Βιβλιογραφία Καποδίστρια

Δείτε τις επιστημονικές μελέτες για τον Κυβερνήτη (714 τίτλους). Περιλαμβάνεται όλη η βιβλιογραφική παραγωγή περί τον Καποδίστρια από το 1831 έως το 1996. Κατά κανόνα, τα πρωιμότερα έργα είναι έκδοση τεκμηρίων και απομνημονευμάτων για τον Καποδίστρια. Το κυρίως σώμα της βιβλιογραφίας είναι βιβλία και άρθρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων, κυρίως ιστορικών, γραμμένα στα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά και σπανιότερα σε άλλες γλώσσες.

< προηγούμενα
Σελίδα 2 από 97
επόμενα >

L'Administration financiere de Jean Capodistrias. gouverneur de la Grèce (1828-1831)

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Μαρτίου 1911
Συγγραφέας: Ανδρεάδης Α. Μ.
Περιοδικό/Τόμος: Le Mouvement Économique 13, αρ. 76
Τόπος Έκδοσης: Βουκουρέστι

Ο Καποδίστριας ως ιατρός και συγγραφεύς

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Νοεμβρίου 1898 και 15 Νοεμβρίου 1898
Συγγραφέας: Βιαζής Σπυρ.
Περιοδικό/Τόμος: Ίρις, τχ. 4 και 5
Αριθμός Σελίδων: 36-37 και 42-43

Η ελληνική πολιτική του Ιωάννου Καποδίστρια

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 1 Σεπτεμβρίου 1977
Συγγραφέας: Σφυρόερας Β. Βλ.
Περιοδικό/Τόμος: Νέα Εστία 102, τχ. 1204
Αριθμός Σελίδων: 1145-1151

Ο Καποδίστριας

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 11 Απριλίου 1887
Περιοδικό/Τόμος: Εβδομάς, τ. 4, τχ. 11

Ιωάννης Α. Καποδίστριας

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 12 Απριλίου 1887
Περιοδικό/Τόμος: Εστία, τ. 23-24, τχ. 589
Αριθμός Σελίδων: 225-228

Πώς εγευμάτιζεν ο Κυβερνήτης

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 14 Αυγούστου 1877
Περιοδικό/Τόμος: Εστία, τ. 3-4, τχ. 85

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων, καθό Πρόεδρος της επί της ανιδρύσεως ανδριάντος εκ μαρμάρου τω αειμνήστω Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη τω Καποδιστρίω Επιτροπής

Επίπεδο περιγραφής: Μονογραφία
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 14 Ιουνίου 1869
Τόπος Έκδοσης: Κέρκυρα
Αριθμός Σελίδων: [μονόφυλλο]

Το τελευταίο Πάσχα του Καποδίστρια

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 15 Απριλίου 1971
Συγγραφέας: Δεμόδος Τάκης
Περιοδικό/Τόμος: Νέα Εστία 1051
Αριθμός Σελίδων: 496-501

Ο Κοραής και ο Καποδίστριας ως εθνικοί παιδαγωγοί

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 15 Αυγούστου 1928, 1 Σεπτεμβρίου 1928
Συγγραφέας: Παπαχαρίσης Α. Χ.
Περιοδικό/Τόμος: Νέα Εστία 2 τχ. 16-40, τχ. 17-41
Αριθμός Σελίδων: 736-742, 789-794

Καποδίστριας

Επίπεδο περιγραφής: Άρθρο
Συλλογή: Βιβλιογραφία Καποδίστρια
Χρονολόγηση: 15 Δεκεμβρίου 1976
Συγγραφέας: Ζέπος Π. Ι.
Περιοδικό/Τόμος: Εκκλησία 53, τχ. 27
Αριθμός Σελίδων: 500-502