Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 74-93 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/74.gif&w=550&h=800

διατριβής περί Κρήτης εκ φύλλων 7 του Στανισλάου Σαντούσκη.

3) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 25ης Οκτωβρίου 1829.

4) Επίσης 29ης Μαρτίου 1829.

5) Επίσης 10ης Μαρτίου 1829.

6) Επίσης 20ης Ιουνίου 1829 εκ τριών φύλλων.

7) Επίσης 13 Νοεμβρίου 1829.

216. Φάκελλος αλληλογραφίας Κρασάν

1) Επιστολή προς Κυβερνήτην 22ας Μαρτίου 1831.

2) Επίσης 5ης Μαρτίου 1831.

3) Επίσης 16ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά διοικητού Σύρου και Μυκόνου 15ης Μαΐου 1831 και αντίγραφον διαταγής της επί της Οικονομίας Επιτροπής προς τον αυτόν Διοικητήν υπ’ αριθ. 1112/7ης Μαΐου 1831.

4) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831.

5) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 22ας Μαΐου 1831.

217. Φάκελλος αλληλογραφίας Ράδου1

1) Επιστολαί Ράδου ετών 1830 και 1831.

19) Επιστολή 26ης Ιανουαρίου 1831 μετά συνημμένου αντιγράφου εγγράφου Ελληνικής Κυβερνήσεως προς τους εν Κωνσταντινουπόλει Πρέσβεις των Συμμάχων Δυνάμεων.

20-38) Επιστολαί Ράδου από Φεβρουαρίου μέχρι Μαΐου 1831.

39) Επιστολή 23ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτονται: α) αντίγραφον εγγράφου Γιορδάση β) Τάτση Θέου γ) Τζάνογλου δ) Καραϊσκάκη ε) Τάτση Θέου στ) Διαφόρων ζ) Καραϊσκάκη γ) Ράδου θ) Αντίγραφον επιστολής Βεζύρη προς υιούς του.

40) Επίσης 26ης Μαΐου 1831.

41) Επίσης 28ης Μαΐου 1831.

42) Επίσης 29ης Μαΐου 1831.

43) Επιστολή 2ας Ιουνίου 1831. Επισυνάπτονται α) Αναφορά Παπά Σταθοπούλου β) Βελή και γ) Τζάνογλου.

44-58) Επιστολαί Ράδου Ιουνίου - Ιουλίου 1831. Στην επιστολή αριθ. 53 επισυνάπτεται επιστολή Ίσκου. Στην επιστολή αριθ. 56 επισυνάπτεται αναφορά προς την Οικονομικήν Επιτροπήν.

59) Επιστολή 7ης Αυγούστου 1831 μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

60) Επίσης 3ης Αυγούστου 1831.

61) Επίσης 11ης Αυγούστου μετά σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου 15ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 74
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/75.gif&w=550&h=800

62) Επιστολή 14ης Αυγούστου 1831.

63) Επιστολή 18ης Αυγούστου μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου 27ης Αυγούστου 1831.

64) Επιστολή 21ης Αυγούστου 1831.

65) Επιστολή 25 Αυγούστου 1831.

66) Επιστολή 27ης Αυγούστου 1831 μετά σχεδίου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

67) Επιστολή 28ης Αυγούστου μετά σχεδίου απαντήσεως από 3ης Σεπτεμβρίου 1831.

68) Επιστολή 30ης Αυγούστου 1831.

69) Επιστολή 1ης Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται κατάλογος πληρεξουσίων Δυτικής Ελλάδος μετά σχεδίου απαντήσεως 19 Σεπτεμβρίου 1831.

70) Επιστολή 4ης Σεπτεμβρίου 1831.

71) Επιστολή 8ης Σεπτεμβρίου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως 16ης Σεπτεμβρίου 1831.

72) Επιστολή 11ης Σεπτεμβρίου 1831.

73) Επιστολή 15ης Σεπτεμβρίου μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

74) Επιστολή 18ης Σεπτεμβρίου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως 24ης Σεπτεμβρίου 1831.

75) Επιστολή 23ης Σεπτεμβρίου 1831.

76) Επιστολή 17 Ιουλίου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως 23ης Ιουλίου 1831.

77) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Ράδον άνευ ημερομηνίας.

78) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Ράδον άνευ ημερομηνίας.

79) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Ράδον άνευ ημερομηνίας.

80-96) Επιστολαί Ράδου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 1831.

97) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου όχι αυτόγραφον προς Ράδον άνευ ημερομηνίας.

98-118) Επίσης σχέδια επιστολών Κυβερνήτου όχι αυτόγραφα 1830 -31.

119) Αυτόγραφον Κυβερνήτου 24ης Απριλίου 1830.

120) Προκήρυξις προς τους Στρατιώτας.

1. Ράδος Κων/νος διοικητής Ναυπλίου 1828 - Μάρτιος 1829. Έκτακτος Επίτροπος Αργολίδος Μάρτιος 1829 - Φεβρουάριος 1830. Έκτακτος Επίτροπος Δυτικής Στερεός Ελλάδος Φεβρουάριος 1830-1831.

218. Φάκελλος διαφόρων ελληνικών επιστολών

1) Έγγραφον Μεγάλου Βεζύρη 9ης Ιανουαρίου 1829.

2) Σχέδιον του υπ’ αριθ. 190 εγγράφου συνταγματάρχου Ράϊνεκ εκ Κρήτης 1ης Σεπτεμβρίου 1828.

Σελ. 75
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/76.gif&w=550&h=800

3) Επιστολή Α. Παπαδόπουλου 18ης Ιουνίου 1829.

4) Επιστολή Νικολοπούλου 29ης Ιουνίου 1829.

5) Επιστολή Κωσταντά 7ης Σεπτεμβρίου 1830 μετ’ οπισθογράγου ιδιογράφου απαντήσεως του Κυβερνήτου.

6) Επιστολή Ησαΐα 14ης Οκτωβρίου 1830.

7) Επιστολή Πασχαλίδη 24ης Αυγούστου 1830.

8) Επιστολή Ραυτοπούλου 26ης Αυγούστου 1830 εκ Γενεύης.

9) Επιστολή Γουλεμή 25ης Οκτωβρίου 1830.

10) Επιστολή Ηγουμένου Πηγής Νικηφόρου 29ης Ιανουαρίου 1831.

11) Επιστολή Γουλεμή 1ης Δεκεμβρίου 1830.

12) Αναφορά Κυρίας Παπαρηγοπούλου 22ας Ιουλίου 1830 μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

13) Αντίγραφον ευχαριστηρίου οπλαρχηγών και στρατηγών 18ης Ιανουαρίου 1830.

14) Επιστολή Πλαπούτα 9ης Ιουνίου 1831.

15) Επιστολή Ροξάνδρας Περσάκη 18ης Ιουνίου 1830.

16) Επιστολή Τισαμενού 14ης Μαΐου 1830.

17) Πανηγυρικός Κυβερνήτου.

18) Επίσης.

19) Επιστολή Ιωάννου Σπόντζα 23ης Ιουνίου 1827.

20) Αντίγραφον επιστολής Βινοκάκη 31ης Ιουλίου 1830.

21) Επιστολή Ψηλοπούλου προς Παπασταθόπουλον 31ης Ιουλίου 1830.

22) Επιστολή Κ. Αθανασόπουλου 1ης Αυγούστου 1830.

23) Επιστολή Ζαβογιάννη 1ης Αυγούστου 1830.

24) Επιστολή Σαρμοκάση άνευ ημερομηνίας.

25) Επιστολή Βασιλική 25ης Ιουλίου 1830.

26) Επιστολή Πρασακάκη 19ης Ιουλίου 1830.

27) Επιστολή Σιμάκη 26ης Αυγούστου 1830.

28) Επιστολή Ιατράκου 28ης Ιανουαρίου 1831.

29) Επιστολή Δανιήλ Παπά 14ης Μαρτίου 1831.

30) Επιστολή του ιδίου 14ης Μαρτίου 1831.

31) Απόφασις 61 Πρωτοδικείου Λακωνίας.

32) Επιστολή Θυμογιαννάκη 13ης Δεκεμβρίου 1830.

33) Επιστολή Μπούα 11ης Μαρτίου 1831.

34) Επιστολή Αυγούστου 1830 άνευ υπογραφής.

35) Επιστολή Καλκαντά 3ης Απριλίου 1831.

36) Επιστολή Βάλβη 4ης Μαΐου 1831.

37) Επιστολή Πρασακάκη 23ης Δεκεμβρίου 1830.

38) Επιστολή Χαρίτου 30 Μαρτίου 1831.

39) Επιστολή Οικονομοπούλου 1ης Απριλίου 1831.

Σελ. 76
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/77.gif&w=550&h=800

40) Επιστολή Νικολοπούλου 27ης Απριλίου 1831.

41) Επιστολή Βεργοτή 10ης Ιανουαρίου 1831.

42) Αντίγραφον έγκυκλίου προς τους Αγάδες 17ης Οκτωβρίου 1830.

43) Επιστολή Τζανέλη 23ης Σεπτεμβρίου 1830.

44) Τού ιδίου 23ης Σεπτεμβρίου 1830.

45) Επιστολή Τριανταφύλλη 30 Νοεμβρίου 1830.

46) Επιστολή Δημητρίου 3ης Νοεμβρίου 1830.

47) Επιστολή Τιμασενού 18ης Σεπτεμβρίου 1830.

48) Επιστολή Βυζαντίου 10ης Οκτωβρίου εκ σελίδων 9.

49) Επιστολή Νικολάου 22ας Οκτωβρίου 1830.

50) Επιστολή Βάλβη 6ης Μαρτίου 1831.

51) Επιστολή Τοσίτσα 8ης Μαρτίου 1830.

52) Επιστολή Αρχιμανδρίτου Δημητρίου 1830.

53) Επιστολή Μεγαλοπούλου 6ης Οκτωβρίου 1830.

54) Επιστολή του ιδίου 7ης Οκτωβρίου 1830.

55) Επιστολή Ποστολάκη 1ης Οκτωβρίου 1830.

56) Επιστολή Γρηγοράκη 12ης Σεπτεμβρίου 1830.

57) Επιστολή Θυσανέμη 2ας Νοεμβρίου 1829.

58) Επιστολή Παπαμανώλη 4ης Σεπτεμβρίου 1830 μετ’ απαντήσεως ιδιογράφου του Κυβερνήτου.

59) Επιστολή Λούλη 22ας Σεπτεμβρίου 1830 μετ’ οπισθογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

60) Αναφορά εκ Κερκύρας 3ης Αυγούστου 1830.

61) Επιστολή Αικατερίνης Τρικούπενας 1ης Νοεμβρίου 1830.

62) Επιστολή Ζαΐμη 14ης Νοεμβρίου 1830 μετ’ αυτογράφου απαντήσεως του Κυβερνήτου.

63) Επιστολή Τουρτούρα 1ης Δεκεμβρίου 1830.

64) Επιστολή Γιανναράκη 13ης Νοεμβρίου 1830.

65) Επιστολή Καραμπέλα 3ης Νοεμβρίου 1830.

66) Επιστολή Μεσσαλά 12ης Αυγούστου 1830.

67) Επιστολή Πρασακάκη 17ης Νοεμβρίου 1830.

68) Επιστολή Πρασακάκη 27ης Νοεμβρίου 1830.

69) Επιστολαί διαφόρων 28ης Ιανουαρίου 1831.

70) Επιστολή Πρίτσερν 4ης Ιανουαρίου 1831.

71) Επιστολή Νικολοπούλου 17ης 1830.

72) Επιστολή Κασιμάτη 7ης Οκτωβρίου 1830 μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

73) Επιστολή Νικολοπούλου 2ας Φεβρουαρίου 1831.

74) Επιστολή Βαριανίτη 22ας Απριλίου 1830. Επισυνάπτονται δύο.

75) Επιστολή Φραγκούδη 28ης Ιανουαρίου 1831.

Σελ. 77
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/78.gif&w=550&h=800

76) Επιστολή Καπετανάκη 3ης Φεβρουαρίου 1831.

77) Επιστολή Δ. Σούτσου 1ης Οκτωβρίου 1830 μετ’ απαντήσεως.

78) Επιστολή Λούλη 2ας Δεκεμβρίου 1830 μετ’ απαντήσεως.

79) Επιστολή Ροξάνδρας Μαυρογένη 2ας Σεπτεμβρίου 1830.

80) Επιστολή Αναγνωστάκη 30ης Ιουλίου 1831.

81) Επιστολή Τριανταφύλλου 26ης Ιανουαρίου 1830.

82) Επιστολή Βενεδίκτου 26ης Ιανουαρίου 1830.

83) Επιστολή Ευγενίδη 29ης Ιανουαρίου 1831.

84) Επιστολή Παλαιολόγου 9ης Νοεμβρίου 1830.

85) Επιστολή Βαλιάνου 6ης Νοεμβρίου 1830 μετ’ απαντήσεως.

86) Επιστολή Αποστολίδη 30ης Σεπτεμβρίου 1830.

87) Επιστολή Παπά 31ης Μαΐου 1830.

88) Επιστολή Σαλέχ 8ης Αυγούστου 1830.

89) Επιστολή Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 22ας Ιουλίου 1830.

90) Μπουγιουρδή Ιούλιος 1830.

91) Μπουγιουρδή άνευ ημερομηνίας.

92) Φιρμάνι άνευ ημερομηνίας.

93) Μετάφρασις άνευ ημερομηνίας.

94) Αναφορά διαφόρων 16 Αυγούστου 1830.

95) Επιστολή Παπαμανώλη 9ης Ιανουαρίου 1831.

96) Επιστολή Γκιώνη 5ης Ιανουαρίου 1831.

97) Επιστολή Μάη 8ης Δεκεμβρίου 1830.

98) Επιστολή Μάη 15ης Δεκεμβρίου 1830.

99) Επιστολή Καραβία 21ης Δεκεμβρίου 1830.

100) Επιστολή Κοντίκη 19ης Οκτωβρίου 1830.

101) Αναφορά υπ’ αριθ. 1015 Διοικητού Λιδωρικίου.

102) Επιστολή Κοντογιάννη 3ης Ιανουαρίου 1831.

103) Επιστολή Μεταξά 13ης Ιανουαρίου 1831.

104) Αναφορά 1016 Επιτρόπων Ανατολικής Ελλάδος.

105) Ανάκρισις Νίκου Θέου εις δύο φύλλα.

106) Αναφορά 1072 Επιτρόπων Ανατολικής Ελλάδος.

107) Πιστοποιητικόν Νίκου Θέου.

108) Περί εισπράξεων προσόδων Κορώνης.

109) Άλλος τρόπος.

110) Υπολογισμός των προσόδων Πελοποννήσου.

219. Φάκελλος αλληλογραφίας Στρατηγού Σνάϊντερ

1) Επιστολή Σνάϊντερ προς Κυβερνήτην 26ης Ιουλίου 1829.

2) Επιστολή Σνάϊντερ 28ης Ιουλίου 1829.

Σελ. 78
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/79.gif&w=550&h=800

3) Επιστολή Σνάϊντερ 7ης Αυγούστου 1829 μετ’ εσωκλείστου επιστολής (υπογραφή δυσανάγνωστος).

4) Επίσης 21ης Οκτωβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου αντιγράφου διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών της Γαλλίας 11ης Σεπτεμβρίου 1829.

5) Επιστολή 11ης Σεπτεμβρίου 1829.

6-27) Επιστολαί Σνάϊντερ από 13ης Ιανουαρίου 1830 μέχρι 12ης Ιουλίου 1831.

28) Επιστολή Corbet προς Κυβερνήτην 24ης Οκτωβρίου 1831.

29) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Σνάϊντερ 16 Ιουνίου άνευ έτους.

30) Επίσης αυτόγραφον 16ης Μαΐου 1831 εκ δύο φύλλων.

31) Επίσης 11ης Ιουνίου 1831.

32) Επίσης 21ης Μαΐου 1831.

33) Επίσης 18ης Ιουνίου 1831.

34) Επίσης 14ης Ιουνίου 1831.

35) Επίσης 14ης Φεβρουαρίου 1831.

36) Επίσης όχι αυτόγραφον 21ης Ιουλίου 1831.

37) Επίσης όχι αυτόγραφον 23ης Ιανουαρίου 1831.

38) Επίσης όχι αυτόγραφον 28ης Φεβρουαρίου 1831.

220. Φάκελλος αλληλογραφίας ρωσσιστί Προξένου Σαρδηνίας Φανέλλη Σαΐδα

1) Επιστολή Φανέλλη 16ης Απριλίου 1830.

2) Επίσης Φανέλλη 22ας Μαΐου 1829.

3) Επιστολή Πλάτωνος Ομποτόβσκη, Υπαλλήλου Υπουργείου Εξωτερικών. Πετρούπολις 24ης Δεκεμβρίου 1829.

4) Αναφορά Κυβερνήτου Φρεγάδας « Ελισσαβέττα» 14ης Ιουνίου 1830.

5) Έκθεσις Πλοιάρχου Φρεγάτας «Μαρία». Λιμήν Πατρών, εκ σελίδων 28.

6) Επιστολή Σεργίου Μπρόσεβιτς - Πόρος 23 Οκτωβρίου 1829.

7) Επίσης Πέτρου Ζιλούχιν - Βουκουρέστιον 17 Ιουλίου 1829.

8) Αναφορά Κυβερνήτου φρεγάτας «Ελισσαβέττα» 19ης Οκτωβρίου 1829. Επισυνάπτεται κατάστασις.

221. Φάκελλος αλληλογραφίας Κοντοσταύλου και Κοραή

1) Επιστολή Κοραή και Φωτήλα προς Κυβερνήτην 10ης Ιανουαρίου 1829.

2) Αντίγραφον επιστολής άνευ υπογραφής 6ης Δεκεμβρίου 1829.

3) Επιστολή Κοντοσταύλου προς Κυβερνήτην 27ης Μαΐου 1829.

Σελ. 79
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/80.gif&w=550&h=800

4) Επιστολή Κοντοσταύλου προς Κυβερνήτην 27ης Μαΐου 1830.

5) Επιστολή Κοντοσταύλου προς Κυβερνήτην 13ης Μαρτίου 1830.

6) Επιστολή Κοντοσταύλου προς Κυβερνήτην 20ης Νοεμβρίου 1828.

7) Επίσης 5ης Αυγούστου 1828 εκ δύο φύλλων.

8) Επίσης 14ης Οκτωβρίου 1828.

9) Επίσης 3ης Δεκεμβρίου 1828.

10) Επιστολή 20ης Φεβρουαρίου 1828.

11) Επιστολή 14ης Αυγούστου 1828, μετ’ εσωκλείστου επιστολής Σπυρίδωνος Σκιούπη.

12) Επιστολή 16ης Μαΐου 1828.

13) Επιστολή 11 Απριλίου 1828.

14) Επιστολή 19ης Απριλίου 1828.

15) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου 18 Ιουνίου 1831.

16) Επίσης αυτόγραφον 14ης Ιουνίου 1830.

222. Φάκελλος αλληλογραφίας Κλωνάρη και Κλάδου

1) Επιστολή Κλωνάρη προς Κυβερνήτην 22ας Δεκεμβρίου 1829.

2) Επιστολή Κλωνάρη προς Κυβερνήτην 19ης Δεκεμβρίου 1829.

3) Επιστολή Κλωνάρη προς Κυβερνήτην 14ης Σεπτεμβρίου 1829.

4) Επιστολή Κλάδου προς Κυβερνήτην 8ης Φεβρουαρίου 1828.

5) Επιστολή Κλάδου προς Κυβερνήτην 10ης Μαΐου 1829.

6) Παρατηρήσεις επί της πρώτης επιστολής.

223. Φάκελλος επιστολών Ν. Καλλέργη 1829, 30, 311

1) Επιστολή Καλλέργη 18ης Σεπτεμβρίου 1828.

2) Επιστολή Καλλέργη 18ης Σεπτεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Καλλέργη 1ης Οκτωβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου επιστολής I. Μαυροκορδάτου.

4) Επίσης 17ης Νοεμβρίου 1829.

5) Επίσης 25ης Οκτωβρίου 1829.

6) Επίσης 30 Νοεμβρίου 1829.

7) Επίσης 3 Μαρτίου 1829.

8) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 22ας Μαΐου 1829 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Σοφίας Κοτοπούλη.

10) Επίσης 14ης Νοεμβρίου 1828.

11) Επίσης 24ης Μαΐου 1829.

12) Επίσης 27ης Μαΐου 1829.

13) Επίσης 6ης Ιουνίου 1829.

Σελ. 80
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/81.gif&w=550&h=800

14) Επίσης 18ης Ιουνίου 1829 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Α.Κ/τίνου.

15) Επίσης 20ης Ιουνίου 1829.

16) Αντίγραφον Διαταγής υπ’ αριθ. 3862 από 6ης Ιουνίου 1829.

17) Επιστολή Καλλέργη προς Κυβερνήτην 6ης Ιουλίου 1829.

18) Επίσης 21ης Ιουλίου 1828.

19) Επίσης 29ης Ιουλίου 1829.

20) Επίσης 30ης Ιουλίου 1829 εκ δύο φύλλων.

21) Επίσης 10ης Αυγούστου 1829 μετά σημειώματος ανυπογράφου περί της διαβάσεως των Ρώσων εις την Ροκάνια.

22) Επίσης 12ης Αυγούστου 1829 μετ’ εσωκλείστου εγγράφου του ιδίου προς τον Άγιον Χίου υπ’ αριθ. 4315.

23) Επίσης 14ης Αυγούστου 1829.

24) Επίσης 10ης Αυγούστου μετ’ εσωκλείστου λογαριασμού διαφόρων εξόδων.

25) Επίσης 3ης Νοεμβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου ανυπογράφου επιστολής εκ Κων/πόλεως περί συμπεριφοράς Τούρκων.

26) Επίσης 15ης Νοεμβρίου 1829 εκ δύο φύλλων.

27) Επίσης 30ης Νοεμβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου επιστολής του ιδίου προς τον Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας μετά του υπ’ αριθ. 5255 εγγράφου προς επίσκοπον καθολικών Σύρου από 10ης Δεκεμβρίου 1827 και συνημμένου εγγράφου του Δυτικού επισκόπου Σύρου από 15ης Δεκεμβρίου 1829.

28) Επίσης 9ης Ιανουαρίου 1830.

29) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

30) Επίσης 3ης Φεβρουαρίου 1830.

31) Επίσης 21ης Φεβρουαρίου 1830 μετ’ εσωκλείστου αποσπάσματος επιστολής εκ Κ/πόλεως 17ης Φεβρουαρίου 1830.

32) Επίσης 21ης Φεβρουαρίου 1830.

33) Επίσης 21ης Φεβρουαρίου 1830.

34) Επίσης 3ης Μαρτίου 1830.

35) Επίσης 3ης Μαρτίου 1830.

36) Επίσης 17ης Μαρτίου 1830 μετ’ αποσπάσματος επιστολής εκ Κων/πόλεως.

37) Επίσης 24ης Μαρτίου 1830 μετ’ εσωκλείστου καταλόγου εύπορων Ερμουπόλεως.

38) Επίσης 31ης Μαρτίου 1830.

39) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 11ης Απριλίου 1830.

40) Επίσης 22ας Μαρτίου 1830.

41) Επιστολή Δ. Καλλέργη προς Κυβερνήτην 27ης Αυγούστου 1829.

42) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

43) Επίσης 31ης Ιουλίου 1831.

Σελ. 81
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/82.gif&w=550&h=800

44) Επίσης 31ης Ιουλίου 1831.

45) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831.

46) Επίσης 23ης Ιουλίου 1831.

47) Αντίγραφον του ιδίου 9ης Ιουλίου 1829.

48) Επίσης 23ης Ιουλίου 1831.

49) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Καλλέργην 16ης Δεκεμβρίου 1831.

50) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831 αυτόγραφον.

51) Επίσης άνευ ημερομηνίας, αυτόγραφον.

52) Επίσης 24 εσπέραν 1831 αυτόγραφον

53) Επίσης 24ης Ιουλίου 1831 αυτόγραφον.

54) Επίσης 13ης Αυγούστου 1831.

1. Έκτακτος Επίτροπος Αργολίδας (Απριλ. 1828 - 16 Μαρτίου 1829), έκτακτος επίτροπος Βορείων Κυκλάδων.

224. Επιστολαί Διαφόρων

1-53) Μόνον σε τρεις εξ αυτών σημειώνονται απαντήσεις του Κυβερνήτου.

225. Φάκελλος αλληλογραφίας Ράδου - Εκτάκτου απεσταλμένου Αργολίδας ετών 1829 και 1830

1) Επιστολή Ράδου 27ης Ιουλίου 1830. Εσώκλειστος επιστολή Καπατζηλάρ και Χαγιά προς τους Καπερνησιώτας.

2-10) Επιστολαί Ράδου Αυγούστου 1830 και 1ης Σεπτεμβρίου 1830. Εις την επιστολήν 26ης Αυγούστου εσωκλείεται προκήρυξις Βεζύρου Μεχμέτ Ρασήφ.

11) Επιστολή Μπεκήρ Παπούλια.

12) Επίσης 10ης Ιουλίου 1830.

13) Επίσης 7ης Ιουλίου 1830 εκ δύο φύλλων.

14) Επίσης 4ης Ιουλίου 1830 εκ δύο φύλλων.

15) Επίσης 13ης Ιουνίου. Εσώκλειστος αναφορά κατοίκων επαρχιών Βονίτσης κ.λ. και Σημείωσις ειδήσεων εξ Ιωαννίνων.

16) Επίσης 1ης Ιουλίου 1830 εκ δύο φύλλων.

17) Επίσης 22ας Ιουνίου 1830.

18) Επίσης 17ης Ιουνίου 1830.

19) Επίσης 17ης Απριλίου 1830.

20) Επίσης 14ης Απριλίου 1830.

21) Επίσης 12ης Μαΐου 1830 εκ δύο φύλλων.

22) Επίσης 2ας Μαΐου 1830. Εσώκλειστα επιστολή Γρίβα, επιστολή

Σελ. 82
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/83.gif&w=550&h=800

Βαρδακιώτη και Σημειώσεις.

23) Επίσης 30ης Απριλίου 1830.

24) Επίσης 9ης Απριλίου 1830.

25) Επίσης 9ης Ιουνίου 1830. Εσώκλειστος επιστολή Μακροκρασόπουλου και αναφορά κατοίκων Δυτικής Ελλάδος των μη εμπεριεχομένων εις την ελευθέραν Ελλάδα.

26) Επίσης 8ης Ιουνίου 1830 εκ δύο φύλλων.

27) Άνευ ημερομηνίας εκ δύο φύλλων.

28) Επίσης 27ης Μαΐου εκ δύο φύλλων.

29) Επίσης 17ης Μαΐου 1830.

30) Επίσης 22ας Μαΐου 1830.

31) Επίσης 22ας Μαΐου 1830. Εσώκλειστος επιστολή Κων/νου Αποστόλου.

32-42) Επιστολαί 1829 και 1830.

43) Επιστολή 28ης Ιανουαρίου. Ψήφισμα προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος.

44-48) Επιστολαί Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 1829.

49) Επιστολή 19ης Αυγούστου 1829. Εσώκλειστος επιστολή Θ. Γρίβα.

50) 21ης Αυγούστου 1829.

51) 16ης Μαΐου 1829.

52) 10ης Μαΐου 1829.

53) 1ης Σεπτεμβρίου 1829 εκ δύο φύλλων.

54) Αντίγραφον αναφοράς Υγειονομείου Ναυπλίου 16ης Μαΐου 1829.

55) Έγγραφον Επαρχιακής Δημογεροντίας Τριπολιτσάς υπ’ αριθ. 1748 13ης Μαΐου 1829.

56) Έγγραφον Δημογεροντίας Ναυπάκτου προς τον έκτακτον επίτροπον Αργολίδος 14ης Μαΐου 1829.

226. Φάκελλος αλληλογραφίας και Αναφορών Βαρώνον Dentgel

1-9) Επιστολαί Dentgel προς Κυβερνήτην από Ιουλίου 1828 μέχρι και Ιανουαρίου 1829.

10) Αναφορά ιδίου εκ 12 φύλλων 26ης Φεβρουαρίου 1829.

11-25) Αναφοραί Dentgel από 7ης Απριλίου μέχρι 28ης Αυγούστου 1829.

26) Αναφορά 19ης Αυγούστου 1829 εκ δύο φύλλων. Εσώκλειστον Μιχαήλ Δημ. 21ης Αυγούστου 1829.

27) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 6ης Αυγούστου 1829.

28) Σχέδιον απαντήσεως 27ης Απριλίου 1829.

29) Σχέδιον απαντήσεως 25ης Αυγούστου 1829.

30) Επιστολή Δεντζέλη προς Κυβερνήτην 31ης Αυγούστου 1829.

Σελ. 83
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/84.gif&w=550&h=800

227. Φάκελλος αλληλογραφίας Church

1-11) Επιστολαί Τσωρτς από 12ης Ιανουαρίου μέχρι 18ης Φεβρουαρίου 1828.

12) Κατάλογος των υπό τας διαταγάς του Τσωρτς στρατευμάτων.

13) Αναφορά Τσωρτς 18ης Φεβρουαρίου 1828.

14) Περίληψις αναφορών Τσωρτς 17ης Φεβρουαρίου, 18ης Φεβρουαρίου, 1ης και 2ας Μαΐου 1828.

15) Επίσης 20ης και 22ας Φεβρουαρίου.

16) Επίσης επιστολή Τσωρτς προς Κυβερνήτην 19ης Φεβρουαρίου 1828.

17) Επιστολή Τσωρτς 28ης Φεβρουαρίου 1828.

18) Υπόμνημα ιδίου 13ης Ιανουαρίου 1827.

19-62) Επιστολαί Τσωρτς προς Κυβερνήτην από 22ας Φεβρουαρίου 1828 μέχρι 19ης Ιουλίου 1829.

63) Αναφορά Τσωρτς από 5ης και 13ης Φεβρουαρίου 1829.

64) Αντίγραφον επιστολής, χωρίς ενδεικτικά στοιχεία.

65) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Τσωρτς Μαΐου 1831.

66) Επίσης Μαΐου 1831.

67) Επίσης Μαΐου 1831.

228. Φάκελλος αλληλογραφίας Ράμφου

1) Σημείωμα σχηματισμού Γαλλικού Υπουργείου.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ράμφον αυτόγραφον 14ης Ιουνίου 1830.

3-16) Ωσαύτως από 21ης Ιουνίου 1830 μέχρι 28ης Ιουλίου 1831.

17) Σχέδιον επιστολής προς Ράμφον 5ης Ιανουαρίου 1831.

18-32) Σχέδια επιστολών προς Ράμφον 1830 και 1831.

33) Επιστολή Γιαννίτση 28ης Οκτωβρίου 1829.

34) Επιστολή Ράμφου 8ης Μαρτίου 1828.

35) Ωσαύτως 13ης Απριλίου 1828. Επισυνάπτεται έγγραφον 1828.

36) Ωσαύτως 27ης Απριλίου. Επισυνάπτονται δύο.

37-84) Επιστολαί Ράμφου. Στην υπ’ αριθ. 55 της 13ης Οκτωβρίου 1829 επισυνάπτεται ιδιόγραφος απάντησις Κυβερνήτου, στην δε 78 της 8ης Ιουνίου 1830 υπάρχει με μελάνι η σημείωσις «λείπει».

85) Επιστολή Ράμφου προς Κυβερνήτην 9ης Ιουλίου 1830. Επισυνάπτεται 1 επιστολή Κουβαρά.

86) Ωσαύτως 9ης Αυγούστου 1830.

87) Ωσαύτως 13ης Αυγούστου 1830.

88) Ωσαύτως 12ης Αυγούστου 1830.

89) Ωσαύτως 17ης Σεπτεμβρίου. Επισυνάπτεται αντίγραφον εγγράφου

Σελ. 84
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/85.gif&w=550&h=800

Ράμφου μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου προς την Οικον. Επιτροπήν Μεσηνίας.

90-95) Ωσαύτως επιστολαί Ράμφου Οκτωβρίου 1830.

96) Σχέδιον συνθηκών 23ης Νοεμβρίου 1830.

97) Επιστολή Ράμφου προς Κυβερνήτην 26ης Νοεμβρίου 1830.

98) Ωσαύτως Ράμφου προς Κυβερνήτην 29ης Νοεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται σημείωσις σχηματισμού Αγγλικού Υπουργείου.

99) Ωσαύτως 3ης Δεκεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται άνταπόκρισιςTemps.

100) Ωσαύτως 13ης Δεκεμβρίου 1830.

101) Ωσαύτως 17ης Δεκεμβρίου 1830.

102) Ωσαύτως 24ης Δεκεμβρίου 1830.

103) Ωσαύτως 4ης Ιανουαρίου 1831.

104) Ωσαύτως 14ης Ιανουαρίου 1831. Επισυνάπτεται Λ/σμός Διοικητού Μεσηνιακού Φρουρίου.

105) Ωσαύτως 20ης Ιανουαρίου 1831.

106) Ωσαύτως 21ης Ιανουαρίου 1831. Επισυνάπτεται α) εξέτασις του πλοιάρχου Χέλμη β) Ειδήσεις εξωτερικού εκ Σύρου.

107) Επιστολή Ράμφου 18ης Φεβρουαρίου 1831 μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

108-129) Επιστολαί Ράμφου από 28ης Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουλίου 1831. Στην 112 σημειώνεται «μετ’ απαντήσεως», στην 120 επισυνάπτεται προκήρυξις προς τους Σπαρτιάτας.

130) Επιστολή 1ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτονται α) αναφορά συμβάντων Σταματελοπούλου β) Κατάστασις αφίξεως γ) Αναχωρήσεις πλοίων.

131) Επιστολή Ράμφου 4ης Αυγούστου 1831.

132) Ωσαύτως 4ης Αυγούστου 1831.

133) Ωσαύτως 7ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά Γαλλιστί προς τους Διοικητάς Πόρου.

134) Ωσαύτως 12ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτεται έγγραφον εν αντιγράφω προς τους Διοικητάς Αρχηγούς και τον Διευθυντήν του Γαλλικού Βρικίου.

135) Ωσαύτως 17ης Αυγούστου 1831.

136) Ωσαύτως 31 Αυγούστου 1831.

137) Ωσαύτως 17 Σεπτεμβρίου 1831.

138) Ωσαύτως 17 Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται α) έγγραφον γαλλιστί περί της καταστάσεως και β) Αναφορά διαφόρων.

229. Φάκελλος

Περιέχει βιβλίον καταγραφής περιέχον εις διάφορα φύλλα αυτού καταγραφήν των εις διαφόρους πόλεις του εξωτερικού ευρισκομένων Ελλήνων.

Σελ. 85
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/86.gif&w=550&h=800

230. Φάκελλος επιστολών και αναφορών Garnot

1) Ιδιόγραφος σημείωσις των ονομάτων των αξιωματικών.

2) Επιστολή Μανιτάκη προς Garnot 19ης Ιουλίου 1829.

3) Επιστολή L. Isay προς Garnot 29ης Ιουλίου 1829.

4) Επιστολή Καλλέργη προς Garnot 22ας Ιουλίου 1829.

5) Επιστολή Σταυρίδη προς Garnot 16ης Ιουλίου 1829.

6) Επιστολή Θεοδώρου (επίθετον δυσανάγνωστον) προς τον ίδιον 13ης Ιουλίου 1829.

7) Επιστολή διαφόρων προς Garnot 22ας Ιουλίου 1829.

8) Επιστολή Vaub προς ίδιον 22ας Ιουλίου 1829.

9) Σχέδιον διοργανώσεως επιτελείου υπό Garnot 13ης Ιουλίου 1829.

10) Σχέδιον διοργανώσεως σώματος μηχανικού (υπογραφή δυσανάγνωστος).

11) Προσωριναί οδηγίαι υπηρεσίας μηχανικού άνευ υπογραφής.

12) Το ίδιον υπογεγραμμένον παρά Garnot.

13) Σχέδιον οργανισμού επιτελείου μηχανικού άνευ υπογραφής.

14) Επίσης άνευ υπογραφής.

231. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Πιέρρη των ετών 1829, 1830, 1831

1) Επιστολή Πιέρρη 27ης Μαρτίου 1828.

2) Επιστολή Πιέρρη 23ης Οκτωβρίου 1828. Εσώκλειστα τρία αποσπάσματα.

3) Όρκος πίστεως των ανδρών του Βου λόχου 10ης Νοεμβρίου 1828.

4) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην 19ης Σεπτεμβρίου 1828. Εσώκλειστος αναφορά Chambell προς Πιέρρην 2ας Οκτωβρίου 1828. Επίσης αναφορά Lahil και σημειώσεις.

5) Επιστολή Μακέντου προς Κυβερνήτην 7ης Φεβρουαρίου 1829. Επιστολή Βότση ιδίας ημερομηνίας.

6) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην 7ης Φεβρουαρίου 1829. Εσώκλειστα επιστολή A. Latrister προς Πιέρρην 7ης Φεβρουαρίου 1829. Επιστολή Tregel 7ης Φεβρουαρίου 1829. Έγγραφον 26ης Φεβρουαρίου 1829. Απογραφή Στρατιωτικών αντικειμένων 7ης Φεβρουαρίου 1829. Κατάστασις πυρομαχικών των ευρισκομένων εις Μορηάν εκ δύο φύλλων. Ονομαστικός κατάλογος αξιωματικών Βου τάγματος Μηχανικού. Συνημμένα εν όλω 6.

7) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην 13ης Μαΐου 1829.

8) Το διπλούν του ανωτέρω εγγράφου.

9) Επίσης 24ης Μαΐου 1827 έγγραφον υπ’ αριθ. 229.

10) Επίσης έγγραφον υπ’ αριθ. 250 14ης Ιουνίου 1829. Εσώκλειστα έγγραφα Πιέρρη υπ’ αριθ. 242, 243 και 248.

Σελ. 86
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/87.gif&w=550&h=800

11) Έγγραφον αριθμός 248 Toublikata 14ης Ιουνίου 1829.

12) Έγγραφον αριθμός 227 29ης Ιουνίου 1829.

13) Έγγραφον Πιέρρη 307 8ης Ιουλίου 1829. Εσώκλειστον έγγραφον Pauzié. Έγγραφον 273 Πιέρρη προς Συνταγματάρχην Pauzié.

14) Έγγραφον Πιέρρη προς Κυβερνήτην 1828. Εσώκλειστον έγγραφον Πιέρρη προς Pauzié αριθμός 226.

15) Έγγραφον Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθμός 319 20ης Ιουλίου 1829.

16) Έγγραφον 7ης Σεπτεμβρίου 1829 αριθμός 379.

17) Έγγραφον 20ης Σεπτεμβρίου 1829 αριθμός 373.

18) Επίσης 20ης Σεπτεμβρίου αριθ. 394. Εσώκλειστα α) Έγγραφον Κυβερνήτου προς Πιέρρην 4ης Σεπτεμβρίου 1829. β) Ημερήσια διαταγή Πιέρρη 18ης Σεπτεμβρίου 1829. γ) Επιστολή Πιέρρη προς Περάκην αριθ. 291 δ) Έγγραφον Κυβερνήτου προς Πιέρρην 6ης Σεπτεμβρίου 1829.

19) Έγγραφον Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 404 17ης Σεπτεμβρίου 1829.

20) Επίσης υπ’ αριθ. 407 29ης Σεπτεμβρίου 1829.

21) Επίσης υπ’ αριθ.4143ης Οκτωβρίου 1829. Εσώκλειστα έγγραφον Πιέρρη προς Tregel 405 3ης Οκτωβρίου 1829.

22) Επίσης αριθ. 420 18 Οκτωβρίου 1829.

23) Επίσης αριθ. 424 19ης Οκτωβρίου 1829.

24) Επίσης αριθ. 426 23 Οκτωβρίου 1829. Εσώκλειστα α) Επιστολή Πιέρρη προς Tregel αριθ. 425 β) Επιστολή Pauzie προς ίδιον αριθ. 174.

25) Επίσης Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 453 15ης Νοεμβρίου 1825 Εσώκλειστον έγγραφον Πιέρρη υπ’ αριθ. 452.

26) Επίσης αριθ. 437 7ης Νοεμβρίου 1829.

27) Επίσης άνευ ημερομηνίας. Εσώκλειστον έγγραφον Πιέρρη προς Στρατηγόν Πίσσαν β) Επιστολή Πίσσα προς Πιέρρην. Αμφότερα αντίγραφα.

28) Επίσης αριθ. 661 12ης Μαΐου 1830.

29) Επίσης 2ας Μαΐου 1830.

30) Επίσης αριθ. 711 15ης Ιουνίου 1830.

31) Επίσης αριθ. 865 19ης Σεπτεμβρίου 1830.

32) Κατάστασις Στρατευμάτων 23ης Οκτωβρίου 1830 υπό Πιέρρη.

33) Κατάστασις Στρατοπέδου Ναυπάκτου.

34) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 1037 26.10.1830.

35) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 1155 8.1.1831.

36) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 1189 19ης Ιανουαρίου 1831.

37) Επιστολή 27ης Μαΐου 1831 αριθ. 1735. Εσώκλειστα α) υπ’ αριθ. 1353 αναφορά. β) υπ’ αριθ. 528 αναφορά και εν οπισθογράφω ιδιόγραφος απάντησις του Κυβερνήτου.

Σελ. 87
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/88.gif&w=550&h=800

38) Έγγραφον 1190 26ης Μαΐου 1831.

39) Έγγραφον 1279 9ης Ιουλίου 1831.

40) Έγγραφον 1306 25ης Ιουλίου 1831.

41) Έγγραφον 1422 22ας Σεπτεμβρίου 1831.

42) Αυτόγραφος απάντησις Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

43) Απάντησις 2ας Δεκεμβρίου 1829.

44) Αναφορά υπ’ αριθ. 133 20ης Φεβρουαρίου 1829. Επισυνάπτεται κατάστασις αξιωματικών Πυροβολικού. Επίσης η υπ’ αριθ. 140 σημείωσις των ζητουμένων υπό του Αυγουστίνου.

232. Φάκελλος Διπλωματικής αλληλογραφίας

Περιέχει Βιβλίον Διπλωματικής αλληλογραφίας φέρον φύλλα γεγραμμένα 35.

233. Φάκελλος αλληλογραφίας Πρίγκηπος Wrede, Διοικητού Πατρών 1

1-16) Επιστολαί προς Κυβερνήτην από 22ας Μαΐου 1831 μέχρι 19ης Σεπτεμβρίου 1832.

17) Επιστολή 19ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστα έγγραφον Γραμματείας Στρατιωτικών προς τον ίδιον υπ’ αριθ. 1176 και έγγραφον απαντητικόν του ιδίου προς Ρόδιον, Υπουργόν Στρατιωτικών.

18-31) Επιστολαί από 12ης Νοεμβρίου 1829 μέχρι 30 Μαΐου 1831.

32) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου επιστολής προς τον Wrede 19 Ιανουαρίου άνευ έτους.

33-52) Αυτόγραφα Κυβερνήτου 1831 μέχρι και της 26ης Σεπτεμβρίου 1831.

53) Αντίγραφον εγγράφου Αγγλικού Προξενείου Πατρών προς Πρίγκηπα Wrede 7ης Απριλίου 1831.

54) Αντίγραφον εγγράφου Πρίγκηπος Wrede προς τον εν Πάτραις Άγγλον Πρόξενον.

55) Αντίγραφον εγγράφου Άγγλου Προξένου προς Πρίγκηπα Wrede 7ης Απριλίου 1831.

1. Πρίγκηπας Βαυαρός που κατέφυγε στην Ελλάδα το 1828 και χρησιμοποιήθηκε από τον Καποδίστρια σε διάφορες αποστολές, ιδίως προς τον πρίγκηπα Λεοπόλδο του Κοβούργου. Διοικητής του Φρουρίου Πατρών επί Καποδίστρια.

234. Φάκελλος με αποσπάσματα επιστολών, εφημερίδων και Σημειώσεις

1) Διοικητική διαίρεσις των Νήσων.

2) Έκκλησις περί συλλογής εράνων υπέρ των ορφανών.

Σελ. 88
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/89.gif&w=550&h=800

3) Αποσπάσματα αντιγράφων διαφόρων επιστολών.

4) Απόσπασμα επιστολής του Διοικητού της Αχαΐας.

5) Υπόμνημα περί της εσωτερικής καταστάσεως.

6) Οι λεγόμενοι εναντίοι Μιστρά.

7) Δρομολόγιον.

8) Διορισμός Προξένου Πατρών Άγγλου.

9) Ειδήσεις εκ Μεσολογγίου 26ης Σεπτεμβρίου 1830.

10) Ωσαύτως 17ης Σεπτεμβρίου 1830.

11) Απογραφή Άργους.

12) Σχέδιον Χρεολογιστικής πληρωμής των χρεών του Δημοσίου.

13) Επιτροπή προς ανασκευήν υπό του Συνταγματάρχου Φαβιέρου και των λεγομένων κατ’ αυτού.

14) Απαντήσεις εις άρθρα εφημερίδων.

15) Προς τον Συντάκτην τής Abeille.

16) Ωσαύτως.

17) Απόσπασμα Γενικής Εφημερίδος Γαλλιστί 18ης Ιανουαρίου 1828.

18) Ωσαύτως 17ης Ιανουαρίου 1828.

19) Ωσαύτως εις δύο φύλλα 26ης Ιανουαρίου 1828.

20) Κατάστασις Γερμανών στρατιωτών εις δύο φύλλα.

21) Απάντησις Κρατών είς τούς Συμμάχους.

22) Περί καταπαύσεως Πειρατείας.

23) Προσωρινός Στρατιωτικός Οργανισμός.

24) Ημερησία Διαταγή πορείας ιππικού.

25) Έκθεσις περί εκρήξεως πανώλους εν Μεθώνη.

26) Έκθεσις περί κατασχεθείσης αλληλογραφίας υπό... πλοίου.

27) Πρόχειρα Στρατιωτικού Κανονισμού εκ δύο φύλλων.

28) Απόσπασμα αναφοράς χιλιάρχου Υψηλάντου.

29) Ονόματα πειρατών.

30) Δελτίον Ειδήσεων Κυβερνήσεως.

31) Απάντησις εις αγγλικόν περιοδικόν.

32) Μισθολόγιον.

33) Παρατηρήσεις επί των Μοναστηρίων.

34) Εγκαίνια Ιερατικής Σχολής Πόρου.

35) Ειδήσεις περί τής καταστάσεως του Τουρκικού Στρατού εις διάφορα μέρη.

36) Επιστολή Κόχραν.

37) Ανάκρισις περί της στάσεως Αλβανών στρατιωτών εν Μεθώνη.

38) Κατάλογος αλληλογραφίας.

39) Κατάλογος συνεισφορών.

40) Περί Κανονισμού λειτουργίας Στρατού και Στόλου.

Σελ. 89
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/90.gif&w=550&h=800

41) Το υπ’ αριθ. 18 φύλλον της Abeille Greque.

42) Το υπ’ αριθ. 20 φύλλον της Abeille Greque.

43) Έντυπος επιστολή του Γραμματέως της Γαλλικής Πρεσβείας εν Κωνσταντινουπόλει.

44) Λόγος του Βασιλέως της Γαλλίας έντυπος.

45) Διάφορα έντυπα Παγκοσμίου Στατιστικής.

46) Έντυπον.

235. Φάκελλος αλληλογραφίας Heideck1

1-15) Επιστολαί Heideck από Μαΐου 1827 μέχρι Μαΐου 1828.

16) Επιστολή 8ης Απριλίου 1828. Εσώκλειστος έκθεσις περί αναγκαίων επισκευών των εν Ναυπλίω αερομύλων.

17-48) Επιστολαί 1828. Στην υπ’ αριθ. 37 εσωκλείεται κατάστασις του τακτικού στρατού.

49) Έγγραφον Heideck προς Κυβερνήτην υπ’ αριθ. 1648 24ης Φεβρουαρίου 1829 μετά δώδεκα συνημμένων εγγράφων σχετικών με την αγοράν ίππων και διαφόρων αντικειμένων του πυροβολικού και τον λογαριασμόν αυτών.

50) Επιστολή Heideck προς Κυβερνήτην 23ης Ιανουαρίου 1830.

51) Επιστολή Heideck προς Κυβερνήτην 31ης Ιουλίου 1830.

52) Επιστολή Heideck προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

53) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 5ης Ιανουαρίου 1828.

54) Επίσης 24ης Μαΐου 1831.

1. Βαυαρός συνταγματάρχης (1788-1861), ο οποίος έφθασε στο βαθμό του Στρατηγού, όταν γύρισε στην πατρίδα του. Κατά την επανάσταση ήλθε στην Ελλάδα, όπου διακρίθηκε σε διάφορες μάχες. Το 1828 ο Καποδίστριας τον διόρισε διοικητή Ναυπλίου και Αργους. Μετά την ανάρρηση του Όθωνος στο θρόνο της Ελλάδος διετέλεσε μέλος της Αντιβασιλείας. Υπήρξε και ποιητής.

236. Φάκελλος αλληλογραφίας Μάριου Φίλη

1-8) Επιστολαί Φίλη προς Κυβερνήτην ετών 1827 (1), 1830 (1), 1831 (4).

9) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Φίλην άνευ ημερομηνίας.

10) Επίσης 27ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

11) Επίσης του 1830 άνευ ημερομηνίας.

237. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Κ. Χορμόβα

Περιέχει 2 επιστολάς του Χορμόβα προς τον Κυβερνήτην, την μίαν άνευ ημερομηνίας και την άλλην με ημερομηνίαν 18.5.1831.

Σελ. 90
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/91.gif&w=550&h=800

238. Φάκελλος

Περιέχει μίαν επιστολήν Α. Κιοσέ από 9ης Σεπτεμβρίου 1831.

239 Φάκελλος αλληλογραφίας Χρυσόγελου

1) Επιστολή Ν. Χρυσόγελου 9ης Ιουνίου 1831.

2) Επιστολή Ν. Χρυσόγελου προς Κυβερνήτην 1ης Οκτωβρίου 1831 υπ’ αριθ. 1344 μετ’ εσωκλείστου μεταφράσεως αυτής.

3) Αναφορά προς Κυβερνήτην Παρθενίου Αρχιερέως Κυρίνης.

240. Φάκελλος αλληλογραφίας Θεοδώρου Κωνσταντίνου και Κονδάχη

1) Επιστολή Κωνσταντίνου προς Κυβερνήτην 21ης Σεπτεμβρίου 1830.

2) Επίσης 27ης Ιουλίου 1830.

3) Επίσης 28ης Ιουλίου 1830 μετ’ εσωκλείστων: απόσπασμα γράμματος εκ Σμύρνης, ειδήσεις εκ Τριεστίνου, εκ Θεσσαλονίκης, το όλον εις φύλλα τέσσαρα.

4) Επίσης 25ης Ιουλίου 1830.

5) Επίσης 20ης Αυγούστου 1830.

6) Επίσης 28ης Μαΐου 1830.

7) Επιστολή Κονδάκη προς Κυβερνήτην 8ης Ιουνίου 1831.

8) Επιστολή Κονδάκη προς Κυβερνήτην 29ης Μαΐου 1831.

9) Επίσης 30 Αυγούστου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής Παρθενίου (δυσαναγνώστου επωνύμου). Και επί της ίδιας επιστολής σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 16ης Δεκεμβρίου 1831.

10-20) Επιστολαί Κονδάκη από 9ης Μαΐου μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου 1831.

21) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 18ης Μαρτίου 1830.

22) Επίσης ιδιόγραφον άνευ ημερομηνίας.

23) Επίσης ιδιόγραφον 23ης Μαΐου 1831.

24) Επίσης ιδιόγραφον 27ης Αυγούστου 1831.

241. Φάκελλος αλληλογραφίας Καρόρη και Κάσπαρη

1) Επιστολή Καρόρη 8ης Ιουνίου 1831.

2) Επιστολή Καρόρη 14ης Ιουνίου 1831. Εσώκλειστον απόσπασμα επιστολής του αστυνόμου Λεονταρίου.

3-9) Επιστολαί από Μαΐου μέχρι Αυγούστου 1831.

10) Επιστολή 17ης Ιουλίου 1831 μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

11) Επιστολή 22ας Ιουλίου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής Ν. Μπούκουρα.

12) Επίσης 20ης Ιουνίου 1831.

Σελ. 91
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/92.gif&w=550&h=800

13) Επίσης 8ης Ιουνίου 1831 μετά ιδιογράφου σημειώσεως Κυβερνήτου.

14) Επίσης 20ης Ιουνίου μετά σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

15) Επίσης 17ης Νοεμβρίου 1830.

16-26) Επιστολαί από 17ης Νοεμβρίου 1830 μέχρι 20ης Ιανουαρίου 1831.

27) Ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 14ης Αυγούστου 1830.

28) Επίσης ιδιόγραφον άνευ ημερομηνίας.

29) Επίσης ιδιόγραφον 25ης Αυγούστου.

30) Επίσης ιδιόγραφον 18ης Σεπτεμβρίου 1830.

31) Επίσης ιδιόγραφον 18ης Ιουνίου άνευ έτους.

32) Επίσης όχι αυτόγραφον 13ης Ιουνίου 1831.

33) Επίσης 12ης Μαΐου 1830.

34) Επίσης 14ης Φεβρουαρίου 1831.

35) Επίσης 20ης Αυγούστου 1831.

36) Επιστολή Κάσπαρη προς Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1829.

37) Επιστολή Κάσπαρη 18ης Ιουνίου 1829.

242. Φάκελλος αλληλογραφίας Κορνηλίου

1) Επιστολή Κορνηλίου προς Κυβερνήτην 4ης Μαρτίου 1831. Εσώκλειστος επιστολή I. Κ. Μαυρομιχάλη 5ης Απριλίου 1831.

2-9) Επιστολαί Κορνηλίου Ιανουαρίου - Μαρτίου 1831.

10) Επιστολή 17ης Νοεμβρίου 1830. Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Κορνήλιον 24ης Νοεμβρίου 1830.

11) Επίσης 26ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

12) Επίσης 9ης Φεβρουαρίου 1831.

13) Επίσης 9ης Φεβρουαρίου 1831.

14) Επίσης αυτόγραφον 12ης Μαΐου 1831.

15) Επίσης αυτόγραφον 2 Ιανουαρίου 1830.

16) Επίσης αυτόγραφον 20ης Ιουνίου 1831.

17) Επίσης αυτόγραφον 15 Φεβρουαρίου 1831.

18) Επιστολή Μαυράκη προς Κορνήλιον 22ας Φεβρουαρίου 1831.

19) Επίσης 20ης Φεβρουαρίου 1831 μετά συνημμένης σημειώσεως.

20) Επίσης 25ης Φεβρουαρίου 1831.

21-23) Έγγραφα τρία.

243. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν Γεωργίου Κίτσου.

Σελ. 92
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/93.gif&w=550&h=800

244. Φάκελλος αλληλογραφίας Αριστομένους Κουβαρά

1) Επιστολή Α. Κουβαρά προς Κυβερνήτην 18ης Αυγούστου 1831.

2) Επίσης 18ης Αυγούστου 1831.

245. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Καπετανάκη

1) Επιστολή Καπετανάκη προς Καποδίστριαν 8ης Σεπτεμβρίου 1831.

2) Επίσης 4ης Αυγούστου 1831.

246. Φάκελλος αλληλογραφίας Κυριακοπούλου

1) Επιστολή Κυριακοπούλου προς Κυβερνήτην 6ης Αυγούστου 1831.

2) Ωσαύτως 4ης Αυγούστου 1831.

3) Ωσαύτως 8ης Σεπτεμβρίου 1831.

247. Φάκελλος αλληλογραφίας Regnand Carcas, Προξένου Ρωσσίας εν Μάλτα.

1) Επιστολή Carcas προς Κυβερνήτην 22ας Φεβρουαρίου 1831.

2) Επίσης 17ης Μαρτίου 1831 μετά εσωκλείστου λογαριασμού του ξυλουργού Σαρμπ.

3) Επίσης 5ης Μαΐου 1831.

4) Επίσης 13ης Φεβρουαρίου 1831.

5) Επίσης 13ης Φεβρουαρίου 1831.

6) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Carcas 1831 άνευ μηνός.

7) Επίσης 3ης Ιουνίου 1831.

248. Φάκελλος αλληλογραφίας Κόχραν

1) Επιστολή Κόχραν προς Κυβερνήτην 13ης Οκτωβρίου 1828.

2) Επίσης 1ης Ιανουαρίου 1828 εκ δύο φύλλων.

3) Μετάφρασις Γαλλιστί της ανωτέρω επιστολής.

249. Φάκελλος αλληλογραφίας Αυγουστίνου μετά Κυβερνήτου

1-103) Επιστολαί Αυγουστίνου προς Κυβερνήτην από Μαρτίου 1828 μέχρι Μαΐου 1830. Στην υπ’ αριθ. 21 επισυνάπτονται επιστολή Τσωρτς 14ης Μαρτίου 1829 και Στρατηγού Ντέσελ 21ης Μαρτίου. Στην 24 επισυνάπτεται εγκύκλιος Αυγουστίνου, στην 26 αναφορά Παπαρηγοπούλου, στην 34 επιστολή του Αυγουστίνου προς Spencer, στην 70 αναφορά Νάκου, στην 79 οργανισμός ατάκτων σωμάτων, στην 87 περί στρατιωτικών δυνάμεων έκθεσις.

104-130) Σχέδια επιστολών αυτόγραφα Κυβερνήτου προς Αυγουστίνον από Δεκεμβρίου 1828 μέχρι Μαΐου 1831.

Σελ. 93
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 74

  διατριβής περί Κρήτης εκ φύλλων 7 του Στανισλάου Σαντούσκη.

  3) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 25ης Οκτωβρίου 1829.

  4) Επίσης 29ης Μαρτίου 1829.

  5) Επίσης 10ης Μαρτίου 1829.

  6) Επίσης 20ης Ιουνίου 1829 εκ τριών φύλλων.

  7) Επίσης 13 Νοεμβρίου 1829.

  216. Φάκελλος αλληλογραφίας Κρασάν

  1) Επιστολή προς Κυβερνήτην 22ας Μαρτίου 1831.

  2) Επίσης 5ης Μαρτίου 1831.

  3) Επίσης 16ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά διοικητού Σύρου και Μυκόνου 15ης Μαΐου 1831 και αντίγραφον διαταγής της επί της Οικονομίας Επιτροπής προς τον αυτόν Διοικητήν υπ’ αριθ. 1112/7ης Μαΐου 1831.

  4) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831.

  5) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 22ας Μαΐου 1831.

  217. Φάκελλος αλληλογραφίας Ράδου1

  1) Επιστολαί Ράδου ετών 1830 και 1831.

  19) Επιστολή 26ης Ιανουαρίου 1831 μετά συνημμένου αντιγράφου εγγράφου Ελληνικής Κυβερνήσεως προς τους εν Κωνσταντινουπόλει Πρέσβεις των Συμμάχων Δυνάμεων.

  20-38) Επιστολαί Ράδου από Φεβρουαρίου μέχρι Μαΐου 1831.

  39) Επιστολή 23ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτονται: α) αντίγραφον εγγράφου Γιορδάση β) Τάτση Θέου γ) Τζάνογλου δ) Καραϊσκάκη ε) Τάτση Θέου στ) Διαφόρων ζ) Καραϊσκάκη γ) Ράδου θ) Αντίγραφον επιστολής Βεζύρη προς υιούς του.

  40) Επίσης 26ης Μαΐου 1831.

  41) Επίσης 28ης Μαΐου 1831.

  42) Επίσης 29ης Μαΐου 1831.

  43) Επιστολή 2ας Ιουνίου 1831. Επισυνάπτονται α) Αναφορά Παπά Σταθοπούλου β) Βελή και γ) Τζάνογλου.

  44-58) Επιστολαί Ράδου Ιουνίου - Ιουλίου 1831. Στην επιστολή αριθ. 53 επισυνάπτεται επιστολή Ίσκου. Στην επιστολή αριθ. 56 επισυνάπτεται αναφορά προς την Οικονομικήν Επιτροπήν.

  59) Επιστολή 7ης Αυγούστου 1831 μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

  60) Επίσης 3ης Αυγούστου 1831.

  61) Επίσης 11ης Αυγούστου μετά σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου 15ης Αυγούστου 1831.