1 του 1830. Επίσης αυτόγραφον επιστολής Καποδίστρια 9ης Νοεμβρίου 1826.

  169. Φάκελλος επιστολών Σπανιολάχη1

  Περιέχει 4 επιστολάς του Σπανιολάκη προς τον Κυβερνήτην, εκ των οποίων η μία χρονολογείται εις το 1827 και αι άλλαι 3 το 1829. Η της 1ης Ιουλίου 1829 φέρει αυτόγραφη σημείωση του Κυβερνήτου.

  1. Γενικός φροντιστής του Στρατοπέδου Δυτικής Ελλάδος.

  170. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Σαχίνη

  Τρεις αναφοραί του πλοιάρχου Σαχίνη προς τον Κυβερνήτην της 20 Ιουνίου και 3ης Ιουλίου 1929 και της 8 Απριλίου 1830.

  171. Φάκελλος επιστολών Stackeiberg

  1-12) Επιστολαί Stackeiberg προς Κυβερνήτην των ετών 1826, 1827, 1828 και 1831.

  13) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Stackeiberg.

  14) Περίληψις μιας επιστολής εκ Σύρου γεγραμμένης επί του εξωφύλλου του φακέλλου.

  172. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Σακελλαρίου

  1-12) Επιστολαί του Σακελλαρίου (βαρώνου, διαμένοντος στο Βουκουρέστι) προς τον Κυβερνήτην των ετών 1827,1828,1829,1830 και 1831.

  173. Φάκελλος επιστολών Σεραφήμ και Σπυρίδωνος

  1-7) Επιστολαί Σεραφήμ προς Κυβερνήτην των ετών 1829 και 1831.

  8) Διατριβή και παρατηρήσεις επί των γενομένων παρά των Οθωμανών Ευβοίας 25ης Φεβρουαρίου υπό Σπυρίδωνος.

  9) Επιστολή Σπυρίδωνος προς Κυβερνήτην 25ης Φεβρουαρίου 1831.