Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Αριστείδης Στεργέλλης
 
Έτος έκδοσης:1978
 
Σελίδες:416
 
Θέμα:Αποστολή εις Λευκάδα
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1807
 
Περίληψη:Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος του Αρχείου Καποδίστρια περιλαμβάνει τα κείμενα του I. Καποδίστρια ως «Εκτάκτου Επιτρόπου» της Κυβερνήσεως της Επτανήσου Πολιτείας στη Λευκάδα, στην περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 1807. Η αποστολή αυτή έδωσε για μια ακόμη φορά το μέτρο των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων του Καποδίστρια. Τα καθήκοντα, που του ανέθεσε η Γερουσία της Επτανήσου και ο πληρεξούσιος του Αυτοκράτορα της Ρωσίας Γεώργιος Μοτσενίγος σε μια δύσκολη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας, όταν οι νικηφόροι αετοί του Ναπολέοντα είχαν σκιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ήταν εύκολα. Έπρεπε να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την οχύρωση και την πληρέστερη άμυνα της Λευκάδας, ώστε να εξουδετερωθεί εντελώς η απειλή του Αλή Πασά και των Γάλλων συμβούλων του εναντίον του νησιού. Συγχρόνως όμως έπρεπε να ισορροπήσει τις αρμοδιότητες και τις πρωτοβουλίες των τοπικών διοικητικών και στρατιωτικών παραγόντων.
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 55.18 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 385-404 από: 417
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/385.gif&w=550&h=800

Bidischia dall’ Oglio, Gio. Battista Μπιντίσκια ντάλλ’ Όλιο, Ιωάννης Βαπτιστής 319 (50α) 320 (50β) 339 (57β) Burgelies 313, 314 (49)

ΓΑΛΛΙΑ Francia 199, 201 (28) 253, 254 (37β) 279, 281 (43α) 315, 317 (50)

Γερακάρης, Αλεξανδρής Geracari, Alexandrin 296, 297 (45)

Γερμανία Germania 113, 114 (14)

Γιουσούφ Αράπης Iusuf Arapi Jussuf Agà Γιουσούφ Αγάς Issuf Arapi Jusuf Arapi Χαζνατάρ Γιουσούφαγας Χαζαουντάρ Ισούφης Χασνατάραγας Ισούφαγας 76, 78 (7) 167, 170 (23α) 277, 278 (43) 280, 281, 282, 283 (43α) 316, 318 (50) 319, (50α) 319 (50β)

Γκούστης Gusti 290 (44α) 292, 294 (44β)

Γκρίτσι, Παντής Grizzi, Pandin 356, 358 (60)

Γκρίτσι, Σπυρίδων Grizzi, Spiridon 356, 358 (60)

Γονέμης, Γιάννης Gonemi, Gianni 130, 141 (17α) 157, 160 (22)

Γουζέλης, Σπύρος Γουζέλης, Σπυρίδων Guseli, Spiro Guselli, Spiridion 156, 160 (22) 166, 170 (23α)

ΔΑΛΛΑ Δέτσιμα, Καμίλος

Dalla Decima, Camillo conte 354, 356 (60)

Δενδρινός, Χριστόδουλος Dendrino, Cristodulo 108, 109 (13ζ)

Δήμος, Διονύσιος Dimos, Dionisio 111, 112 (13η)

Δίπλας Dipla 165, 169 (23α)

Δρακούλης, Γεράσιμος Draculi, Gerasimo 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

ΕΓΚΛΟΥΒΗ Engilopea 24 (4)

Ευρώπη Europa 44, 47 (4η) 211, 213 (32)

ENGILOPEA 19, 24 (4)

ΖΑΒΕΡΔΑ Zaverda 76, 78 (7) 167, 168, 170, 171 (23α)

Ζαβός, Μάρκος Zavò, Marco 38, 39 (4στ) 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

Ζάγγελ βλέπε Zaghel

Ζάκυνθος Zante 19, 24 (4) 36, 37 (4στ) 50, 53 (4ι) 63, 66, 70, 73 (6) 153, 154 (21β) 155, 156, 157, 158, 160, 161 (22) 166, 170 (23α) 173, 176 (25) 182, 187 (26) 214, 216 (33) 217, 219 (34) 220, 221, 223, 225, 228 (35) 264, 265 (37ε) 266 267 (37στ) 283, 284 (43β) 286, 289 (44) 291, 292, 293, 294, 295 (44β) 310, 312 (48) 330, 331 (55) 332, 333 (55α) 340, 342 (58) 355, 357 (60) 366, 367, 368 (62)

Ζαμπέλης Ζαχαρίας Zambeli, Zaccaria Zambelli 233, 236 (36) 241, 242 (36γ) 296, 297 (45)

Ζανάγια Zanaia 356, 358 (60)

Ζήνος Zino 321, 322 (51)

Ζυγούρης Ziguri Siguri 8 (2α) 144, 145 (19) 181, 182, 185, 186, 187, 191 (26) 203, 204 (29) 223, 227 (35) 298, 300 (46)

ΘΗΝΙΑΤΗΣ, Σπύρος Thiniati, Spiro 108, 109 (13ζ)

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ignazio μητροπολίτης Άρτης σεβασμιώτατος Άρτης 6, 7 (2) 8 (2α) 13, 15 (3) 19, 25 (4) 75, 76, 77, 78 (7) 86, 88 (10) 93, 96 (13) 116, 118 (15) 148, 149 (21) 162, 163 (23) 185, 190,

Σελ. 385
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/386.gif&w=550&h=800

191 (26) 270, 271 (40) 292, 294 (44β)

Ιθάκη Itaca 19, 24 (4) 38, 39 (4 στ) 50, 53 (4ι) 66, 73, 74 (6) 147, 148, 149 (21) 150, 151 (21α) 155, 156, 157, 158, 160, 161 (22) 245, 247 (37) 253, 254 (37β) 283, 284 (43β) 298, 299 (46) 330, 331 (55)

Ίμβρος Nibro 150, 151 (21α)

Ισθμός Istmo 153, 154 (21α)

Ιωάννινα Giannina 75, 77 (7) 80, 82 (8α) 166, 169 (23α) 315, 317 (50) 355, 358 (60)

ΚΑΒΑΔΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Cavadà, Anastasio 127, 137 (17α)

Καβαδάς, Θεοδόσιος Cavada, Teodosio 126, 136 (17α) 307, 308 (47α)

Καβαδάς, Σπύρος Cavadà, Spiro 129, 139 (17α)

Καβαδίας, Ανδρέας 196 (26γ)

Καβάλας, κόλπος Cavola 150, 152 (21α)

Καβάσιλας, Σπυρίδων Cavasila, Spiridione Cavassila, Spiridon 3, 4 (1) 345, 347 (58α) 349, 352 (58β) 363 (61α)

Καβουδίστριας (βλέπε Καποδίστριας)

Καγκελάρης, Χαραλάμπης Cangellari, Caralambi 111, 112 (13η)

Κάλαμος Calamo 279, 281 (43α) 298, 300 (46)

Καλάνδρος, Γάσπαρος Calandro, Gasparo Callandro, Gasparo Caliandro, Gasparo Καλάντρος, Γάσπαρος Καλιάντρο, Γκάσπαρος 49, 50 (4θ) 124, 126, 130, 131, 134, 141 (17α) 344, 345 (58α)

Καλιγάς, Σπυρίδων Caligà, Spiridon 90 (11) 101, 102 (13α) 102 (13β) 183, 188 (26) 194, 195 (26β) 220, 221, 224, 225 (35) 246, 247 (37) 268, 269, 270 (39) 313, 314, (49)

Καλιγώνι (Λευκάδα) Caligoni 49, 50 (4θ)

Καλόγερος, Χρήστος Calogero, Cristo 91, 92 (12)

Καλούπας Δημήτρης Caluppa, Dimitri 207, 208 (31)

Κανδήλα Καντήλες Candita Candiles 279, 281 (43α) 298, 300 (46)

Καπαδοκάς (φρούραρχος) Capadoca 286, 289 (44)

Καποδίστριας, Αυγουστίνος Capodistria, Agostino 3.4 (1)

Καποδίστριας, Ιωάννης Capodistria Giovanni di Ant. passim

Καποδίστρικας (βλέπε Καποδίστριας)

Καπότης Γιωργάκης 319 (50α)

Καπότης, Τζίλη 319 (50α)

Καραβιάς Caravia Caravià 13, 14 (3) 90 (11)

Καραβιάς Λιανός Caravià Lianò 148, 149 (21)

Καραβιάς Χρήστος Caravia, Cristo 108, 109 (13ζ)

Καραΐσκος, Δημήτριος Caraisco, Demetrio 81, 83 (8α)

Καραντινός Carandinò 3.4 (1)

Καριώτες Carietli 65, 72 (6)

Καρμπούρης, Δημήτριος Carburi, Demetrio 131, 142 (17α)

Καρύδης, Νικολέτος Caridi, Nicoletto 126, 136 (17α)

Καστριώτης, Γεώργιος Castrioti, Giorgio 108, 109 (13ζ)

Κατούνα Catuna Cattuna 156, 160 (22) 321, 322 (51) 330, 331 (55) 340, 343 (58) 344, 345 (58α) 347, 348, 350, 351 (58β)

Σελ. 386
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/387.gif&w=550&h=800

Κατσαΐτης Cazzaiti 90 (11)

Κάτσαλος, Γιώργος Caciallo. Giorgo 108, 109 (13ζ)

Κατσαντώνης Κατζαντώνης Cazandoni Cazzandoni 9, 10, 11 (2β) 116, 117 (15) 162, 163 (23) 165, 167, 169, 170 (23α) Κατσαρός, Σπυρίδων

Cazzarò, Spiridione 285, 288 (44)

Κέρκυρα Corfù 101, 102 (13α) 115, 116 (15) 147, 149 (21) 150, 151 (21α) 155, 158 (22) 270, 271 (40) 272 (40α) 275, 276 (42) 279, 281 (43α) 296, 297 (45) 313, 314 (49) 324, 325 (53) 332, 333, 334 (55α)

Κεφαλληνία Cefalonia Ceffalonia 19, 24 (4) 38, 39 (4στ) 50, 53 (4ι) 66, 73 (6) 93, 96, 97 (13) 101, 102 (13α) 150, 151 (21α) 153, 154 (21β) 155, 156, 157, 158, 160, 161 (22) 173, 176 (25) 183, 189 (26) 194, 195 (26β) 220, 221, 223, 225, 228 (35) 256, 258 (37γ) 260, 261, 262, 263 (37δ) 264, 265, (37ε) 266 (37στ) 283, 284 (43β) 286, 287, 289 (44) 294 295 (44β) 313, 314 (49) 330, 331 (55) 340, 343 (58) 366, 368 (62) 332, 333 (55α)

Κεφαλάς, Στάθης Ckiefalà, Stalhi 110, 111 (13η)

Κέφαλος, Παναγής Ckiefalo, Panagin 108, 109 (13ζ)

Κόκκινος, Δημήτριος Cockino, Dimitri 198, 199 (27)

Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος Colocotroni, Teodoro 89, 90 (11) 95, 99 (13) 146, 147 (20) 181, 182, 186, 187 (26) 220, 224 (35) 245, 247 (37) 296, 297 (45) 298, 299 (46) 310, 311 (48) 312, 313, (48α)

Κομητόπουλος, Παύλος Comitopulo, Paolo 341, 343 (58) 354, 355, 356, 357 (60)

Κομητόπουλος, Χριστόδουλος Comitopulo, Cristodulo Κομητώπουλος, Χριστώδουλος 122, 131 (17α) 168, 171 (23α) 270, 271 (40) 272 (40α)

Κομπίτσης, Πάνος Combici, Pano 344, 345, 346 (58α)

Κονάκης Conachi 337 (57)

Κονεμένος, Ανδρέας 197 (26δ)

Κονιδάρης, Σπύρος Conidari, Spiro 122, 131 (17α)

Κονταρής, Αθανάσιος Condari, Atanasio 337 (57)

Κοντογιάννης, Μήτσος Contojanni, Mizo 9, 11 (2β)

Κοντογούρης, Αποστόλης Condoguri Apostoli 123, 128, 130, 131, 133, 139, 140, 141 (17α) 196 (26γ)

Κοντογούρης, Θεοτόκης Condoguri, Teοtochi 128, 138 (17α)

Κοντουρής, Διονύσιος Conduri, Dionisio Condurti, Dionisio Cuduri, Dionisio Κουντουρής, Διονύσιος 90 (11) 101, 102, (13α) 103 (13γ) 183, 188 (26) 220, 224 (35) 256, 257, 258, 259 (37γ) 296, 297 (45) 354, 355, 357 (60) 367, 368 (62)

Κορνήλιος, Γεράσιμος Corneglio, Gerasimo 110, 112 (13η)

Κορνήλιος, Θεόδωρος Corneglio, Teodoro 110, 111 (13η)

Κορνήλιος, Τζουάνες Corneglio, Zuanne 110, 112 (13η)

Κοσκινίδης, Ιωάννης Coschinidi, Giovanni 108, 109 (13ζ)

Κοτζικόπουλος, Αντώνιος Cozicopulo, Antonio 107, 109 (13ζ)

Κοτρής, Γιάννης Cotri, Gianni 126, 129, 130, 136, 140 (17α)

Κουβαράς, Ανδρέας Cuvarà, Andrea 93, 96 (13) 340, 343 (58) 355, 357 (60) 366, 368 (62)

Κουμάνης Cumani 162, 164 (23) 185, 191 (26) 340, 342, (58)

Κουμπάρος Cumbaro 167, 170 (23α)

Σελ. 387
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/388.gif&w=550&h=800

Κούπας, Ιωάννης Cuppa, Giovanni 101, 102 (13α) 103, 104 (138) 146, 147 (20) 183, 188 (26) 340, 342 (58) 366, 367 (62)

Κουρουπάς, Γεράσιμος Curupà, Gerasimo 110, 112 (13η)

Κουρούπης, Ιωάννης Curupi, Giov. Gurupi, Gianni 10, 12 (2β) 285, 288 (44)

Κουτζάφτης, Γιάννης Cuzafti, Gianni 123, 133 (17α)

Κουτζούκας, Αντώνιος 107 (13στ) 108, 110 (13ζ)

Κροκιδάς, Ζήσιμος Crochidà Sissimo 110, 111 (13η)

Κύθηρα Cerigo 146, 147 (20) 183, 188 (26)

Κωνσταντινούπολις 166, 169 (23α)

ΛΑΗΣ, ΠΑΝΟΣ Lai, Pano 131, 142 (17α)

Λαμία Lamia 10, 12 (2β)

Λεβεντάκης, Απόστολος Levendachi, Apostoli 75, 77 (7) 80, 82 (8α)

Λέκας, Σπύρος Leca, Spiro 127, 137 (17α)

Λεκατσάς Lecazzà Lecazza 253, 254, 255 (37β) 298, 299 (46)

Λεονταράκης, Διονύσιος Leondarachi, Dionisio 105 (13ε) 110, 111 (13η)

Λευκάδα (βλέπε Αγία Μαύρα)

Λευκαδίτης, Πέτρος Lefkaditi, Pietro 108, 109 (13ζ)

Λιβάνης, Βαγγέλης Livani, Vangeli 108, 109 (13ζ)

Λογοθέτης Logotetti 277, 279 (43)

Λουκάς, Δήμος Luca, Dimo 108, 109 (13ζ)

Λυκούδης, Αναστάσιος Licudi, Anastasi 107, 109 (13ζ)

Λυκούδης, Κωσταντής Licudi, Costanlin 108, 110 (13ζ)

ΜΑΓΕΜΕΝΟ (Λευκάδα)

Majemeno 162, 163 (23)

Μαζαράκης, Ανδρέας, (βλέπε Κουβαράς, Ανδρέας)

Μάνη 237 (36α) 238, 239 (36β)

Μανιάς, Διονύσιος Magnà, Dionisio 108, 109 (13ζ)

Μαντζαβίνος, Δημήτριος Manzavino, Demetrio 111, 112 (13η)

Μάντζαρης, Ιωακείμ Manzari, Giacomo 108, 109 (13ζ)

Μαντρικάρδης Mandricardi 156, 160 (22)

Μαραβέγιας, Γεράσιμος Maraveja, Gerasimo 108, 109 (13ζ)

Μαρκάτος, Λουκάς Marcato, Luca 111, 112 (13η)

Μαρούλης. Φίλιππος Maruli, Filippo 108, 109 (13ζ)

Μαρούτσης, Χρήστος Maruzzi, Cristo 232, 235 (36)

Ματθαίος Mattei 286, 289 (44) 290 (44α) 292, 295 (44β)

Μαυραβίνος, Φραγκίσκος Mauravino, Francesco 108, 109 (13ζ)

Μαχαιράς, Γιώργος Machierà, Giorgio 129, 139, 140 (17α)

Μεγανήσι Meganissi 279, 281 (43α) 298, 300 (46)

Μέγκουλας, Αναστάσις Mengula, Anastasio 111, 112 (13η)

Μεσολόγγιον Messolongi 153, 154 (21β)

Μεταξάς, Ιωάννης Metaxa, Giovanni 40, 41, 42 (4ζ) 129, 139 (17α) 347, 350 (58β)

Μεταξάς, Μαρίνος Metaxa, Marino 313, 314 (49)

Σελ. 388
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/389.gif&w=550&h=800

Μέτζοβον Mezovo 167, 170 (23α)

Μικρός, Γιαλός Micro Gialò 127, 137 (17α)

Μοντεσάντος Montesanto 292, 294 (44β)

Μορέας Morea 153, 154 (21α)

Ματσενίγος, Γ. Mocenigo, G. υπουργός της Ρωσίας 5, 6 (2) 8, 9 (2α) 13, 14 (3) 185, 190, 191 (26) 223, 228 (35) 240, 241 (36γ) 340, 341, 342, 343 (58) 354, 357 (60)

Μουρμούρας, Σπύρος Murmura, Spiro 130, 140, 141 (17α)

Μουσούρης, Ανδρέας Mussuri, Andrea 110, 112 (13η)

Μουσούρης, Ανδρέας Mussuri, Andrea 110, 112 (13η)

Μουσούρης, Βασίλειος Mussuri, Basilio 110, 112 (13η)

Μουσούρης, Δημήτριος Mussuri, Demetrio 111, 112 (13η)

Μουσούρης, Δημήτριος Mussuri, Demetrio 111, 112 (13)

Μουσούρης, Κωνσταντής Mussuri, Costantin 110, 112 (13η)

Μουσταφάς (σουλτάνος) Mustafa (sultano) 80, 82 (8α)

Μουχουρδάρης, Μουαμέτμπεης Muxurdari Muamet bei 10, 11 (2β)

Μπαλντισέρας, Στεφανής Baldissera Stefani 130, 140 (17α)

Μπαρδέζης Bardese Bardessi, Μπαρντέσε 156, 159 (22) 166, 170 (23α)

Μπαρότσης (βλέπε Βαρότσης)

Μπελέτης, Μιχαήλ Beletti, Michiel Belletti, Michiel 156, 160 (22) 166, 170 (23α) Μπελλαμόρης, Τζανέτος Bellamori, Zanetto 108, 109 (13ζ)

Μπενάκης Benachi 270, 271 (40) 272 (40α)

Μπερέτας Beretta 156, 159 (22) 166, 170 (23α)

Μπιριρής (βλέπε Ποταμιάνος, Νικολής)

Μπόντος, Αποστόλης Bodo, Apostoli 285, 288 (44)

Μπότσαρης, Μήτσος Bozari, Mizo 9, 11 (2β)

Μπότζαρης, Κίτζος Μπότσαρης Bozari, Chizo Bozzari 115, 117 (15) 162, 163 (23) 165, 167, 169, 170 (23α)

Μπουλάκης, Άντζολος Bulacchi, Anzolo 107, 109 (13ζ)

Μώρος, Νικόλαος Moro, Nicolò 108, 109 (13ζ)

MICHAUD Μισώ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (4) 34, 35 (4δ) 41, 42 (4ζ) 43, 44, 46, 47 (4η) 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72 (6) 75, 77 (7) 122, 132 (17α) 155, 157, 158, 161 (22) 214, 215, 216 (33) 330, 331 (55) 340, 341, 343 (58)

Michaud (figlio) Μισώ υιός 341, 343 (58)

Mratzcovschi Mratzcovsch 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139 (17α)

ΝΑΖΙΜΟΦ Nazimoff 355, 358 (60)

Ναύπακτος Lepanto 148, 149 (21)

Νέον, Κάστρον Forte Nuovo 332, 333 (55α)

Νταβής, Αναστάσιος Davi, Anastasio 108, 109 (13ζ)

Ντάλιας, Γεώργιος Dagla, Giorgio 123, 133 (17α)

Νταντάνας Dadana 93, 96 (13)

Σελ. 389
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/390.gif&w=550&h=800

ΞΗΡΟΜΕΡΟΝ Xeromero 167, 171 (23α) 283, 284 (43(3)

ΟΜΗΡΟΣ Omero 162, 163 (23)

Ονούφριος (βλέπε Ριτσαρδόπουλος, Ονούφριος)

Οντούλ Hodul 13,14 (3)

Όριος (βλέπε D’ Orio)

Ούγγαρος, Αντώνιος Ungaro, Antonio 122, 131 (17α)

Ούγγαρος Τιμόθεος Ungaro, Timoteo _ 322, 323 (52)

Ουζακόφ Usacoff 332, 333 (55α)

ORIO, D’ 49, 50 (40 ) 65, 72 (6) 222, 223, 226, 228 (35) 233, 235 (36) 241, 242 (36γ) 243, 244 (36S)

ΠΑΪΣΗΣ, ΦΩΚΑΣ Paisi, Foca 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

Παλούκης, Ανδρέας Paluchi, Andrea 111, 112 (13η)

Παντοβάν Padovan 356, 358 (60)

Παξοί Ραχο 157, 160 (22) 355, 357 (60)

Παπαδόπουλος Papadopuli 115, 116, 117 (15) 155, 156, 158, 159 (22) 162, 163 (23) 168, 171 (23α) 182, 186, 187, 191 (26) 210, 212 (32) 214, 215, 216, (33) 220, 223, 224, 227 (35) 311, 312, (48α) 312 (48α)

Πάργα Parga 198, 199 (27) 296, 297 (45) 355, 357, 358 (60)

Παροντσίν, Τζάνε Paroncin, Zuanne 272, 273, 274, 275 (41)

Παρτίδος, Διονύσιος Partido, Dionisio 111, 112 (13η)

Πατρατζίκι Patrazichi 9, 11 (2β)

Πεδεμόντης, Παύλος Pedemonti, Paolo 8,9 (2α) 26, 27 (4α) 28, 29 (4β) 31, 33 (4γ) 34, 35 (4δ) 36, 37 (4ε) 38, 39 (4στ) 41, 42 (4ζ) 45, 48 (4η) 49, 50 (4Θ) 57, 58 (4ια) 59, 60 (4ιβ) 101, 102 (13α) 102 (13β) 103 (13γ) 103, 104 (13δ) 105 (13ε) 107 (13στ) 108, 110 (13ζ) 111, 112 (13η) 151, 152 (21α) 153, 154 (21β) 179, 181 (25α) 193, 194 (26α) 194, 195 (26β) 196 (26γ) 197 (26δ) 229, 230 (35α) 230, 231 (35β) 237, 238 (36α) 239, 240 (36β) 241, 243 (36γ) 243, 244 (36δ) 250 253 (37α) 257, 259 (37γ) 261, 264 (37δ) 281, 283 (43α) 284 (43β) 302, 304 (46α) 307, 308 (47α)

Περαιβός, Χριστόφορος Perevò, Cristoforo 10, 12 (2β)

Περδικάρης, Άντζολος Perdicari, Anzolo 124, 134 (17α)

Πεταλάς, Τζουάννες Petalà, Zuanne 108, 110 (13ζ)

Πιασέντι, Γκαετάνο Piasenti, Gaetano 275, 276 (42)

Πιεράτος, Διονύσιος Pierato, Dionisio 111, 112 (13η)

Πιεράτος, Μαρίνος Pierato, Marin 111, 112 (13η)

Πιεράτος, Χριστόδουλος Pierato, Cristodulo 111, 112 (13η)

Πιέρης (κόμης) Pieri Πιέρρης 330, 331 (55) 333, 334 (55α)

Πιέρης (λοχαγός) Pieri 65, 72 (6)

Πλαγιά Plajà 10, 11, 12 (2β) 167, 170 (23α)

Πόρος (Κεφαλληνία) Poro 153, 154 J21ß)

Ποταμιάνος, Αναστάσιος Potamiano, Anastasio 108, 109 (13ζ)

Ποταμιάνος, Νικόλαος Μπιριρής Ποταμιάνος, Νικολής Potamiano Nicolò και Nicolin 106, 107 (13στ) 107, 109 (13ζ) 173, 176 (25) 185, 190 (26) 207, 208 (31) 220, 224 (35) 245, 247 (37) 340, 342 (58) 354, 357 (60)

Πούντα (Πρέβεζα) Punta 10, 11, 12 (2β)

Σελ. 390
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/391.gif&w=550&h=800

Πρέβεζα Prevesa Preveza 9, 10, 11, 12 (2β) 63, 70 (6) 75, 76, 77, 78 (7) 80, 82 (8α) 148, 149 (21) 165, 167, 168, 170 (23α) 315, 318 (50) 337 (57)

ΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ Ravandinò, Spiro 111, 112 (13η)

Ραϊμπέρτι, Λουίτζι Κ. Raiberti, Luigi Κ. 313, 314 (49)

Ραφτόπουλος, Σεβαστιανός Raftopulo Sebasti ano 336, 337 (57) 338 (57α) 339 (57β) Ριτσαρδόπουλος, Ονούφριος Rizzardopulo, Onofrio Riciardopulo Riziardopulo Ονούφριος Onofrio 89, 90 (11) 95, 99 (13) 153, 154 (21 β) 183, 188 (26) 246, 247 (37) 264, 265 (37ε) 266 (37στ)

Ρούμελη 166, 169 (23α)

Ρουμελιώτης Rumeliotti 355, 357 (60)

Ρωσία Russia 5,6 (2) 40, 42 (4ζ) 44, 47 (4η) 53, 56 (4ι) 79, 80 (8) 153, 154 (21β) 199, 201 (28) 223, 228 (35) 253, 254 (37β) 270, 271 (40) 279, 281 (43α) 340, 342 (58) 354, 357 (60)

ΣΑΜΗ (Κεφαλληνία) Samo 38, 39 (4στ)

Σάμος Samo 153, 154 (21 β)

Σαρακηνός Sarachin Sarachino 89, 90 (11) 296, 297 (45) 355, 357 (60)

Σάρλος, Παναγής Sarlo, Panagin 110, 112 (13η)

Σβορώνος, Ιωάννης Svorono, Giovanni Σβορόνος 260, 261, 262, 264 (37δ) 264, 265 (37ε) 266 (37στ) 340, 342 (58) 366, 367, 368 (62)

Σελήμ (Σουλτάνος) 166, 169 (23α)

Σέρβοι Serviani 165, 168 (23α)

Σέρβος Τούτζε Servo Tuze 10, 12 (2β)

Σερεμέτης, Δημήτρης _ Seremeti Dimitri, 125, 135 (17α)

Σιγούρος Siguri 340, 342 (58) 354, 355, 357 (60)

Σιδέρης, Φραγκούλης Sideri, Franguli 127, 137 (17α)

Σικελία Sicilia 113, 114 (14)

Σισιλιάνος, Μάρκος Cicilian, Marco Τσιτσιλιάν, Μάρκος Τσιτσιλιανος, Μάρκος Ciciliano, Marco 105 (13ε) 107 (13στ) 108 , 110 (13ζ) 111, 112 (13η) 131, 142 (17α) 196 (26γ) 197 (26δ) 232, 233, 235, 236 (36) 241, 242 (36γ) 325, 326, 327, 328 (53α) 328, 329 (54) 359, 360, 361, 362 (61) 362, 363 (61α) 364, 365 (61β) 365 (61γ)

Σκιαδάς, Άγγελος Schiadan, Angelo 150, 151, 152 (21α)

Σκιαδάς, Αθανάσιος Schiada, Attanasio 65, 72 (6)

Σκλήρης, Ιωάν. του Δημητρίου Scliri, Gio di Demetrio 147, 149 (21) 150, 151 (21α) Σκυλοδήμος

Schilodimo 9, 11 (2β) 167, 170 (23α)

Σορδίνας Sordina Σορντίνας 4,5 (1) 20, 25 (4) 84, 85 (9) 87, 89 (10) 90, 91 (11) 91, 92 (12) 96, 100 (13) 113, 114 (14) 118, 119 (16) 120, 121 (17) 143, 144 (18) 145 (19) 172 (24) 175, 178 (25) 186, 191 (26) 198, 199 (27) 203, 204 (29) 205, 206 (30) 208, 210 (31) 212, 213 (32) 215, 216 (33) 218, 219 (34) 224, 228 (35) 234, 236 (36) 246, 247 (37) 267, 268 (38) 269, 270 (39) 270 271 (40) 273, 275 (41) 276 (42) 287, 289 (44) 296, 297 (45) 299, 300 (46) 305, 307 (47) 311, 312 (48) 313, 314 (49) 321, 322 (51) 322, 323 (52) 324, 325 (53) 328, 329 (54) 330, 331 (55) 336, 337 (57) 339, 342 (58) 353 (59) 359, 361 (61) 366, 367 (62)

Σουρμπής Surbi 128, 139 (17α)

Σελ. 391
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/392.gif&w=550&h=800

Σταφυλάτος, Μαρίνος Stafilato, Marino 125, 135 (17α)

Στράλης, Αυγουστίνος Stralli, Agostin 111, 112 (13η)

Σύβοτα Sivota 127, 137 (17α)

Συναδηνός, Μπατιός Sinadino, Battio 267, 268 (38)

Σύντεκνος (Βάλτος) Sidic[n]o di Vallo 9, 11 (2β)

Σχίζας, Γρηγόρης Schizza, Gligoli 122, 131 (17α)

STETHER Stedter Stheder Στέδερ Στέτερ 6, 7 (2) 15, 16, 20, 21 (4) 63, 64, 65, 70, 71, 72 (6) 75, 76, 77, 78 (7) 86, 88 (10) 115, 117 (15) 128, 138 (17α) 168, 171 (23α) 173, 176 (25) 182, 187 (26) 214, 215 (33) 277, 278, 279, (43) 280, 282 (43α) 298, 300 (46) 307, 308 (47α) 310, 311, 312, (48) 336, 337 (57) 338 (57α) 340, 342, 343 (58) 347, 349, 350, 352, (58β)

ΤΑΗΡ ΑΜΠΑΖΗΣ Tair Ambasi 165, 168 (23α)

Τάνταρος, Χρήστος Tandaro, Cristo 128, 129, 130, 139, 140 (17α)

Τεκέ (στενόν) Techiè 280, 282 (43α)

Τεκή . . . Techi 10, 12 (2β)

Τένεδος Tenedo 150, 151, 152 (21α) 153, 154 (21β)

Τεπεκλής, Αμπάς Tepeclis, Ambas 9, 11 (2β)

Τζαγκάνης, Ιωσήφ Zancani, Giuseppe 123, 133 (17α)

Τζίνος Zino 65, 72 (6)

Τζορτίνας, Ανδρέας (βλέπε Σορδίνας)

Τράνακας, Κωσταντής Tranaca Costantin 83, 84, 85 (9) 144, 145 (19)

Τρέκας, Χαράλαμπος Trecca, Caralambo 128, 138, 139 (17α)

Τρίκαλα Tricala 167, 170 (23α)

Τρούπος, Στέλιος Trupo, Stelio 108, 109 (13ζ)

Τρύφων, Αθανάσιος Triffo, Atanasio Trifo, Attanasio 123, 132, 133 (17α) 309 (47β) 367, 368 (62)

Τσαγκαρόλ, Αντώνιος Zancarol, Antonio 129, 139 (17α)

Τσαμπίνης, Ζαχαρίας Zambini, Zaccaria 131, 142 (17α)

Τσαρλαμπάς, Σπυρίδων Zarlambà Spiridon 131, 142 (17α) 222, 226 (35)

Τσερούλλη Cerulli 356, 358 (60)

Τσίτης, Θωμάς Cittì, Toma 290 (44α) 292, 294 (44β)

Τσόντας, Αθανάσιος Zona, Attanasio 10, 12 (2β)

Τυπάλδος, Παναγής Tipaldo, Panagin 108, 109 (13ζ)

ΥΔΡΑ Idra 147, 149 (21) 150, 151, 152 (21α)

ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Farmachi, Gerasimo 107, 109 (13ζ)

Φαρσινός, Διονύσιος Farsinò, Dionisio 148, 149 (21) 153, 154 (21 β)

Φερεντάτος, Σπύρος Ferendato, Spiro 108, 110 (13ζ)

Φερεντίνος, Βαγγέλης Ferendino, Vangeli 111, 112 (13η)

Φλάμπουρας, Σπύρος Φλαμπόρας Σπυρίδων Flambura, Spiro 156, 160 (22) 166, 170 (23α)

Φλαμπουριάρης, Ε. Flamburiati, Ε. 151, 152 (21α) 153, 154 (21β)

Φουμάρης, Μάρκος Fumari, Marco 108, 109 (13ζ)

Σελ. 392
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/393.gif&w=550&h=800

Φύσας, Θοδωρής Φύσας, Θεοδωρής Fissa, Todorin 123, 128, 130, 131, 133, 139, 140, 141 (17α) 197 (268)

Φώτος, Γιάννος Foto Janno 10, 12 (2β)

ΧΟΡΜΟΒΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ Cormova, Costa 280, 282 (43α)

Χρήστος (λοχαγός) Cristo 285, 287, 288 (44)

Χωραφάς Corafà 156, 159 (22) 166, 170 (23α)

VORONZORTE 129, 140 (17α)

ZAGHEL Ζάγγελ 173, 175 (25) 220, 223, 224, 227, 228 (35)

Σελ. 393
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/394.gif&w=550&h=800Σελ. 394
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/395.gif&w=550&h=800

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ :

Στη σ. 136 παραλείπεται η μετάφραση της τρίτης παραγράφου της 23ης Ιουνίου, που αναφέρεται στο Γάσπαρο Καλάντρο (βλ. ιταλικό κείμενο στη σ. 126).

23 του ιδίου. Εις Γάσπαρον Καλάντρον καταβληθέντα εξήκοντα οκτώ γρόσια διά πληρωμήν εικοσιτεσσάρων εργατών και οκτώ εποπτών εργασίας, οι οποίοι υπηρέτησαν εις Α. Παντελεήμονα από της 20 έως 23 τρέχοντος προς δύο γρόσια δι’ έκαστον των εργατών ημερησίως και δύο και ήμισυ διά τους αρχιεργάτας και τούτο κατ’ εντολήν του άνω ρηθέντος κυρίου Επιτρόπου και απόδειξιν του ρηθέντος Καλάντρου υπ’ αριθ. 48.

Στη σ. 342 αντί Μαϊνότου το ορθό Μανιάτου.

Σελ. 395
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/396.gif&w=550&h=800Σελ. 396
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/397.gif&w=550&h=800Σελ. 397
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/398.gif&w=550&h=800Σελ. 398
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/399.gif&w=550&h=800Σελ. 399
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/400.gif&w=550&h=800Σελ. 400
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/401.gif&w=550&h=800

ΑΡΧΕΙΟΝ

IΩAΝΝΟY

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Σελ. 401
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/402.gif&w=550&h=800Σελ. 402
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/403.gif&w=550&h=800

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙA

ΤΟΜΟΣ Β΄

ΚΕΡΚYΡΑ 1978

Σελ. 403
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/404.gif&w=550&h=800Σελ. 404
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 385

  Bidischia dall’ Oglio, Gio. Battista Μπιντίσκια ντάλλ’ Όλιο, Ιωάννης Βαπτιστής 319 (50α) 320 (50β) 339 (57β) Burgelies 313, 314 (49)

  ΓΑΛΛΙΑ Francia 199, 201 (28) 253, 254 (37β) 279, 281 (43α) 315, 317 (50)

  Γερακάρης, Αλεξανδρής Geracari, Alexandrin 296, 297 (45)

  Γερμανία Germania 113, 114 (14)

  Γιουσούφ Αράπης Iusuf Arapi Jussuf Agà Γιουσούφ Αγάς Issuf Arapi Jusuf Arapi Χαζνατάρ Γιουσούφαγας Χαζαουντάρ Ισούφης Χασνατάραγας Ισούφαγας 76, 78 (7) 167, 170 (23α) 277, 278 (43) 280, 281, 282, 283 (43α) 316, 318 (50) 319, (50α) 319 (50β)

  Γκούστης Gusti 290 (44α) 292, 294 (44β)

  Γκρίτσι, Παντής Grizzi, Pandin 356, 358 (60)

  Γκρίτσι, Σπυρίδων Grizzi, Spiridon 356, 358 (60)

  Γονέμης, Γιάννης Gonemi, Gianni 130, 141 (17α) 157, 160 (22)

  Γουζέλης, Σπύρος Γουζέλης, Σπυρίδων Guseli, Spiro Guselli, Spiridion 156, 160 (22) 166, 170 (23α)

  ΔΑΛΛΑ Δέτσιμα, Καμίλος

  Dalla Decima, Camillo conte 354, 356 (60)

  Δενδρινός, Χριστόδουλος Dendrino, Cristodulo 108, 109 (13ζ)

  Δήμος, Διονύσιος Dimos, Dionisio 111, 112 (13η)

  Δίπλας Dipla 165, 169 (23α)

  Δρακούλης, Γεράσιμος Draculi, Gerasimo 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

  ΕΓΚΛΟΥΒΗ Engilopea 24 (4)

  Ευρώπη Europa 44, 47 (4η) 211, 213 (32)

  ENGILOPEA 19, 24 (4)

  ΖΑΒΕΡΔΑ Zaverda 76, 78 (7) 167, 168, 170, 171 (23α)

  Ζαβός, Μάρκος Zavò, Marco 38, 39 (4στ) 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

  Ζάγγελ βλέπε Zaghel

  Ζάκυνθος Zante 19, 24 (4) 36, 37 (4στ) 50, 53 (4ι) 63, 66, 70, 73 (6) 153, 154 (21β) 155, 156, 157, 158, 160, 161 (22) 166, 170 (23α) 173, 176 (25) 182, 187 (26) 214, 216 (33) 217, 219 (34) 220, 221, 223, 225, 228 (35) 264, 265 (37ε) 266 267 (37στ) 283, 284 (43β) 286, 289 (44) 291, 292, 293, 294, 295 (44β) 310, 312 (48) 330, 331 (55) 332, 333 (55α) 340, 342 (58) 355, 357 (60) 366, 367, 368 (62)

  Ζαμπέλης Ζαχαρίας Zambeli, Zaccaria Zambelli 233, 236 (36) 241, 242 (36γ) 296, 297 (45)

  Ζανάγια Zanaia 356, 358 (60)

  Ζήνος Zino 321, 322 (51)

  Ζυγούρης Ziguri Siguri 8 (2α) 144, 145 (19) 181, 182, 185, 186, 187, 191 (26) 203, 204 (29) 223, 227 (35) 298, 300 (46)

  ΘΗΝΙΑΤΗΣ, Σπύρος Thiniati, Spiro 108, 109 (13ζ)

  ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ignazio μητροπολίτης Άρτης σεβασμιώτατος Άρτης 6, 7 (2) 8 (2α) 13, 15 (3) 19, 25 (4) 75, 76, 77, 78 (7) 86, 88 (10) 93, 96 (13) 116, 118 (15) 148, 149 (21) 162, 163 (23) 185, 190,